Standardization · SIS/TK 435

Livsmedel och foder

Vi vill naturligtvis känna oss trygga i att den mat vi äter och det foder som ges till djuren är fritt från skadliga föroreningar och tillsatser. Samtidigt ska inte provning och godkännande i olika instanser göra maten onödigt dyr. Kommitténs arbete bidrar till att foder och livsmedel kan produceras och kontrolleras på ett säkert och enhetligt sätt.

Kommittén för livsmedel och foder är med och aktivt påverkar innehållet i framtida standarder, både globalt och inom Europa. Standarderna för kemiska, biologiska och sensoriska analysmetoder används i laboratorier, som provar och kontrollerar livsmedel och foder. Krav på livsmedelskedjan från jord till bord finns i ISO 22000 Ledningssystem för livsmedelssäkerhet och andra standarder är på gång inom livsmedelssäkerhet, som täcker in både faroanalys, HCCP och olika produktionsprocesser. De kan enkelt användas tillsammans med ISO kvalitetsstandarder och ska underlätta för mindre producenter att exportera och hålla nere kostnaderna för produktion, provning och godkännande av livsmedel, till gagn för såväl konsumenter som små producenter.

More information about the committèes work:

Kommentera aktuella remisser Här kan Du kommentera
Internationellt deltagande Hur TK/AG speglar olika CEN/ISO grupper
Now working on 159 standards
ISO 3632, Detection of water-soluble acid colorants using high-performance liquid chromatography (HPLC)
ISO 22810, Food irradiation - Good processing practices for the irradiation of foods intended for human consumption
ISO 6495-2, Animal feeding stuffs - Determination of water-soluble chlorides content - Part 2: Potentiometric method
EN , Wheat flour — Method for the measurement of damage of starch using an amperometric method
ISO 18787, Foodstuffs - Determination of water activity
TC 34/SC 15 N 2111, Coffee Sensorial Analysis
ISO 16140-3, Microbiology of the food chain - Method validation - Part 3: Protocol for the verification of reference and validated alternative methods implemented in a single laboratory
ISO 16140-4, Microbiology of the food chain - Method validation - Part 4: Protocol for method validation in a single laboratory
ISO 16140-5, Microbiology of the food chain - Method validation - Part 5: Protocol for factorial interlaboratory validation for non-proprietary methods
ISOTC34 SC10 N1621, Animal feeding stuffs- Terminology
CENTC275WG6 N913, Detection of Anisakidae larvae in fish fillets
ISOTC34SC17 N385, Guidelines for saffron
ISO 11050, Wheat flour and durum wheat semolina - Determination of impurities of animal origin
ISO 21468, Infant formula and adult nutritionals - Determination of free and total choline and free and total carnitine - Liquid chromatography tandem mass spectrometry (HPLC-MS/MS)
ISO 21470, Infant formula and adult nutritionals - Simultaneous determination of total vitamins B1, B2, B3 and B6 - Enzymatic digestion and LC-MS/MS
ISO 21872, Microbiology of the food chain - Horizontal method for the detection of potentially enteropathogenic Vibrio parahaemolyticus, Vibrio cholerae and Vibrio vulnificus
ISO 21906, Horizontal methods for molecular biomarker analysis - Molecular biomarker analysis and sampling management system
ISO/TS 21872-3, Microbiology of the food and chain - Horizontal method for the detection of potentially enteropathogenic Vibrio spp. - Part 3: Quantitative determination in seafood of total and potentially enteropathogenic Vibrio parahaemolyticus using nucleic acid hybridisation
ISO 21983, Guidelines for harvesting, transportation, separation the stigma, drying and storage of saffron before packing
CEN/TS 17455, Animal feeding stuffs - Methods of sampling and analysis - Performance criteria for single laboratory validated and ring-trial validated methods of analysis for the determination of mycotoxins
EN 15948, Cereals - Determination of moisture and protein - Method using Near-Infrared-Spectroscopy in whole kernels
ISO 15213-1, Microbiology of the food chain — Horizontal method for the detection and enumeration of Clostridium spp. — Part 1: Enumeration of sulfite-reducing Clostridium spp. by colony-count technique
ISO 15213-2, Microbiology of the food chain - Horizontal method for the detection and enumeration of Clostridium spp. - Part 2: Enumeration of Clostridium perfringens by colony-count technique
