Standardization · SIS/TK 526

Hållbarhetskriterier för bioenergi

En ökad användning av bioenergi – för el, uppvärmning samt som drivmedel – är viktig både för marknaden och ur politiskt perspektiv. För att nå de miljömässiga, sociala och ekonomiska fördelar som bioenergi kan medföra krävs det att denna är hållbart producerad. Gemensamma kriterier för Europa och globalt är viktiga.

Globalt arbete

Efter fem års arbete publicerades 2015  SS-ISO 13065:2015 Hållbarhetskriterier för bioenergi. Standarden täcker in samtliga former av bioenergi (fast, flytande, gasformig) och omfattar alla tre benen av hållbarhet, miljömässig, social och ekonomisk. Se separat material för mer information om standarden. Standarden finns även översatt till svenska.

Europeiskt pågående arbete

Inom CEN/TC 383, Sustainability criteria for biomass for energy applications, har sedan tidigare tre standarder och en teknisk specifikation  publicerats. Dessa har som fokus att underlätta uppfyllanden av förnybartdirektivet (2009/28/EU).

Miljödelen (16214-3) har nyligen uppdaterats i enlighet med den nya förordningen om gräsmark. Det ska även göras mindre revideringar av de befintliga standarderna så att även ILUC-direktivet täcks in. Sverige har ledarskapet för den arbetsgrupp som uför dessa uppgifter.

När det nya förslaget till Förnybarhetsdirektiv (RED II) är färdigförhandlat kommer standarder relaterade till detta att tas fram inom CEN/TC 383. Förslaget innefattar även fasta biobränslen till el, värme och kyla.

Ett nytt standardiseringsarbet för alger, CEN/TC 454, har startats efter ett mandat från Europeiska kommissionen. Arbetet bevakas gemensamt av SIS/TK 526 och SIS/TK565 Biobaserade produkter.

More information about the committèes work:

Läs mer
Now working on 9 standards
EN , Algae and algae-based products or intermediates - Terms and definitions
CEN/TR , Algae and algae products — Specifications for food and feed sector applications
CEN/TR , Algae and algae products — Specifications for cosmetic sector applications
EN , Algae and algae-based products or intermediates - Methods of sampling and analysis - Determination of total lipids using the Ryckebosch-Foubert method
EN , Algae and algae-based products or intermediates - Methods of sampling and analysis - Quantification of chlorophyll
EN , Algae and algae-based products or intermediates - Terms and definitions
EN 16214-4:2013/A1, Sustainability criteria for the production of biofuels and bioliquids for energy applications - Principles, criteria, indicators and verifiers - Part 4: Calculation methods of the greenhouse gas emission balance using a life cycle analysis approach
CEN/TS 16214-2, Sustainability criteria for the production of biofuels and bioliquids for energy applications - Principles, criteria, indicators and verifiers - Part 2: Conformity assessment including chain of custody and mass balance
EN 16214-1:2012/A1, Sustainability criteria for the production of biofuels and bioliquids for energy applications - Principles, criteria, indicators and verifiers - Part 1: Terminology
Show more Show less
Working group 6 workgroups
SIS/TK 526/AG 01, Övergripande frågor (inklusive terminologi, verifiering och auditing)
SIS/TK 526/AG 02, GHG - Växthusgaser
SIS/TK 526/AG 03, Miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekter
SIS/TK 526/AG 04, Indirekta effekter
SIS/TK 526/AG 06, Miljöaspekter (CEN)
SIS/TK 526/AG 07, Alger och algbaserade produkter
Show more Show less
Participants 10 companies and organizations
Arbio AB, Stockholm
Arbio AB, Stockholm
Energiföretagen Sverige, Stockholm
Energiföretagen Sverige - Swedenergy - AB, Stockholm
Energiforsk AB, Stockholm
Miljö- och energidepartementet, Stockholm
SCA Forest Products AB, Sundsvall
Statens Energimyndighet, Eskilstuna
Stockholm Exergi AB, Stockholm
Sveaskog Förvaltnings AB, Stockholm
Show more Show less
International participation 2 international committees
CEN/TC 383, Sustainably produced biomass for energy applications
CEN/TC 383/WG 3, Biodiversity and environmental aspects
Financing
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Subjects

Energy and heat transfer engineering Biological sources and alternative sources of energy General


Organisation

Arbetet i SIS/TK 526 är indelat i sex arbetsgrupper:

AG 1: Övergripande frågor (terminologi, verifiering, auditing)
AG 2: GHG - Växthusgaser
AG 3: Miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekter
AG 4: Indirekta effekter
AG 6: Miljöeffekter (CEN)
AG 7: Alger och algbaserade produkter

Contact

If you have questions or want to know more about the SIS standardization activities? Please contact us.

Sofia Backéus

Sofia Backéus
Project manager
08-55552285
sofia.backeus@sis.se

Maria Gustafsson

Maria Gustafsson
Project manager
08-55552123
maria.gustafsson@sis.se

Anna-Karin Jansson

Anna-Karin Jansson
Project assistant
08-55552025
anna-karin.jansson@sis.se