Standardization · SIS/TK 435

Livsmedel och foder

Vi vill naturligtvis känna oss trygga i att den mat vi äter och det foder som ges till djuren är fritt från skadliga föroreningar och tillsatser. Samtidigt ska inte provning och godkännande i olika instanser göra maten onödigt dyr. Kommitténs arbete bidrar till att foder och livsmedel kan produceras och kontrolleras på ett säkert och enhetligt sätt.

Kommittén för livsmedel och foder är med och aktivt påverkar innehållet i framtida standarder, både globalt och inom Europa. Standarderna för kemiska, biologiska och sensoriska analysmetoder används i laboratorier, som provar och kontrollerar livsmedel och foder. Krav på livsmedelskedjan från jord till bord finns i ISO 22000 Ledningssystem för livsmedelssäkerhet och andra standarder är på gång inom livsmedelssäkerhet, som täcker in både faroanalys, HACCP och olika produktionsprocesser. De kan enkelt användas tillsammans med ISO kvalitetsstandarder och ska underlätta för mindre producenter att exportera och hålla nere kostnaderna för produktion, provning och godkännande av livsmedel, till gagn för såväl konsumenter som små producenter.

More information about the committèes work:

Kommentera aktuella remisser Här kan Du kommentera
Internationellt deltagande Hur TK/AG speglar olika CEN/ISO grupper
Now working on 127 standards
ISO 3632, Detection of water-soluble acid colorants using high-performance liquid chromatography (HPLC)
ISO 22810, Food irradiation - Good processing practices for the irradiation of foods intended for human consumption
EN , Wheat flour — Method for the measurement of damage of starch using an amperometric method
ISO 18787, Foodstuffs - Determination of water activity
TC 34/SC 15 N 2111, Coffee Sensorial Analysis
ISO 16140-3, Microbiology of the food chain — Method validation — Part 3: Protocol for the verification of reference methods and validated alternative methods in a single laboratory
ISOTC34 SC10 N1621, Animal feeding stuffs- Terminology
ISOTC34SC17 N385, Guidelines for saffron
ISO 21983, Guidelines for harvesting, transportation, separation the stigma, drying and storage of saffron before packing
ISO 15213-1, Microbiology of the food chain — Horizontal method for the detection and enumeration of Clostridium spp. — Part 1: Enumeration of sulfite-reducing Clostridium spp. by colony-count technique
ISO 15213-2, Microbiology of the food chain - Horizontal method for the detection and enumeration of Clostridium spp. - Part 2: Enumeration of Clostridium perfringens by colony-count technique
ISO 15213-3, Microbiology of the food chain — Horizontal method for the detection and enumeration of Clostridium spp. — Part 3: Detection of Clostridium perfringens
ISO 4833-1:2013/Amd 1, Clarification of scope
ISO 4833-2:2013/Amd 1, Clarification of scope
CEN/TC 275 N 1747, Foodstuffs — Minimum performance requirements for quantitative gluten measurement by ELISA
EN 17547, Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Determination of vitamin A, E and D content - Method using solid phase extraction clean-up and High Performance Liquid Chromatography
ISO 22942-1, Foodstuffs - Molecular biomarker analysis - Nucleic acid Isothermal nucleic acid amplification based methods - Part 1: General Requirements
ISO 23035, Natural Antimicrobials -Vocabulary
ISO 23036-1, Microbiology of the food chain — Methods for the detection of Anisakidae L3 larvae in fish and fishery products — Part 1: UV-press method
ISO 23036-2, Microbiology of the food chain — Methods for the detection of Anisakidae L3 larvae in fish and fishery products — Part 2: Artificial digestion method
, Foodstuffs — DNA barcoding of fish and fish products using defined mitochondrial cytochrome b and cytochrome c oxidase I gene segments
, Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis Determination of Carotenoids in animal compound feed and premïxtures by Reverse Phase High Performance Liquid Chromatography — UV detection (RPHPLCUV)