ISO 15213-3, Microbiology of the food chain — Horizontal method for the detection and enumeration of Clostridium spp. — Part 3: Detection of Clostridium perfringens
ISO 4833-1:2013/Amd 1, Microbiology of the food chain — Horizontal method for the enumeration of microorganisms — Part 1: Colony count at 30 degrees C by the pour plate technique — Amendment 1: Clarification of scope
ISO 4833-2:2013/Amd 1, Microbiology of the food chain — Horizontal method for the enumeration of microorganisms — Part 2: Colony count at 30 degrees C by the surface plating technique — Amendment 1: Clarification of scope
CEN/TC 275 N 1747, Foodstuffs — Minimum performance requirements for quantitative gluten measurement by ELISA
ISO 6647-1, Rice - Determination of amylose content - Part 1: Reference method: Spectrophotometric method with a defatting procedure by methanol and with calibration solutions of potato amylose and waxy rice amylopectin
ISO 6647-2, Rice - Determination of amylose content - Part 2: Routine method: Spectrophotometric routine method without defatting procedure and with calibration from rice standards
ISO 22732, Molecular biomarker analysis - General requirements for storage of animal and vegetable propagation materials.
ISO 22753, Horizontal methods for molecular biomarker analysis - Methods of analysis for thedetection of genetically modified organisms - Semi-quantitative method for thestatistical evaluation of weight/weight GMO content in seeds and grains
, Animal feeding stuffs - Methods of sampling and analysis Determination of vitamin A, E and D content Method using solid phase extraction cleanup and High Performance Liquid Chromatography
ISO 22949-1, Molecular biomarker analysis - Detection and identification of animal species by DNA sequencing methods
ISO 22942-1, Foodstuffs - Molecular biomarker analysis - Nucleic acid Isothermal nucleic acid amplification based methods - Part 1: General Requirements
ISO 20688, Biotechnology - Nucleic acid synthesis - General definitions and requirements for the production and quality control of synthetic nucleic acids
ISO 23035, Natural Antimicrobials -Vocabulary
ISO 23036-1, Microbiology of the food chain - Methods for the detection of Anisakidae L3 larvae in fish and fishery products - Part 1: UV-press method
ISO 23036-2, Microbiology of the food chain - Methods for the detection of Anisakidae L3 larvae in fish and fishery products - Part 2: Artificial digestion method
, Foodstuffs — DNA barcoding of fish and fish products using defined mitochondrial cytochrome b and cytochrome c oxidase I gene segments
, Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis Determination of Carotenoids in animal compound feed and premïxtures by Reverse Phase High Performance Liquid Chromatography — UV detection (RPHPLCUV)
ISO 16624, Wheat flour and durum wheat semolina - Determination of colour by diffuse reflectance colorimetry
EN ISO 16624, Wheat flour and durum wheat semolina - Determination of the colour by reflectance diffused colorimetry (ISO/FDIS 16624:2019)
ISO 4134, Meat and meat products - Determination of L-(+)-glutamic acid content - Reference method
EN ISO 16140-4, Microbiology of the food chain - Method validation - Part 4: Protocol for method validation in a single laboratory (ISO/FDIS 16140-4:2019)
EN ISO 16140-3, Microbiology of the food chain - Method validation - Part 3: Protocol for the verification of reference and validated alternative methods implemented in a single laboratory (ISO/DIS 16140-3:2017)
EN ISO 11133:2014/A2, Microbiology of food, animal feed and water - Preparation, production, storage and performance testing of culture media - Amendment 2 (ISO 11133:2014/FDAM 2:2019)
EN ISO 16140-5, Microbiology of the food chain - Method validation - Part 5: Protocol for factorial interlaboratory validation of non-proprietary methods (ISO/FDIS 16140-5:2019)
, Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis Determination of inorganic arsenic in animal feed by anionexchange HPLCICPMS
, Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis Determination of the radionuclides Iodine131, Caesium134 and Caesium137 in feed
, Determination of Carotenoids in animal compound feed and premixtures by Reverse Phase High Performance Liquid Chromatography - UV detection (RP-HPLC-UV)
