Standardization · SIS/TK 494

Samhällssäkerhet

Oförutsedda händelser och yttre påverkningar som exempelvis el- och vattenavbrott, naturkatastrofer eller allvarliga konflikter i Sveriges närområde ställer höga krav på samhället men även på dig som individ och din organisation. För att göra samhället säkrare pågår ett omfattande standardiseringsarbete för att underlätta samverkan och göra det enklare när det oväntade inträffar.

Den övergripande målsättningen med kommitténs arbete är att höja samhällets säkerhet och att underlätta samverkan mellan aktörer för att förebygga, i händelse av en incident och att efter en incident kunna lära sig och förbättra sin beredskap inför kommande oförutsedda händelser. Arbetet omfattar även de civila delarna i ett totalförsvar. Samhällets komplexitet innebär att många faktorer påverkar detta och därför täcks många områden in i kommittéarbetet och man arbetar brett med flera olika typer av standarder.

More information about the committèes work:

Now working on 44 standards
ISO 22326, Societal security - Emergency management - Guidance for monitoring facilities with identified hazards
EN 17173, European CBRNE glossary
ISO/TS 22330, Security and resilience - Business continuity management systems - Guidelines for people aspects of business continuity
ISO 22327, Security and resilience - Emergency management - Guidelines for implementation of a community-based landslide early warning system
ISO/TS 22375, Security and resilience - Guideline for complexity assessment process to improve security and resilience
EN 17483-1, Private security provision for the protection of Critical Infrastructure - Part 1: General requirements
ISO 22382, Security and resilience - Authenticity, integrity and trust for products and documents - Guidelines for the content, security and issuance of excise tax stamps
ISO/TS 22332, Security and resilience - Business continuity management systems - Guidance for developing business continuity procedures
ISO 22340, Security and resilience - Protective security - Guidelines for establishing an enterprise protective security architecture and management framework
ISO 22341, Security and resilience - Protective security - Guidelines for crime prevention through environmental design
ISO 22384, Security and resilience - Authenticity, integrity and trust for products and documents - Guidelines to establish and monitor a protection plan and its implementation
ISO/IEC 31030, Travel risk management - Guidance for organizations
ISO/IEC 31050, Guidance for managing emerging risks to enhance resilience
CEN/TR , Assessment framework for new standardisation work items related to Disaster Management
EN , CBRNE Training Framework: Requirements for CBRNE education and training
EN , Provisions of lone worker services
ISO 31040, General technical principles for risk management of consumer product safety
ISO 22329, Security and resilience - Emergency management - Guidelines for the use of social media in emergencies
EN 16850, Societal and Citizen Security - Guidance for managing security in healthcare facilities
ISO 22342, Security and resilience - Protective security - Guidelines for the development of a security plan for an organization
ISO 22328-1, Security and resilience - Emergency management - Guidelines for implementation of a community-based natural disasters early warning system
ISO 31073, Risk management - Terminology
SIS-TR 70, Totalförsvar - Civila delar - Grundläggande termer och begrepp
ISO 22371, Security and resilience - Urban resilience - Framework, model and guidelines for strategy and implementation
EN 17091, Crisis management - Guidance for developing a strategic capability
ISO 22379, Security and resilience - Guidelines for hosting and organizing large citywide events
ISO 22383, Security and resilience - Authenticity, integrity and trust for products and documents - Guidelines and performance criteria for authentication solutions for material goods
ISO 22361, Security and resilience - Crisis Management - Guidelines for developing a strategic capability
