Standardization · SIS/TK 504

e-Tillgänglighet

Den snabba utvecklingen inom informations- och kommunikationsteknologi ställer allt högre krav på oss som konsumenter att bemästra ny teknik, oavsett vår förmåga. EU–kommissionen har lämnat i uppdrag till standardiseringsorganisationerna att utarbeta standarder för att stödja tydligare krav på tillgänglighet i upphandling. Målet är att inkludera alla människor i informationssamhället.

Samhället ställer allt högre krav på oss som konsumenter att bemästra ny teknik, nya funktioner och nya gränsnitt. För att komma tillrätta med problemet har EU-kommissionen beslutat att alla länder i EU ska ha samma krav på tillgänglighet vid offentlig upphandling av IT. EU vill att så många som möjligt som bor i Europa ska kunna använda datorer, telefoner, programvaror, webbplatser, med mera. Idag är många äldre och personer med funktionsnedsättning beroende av särskilda lösningar för att kommunicera och riskerar att stå utanför den snabba tekniska utvecklingen

More information about the committèes work:

Now working on 1 standards
ISO/IEC 30071-1, Information technology - Development of user interface accessibility - Part 1: A code of practice for creating accessible ICT products and services
Participants 7 companies and organizations
Funka Nu AB, Stockholm
Funktionsrätt Sverige, Sundbyberg
Myndigheten för delaktighet, Sundbyberg
Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, Johanneshov
Post- och telestyrelsen (PTS), Stockholm
RAP, Selskabet for Rationel Almen Planlægning, KØBENHAVN V
Sveriges Konsumenter, Stockholm
Show more Show less
International participation 1 international committees
CEN/CLC/ETSI/JWG, e-Accessibility under mandate M/376
Financing
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer

Subjects

Health care technology Other standards related to aids for disabled and handicapped people Information technology, office machines Other fields