EN , Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis Determination of pentachlorophenol (PCP) in feed materials and compound feed by LCMS/MS
EN 15784, Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Isolation and enumeration of presumptive Bacillus spp.
EN 15786, Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Isolation and enumeration of Pediococcus spp.
EN 15787, Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Isolation and enumeration of Lactobacillus spp.
EN 15788, Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Isolation and enumeration of Enterococcus (E. faecium) spp.
EN 15789, Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Isolation and enumeration of yeast probiotic strains (Saccharomyces cerevisiae)
EN , Call to participate in the project M523-1 on the method for determination of pentachlorophenol in feed materials and compound feed by LC-MS/MS
ISO 20836, Microbiology of the food chain - Polymerase chain reaction (PCR) for the detection of food-borne pathogens - Thermal performance testing of thermal cyclers
EN , Animal feeding stuffs - Methods of sampling and analysis - Determination of saturated hydrocarbons of mineral origin in feed
, Animal feeding stuffs - Methods of sampling and analysis - Determination of saturated hydrocarbons of mineral origin in feed
ISO/TS 20224-1, Molecular biomarker analysis — Detection of animal derived materials in foodstuffs and feedstuffs by real-time PCR — Part 1: Bovine DNA detection method
ISO/TS 20224-2, Molecular biomarker analysis - Detection of animal derived materials in foodstuffs and feedstuffs by real-time PCR - Part 2: Ovine DNA Detection Method
ISO/TS 20224-3, Molecular biomarker analysis - Detection of animal derived materials in foodstuffs and feedstuffs by real-time PCR - Part 3: Porcine DNA Detection Method
ISO/TS 20224-4, Molecular biomarker analysis — Detection of animal derived materials in foodstuffs and feedstuffs by real-time PCR — Part 4: Chicken DNA detection method
ISO/TS 20224-5, Molecular biomarker analysis — Detection of animal derived materials in foodstuffs and feedstuffs by real-time PCR — Part 5: Goat DNA detection method
ISO/TS 20224-6, Molecular biomarker analysis — Detection of animal derived materials in foodstuffs and feedstuffs by real-time PCR — Part 6: Horse DNA detection method
ISO/TS 20224-7, Molecular biomarker analysis — Detection of animal derived materials in foodstuffs and feedstuffs by real-time PCR — Part 7: Donkey DNA detection method
ISO 23418, Microbiology of the food chain - Whole genome sequencing for typing and genomic characterization of foodborne bacteria - General requirements and guidance
ISO 7301, Rice — Specification
NWI on PFGE typing of probiotic strains, Animal feeding stuffs - PFGE typing of Lactobacilli, Pediococci, Enterococci and Bacilli in animal feeds - Consolidated protocol
ISO/TR 23304, Food products - Guidance on how to express vitamins and their vitamers content
ISO 23305, Fortified milk powders, infant formula, and adult nutritionals - Determination of total biotin by liquid chromatography coupled with immunoaffinity column clean-up extraction
ISO 16050, Foodstuffs - Determination of aflatoxin B1, and the total content of aflatoxins B1, B2, G1 and G2 in cereals, nuts and derived products - High-performance liquid chromatographic method
ISO 5530-1, Wheat flour - Physical characteristics of doughs - Part 1: Determination of water absorption and rheological properties using a farinograph
ISO 5530-2, Wheat flour - Physical characteristics of doughs - Part 2: Determination of rheological properties using an extensograph
ISO 23443, Infant formula and adult nutritionals — Determination of lutein, ß-carotene and lycopene by reversed phase ultra high performance liquid chromatography (RP-UHPLC)
ISO 6540, Maize - Determination of moisture content (on milled grains and on whole grains)
ISO/TS 16393, Molecular biomarker analysis - Qualitative methods - Validation scheme for binary analytical methods for food and food products
EN , Animal feeding stuffs - Determination of gossypol - Feed - LC-MS/MS
, Animal feeding stuffs - Methods of sampling and analysis - Determination of pyrrolizidine alkaloids in animal feeding stuff by LC-MS/MS - Complementary element
, Animal feeding stuffs: Determination of glucosinolates - Feed - LC-MS/MS