ISO 22343, Security and resilience - Vehicle security barriers - Performance requirement, vehicle impact test method and performance rating
EN 15602, Security service providers — Terminology
ISO 22360, Security and resilience - Crisis management - Concept, principles and framework
ISO 22385, Security and resilience - Authenticity, integrity and trust for products and documents - Guidelines for establishing a framework for trust and interoperability
ISO 22350, Security and resilience - Emergency management - Framework
ISO/TR 22351, Security and resilience — Emergency management — Message structure for exchange of information
EN , Guidelines for security and safety planning of small and middle size events in open air grounds
ISO 31070, Risk management - Guidelines on core concepts
ISO 5078, Security and resilience — Authenticity, integrity and trust for products and documents — Guidelines for securing physical documents
ISO 5083, Security and resilience — Authenticity, integrity and trust for products and documents — Confirmation procedures for the application of artefact metrics
ISO 22328-3, Security and resilience - Emergency management - Part 3: Guidelines for the implementation of a community-based tsunami early warning system
ISO 22386, Security and resilience — Authenticity, integrity and trust for products and documents — Guidelines for brand protection and enforcement procedures
ISO 22300, Security and resilience - Vocabulary
EN ISO 22300, Security and resilience - Vocabulary (ISO/DIS 22300:2020)
ISO 22393, Security and resilience - Community resilience - Recovery
ISO 5236-2, Security and resilience - Vehicle security barriers - Part 2: Application
Show more Show less
Published 30 standards
Show more Show less
Working group 5 workgroups
SIS/TK 494/AG 03, Terminologi och krisberedskap
SIS/TK 494/AG 04, Kontinuitetshantering och resiliens
SIS/TK 494/AG 05, Riskhantering
SIS/TK 494/AG 06, Säkerhetstjänster och skydd
SIS/TK 494/AG 07, Äkthet, integritet och förtroende för produkter och dokument
Show more Show less
Participants 13 companies and organizations
AddContext AB, Karlstad
Bya Bevakningsbranschens Yrkes- & Arbetsmiljönämnd, Kista
Combitech AB, Solna
DH Anticounterfeit AB, Halmstad
Försvarsmakten Högkvarteret, Stockholm
Myndigheten För Samhällsskydd och Beredskap (MSB), Karlstad
Myndigheten För Samhällsskydd och Beredskap (MSB), Solna
RISE AB, Borås
Säkerhetsföretagen, Stockholm
Secana Security AB, Stockholm
Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet, STOCKHOLM
Svenska Transportarbetareförbundet Avd 19, NYKÖPING
Tyréns AB, Stockholm
Show more Show less
International participation 20 international committees
ISO/TC 262, Risk management
ISO/TC 262/JWG 1, Joint ISO/TC 262 - ISO/TC 292 WG: Managing emerging risk
ISO/TC 262/TCG 1, Terminology Coordination Group
ISO/TC 262/WG 6, Guidance Handbook
ISO/TC 292, Security and resilience
ISO/TC 292/WG 1, Terminology
ISO/TC 292/WG 2, Continuity and organizational resilience
ISO/TC 292/WG 3, Emergency management
ISO/TC 292/WG 4, Authenticity, integrity and trust for products and documents
ISO/TC 292/WG 5, Community resilience
ISO/TC 292/WG 6, Protective security
ISO/TC 292/WG 7, Guidelines for events
ISO/TC 292/WG 8, Supply chain security
ISO/TC 292/WG 9, Crisis management
CEN/TC 391, Societal and Citizen Security
CEN/TC 391/WG 1, Healthcare Facilities
CEN/TC 391/WG 2, CBRNE
CEN/TC 391/WG 3, Crisis management/civil protection
CEN/TC 439, Private security services
CEN/TC 439/WG 1, Critical Infrastructure Protection (CIP)
Show more Show less
Financing
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer om SIS/TK 494 Extra läsning

Subjects

Management system (04) Societal security (04.140)


Presentation från webinar - Informationsutbyte mellan organisationer inom Totalförsvaret - Hur bygger man tillit?

Presentation från Webinarium 2020-05-13

Contact

If you have questions or want to know more about the SIS standardization activities? Please contact us.

Susanna Björk
Project manager
susanna.bjork@sis.se

Fredrik Göthe
Project manager
fredrik.gothe@sis.se

Anna-Karin Jansson
Project assistant
anna-karin.jansson@sis.se