Standardization · SIS/TK 507

Tekniska produktspecifikationer (TPS)

Huvuduppgiften för projektet är kommunikation av information från konstruktion via beredning till produktion, kontroll och kvalité samt service och sedermera skrotning/återvinning. Redan under produktutvecklingen måste hänsyn tas till krav som ska efterlevas under hela produktens livscykel.

Kraven från konstruktion måste uttryckas på ett klart och entydigt sätt så att de kan förstås under hela kedjan. Detta är särskilt viktigt när konstruktion och tillverkning kan finnas i olika länder. Ett standardiserat tekniskt "språk" är förutsättningen för all kommunikation av produktspecifikationer, i synnerhet när verbal kommunikation kan vara besvärlig.

Om inte produktspecifikation är entydigt definerad kan det resultera i kassationer och reklamationer, i värsta fall med produktansvarsprocesser som följd och därmed stora kostnader och andra konsekvenser, t.ex. förlorad tilltro till företaget, negativ miljöpåverkan.

More information about the committèes work:

GPS-termer Nya aktuella termer
Kommentera aktuella remisser Här kan Du kommentera
Now working on 65 standards
ISO 5459.2, Geometrical product specifications (GPS) - Geometrical tolerancing - Datums and datum systems
IEC 81346-2, Industrial systems, installations and equipment and industrial products - Structuring principles and reference designations - Part 2: Classification of objects and codes for classes
EN ISO 5459, Geometrical product specifications (GPS) - Geometrical tolerancing - Datums and datum systems (ISO/DIS 5459.2:2017)
ISO 21920-3, Geometrical product specifications (GPS) - Surface texture: Profile - Part 3: Specification operators
ISO 21920-2, Geometrical product specifications (GPS) - Surface texture: Profile - Part 2: Terms, definitions and surface texture parameters
ISO 21920-1, Geometrical product specifications (GPS) - Surface texture: Profile - Part 1: Indication of surface texture
ISO 22081, Geometrical product specifications (GPS) — Geometrical tolerancing — General geometrical specifications and general size specifications
EN ISO 21920-1, Geometrical product specifications (GPS) - Surface texture: Profile - Part 1: Indication of surface texture (ISO/DIS 21920-1:2020)
EN ISO 21920-2, Geometrical product specifications (GPS) - Surface texture: Profile - Part 2: Terms, definitions and surface texture parameters (ISO/DIS 21920-2:2020)
EN ISO 21920-3, Geometrical product specifications (GPS) - Surface texture: Profile - Part 3: Specification operators (ISO/DIS 21920-3:2020)
ISO 10360-11, Geometrical product specifications (GPS) - Acceptance and reverification tests for coordinate measuring machines (CMM) - Part 11: CMMs using the principle of computed tomography (CT)
EN ISO 10360-11, Geometrical product specifications (GPS) - Acceptance and reverification tests for coordinate measuring machines (CMM) - Part 11: CMMs using the principle of computed tomography
ISO 10360-13, Geometrical product specifications (GPS) - Acceptance and reverification tests for coordinate measuring systems (CMS) - Part 13: Optical 3D CMS
ISO 81346-10, Industrial systems, installations and equipment and industrial products - Structuring principles and reference designation - Part 10: Power plants
ISO/TR 23276, Program flowchart for feature parameters
EN ISO 10360-13, Geometrical product specifications (GPS) - Acceptance and reverification tests for coordinate measuring systems (CMS) - Part 13: Optical 3D CMS (ISO/DIS 10360-13:2020)
ISO 2692, Geometrical product specifications (GPS) - Geometrical tolerancing - Maximum material requirement (MMR), least material requirement (LMR) and reciprocity requirement (RPR)
ISO 16792, Technical product documentation — Digital product definition data practices
ISO 25178-2, Geometrical product specifications (GPS) - Surface texture: Areal - Part 2: Terms, definitions and surface texture parameters
EN ISO 25178-2, Geometrical product specifications (GPS) - Surface texture: Areal - Part 2: Terms, definitions and surface texture parameters (ISO/DIS 25178-2:2019)
EN ISO 10209, Technical product documentation - Vocabulary - Terms relating to technical drawings, product definition and related documentation (ISO/DIS 10209:2020)
ISO 10209, Technical product documentation - Vocabulary - Terms relating to technical drawings, product definition and related documentation
EN ISO 7083, Technical Product Documentation - Symbols used on technical product documentation - Proportions and dimensions (ISO/DIS 7083:2020)
ISO 7083, Technical Product Documentation - Symbols used on technical product documentation - Proportions and dimensions
ISO 10360-10, Geometrical product specifications (GPS) - Acceptance and reverification tests for coordinate measuring systems (CMS) - Part 10: Laser trackers for measuring point-to-point distances
ISO 24096, Technical product documentation - Classification of requirements
ISO 8887-2, Technical product documentation - Design for manufacturing, assembling, disassembling and end-of-life processing - Part 2: Terms and definitions
ISO 8062-4, Geometrical product specifications - Dimensional and geometrical tolerances for moulded parts - Part 4: Rules and general tolerances for castings using profile tolerancing in a general datum system
ISO 15519-1, Specifications for diagrams for process industry - Part 1: General rules
ISO 25380-1, Railway applications - Designation system for railway vehicles - Part 1: General principles
ISO 25178-700, Geometrical product specifications (GPS) — Surface texture: Areal — Part 700: Calibration, adjustment and verification of areal topography measuring instruments