CEN/TR 17474, Cereals (wheat and barley) - Technical Report of the interlaboratory studies for the determination of moisture and protein in whole kernels by near infrared spectroscopy
ISO 20148, Molecular biomarker analysis - Species identification of meat and meat products by multiplex PCR
ISO 6888-1, Microbiology of food and animal feeding stuffs — Horizontal method for the enumeration of coagulase-positive staphylococci (Staphylococcus aureus and other species) — Part 1: Technique using Baird-Parker agar medium
ISO 6888-2, Microbiology of food and animal feeding stuffs — Horizontal method for the enumeration of coagulase-positive staphylococci (Staphylococcus aureus and other species) — Part 2: Technique using rabbit plasma fibrinogen agar medium
ISO 6888-3, Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for the enumeration of coagulase-positive staphylococci (Staphylococcus aureus and other species) - Part 3: Detection and MPN technique for low numbers
EN ISO 20836, Microbiology of the food chain - Polymerase chain reaction (PCR) for the detection of food-borne pathogens - Thermal performance testing of thermal cyclers (ISO/DIS 20836:2020)
EN ISO 23418, Microbiology of the food chain - Whole genome sequencing for typing and genomic characterization of foodborne bacteria - General requirements and guidance
ISO 17764-1, Animal feeding stuffs - Determination of the content of fatty acids - Part 1: Preparation of methyl esters
ISO 17764-2, Animal feeding stuffs - Determination of the content of fatty acids - Part 2: Gas chromatographic method
ISO 2171, Cereals, pulses and by-products - Determination of ash yield by incineration
ISO 23637, Cereals - Determination of cadmium content by graphite furnace atomic absorption spectrometry with diluted nitric acid extraction
EN 13708, Foodstuffs - Detection of irradiated food containing crystalline sugar by ESR spectroscopy
ISO 23662, Food suitable for vegetarians/vegans
EN 15741, Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Determination of OCPs and PCBs by GC/MS
EN 15742, Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Determination of OCPs by GC/ECD
ISO/TR 13484, Molecular biomarker analysis - General requirements for molecular biology analysis for detection and identification of plant pests
ISO 23722, Meat and meat products — Basic terminology
EN 1787, Foodstuffs - Detection of irradiated food containing cellulose by ESR spectroscopy
ISO 23781, Operating procedures of pig slaughtering
ISO 13493, Meat and meat products - Determination of chloramphenicol content - Reference method
ISO 23774, Meat and meat products - Detection and determination of colouring agents
ISO 23776, Meat and meat products - Determination of total phosphorous content
ISO 23777, Meat and meat products - Determination of L-(+)-glutamic acid content - Reference method
EN , Foodstuffs - Detection of irradiated food containing crystalline sugar by ESR spectroscopy
EN ISO 15213-1, Microbiology of the food chain - Horizontal method for the detection and enumeration of Clostridium spp. - Part 1: Enumeration of sulfite-reducing Clostridium spp. by colony-count technique
EN ISO 15213-2, Microbiology of the food chain - Horizontal method for the detection and enumeration of Clostridium spp. - Part 2: Enumeration of Clostridium perfringens by colony-count technique
EN ISO 15213-3, Microbiology of the food chain - Horizontal method for the detection and enumeration of Clostridium spp. - Part 3: Detection of Clostridium perfringens
EN ISO 23036-1, Microbiology of the food chain - Methods for the detection of Anisakidae L3 larvae in fish and fishery products - Part 1: UV-press method (ISO/DIS 23036-1:2019)
EN ISO 23036-2, Microbiology of the food chain - Methods for the detection of Anisakidae L3 larvae in fish and fishery products - Part 2: Artificial digestion method (ISO/DIS 23036-2:2019)
EN ISO 7932:2004/A1, Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for the enumeration of presumptive Bacillus cereus - Colony-count technique at 30 degrees C - Amendment 1: Inclusion of optional tests (ISO 7932:2004/FDAM 1:2019)
ISO 7932:2004/FDAmd 1, Inclusion of optional tests
ISO 23854, Fermented meat products-Specification
ISO 23855, Frozen surimi-Specification
