Standardization · SIS/TK 536

Samordningsgrupp för tillgänglighet

Världens befolkning blir allt äldre, beräkningar från FN:s befolkningsfond (UNFPA) visar att 22 procent av världens befolkning kommer vara över 60 år 2050. Att människor blir äldre visar på stora förbättringar inom hälsa, tillgång till näring och ekonomiskt välmående, men en åldrande befolkning ställer också krav på samhällen och på tekniska lösningar så att alla oberoende av ålder eller funktionsnedsättningar kan ta del av och bidra i samhället.

Standardisering och standarder är ett viktigt forum och verktyg för att identifiera, förankra och utveckla krav på tillgänglighet och användbarhet för människor med olika förutsättningar och behov. Arbetet för att öka tillgänglighet och användarbarhet inom standardisering och i standarder grundar sig på FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som ratificerades av EU och Sverige 2007.

Den 22 september 2017 anordnades ett frukostseminarium på SIS om en ny Europastandard om Design För Alla. Nedan kan du se presentationerna från seminariet.

Seminariet finns även i SIS youtube-kanal i två versioner. En spellista är försedd med web captioners automattext som användes för att i realtid livetexta seminariet, den andra spellistan har undertexter, där den automattextade texten har rättats och justerats.

Arbetet med att hantera de inkommna kommentarerna är igång.

More information about the committèes work:

Läs mer
Informationsmaterial
Now working on 1 standards
ISO 21902, Tourism and related services - Accessible tourism for all - Requirements and recommendations
Participants 15 companies and organizations
Arbetsmiljöverket, Stockholm
DHR, Farsta
DHR - Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder, Stockholm
Funka Nu AB, Stockholm
Funktionsrätt Sverige, Sundbyberg
Hörselskadades Riksförbund HRF, Kista
Konsumentverket / KO, Karlstad
Myndigheten för delaktighet, Sundbyberg
Myndigheten för delaktighet, Sundbyberg
Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, Johanneshov
Sveriges Konsumenter, Stockholm
Sveriges Konsumenter, Stockholm
Synskadades Riksförbund, The Swedish Association of the Visually Impaired, Enskede
Trafikverket, Borlänge
Västra Götalands läns landsting Tillväxt och Utveckling, Vänersborg
Show more Show less
International participation 4 international committees
ISO/TC 228/WG 14, Accessible tourism
CEN/BT/WG 213, Strategic Advisory Group on Accessibility (SAGA)
CEN/CLC/JTC 12, Design for All
CEN/TC 320, Transportation services
Show more Show less
Financing
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Aktuella remisser att kommentera på

Subjects

Ergonomics


Webbutbildning

Alla vinner när fler användarrepresentanter deltar i standardisering. Nu finns en webbutbildning för att på ett tillgängligt och pedagogiskt sätt introducera användarrepresentanter till standardisering.

Hitta utbildingen här.

SIS-CEN/CENELEC Guide 6:2017

Svensk översättning av SIS-CEN/CENELEC Guide 6:2017 Riktlinjer för att beakta och inkludera tillgänglighet i standarder finns nu publicerad.

Guiden ger vägledning till standardutvecklare om hur de kan beakta och inkludera tillgänglighetskrav och rekommendationer i standarder som direkt eller indirekt inriktas på system som (dvs. produkter, tjänster och byggda miljöer) används av människor. Guiden är till nytta för tillverkare, produktutvecklare, tjänsteleverantörer och utbildare som vill bli mer insatta och utveckla sina varor eller tjänster.

Guiden kopplar ihop förmåga, nedsättning och användbarhet och strävar mot att så många människor som möjligt med olika förmågor och förutsättningar ska kunna använda produkten, tjänsten eller systemet.

Vill du veta mer kontakta projektledningen.

Guiden är gratis att ladda ner.

Contact

If you have questions or want to know more about the SIS standardization activities? Please contact us.

Alexandra Antoni

Alexandra Antoni
Project manager
08-55552092
alexandra.antoni@sis.se

Ulla Hihldor

Ulla Hihldor
Project assistant
+46855552018
ulla.hihldor@sis.se

Related