EN ISO 16140-3, Microbiology of the food chain - Method validation - Part 3: Protocol for the verification of reference methods and validated alternative methods in a single laboratory (ISO/FDIS 16140-3:2020)
, Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis Determination of inorganic arsenic in animal feed by anionexchange HPLCICPMS
, Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis Determination of the radionuclides Iodine131, Caesium134 and Caesium137 in feed
, Determination of Carotenoids in animal compound feed and premixtures by Reverse Phase High Performance Liquid Chromatography - UV detection (RP-HPLC-UV)
EN , Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis Determination of pentachlorophenol (PCP) in feed materials and compound feed by LCMS/MS
EN 15784, Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Isolation and enumeration of presumptive Bacillus spp.
EN 15786, Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Isolation and enumeration of Pediococcus spp.
EN 15787, Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Isolation and enumeration of Lactobacillus spp.
EN 15788, Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Isolation and enumeration of Enterococcus (E. faecium) spp.
EN 15789, Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Isolation and enumeration of yeast probiotic strains (Saccharomyces cerevisiae)
EN , Call to participate in the project M523-1 on the method for determination of pentachlorophenol in feed materials and compound feed by LC-MS/MS
ISO 20836, Microbiology of the food chain - Polymerase chain reaction (PCR) for the detection of food-borne pathogens - Thermal performance testing of thermal cyclers
EN 17517, Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Determination of mineral oil saturated hydrocarbons (MOSH) and mineral oil aromatic hydrocarbons (MOAH) with on-line HPLC-GC-FID analysis
ISO 23418, Microbiology of the food chain - Whole genome sequencing for typing and genomic characterization of foodborne bacteria - General requirements and guidance
ISO 7301, Rice - Specification
NWI on PFGE typing of probiotic strains, Animal feeding stuffs - PFGE typing of Lactobacilli, Pediococci, Enterococci and Bacilli in animal feeds - Consolidated protocol
ISO/TR 23304, Food products - Guidance on how to express vitamins and their vitamers content
ISO 16050, Foodstuffs - Determination of aflatoxin B1, and the total content of aflatoxins B1, B2, G1 and G2 in cereals, nuts and derived products - High-performance liquid chromatographic method
ISO 5530-1, Wheat flour - Physical characteristics of doughs - Part 1: Determination of water absorption and rheological properties using a farinograph
ISO 5530-2, Wheat flour - Physical characteristics of doughs - Part 2: Determination of rheological properties using an extensograph
ISO 6540, Maize — Determination of moisture content (on milled grains and on whole grains)
EN 17504, Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Determination of gossypol in cotton seed and feeding stuff by LC-MS/MS
, Animal feeding stuffs - Methods of sampling and analysis - Determination of pyrrolizidine alkaloids in animal feeding stuff by LC-MS/MS - Complementary element
, Animal feeding stuffs: Determination of glucosinolates - Feed - LC-MS/MS
ISO 6888-1, Microbiology of the food chain - Horizontal method for the enumeration of coagulase-positive staphylococci (Staphylococcus aureus and other species) - Part 1: Technique using Baird-Parker agar medium
ISO 6888-2, Microbiology of the food chain - Horizontal method for the enumeration of coagulase-positive staphylococci (Staphylococcus aureus and other species) - Part 2: Technique using rabbit plasma fibrinogen agar medium
ISO 6888-3, Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for the enumeration of coagulase-positive staphylococci (Staphylococcus aureus and other species) - Part 3: Detection and MPN technique for low numbers
EN ISO 20836, Microbiology of the food chain - Polymerase chain reaction (PCR) for the detection of food-borne pathogens - Thermal performance testing of thermal cyclers (ISO/DIS 20836:2020)
