Standardization · SIS/TK 467

Värmepumpar

Standarderna inom området är ett viktigt verktyg för att driva på den tekniska utvecklingen och leda till en effektiv och hållbar energianvändning. Det är av stor vikt för branschen, svenska konsumenter och myndigheter att det finns standarder som specificerar krav och provningsmetoder, vilket är en förutsättning för att man ska kunna jämföra och utvärdera de olika produkter och system som finns på marknaden.

Syftet med kommittéarbetet är att medverka till att det utarbetas svenska och internationella standarder som täcker det behov som finns inom området.

Standarderna omfattar terminologi, klassificering, provningsmetoder och kravspecifikationer för värmepumpar, värmeväxlare, och utrustning för kylning och luftkonditionering.

Kommittén har ambitionen att genom ett aktivt deltagande i det internationella standardiseringsarbetet, medverka till att standarderna som utarbetas är väl anpassade efter svenska behov och förhållanden

More information about the committèes work:

Now working on 7 standards
ISO 19967-2, Heat pump water heaters - Testing and rating for performance - Part 2: Heat pump water heaters for space heating
EN 13215:2016/A1:2018, Condensing units for refrigeration - Rating conditions, tolerances and presentation of manufacturer's performance data
ISO/TR 16494-2, Heat recovery ventilators and energy recovery ventilators - Method of test for performance - Part 2: Assessment of measurement uncertainty of performance parameters
ISO 19967-1, Heat Pump Water Heaters - Testing and rating for performance, Part 1 Domestic hot water supply heat pump water heater
ISO 19298-2, Liquid-Chilling Packages using the Vapour Compression Cycle Part 2: Method of Testing for Performance
ISO 17553, Room Fan-coil Units - Testing and Rating for Thermal Performance
ISO 19298-1, Liquid-Chilling Packages using the Vapour Compression Cycle Part 1: Method of Rating for Performance
Show more Show less
Published 19 standards
Show more Show less
Participants 8 companies and organizations
Bosch Thermoteknik AB, Tranås
Comfortzone AB, Täby
Danfoss Värmepumpar AB, Arvika
Enertech AB, Ljungby
Nibe AB, Markaryd
Rise Research Institutes of Sweden, Borås
RISE Research Institutes of Sweden, Borås
Svenska kyl & värmepumpföreningen, Bromma
Show more Show less
International participation 3 international committees
ISO/TC 86, Refrigeration and air-conditioning
ISO/TC 86/SC 6, Testing and rating of air-conditioners and heat pumps
CEN/TC 113, Heat pumps and air conditioning units
Financing

Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Subjects

Heat pumps Refrigerating technology