Standardization · SIS/TK 483

Tapeter

När vi väljer tapeter till våra hem förutsätter vi att de är miljövänliga och inte avger ämnen som kan vara olämplig för oss. Kommittén arbetar fram standarder för att bland annat bedöma brandfarlighet, emmission av gaser och tungmetaller. Med standarder kan sedan tapeter förses med ett CE-märke som visar att de motsvarar kraven i den europeiska kommissionens byggproduktdirektiv.

Kommittén för tapeter är med och aktivt påverkar innehåll och riktlinjer för framtida standarder, både globalt och nationellt. Standarderna syftar till att vägleda tillverkare vid CE-märkning av tapeter. De ger även överenskomna märkningar på tapeter för att underlätta hängning på vägg. Arbetet resulterar i standarder som gör det möjligt för tillverkare och importörer att märka tapeter på ett överenskommet sätt.

Påverka nationellt och internationellt

Kommittén skapar ett forum för svenskt agerande i den internationella standardiseringen, genom att vi aktivt medverkar i den europeiska standardiseringsorganisationen CEN. På så sätt kan vi påverka utvecklingen av standarderna så att de främjar den svenska tapetindustrin. Ett arbete som skapar fri rörlighet av produkter mellan länder, vilket stödjer den svenska exportmarknaden. Standarderna underlättar vid både tillverkning och inköp av tapeter, eftersom de är direkt kopplade till byggproduktdirektivet.

More information about the committèes work:

Now working on 3 standards
EN 235, Wallcoverings - Vocabulary and symbols
EN 234, Wallcoverings in roll form - Specification for wallcoverings for subsequent decoration
EN 15102, Decorative wallcoverings - Roll form
Participants 2 companies and organizations
WA Wallvision Sweden AB, Borås
WA WallVision Sweden AB, Borås
International participation 1 international committees
CEN/TC 99, Wallcoverings
Financing
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Ett värdefullt arbete Vill du vara med i kommittén?
Aktuella remisser Att kommentera

Subjects

Construction materials and building Interior finishing