Standardization · SIS/TK 546

Ledningssystem för verksamhetsinformation

Informationen i en verksamhet ska vara användbar och tillgänglig för dem som behöver den. Lika viktigt är att informationen är och förblir riktig och tillförlitlig. Ledningssystem för verksamhetsinformation handlar om att åstadkomma tillförlitlighet, fullständighet, äkthet och användbarhet hos organisationens verksamhetsinformation, alltså sådan information som syftar till att redovisa och styrka vad som skett i verksamheten.

Den tekniska kommittén är med och utvecklar internationella och nationella standarder som tar upp många aspekter på hantering av verksamhetsinformation:

Dokumenthantering, bevarande, arkivering, metadata för dokument, formatkonvertering, informationsflytt, digitalisering, säkerhet och riskhantering, ansvarsfördelning, kartläggning och utformning av arbetsflöden.

Det internationella standardiseringsarbetet fokuserar på att ta fram en familj av ledningssystemsstandarder för området, som internationellt kallas records management. Annat internationellt arbete som kommittén deltar i handlar om hur man bevarar trovärdigheten hos information vid digitalisering, formatkonvertering och långtidsbevarande.

Kommittén arbetar för att standarderna ska få en bred tillämpning i Sverige och att de ska kunna användas vid certifiering. Det sker dels genom ett stort engagemang i det internationella arbetet, dels genom översättning och arbete med nationella publikationer.

More information about the committèes work:

Now working on 5 standards
ISO 16175-2, Information and documentation - Processes and functional requirements for software for managing records - Part 2: Guidance for selecting, designing, implementing and maintaining software for managing records
ISO 16175-1, Information and documentation - Processes and functional requirements for software for managing records - Part 1: Functional requirements and associated guidance for any applications that manage digital records
ISO 30300, Information and documentation - Records management - Core concepts and vocabulary
ISO 22428, Information and documentation - Records management in the cloud: Issues and concerns
ISO 30300:2011/Cor 1, Information and documentation - Management systems for records - Fundamentals and vocabulary - Technical Corrigendum 1
Show more Show less
Published 17 standards
Show more Show less
Working group 2 workgroups
SIS/TK 546/AG 01, Svensk standard
SIS/TK 546/AG 02, Internationell påverkan
Participants 6 companies and organizations
Ida Infront AB, Linköping
Lantmäteriet, Gävle
Nobeli Business Support AB, Karlskoga
Regeringskansliet, Stockholm
Riksarkivet, Stockholm
Sveriges Geologiska Undersökning, Uppsala
Show more Show less
International participation 3 international committees
ISO/TC 46/SC 11, Archives/records management
ISO/TC 46/SC 11/AHG, Strategic Directions
ISO/TC 46/SC 11/AHG 5, Risk management
Financing
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer

Subjects

Management system


Contact

If you have questions or want to know more about the SIS standardization activities? Please contact us.

Björn Elzén

Björn Elzén
Project manager
+46855552063
bjorn.elzen@sis.se

Fredrik Stenberg

Fredrik Stenberg
Project assistant
08-55552304
fredrik.stenberg@sis.se

Related

SIS Informationssäkerhetsdag