ISO 23719, Cereals and cereal products - Determination of 16 mycotoxins by ultra high performance liquid chromatography and tandem mass spectrometry method (UHPLC-MS/MS)
ISO 5984, Animal feeding stuffs — Determination of crude ash
ISO 7970, Wheat (Triticum aestivum L.) - Specification
ISO 6887-5, Microbiology of the food chain - Preparation of test samples, initial suspension and decimal dilutions for microbiological examination - Part 5: Specific rules for the preparation of milk and milk products
EN ISO 6887-5, Microbiology of the food chain - Preparation of test samples, initial suspension and decimal dilutions for microbiological examination - Part 5: Specific rules for the preparation of milk and milk products (ISO/FDIS 6887-5:2020)
EN 17203, Foodstuffs - Determination of citrinin in food by HPLC-MS/MS
, Nanotechnologies - Guidelines for the characterization of nanoobjects-containing additives in food products
ISO 19942/Amd 1, Maize (Zea mays L.) — Specification — Amendment 1: Feed maize
EN ISO 11746, Rice - Determination of biometric characteristics of kernels (ISO/FDIS 11746:2019)
EN 17362, Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Determination of pentachlorophenol (PCP) in feed materials and compound feed by LC-MS/MS
EN ISO 6887-3:2017/A1, Microbiology of the food chain - Preparation of test samples, initial suspension and decimal dilutions for microbiological examination - Part 3: Specific rules for the preparation of fish and fishery products - Amendment 1: Sample preparation for raw marine gastropods (ISO 6887-3:2017/DAmd 1:2019)
EN 17374, Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Determination of inorganic arsenic in animal feed by anion-exchange HPLC-ICPMS
CEN ISO/TS 17764-1, Animal feeding stuffs - Determination of the content of fatty acids - Part 1: Preparation of methyl esters
CEN ISO/TS 17764-2, Animal feeding stuffs - Determination of the content of fatty acids - Part 2: Gas chromatographic method
ISO 22003-2, Food safety management systems — Requirements for bodies providing audit and certification of food safety management systems — Part 2: Requirements for bodies providing audits of food safety management system elements in conjunction with safe food product/process certification
ISO 24364, Management standard for royal jelly production
ISO 24382, Bee pollen - Specifications
ISO 24381, Bee propolis - Specifications
ISO 24583, Quantitative nuclear magnetic resonance spectroscopy - Purity determination of organic compounds used for foods and food products - General requirements
CEN/TS 17329-1, Foodstuffs - General guidelines for the validation of qualitative real-time PCR methods - Part 1: Single-laboratory validation
EN 16923, Foodstuffs - Determination of T-2 toxin and HT-2 toxin in cereals and cereal products for infants and young children by LC-MS/MS after SPE cleanup
EN ISO 6579-1:2017/A1, Microbiology of the food chain - Horizontal method for the detection, enumeration and serotyping of Salmonella - Part 1: Detection of Salmonella spp. - Amendment 1 Broader range of incubation temperatures, amendment to the status of Annex D, and correction of the composition of MSRV and SC (ISO 6579-1:2017/DAM 1:2019)
EN ISO 6888-1, Microbiology of food and animal feeding stuffs — Horizontal method for the enumeration of coagulase-positive staphylococci (Staphylococcus aureus and other species) — Part 1: Technique using Baird-Parker agar medium
EN ISO 6888-2, Microbiology of food and animal feeding stuffs — Horizontal method for the enumeration of coagulase-positive staphylococci (Staphylococcus aureus and other species) — Part 2: Technique using rabbit plasma fibrinogen agar medium
EN ISO 6888-3, Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for the enumeration of coagulase-positive staphylococci (Staphylococcus aureus and other species) - Part 3: Detection and MPN technique for low numbers
ISO 6579-1:2017/PRF Amd 1, Broader range of incubation temperatures, amendment to the status of Annex D, and correction of the composition of MSRV and SC
EN 17424, Foodstuffs - Determination of aflatoxins in spices other than paprika by IAC clean-up and HPLC-FLD with post-column derivatization
EN 17425, Foodstuffs - Determination of ergot alkaloids in cereals and cereal products by dSPE clean-up and LC-MS/MS
