Standardization · SIS/TK 517

El- och hybridfordon

I automobilens barndom var eldrift mycket vanligt. Eldriften blev utkonkurrerad av fossila drivmedel och först nu, ett sekel senare, ser vi ut att få uppleva det stora genombrottet för el- och hybridteknologin. Denna gång på en sofistikerad tekniknivå med nya koncept, men med stort behov av plattformar i form av standarder.

En drivlina som bygger på hybridteknik, bestående av elmotorer och förbränningsmotor, är för närvarande det främsta konceptet för att optimera ett fordons energianvändning och minimera utsläppen.

Standardiseringen av elfordon inom ISO har pågått sedan mitten av 1990-talet. Omkring 2002 lade man till hybridfordonen, med eller utan extern laddning. IEC:s standardisering av elfordon startade med eldrivna truckar och man lade senare till elbilarna. SIS/TK 517 bildades 2008 för att samla och intensifiera de svenska insatserna i standardiseringen.

More information about the committèes work:

Påverka nationell och internationellt
Ett värdefullt arbete
Vill du vara med i kommittén?
Now working on 20 standards
ISO 19453-6, Road vehicles - Environmental conditions and testing for electrical and electronic equipment for drive system of electric propulsion vehicles - Part 6: Traction battery packs and systems
ISO 21780, Road vehicles -- Supply voltage of 48 V -- Electrical requirements and tests
ISO 6469-1/Amd 1, Electrically propelled road vehicles - Safety specifications - Part 1: On-board rechargeable energy storage system (RESS) - Amendment 1
ISO 15118-9, Road vehicles - Vehicle to grid communication interface - Part 9: Physical and data link layer conformance test for wireless communication
ISO/TR 8713, Electrically propelled road vehicles - Vocabulary
ISO 21782-4, Electrically propelled road vehicles — Test specification for electric propulsion components — Part 4: Performance testing of DC/DC converter
ISO 21782-5, Electrically propelled road vehicles — Test specification for electric propulsion components — Part 5: Operating load testing of motor system
ISO 21782-7, Road vehicles — Electrically propelled road vehicles — Test specification for electric propulsion components — Part 7: Operating load testing of DC/DC converter
EN ISO 19363, Electrically propelled vehicles - Magnetic field wireless power transfer - Safety and interoperability requirements
ISO 21498-1, Electrically propelled road vehicles - Electrical specifications and tests for voltage class B systems and components - Part 1: Voltage sub-classes and characteristics
ISO 21498-2, Electrically propelled road vehicles -- Electrical specifications and tests for voltage class B systems and components -- Part 2: Electrical tests for components
ISO 23274-2, Hybrid-electric road vehicles - Exhaust emissions and fuel consumption measurements - Part 2: Externally chargeable vehicles
ISO 23828, Fuel cell road vehicles - Energy consumption measurement - Vehicles fuelled with compressed hydrogen
ISO 15118-20, Road vehicles — Vehicle to grid communication interface — Part 20: 2nd generation network and application protocol requirements
EN ISO 15118-20, Road vehicles — Vehicle to grid communication interface — Part 20: 2nd generation network and application protocol requirements
ISO/TR 4609, Road vehicles — Report on standardization prospective for automated vehicles (RoSPAV)
ISO 15118-4, Road vehicles — Vehicle to grid communication interface — Part 4: Network and application protocol conformance test
EN ISO 15118-4, Road vehicles — Vehicle to grid communication interface — Part 4: Network and application protocol conformance test
ISO 15118-8, Road vehicles — Vehicle to grid communication interface — Part 8: Physical layer and data link layer requirements for wireless communication
EN ISO 15118-8, Road vehicles — Vehicle to grid communication interface — Part 8: Physical layer and data link layer requirements for wireless communication
Show more Show less
Published 33 standards
Show more Show less
Participants 16 companies and organizations
ÅF-Industry AB, STOCKHOLM
APR Technologies AB, Enköping
BorgWarner Sweden AB, Landskrona
China-Euro Vehicle Technology AB, Göteborg
Ctek E-Mobility AB, Norrköping
Inmotion Technologies AB, Stockholm
Intertek Semko AB, Kista
RISE Research Institutes of Sweden AB, Borås
Scania CV AB, Södertälje
Transportstyrelsen, Borlänge
Vattenfall AB, Älvkarleby
Volvo Bussar AB, GÖTEBORG
Volvo Car Corporation, Göteborg
Volvo Lastvagnar AB, Göteborg
Volvo Technology AB, Göteborg
Volvo Technology AB, GÖTEBORG
Show more Show less
International participation 10 international committees
ISO/TC 22/SC 31, Data communication
ISO/TC 22/SC 31/JWG 1, Joint ISO/TC 22/SC 31 - IEC/TC 69 WG: Vehicle to grid communication interface (V2G CI)
ISO/TC 22/SC 32, Electrical and electronic components and general system aspects
ISO/TC 22/SC 37, Electrically propelled vehicles
ISO/TC 22/SC 37/WG 1, Safety aspects and terminology
ISO/TC 22/SC 37/WG 2, Performance and energy consumption
ISO/TC 22/SC 37/WG 3, Rechargeable energy storage
ISO/TC 22/SC 37/WG 4, Systems and components connected to electric propulsion systems
CEN/TC 301, Road vehicles
CEN/TC 301/WG 14, Electricity Fuel labelling
Show more Show less
Financing
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Subjects

Road vehicles engineering (43) Electric road vehicles (43.120)


Sammanställning av standarder och förslag inom el- och hybridfordon

Klicka på länken för att öppna dokumentet

Electric hybrid vehicles standards drafts

Läs och kommentera remisser på området

Ett enkelt sätt att kommentera förslag till svensk standard

Kommentera.sis.se/TK 517 

Länkar till kommitténs deltagare i TK 517

SIS NTC TK 517 (Här nås dokument från den svenska kommittén, internationella dokument samt röstningsportalen)

NTC internationellt  (direktlänk till arbetsdokument från CEN/TC 301 och ISO/TC 22/SC 37)

SIS/TK 517  NEB Röstningar (direktlänk till kommitténs röstningsportal, inklusive historik)

Contact

If you have questions or want to know more about the SIS standardization activities? Please contact us.

Peter Claeson
Project manager
peter.claeson@sis.se

Ylva Yassine
Project assistant
ylva.yassine@sis.se