EN ISO 23418, Microbiology of the food chain - Whole genome sequencing for typing and genomic characterization of foodborne bacteria - General requirements and guidance (ISO/DIS 23418:2020)
ISO 2171, Cereals, pulses and by-products - Determination of ash yield by incineration
ISO 23637, Cereals - Determination of cadmium content by graphite furnace atomic absorption spectrometry with diluted nitric acid extraction
EN 13708, Foodstuffs - Detection of irradiated food containing crystalline sugar by ESR spectroscopy
ISO 23662, Definitions and technical criteria for foods and food ingredients suitable for vegetarians or vegans and for labelling and claims
ISO 23722, Meat and meat products — Basic terminology
ISO 13496, Meat and meat products — Detection and determination of colouring agents
EN 1787, Foodstuffs - Detection of irradiated food containing cellulose by ESR spectroscopy
ISO 23781, Operating procedures of pig slaughtering
ISO 13493, Meat and meat products — Determination of chloramphenicol content — Reference method
ISO 23774, Meat and meat products - Detection and determination of colouring agents
ISO 23776, Meat and meat products — Determination of total phosphorous content
ISO 23777, Meat and meat products - Determination of L-(+)-glutamic acid content - Reference method
EN , Foodstuffs - Detection of irradiated food containing crystalline sugar by ESR spectroscopy
EN ISO 15213-1, Microbiology of the food chain - Horizontal method for the detection and enumeration of Clostridium spp. - Part 1: Enumeration of sulfite-reducing Clostridium spp. by colony-count technique
EN ISO 15213-2, Microbiology of the food chain - Horizontal method for the detection and enumeration of Clostridium spp. - Part 2: Enumeration of Clostridium perfringens by colony-count technique
EN ISO 15213-3, Microbiology of the food chain - Horizontal method for the detection and enumeration of Clostridium spp. - Part 3: Detection of Clostridium perfringens
EN ISO 23036-1, Microbiology of the food chain - Methods for the detection of Anisakidae L3 larvae in fish and fishery products - Part 1: UV-press method (ISO/FDIS 23036-1:2020)
EN ISO 23036-2, Microbiology of the food chain - Methods for the detection of Anisakidae L3 larvae in fish and fishery products - Part 2: Artificial digestion method (ISO/FDIS 23036-2:2019)
ISO 23854, Fermented meat products — Specification
ISO 23855, Frozen surimi — Specification
ISO 23719, Cereals and cereal products - Determination of 16 mycotoxins by ultra high performance liquid chromatography and tandem mass spectrometry method (UHPLC-MS/MS)
ISO 5984, Animal feeding stuffs - Determination of crude ash
EN ISO 2171, Cereals, pulses and by-products - Determination of ash yield by incineration (ISO/DIS 2171:2020)
EN 17203, Foodstuffs - Determination of citrinin in food by HPLC-MS/MS
, Nanotechnologies - Guidelines for the characterization of nanoobjects-containing additives in food products
EN ISO 11746, Rice - Determination of biometric characteristics of kernels (ISO/FDIS 11746:2019)
ISO 22003-2, Food safety management systems — Requirements for bodies providing audit and certification of food safety management systems — Part 2: Requirements for bodies providing audits of food safety management system elements in conjunction with safe food product/process certification
ISO 24364, Management standard for royal jelly production
ISO 24382, Bee pollen - Specifications
ISO 24381, Bee propolis — Specifications
ISO/TR 29263, Cereals and cereal products — Sampling studies
ISO 24583, Quantitative nuclear magnetic resonance spectroscopy — Purity determination of organic compounds used for foods and food products — General requirements
CEN/TS 17329-1, Foodstuffs - General guidelines for the validation of qualitative real-time PCR methods - Part 1: Single-laboratory validation
EN 16923, Foodstuffs - Determination of T-2 toxin and HT-2 toxin in cereals and cereal products for infants and young children by SPE clean up and HPLC-MS/MS
