Standardization · SIS/TK 424

Kemiska vattenundersökningar

Kemiska vattenundersökningar - Rent vatten är en av våra viktigaste naturtillgångar, och en förutsättning för mänskligt liv. Det är därför nödvändigt att vi övervakar och skyddar våra gemensamma vattenresurser från olika föroreningar. Standardiserade metoder för provtagning och analys är ett viktigt verktyg som underlättar kontrollen av vattenkvalitén.

Standarderna inom området vattenundersökningar behandlar fysikaliska-, kemiska-, mikrobiologiska- och biologiska undersökningar av olika typer av vatten (t.ex. grundvatten, ytvatten, dricksvatten och avloppsvatten).

Inom området har det publicerats fler än ett hundratal svenska standardmetoder, varav många överensstämmer med internationell standard. Det svenska standardiseringsarbetet sker i tre tekniska kommittéer:

• Kemiska vattenundersökningar

• Mikrobiologiska vattenundersökningar

• Biologiska vattenundersökningar

More information about the committèes work:

Now working on 33 standards
ISO/TS 21231, Water quality - Characterization of analytical methods - Guide for the selection of a representative matrix
ISO 5667-10, Water quality - Sampling - Part 10: Guidance on sampling of waste water
ISO/TS 5667-25, Water quality - Sampling - Part 25: Guideline on the validation of the preservation time of water samples
ISO 21677, Water quality — Determination of hexabromocyclododecane (HBCD) in water - Method using liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS)
ISO 21863, Water quality - Determination of alkylmercury compounds in water - Method using gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) after phenylation and solvent extraction
ISO 21715, Water quality — Determination of cyclic volatile methylsiloxanes in water — Method using liquid-liquid extraction with gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS)
ISO 21793, Water quality - Determination of total organic carbon (TOC), dissolved organic carbon (DOC), total bound nitrogen (TNb), dissolved bound nitrogen (DNb), total bound phosphorus (TPb) and dissolved bound phosphorus (DPb) after wet chemical catalysed ozone hydroxyl radical oxidation (COHR)
ISO 22066, Water quality - Determination of available total cyanide - Method using segmented flow injection, in-line ultraviolet digestion analysis by gas diffusion and amperometric detection
ISO 22104, Water quality - Determination of microcystins - Method using liquid chromatography and tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) with pre-screening by immunoassay
ISO 20596-2, Water quality -Determination of cyclic volatile methylsiloxanes in water - Part 2: Method using liquid-liquid extraction with gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS)
ISO 23256, Water Quality - Rapid detection of dioxin-like polychlorinated dibenzo-p-Dioxins, dibenzofurans and biphenyls - Method using a flow immunosensor
ISO 15705, Water quality - Determination of the chemical oxygen demand (COD) - Method using cell test
ISO 22515, Water quality - Iron-55 - Test method using liquid scintillation counting
ISO 22017, Water quality - Guidance for rapid radioactivity measurements in nuclear or radiological emergency situation
ISO 5667-1, Water quality - Sampling - Part 1: Guidance on the design of sampling programmes and sampling techniques
ISO 23563, Water quality - Determination of total organic carbon (TOC) after heated persulfate oxidation and gas phases transfer of carbon dioxide - Sealed tube TOC (ST-TOC)
ISO 23695, Water quality - Determination of ammonium nitrogen in water - Method using cuvette tests
ISO 23696, Water quality - Determination of nitrates in water - Sealed tube
ISO 23697, Water quality -Determination of total nitrogen in water - Sealed tube method
ISO 8466-1, Water quality - Calibration and evaluation of analytical methods -Part 1: Linear calibration function
EN ISO 13161, Water quality - Polonium 210 - Test method using alpha spectrometry (ISO/FDIS 13161:2020)
ISO 24302, Water quality- Sea water- Sampling for the parameters of the oceanic carbon dioxide system
ISO 6107, Water quality - Vocabulary
ISO 24384, Water quality - Determination of chromium(VI) and chromium(III) in water - Method using liquid chromatography with inductively coupled plasma mass spectrometry (LC-ICP-MS) after chelating pretreatment
EN ISO 5667-1, Water quality - Sampling - Part 1: Guidance on the design of sampling programmes and sampling techniques (ISO/DIS 5667-1:2019)
EN ISO 22017, Water quality - Guidance for rapid radioactivity measurements in nuclear or radiological emergency situation (ISO/DIS 22017:2019)
ISO 24606-1, Water quality - Analysis of microplastics in drinking water and groundwater - Part 1: Method using vibrational spectroscopy
EN ISO 22515, Water quality - Iron-55 - Test method using liquid scintillation counting (ISO/DIS 22515:2019)
ISO 13162, Water quality - Determination of carbon 14 activity - Liquid scintillation counting method
EN ISO 13162, Water quality - Carbon 14 - Test method using liquid scintillation counting (ISO/DIS 13162:2020)
EN ISO 10703, Water quality - Gamma-ray emitting radionuclides - Text method using gamma-ray spectrometry (ISO/DIS 10703:2020)
EN ISO 13160, Water quality - Strontium 90 and strontium 89 - Test methods using liquid scintillation counting or proportional counting (ISO/DIS 13160:2020)
EN N 1220, Water quality - Spectrophotometric determination of chlorophyll-a content
Show more Show less
Published 128 standards
Show more Show less
Participants 14 companies and organizations
733 VA SYD, Malmö
ALS Scandinavia AB, Luleå
ALS Scandinavia AB, Danderyd
Biotage Sweden AB, Uppsala
Eurofins Environment Testing Sweden AB, Lidköping
Eurofins Pegasuslab AB, Uppsala
SMHI, Västra Frölunda
Stockholms universitet, Inst. för miljövetenskap (ACES), Stockholm
Styrelsen för Ackreditering & Teknisk Kontroll, Bromma
Svenskt Vatten AB, Bromma
Sveriges Lantbruksuniversitet SLU Inst f vatten och miljö, UPPSALA
SYNLAB Analytics & Services Sweden AB, Linköping
Tekniska verken i Linköping AB, Linköping
Uponor AB, Virsbo
Show more Show less
International participation 16 international committees
ISO/TC 147, Water quality
ISO/TC 147/SC 1, Terminology
ISO/TC 147/SC 2, Physical, chemical and biochemical methods
ISO/TC 147/SC 2/WG 70, TOC, DOC, TNb, DNb
ISO/TC 147/SC 2/WG 74, PFAS LC-MS/MS
ISO/TC 147/SC 2/WG 76, HBCD LC-MS/MS
ISO/TC 147/SC 2/WG 77, Alkylmercury compounds
ISO/TC 147/SC 2/WG 78, Microcystins
ISO/TC 147/SC 6, Sampling (general methods)
ISO/TC 147/SC 6/WG 1, Sampling management
ISO/TC 147/SC 6/WG 14, Waste waters
ISO/TC 147/SC 6/WG 15, Sampling for oceanic carbon dioxide in sea water
ISO/TC 147/SC 6/WG 3, Preservation and handling of samples
CEN/TC 230, Water analysis
CEN/TC 230/WG 1, Physical and biochemical methods
CEN/TC 230/WG 4, Performance Requirements for Water Monitoring Equipment
Show more Show less
Financing
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Subjects

Water quality (13.060) Examination of water for chemical substances (13.060.50) Examination of physical properties of water (13.060.60)