EN ISO 25178-700, Geometrical product specifications (GPS) - Surface texture: Areal - Part 700: Calibration, adjustment and verification of areal topography measuring instruments (ISO/DIS 25178-700:2020)
EN 17343, Railway applications - General terms and definitions
EN ISO 22081, Geometrical product specifications (GPS) - Geometrical tolerancing - General geometrical specifications and general size specifications (ISO/FDIS 22081:2020)
ISO 24351, General requirements of three-dimensional modeling for mechanical products
ISO 16610-45, Geometrical product specifications (GPS) - Filtration - Part 45: Profile Morphological: Segmentation
EN ISO 2692, Geometrical product specifications (GPS) - Geometrical tolerancing - Maximum material requirement (MMR), least material requirement (LMR) and reciprocity requirement (RPR) (ISO/DIS 2692:2019)
EN ISO 10360-10, Geometrical product specifications (GPS) - Acceptance and reverification tests for coordinate measuring systems (CMS) - Part 10: Laser trackers for measuring point-to-point distances (ISO/DIS 10360-10:2019)
ISO 12179, Geometrical product specifications (GPS) - Surface texture: Profile method - Calibration of contact (stylus) instruments
ISO 8062-3, Geometrical product specifications (GPS) - Dimensional and geometrical tolerances for moulded parts - Part 3: General dimensional and geometrical tolerances and machining allowances for castings
ISO 3611, Geometrical product specifications (GPS) - Dimensional measuring equipment: Micrometers for external measurements - Design and metrological characteristics
EN ISO 3611, Geometrical product specifications (GPS) - Dimensional measuring equipment: Micrometers for external measurements - Design and metrological characteristics
EN ISO 16610-45, Geometrical product specifications (GPS) - Filtration - Part 45: Profile Morphological: Segmentation
ISO 3135, Marking pens — Durability of writing line — Documentary use (DOC)
EN ISO 12179, Geometrical product specifications (GPS) - Surface texture: Profile method - Calibration of contact (stylus) instruments (ISO/DIS 12179:2020)
ISO 16610-62, Geometrical product specifications (GPS) - Filtration - Part 62: Linear areal filters: Spline filters
EN ISO 16610-62, Geometrical product specifications (GPS) - Filtration - Part 62: Linear areal filters: Spline filters
ISO 4351, Geometrical product specifications (GPS) — Association
EN ISO 4351, Geometrical product specifications (GPS) — Association
ISO 18183-1, Geometrical product specifications (GPS) - Partioning - Part 1: Basic concepts
ISO 18183-2, Geometrical product specifications (GPS) — Partioning - Part 2: Nominal model
ISO 18183-3, Geometrical product specifications (GPS) — Partioning — Part 3: Methods used for specification and verification
EN ISO 18183-1, Geometrical product specifications (GPS) - Partioning - Part 1: Basic concepts
EN ISO 18183-2, Geometrical product specifications (GPS) — Partioning - Part 2: Nominal model
EN ISO 18183-3, Geometrical product specifications (GPS) — Partioning — Part 3: Methods used for specification and verification
ISO 29845, Technical product documentation - Document types
ISO/IEC 81346-1, Industrial systems, installations and equipment and industrial products - Structuring principles and reference designation - Part 1: Basic rules
ISO 5463, Geometrical product specifications (GPS) — Form measuring equipment; Rotary axis form measuring instruments — Design and metrological characteristics
ISO/PAS 81346-4, Industrial systems, installations and equipment and industrial products — Structuring principles and reference designations — Part 4: Power plants — Modelling concepts and guidelineswer plants
EN ISO 129-1:2019/A1, Technical product documentation (TPD) - Presentation of dimensions and tolerances - Part 1: General principles - Amendment 1 (ISO 129-1:2018/Amd 1:2020)
EN ISO 5463, Geometrical product specifications (GPS) — Form measuring equipment; Rotary axis form measuring instruments — Design and metrological characteristics (ISO/NP 5463:2020)
ISO 6023, Technical product documentation (TPD) - General requirements of mechanics analysis for mechanical products based on the model of finite element analysis (FEA)
ISO 5059-1, Geometrical product specifications (GPS) — Dimensional measuring equipment: inside micrometers — Part 1: Two-point inside micrometers — Design and metrological characteristics
ISO 6410-3, Technical drawings - Screw threads and threaded parts - Part 3: Simplified representation
EN ISO 6410-3, Technical drawings - Screw threads and threaded parts - Part 3: Simplified representation (ISO/DIS 6410-3:2020)
Show more Show less
Published 355 standards
Show more Show less
Working group 5 workgroups
SIS/TK 507/AG 01, Teknisk dokumentation
SIS/TK 507/AG 03, Anläggningsdokumentation och schemasymboler
SIS/TK 507/AG 05, GPS och verifiering - Toleranser
SIS/TK 507/AG 06, GPS och verifiering - Mätteknik
SIS/TK 507/AG 07, Skriv- och ritmateriel
Show more Show less
Financing
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Arbetet sker i olika arbetsgrupper som speglar olika internationella grupper
Påverka nationellt och internationellt
Ett värdefullt arbete Vill du vara med i kommittén?

Subjects

Standardization (01) Drawings, plans and maps (01.080.30) Mechanical engineering drawings (01.100.20) Technical product documentation (01.110)


För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kurser i standardutveckling

För ett effektivt och meningsfullt deltagande i våra tekniska kommittéer erbjuder vi utbildningar i standardutveckling.

För deltagare i tekniska kommittér är grundkursen kostnadsfri.

Contact

If you have questions or want to know more about the SIS standardization activities? Please contact us.

Sven Radhe
Project manager
sven.radhe@sis.se

Maria Andersson
Project assistant
maria.andersson@sis.se