EN ISO 6888-1, Microbiology of the food chain - Horizontal method for the enumeration of coagulase-positive staphylococci (Staphylococcus aureus and other species) - Part 1: Technique using Baird-Parker agar medium (ISO/DIS 6888-1:2020)
EN ISO 6888-2, Microbiology of the food chain - Horizontal method for the enumeration of coagulase-positive staphylococci (Staphylococcus aureus and other species) - Part 2: Technique using rabbit plasma fibrinogen agar medium (ISO/DIS 6888-2:2020)
EN ISO 6888-3, Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for the enumeration of coagulase-positive staphylococci (Staphylococcus aureus and other species) - Part 3: Detection and MPN technique for low numbers
EN 17425, Foodstuffs - Determination of ergot alkaloids in cereals and cereal products by dSPE clean-up and HPLC-MS/MS
ISO 20976-2, Microbiology of the food chain — Requirements and guidelines for conducting challenge tests of food and feed products — Part 2: Challenge tests to study inactivation potential and kinetic parameters
ISO 7218, Microbiology of the food chain — General requirements and guidance for microbiological examinations
CEN/TS , Foodstuff — Determination of pesticide residues by ethyl acetate extraction using GC- and LCMS/MS (SweEt)
ISO 22003-1, Food safety management systems — Requirements for bodies providing audit and certification of food safety management systems — Part 1: Requirements for bodies providing audit and certification of food safety management systems
ISO 4214, Determination of amino acids in infant formula and other dairy products
EN 17462, Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Determination of the radionuclides Iodine-131, Caesium-134 and Caesium-137 in feed
ISO 10272-1:2017/Amd 1, Microbiology of the food chain — Horizontal method for detection and enumeration of Campylobacter spp. — Part 1: Detection method — Amendment 1
EN ISO 10272-1:2017/A1, Microbiology of the food chain - Horizontal method for detection and enumeration of Campylobacter spp. - Part 1: Detection method - Amendment 1
EN ISO 10272-2:2017/A1, Microbiology of the food chain - Horizontal method for detection and enumeration of Campylobacter spp. - Part 2: Colony-count technique - Amendment 1
ISO 10272-2:2017/Amd 1, Microbiology of the food chain — Horizontal method for detection and enumeration of Campylobacter spp. — Part 2: Colony-count technique — Amendment 1
EN ISO 4833-1:2013/A1, Microbiology of the food chain - Horizontal method for the enumeration of microorganisms - Part 1: Colony count at 30 degrees C by the pour plate technique - Amendment 1: Clarification of scope (ISO 4833-1:2013/DAM 1:2020)
EN ISO 4833-2:2013/A1, Microbiology of the food chain - Horizontal method for the enumeration of microorganisms - Part 2: Colony count at 30 degrees C by the surface plating technique - Amendment 1: Clarification of scope (ISO 4833-2:2013/DAM 1:2020)
ISO 20631, Infant formula and adult nutritionals — Determination of total folates content by trienzyme extraction and ultra performance liquid chromatography tandem mass spectrometry (UPLC-MS/MS)
ISO 30024, Animal feeding stuffs — Determination of phytase activity
EN ISO 6540, Maize - Determination of moisture content (on milled grains and on whole grains) (ISO/FDIS 6540:2020)
EN 15634-3, Foodstuffs - Detection of food allergens by molecular biological methods - Part 3: Hazelnut (Corylus avellana) - Qualitative detection of a specific DNA sequence in chocolate by real-time PCR
EN 15634-5, Foodstuffs - Detection of food allergens by molecular biological methods - Part 5: Mustard (Sinapis alba) and soya (Glycine max) - Qualitative detection of a specific DNA sequence in cooked sausages by real-time PCR
EN 15634-4, Foodstuffs - Detection of food allergens by molecular biological methods - Part 4: Peanut (Arachis hypogaea) - Qualitative detection of a specific DNA sequence in chocolate by real-time PCR
ISO 15216-1:2017/Amd 1, Microbiology of the food chain — Horizontal method for determination of hepatitis A virus and norovirus using real-time RT-PCR — Part 1: Method for quantification — Amendment 1
