Standardization · SIS/TK 539

Schakt och fyllning för anläggningsbyggande

Schakt och fyllning för anläggningsbyggande är ett nytt standardiseringsprojekt inom Europa. För infrastrukturprojekt som vägar, järnvägar, flygplatser och liknande utgör anläggningsarbeten en betydande del av de totala investeringskostnaderna. Intresset för landvinning växer. Det finns därför ett stort europeiskt intresse för att utveckla gemensamma metoder och processer för uppföljning, som förenklar och effektiviserar utförandet av schakt och fyllnad i anläggningsarbeten.

Målet med det europeiska samarbetet är att skapa standarder som omfattar terminologi och principer, definition av processer för schakt och fyllnad, transporter, packning och stabilisering, provning, klassifikation av jord och berg, kvalitetskontroll och övervakning, samt miljöaspekter.

Arbetet vänder sig till myndigheter och andra beställare, entreprenörer, tillverkare av entreprenadmaskiner, teknikinstitut, teknikkonsulter, materialtillverkare mfl.

More information about the committèes work:

Now working on 1 standards
EN 16907-7, Earthworks - Part 7: Hydraulic placement of extractive waste
Working group 1 workgroups
SIS/TK 539/AG 06, Hydraulisk deponering av utvinningsavfall
Participants 13 companies and organizations
Dynapac Compaction Equipment AB, Karlskrona
Jernkontoret, Stockholm
Luleå tekniska universitet, Luleå
NCC Sverige AB, Göteborg
Statens geotekniska institut SGI, Göteborg
Statens väg- & transportforskningsinstitut VTI, Linköping
SveMin, Stockholm
Svenska kraftnät, Sundbyberg
Sveriges Byggindustrier Service AB, Stockholm
Sweco Energuide AB, Fagersta
Sweco Energuide AB, Luleå
Trafikverket, Luleå
Trafikverket, Borlänge
Show more Show less
International participation 9 international committees
CEN/TC 396, Earthworks
CEN/TC 396/WG 1, General matters
CEN/TC 396/WG 2, Soil and rock classification for Earthworks
CEN/TC 396/WG 3, Construction procedures
CEN/TC 396/WG 4, Quality control
CEN/TC 396/WG 5, Hydraulic fill
CEN/TC 396/WG 6, Hydraulic placement of mineral waste
CEN/TC 396/WG 7, Use of alternative materials in earthworks
CEN/TC 396/WG 8, Test methods
Show more Show less
Financing
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer

Subjects

Civil engineering Earthworks, excavations, foundation construction, underground works