Standardization · SIS/TK 498

Tillgänglighet till vägfordon för personer med begränsad rörlighet

Full delaktighet och jämlikhet för varje samhällsmedborgare är ett mål vi alla strävar mot. Många inom den mänskliga mångfalden stöter på svårigheter som hindrar dem från att kunna röra sig fritt och verka i samhället. SIS/TK 498 har en vision om att det i framtiden ska finnas lämpliga personbilar för personer med begränsad rörlighet.

Lämpliga fordon för personer med begränsad rörlighet bidrar till att uppfylla målet om full delaktighet och jämlikhet för alla samhällsmedborgare.

Syftet med detta arbete är att medverka vid framtagningen av en ISO-standard eller ISO/TS (=ISO/Technical Specifikation) som innehåller specifika tekniska krav och provmetoder för utformning av personbilar som är tillgängliga för personer med begränsad rörlighet och som ger god säkerhet vid användning.

Standarden ska omfatta personbilar med högst åtta sittplatser utöver förarplatsen. Standarden förväntas inte innehålla sådana tekniska krav som täcks av EG-direktiv för godkännande av fordon.

More information about the committèes work:

Läs mer om Tillgänglighet till vägfordon för personer med begränsad rörlighet
Now working on 1 standards
SS 774001, Conversion of vehicles for persons with reduced mobility - Capacity up to eight passengers, driver not included
Participants 7 companies and organizations
Bewa Intraf Fordonsteknik AB, Uddevalla
BraunAbility Europe AB, Stenkullen
DHR - Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder, Stockholm
Nordic Vehicle Conversion, Backaryd
SKA-rådet, Stockholm
Stockholms läns landsting, Färdtjänstverksamheten, Stockholm
Transportstyrelsen, Borlänge
Show more Show less
Financing
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Subjects

Aids for disabled or handicapped persons Road transport Passenger cars, caravans and light trailers