EN ISO 15216-1:2017/A1, Microbiology of the food chain - Horizontal method for determination of hepatitis A virus and norovirus using real-time RT-PCR - Part 1: Method for quantification - Amendment 1 (ISO 15216-1:2017/DAM 1:2020)
EN , Foodstuffs - Multimethod for the determination of aflatoxins, deoxynivalenol, fumonisins, ochratoxin A, T-2 toxin, HT-2 toxin and zearalenone by LC-MS/MS
CEN ISO/TR 29263, Cereals and cereal products — Sampling studies
ISO 34019, Food security — Guidance for emergency or crisis situation
ISO 9648, Sorghum — Determination of tannin content
EN ISO 5530-1, Wheat flour - Physical characteristics of doughs - Part 1: Determination of water absorption and rheological properties using a farinograph (ISO/DIS 5530-1:2020)
EN ISO 5530-2, Wheat flour - Physical characteristics of doughs - Part 2: Determination of rheological properties using an extensograph (ISO/DIS 5530-2:2020)
ISO 4134, Meat and meat products — Determination of L-(+)-glutamic acid content — Reference method
ISO/TS 6579-4, Microbiology of the food chain — Horizontal method for the detection, enumeration and serotyping of Salmonella — Part 4: Identification of monophasic Salmonella Typhimurium (1,4,[5],12:i:-) by polymerase chain reaction (PCR)
EN 17521, Foodstuffs - Determination of Alternaria toxins in tomato, wheat and sunflower seeds by SPE clean-up and HPLC-MS/MS
CEN ISO/TS 6579-4, Microbiology of the food chain — Horizontal method for the detection, enumeration and serotyping of Salmonella — Part 4: Identification of monophasic Salmonella Typhimurium (1,4,[5],12:i:-) by polymerase chain reaction
EN 17550, Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Determination of carotenoids in animal compound feed and premixtures by high performance liquid chromatography - UV detection (HPLC-UV)
ISO 22174, Microbiology of food and animal feeding stuffs - Polymerase chain reaction (PCR) for the detection of food-borne pathogens - General requirements and definitions
EN ISO 22174, Microbiology of food and animal feeding stuffs - Polymerase chain reaction (PCR) for the detection of food-borne pathogens - General requirements and definitions
ISO 6019, Test methods for effective substances quantitative analysis in fresh or low-degree processed food produce — General requirements and definitions
C16/2020 - Adoption of NWI "Fish barcoding", Fish barcoding
, Barcoding of bivalve
, Mammalia and poutry
ISO 6290, Honey bee supplementary feed -protein supplements- specifications
Show more Show less
Published 326 standards
Show more Show less
Working group 5 workgroups
SIS/TK 435/AG 01, Ledningssystem för livsmedelssäkerhet
SIS/TK 435/AG 02, Djurfoder
SIS/TK 435/AG 03, Djurvälfärd
SIS/TK 435/AG 04, Spannmål
SIS/TK 435/AG 05, Livsmedelsanalyser
Show more Show less
Participants 13 companies and organizations
Bergström & Hellqvist AB, UPPSALA
Eurofins Environment Testing Sweden AB, LIDKÖPING
Eurofins Food & Feed Testing Sweden AB, Lidköping
Kemira Kemi AB, HELSINGBORG
Livsmedelsverket, UPPSALA
Perten Instruments AB, HÄGERSTEN
Statens Veterinärmedicinska Anstalt SVA, UPPSALA
Svenska Djurskyddsföreningen, ENSKEDE
Sveriges Biodlares Riksförbund, SKÄNNINGE
Sveriges Lantbruksuniversitet SLU, UPPSALA
SYNLAB Analytics & Services Sweden AB, LINKÖPING
Tetra Pak Packaging Solutions AB, LUND
Tetra Pak Processing Systems AB, LUND
Show more Show less
Financing
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Påverka nationellt och internationellt
Ett värdefullt arbete Vill du vara med i kommittén?

Subjects

Food technology (67) Agriculture (65)


För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal, eller välj någon av arbetsgrupperna;
AG 1 Ledningssystem för livsmedelssäkerhet
AG 2 Djurfoder
AG 3 Djurvälfärd
AG 4 Spannmål
AG 5 Livsmedelsanalyser

Klicka här för att ta dig till SIS utbildningsområde inom standardiseringen.

Contact

If you have questions or want to know more about the SIS standardization activities? Please contact us.

Lorena Olivares
Project manager
0733-822053
lorena.olivares@sis.se

Elin Hedström
Project assistant
elin.hedstrom@sis.se