Standardization · SIS/TK 434

Grafisk teknik

Grafisk teknik är en hörnpelare i kommunikationen mellan människor och utgör basen för stora delar av medieindustrin. Övergången till digitala tekniker ställer nya krav på snabb och omfattande standardisering för att säkerställa kompatibiliteter, lagringsmöjligheter och spårbarhet.

Kommittén för grafisk teknik deltar aktivt för att påverka riktlinjer och innehåll i framtida standarder. Standardiseringen avser terminologi, testmetoder och specifikationer för hela den grafiska produktionskedjan, från original till färdig produkt. Utöver trycktekniker, tryckfärger och efterbehandlingssystem ägnas den dynamiska utvecklingen på prepress-området stor uppmärksamhet, det gäller särskilt färgsepareringar, överförings- och lagringsformat för prepressdata, digital bildhantering m.m.

More information about the committèes work:

Läs mer om Grafisk teknik
Now working on 39 standards
ISO/TS 15311-1, Graphic technology - Requirements for printed matter for commercial and industrial production - Part 1: Measurement methods and reporting schema
ISO 22909-2, Graphic technology - Decorative prints - Preparation of laminate samples for appearance assessment - Part 2: Liquid resin process
ISO/TS 18621-21, Image quality evaluation methods for printed matter - Part 21: Measurement of 1D distortions of macroscopic uniformity utilizing scanning spectrophotometers
ISO 15930-9, Graphic technology - Prepress digital data exchange using PDF - Part 9: Complete exchange of printing data (PDF/X-6) and partial exchange of printing data with external profile reference (PDF/X-6p) using PDF 2.0
ISO 21328, Graphic Technology - Requirements for multicolour printing
ISO 2834-1, Graphic technology - Laboratory preparation of test prints - Part 1: Paste inks
ISO/TS 23534-1, Image technology colour management - Interoperability conformance specification: Architecture for process colour plus spot colour overprint simulation - Part 1: Part 1: Colorimetric processing
ISO 2836, Graphic technology - Prints and printing inks - Assessment of resistance of prints to various agents
ISO/TS 23564, Image technology colour management — Evaluating colour transform accuracy in ICC profiles
ISO 23498, Graphic technology - Visual opacity of white ink
ISO/TS 18621-11, Graphic technology - Image quality evaluation methods for printed matter - Part 11: Colour gamut analysis
ISO/TR 19305, Graphic Technology — Framework for ISO TC130 standards
ISO 23395, Graphic technology - Method and device for testing the surface strength of coatings using an adhesive tape
ISO 20616-1, Graphic technology - File format for quality control and metadata - Part 1: Print requirements exchange (PRX)
ISO 16612-3, Graphic technology - Variable data exchange - Part 3: Using PDF/X-6 (PDF/VT-3)
ISO 12647-6, Graphic technology - Process control for the production of half-tone colour separations, proofs and production prints - Part 6: Flexographic printing
ISO 21812-1, Graphic technology- Print product metadata for PDF files - Part 1: Architecture and core requirements for metadata
ISO/TR 23031, Graphic technology - Assessment and validation of the performance of spectrocolorimeters and spectrodensitometers
ISO 12647-9, Graphic technology - Process control for the manufacture of half-tone colour separations, proofs and production prints - Part 9: Metal decoration printing processes
ISO 16684-3, Graphic technology — Extensible metadata platform (XMP) — Part 3: Compound metadata using XMP
ISO 22909-1, Graphic technology - Decorative prints - Preparation of laminate samples for appearance assessment - Part 1: General
ISO 22934, Graphic technology - Communication of ink properties
ISO 22067-1, Graphic technology — Environmental declaration criteria and parameters for printed products — Part 1: Packaging
ISO/TR 19303-1, Graphic Technology - Guidelines for Schema Writers - Part 1: Packaging printing
ISO 20616-2, Graphic technology - File format for quality control and metadata - Part 2: Print quality exchange (PQX)
ISO 12643-2, Graphic technology - Safety requirements for graphic technology equipment and systems - Part 2: Prepress and press equipment and systems
ISO 12643-1, Graphic technology - Safety requirements for graphic technology equipment and systems - Part 1: General requirements
ISO 12647-2:2013/Amd 1, Graphic technology - Process control for the production of half-tone colour separations, proof and production prints - Part 2: Offset lithographic processes - Amendment 1
ISO 19304, Graphic Technology — Certification scheme guidelines for tone and colour conformity requirements
ISO 12641-2, Graphic technology - Prepress digital data exchange - Part 2: Advanced colour targets for input scanner calibration
ISO/TS 18621-31, Graphic Technology - Image quality evaluation methods for printed matter - Part 31: Evaluation of the perceived resolution of printing systems with the contrast - resolution chart
ISO 15930-9, Graphic technology - Prepress digital data exchange using PDF - Part 9: Complete exchange of printing data (PDF/X-6) and partial exchange of printing data with external profile reference (PDF/X-6p) using PDF 2.0
ISO 2846-2, Graphic technology - Colour and transparency of printing ink sets for four-colour printing - Part 2: Coldset offset lithographic printing
ISO N2748 & N2749-1, Graphic technology - Power consumption of digital printing devices
ISO 19301, Graphic technology - Guidelines for schema writers - Template for colour quality management
ISO 15311-3, Graphic Technology - Requirements for printed matter utilizing digital printing technologies for the commercial and industrial production - Part 3: Large Format Signage Printing
ISO 16761-2, Graphic Technology - Criteria and Requirements for Printing Quality Management Systems
ISO 16761-1, Graphic Technology - Criteria and Requirements for Printing Quality Management Systems
ISO 15341, Graphic technology - Method for Radius Determination of Printing Cylinders
Show more Show less
Published 67 standards
Show more Show less
Participants 8 companies and organizations
Arbio AB, Stockholm
Arkitektkopia AB, Bromma
BrandFactory AB, Stockholm
Konsult Paul Lindström, Malmö
NI Solutions/Network Innovation AB, Nacka
Taberg Media Group AB, Halmstad
Teknograf AB, Kungsängen
Tetra Pak Packaging Solutions AB, Lund
Show more Show less
International participation 1 international committees
ISO/TC 130, Graphic technology
Financing

Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Subjects

Image technology General Publishing


Vad händer inom ISO/TC 130?

Se den senaste fastställda standarden SS-ISO 20294:2018 Grafisk teknik - Kvantifiering och kommunikation vid beräkning av koldioxidutsläpp för elektroniska medieprodukter (ISO 20294:2018, IDT)


Klicka här för att läsa en kort sammanfattning om SS-ISO 20294:2018 Grafisk teknik - Kvantifiering och kommunikation vid beräkning av koldioxidutsläpp för elektroniska medieprodukter (ISO 20294:2018, IDT)


Läs om pågående arbete från möten inom ISO/TC 130 Graphic Technology, sammanfattat av de svenska experterna Martin Elofsson och Paul Lindström.

 

Klicka här för rapporten från senaste ISO/TC 130 mötet som hölls i Tokyo under Oktober, 2018

Standardisering för ökad försäljning

- se vad ordföranden i SIS/TK 434 Martin Elofsson har att säga om standarder på gång inom Grafisk Teknik.

Klicka här för presentationen från Sign & Print-mässan i Stockholm.

En liten lathund om färghantering

Ibland sker missförstånd mellan kunder och leverantörer inom den grafiska branschen när det handlar om färgtryck. Denna beskrivning om färghantering är en användbar lathund för bättre förståelse om hur det fungerar och vad man kan förvänta sig inom färgtryck.

Klicka här för att se presentationen från TMG

Contact

If you have questions or want to know more about the SIS standardization activities? Please contact us.

Martin Elofsson

Martin Elofsson
Project manager
+46855552047
martin.elofsson@sis.se

Ulrika Axmark

Ulrika Axmark
Project assistant
08-55552306
ulrika.axmark@sis.se