ISO 20976-2, Microbiology of the food chain - Requirements and guidelines for conducting challenge tests of food and feed products - Part 2: Challenge tests to study inactivation potential and kinetic parameters
ISO 7218, Microbiology of the food chain — General requirements and guidance for microbiological examinations
EN ISO 6647-1, Rice - Determination of amylose content - Part 1: Reference method: Spectrophotometric method with a defatting procedure by methanol and with calibration solutions of potato amylose and waxy rice amylopectin (ISO/DIS 6647-1:2019)
EN ISO 6647-2, Rice - Determination of amylose content - Part 2: Routine method: Spectrophotometric routine method without defatting procedure and with calibration from rice standards (ISO/DIS 6647-2:2019)
, Foodstuff — Determination of pesticide residues by ethyl acetate extraction using GC- and LCMS/MS (SweEt)
ISO 22003-1, Food safety management systems — Requirements for bodies providing audit and certification of food safety management systems — Part 1: Requirements for bodies providing audit and certification of food safety management systems
ISO 4214, Determination of amino acids in infant formula and other dairy products
EN 17462, Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Determination of the radionuclides Iodine-131, Caesium-134 and Caesium-137 in feed
ISO 11133:2014/FDAmd 2, Microbiology of food, animal feed and water — Preparation, production, storage and performance testing of culture media — Amendment 2
ISO 10272-1:2017/Amd 1, Microbiology of the food chain — Horizontal method for detection and enumeration of Campylobacter spp. — Part 1: Detection method — Amendment 1
EN ISO 10272-1:2017/A1, Microbiology of the food chain - Horizontal method for detection and enumeration of Campylobacter spp. - Part 1: Detection method - Amendment 1
EN ISO 10272-2:2017/A1, Microbiology of the food chain - Horizontal method for detection and enumeration of Campylobacter spp. - Part 2: Colony-count technique - Amendment 1
ISO 10272-2:2017/Amd 1, Microbiology of the food chain — Horizontal method for detection and enumeration of Campylobacter spp. — Part 2: Colony-count technique — Amendment 1
ISO/TS 21569-3, Horizontal methods for molecular biomarker analysis — Methods of analysis for the detection of genetically modified organisms and derived products — Part 3: Construct-specific real-time PCR method for detection of P35S-pat-sequence for screening genetically modified organisms
EN ISO 4833-1:2013/A1, Microbiology of the food chain — Horizontal method for the enumeration of microorganisms — Part 1: Colony count at 30 degrees C by the pour plate technique — Amendment 1: Clarification of scope
EN ISO 4833-2:2013/A1, Microbiology of the food chain — Horizontal method for the enumeration of microorganisms — Part 2: Colony count at 30 degrees C by the surface plating technique — Amendment 1: Clarification of scope
ISO 4906, Infant formula and adult nutritionals — Determination of total folates content by trienzyme extraction and ultra performance liquid chromatography tandem mass spectrometry (UPLC-MS/MS)
Show more Show less
Published 316 standards
Show more Show less
Working group 5 workgroups
SIS/TK 435/AG 01, Ledningssystem för livsmedelssäkerhet
SIS/TK 435/AG 02, Djurfoder
SIS/TK 435/AG 03, Djurvälfärd
SIS/TK 435/AG 04, Spannmål
SIS/TK 435/AG 05, Livsmedelsanalyser
Show more Show less
Participants 10 companies and organizations
Bergström & Hellqvist AB, Uppsala
Eurofins Food & Feed Testing Sweden AB, Lidköping
Jernbro Industrial Services AB, Helsingborg
Livsmedelsverket, Uppsala
Perten Instruments AB, Hägersten
Statens Veterinärmedicinska Anstalt SVA, Uppsala
Svenska Djurskyddsföreningen, Enskede
Sveriges lantbruksuniversitet SLU SCAW, Uppsala
SYNLAB Analytics & Services Sweden AB, Linköping
Tetra Pak Processing Systems AB, Lund
Show more Show less
Financing
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Påverka nationellt och internationellt
Ett värdefullt arbete Vill du vara med i kommittén?

Subjects

Food technology (67) Agriculture (65)


www.sis.se/NTC TK-deltagare

Contact

If you have questions or want to know more about the SIS standardization activities? Please contact us.

Lorena Olivares
Project manager
08-55552068
lorena.olivares@sis.se

Ylva Yassine
Project assistant
08-55552125
ylva.yassine@sis.se

Related