Standardization · SIS/TK 424

Kemiska vattenundersökningar

Kemiska vattenundersökningar - Rent vatten är en av våra viktigaste naturtillgångar, och en förutsättning för mänskligt liv. Det är därför nödvändigt att vi övervakar och skyddar våra gemensamma vattenresurser från olika föroreningar. Standardiserade metoder för provtagning och analys är ett viktigt verktyg som underlättar kontrollen av vattenkvalitén.

Standarderna inom området vattenundersökningar behandlar fysikaliska-, kemiska-, mikrobiologiska- och biologiska undersökningar av olika typer av vatten (t.ex. grundvatten, ytvatten, dricksvatten och avloppsvatten).

Inom området har det publicerats fler än ett hundratal svenska standardmetoder, varav många överensstämmer med internationell standard. Det svenska standardiseringsarbetet sker i tre tekniska kommittéer:

• Kemiska vattenundersökningar

• Mikrobiologiska vattenundersökningar

• Biologiska vattenundersökningar

More information about the committèes work:

Now working on 38 standards
ISO 24384, Water quality - Determination of chromium(VI) and chromium(III) in water - Method using liquid chromatography with inductively coupled plasma mass spectrometry (LC-ICP-MS) after chelating pretreatment
ISO 6107, Water quality - Vocabulary
ISO 24302, Water quality- Sea water- Sampling for the parameters of the oceanic carbon dioxide system
EN ISO 13161, Water quality - Polonium 210 - Test method using alpha spectrometry (ISO/DIS 13161:2019)
EN ISO 9697, Water quality - Gross beta activity - Test method using thick source (ISO 9697:2018)
ISO 8466-1, Water quality - Calibration and evaluation of analytical methods -Part 1: Linear calibration function
EN ISO 21253-2, Water quality - Multi-compound class methods - Part 2: Criteria for the quantitative determination of organic substances using a multi-compound class analytical method (ISO/FDIS 21253-2:2019)
EN ISO 21253-1, Water quality - Multi-compound class methods - Part 1: Criteria for the identification of target compounds by gas and liquid chromatography and mass spectrometry (ISO/FDIS 21253-1:2019)
ISO 23697, Water quality -Determination of total nitrogen in water - Sealed tube method
ISO 23696, Water quality - Determination of nitrates in water - Sealed tube
ISO 23695, Water quality - Determination of ammonium nitrogen in water - Method using cuvette tests
EN ISO 22908, Water quality - Radium 226 and radium 228 - Test method using liquid scintillation counting (ISO/DIS 22908:2018)
EN ISO 22125-2, Water quality - Technetium-99 - Part 2: Test method using inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS) (ISO/DIS 22125-2:2018)
EN ISO 22125-1, Water quality - Technetium-99 - Part 1: Test method using liquid scintillation counting (ISO/DIS 22125-1:2018)
ISO 23563, Water quality - Determination of total organic carbon (TOC) after heated persulfate oxidation and gas phases transfer of carbon dioxide - Sealed tube TOC (ST-TOC)
ISO 5667-1, Water quality - Sampling - Part 1: Guidance on the design of sampling programmes and sampling techniques
ISO 22017, Water quality - Guideline for rapid radioactivity measurements
ISO 22908, Water quality - Radium 226 and radium 228 - Test method using liquid scintillation counting
ISO 22515, Water quality - Iron-55 and nickel-63 - Test method using liquid scintillation counting
ISO 22125-2, Water quality - Technetium-99 - Part 2: Test method using inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS)
ISO 22125-1, Water quality - Technetium-99 - Part 1: Test method using liquid scintillation counting
ISO 15705, Water quality - Determination of the chemical oxygen demand (COD) - Method using cell test
ISO 23256, Water Quality - Rapid detection of dioxin-like polychlorinated dibenzo-p-Dioxins, dibenzofurans and biphenyls - Method using a flow immunosensor
ISO 20596-2, Water quality -Determination of cyclic volatile methylsiloxanes in water - Part 2: Method using liquid-liquid extraction with gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS)
ISO 22104, Water quality - Determination of microcystins - Method using liquid chromatography and tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) with pre-screening by immunoassay
ISO 22066, Water quality - Determination of available total cyanide - Method using segmented flow injection, in-line ultraviolet digestion analysis by gas diffusion and amperometric detection
ISO 21793, Water quality Determination of total organic carbon (TOC), dissolved organic carbon (DOC), total bound nitrogen (TNb), dissolved bound nitrogen (DNb), total bound phosphorus (TPb) and dissolved bound phosphorus (DPb) after wet chemical catalysed ozone hydroxyl radical oxidation
ISO 21715, Water quality — Determination of cyclic volatile methylsiloxanes in water — Method using liquid-liquid extraction with gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS)
ISO 21863, Water quality - Determination of alkylmercury compounds in water - Method using gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) after phenylation and solvent extraction
ISO 21675, Water quality - Determination of polyfluorinated alkyl substances (PFAS) in water - Method using solid phase extraction and liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS)
ISO 21677, Water quality — Determination of hexabromocyclododecane (HBCD) in water - Method using liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS)
ISO 5667-25, Water quality - Sampling - Part 25: Code of practice for the sampling and monitoring of hot and cold water services in buildings'?
ISO 5667-10, Water quality - Sampling - Part 10: Guidance on sampling of waste waters
ISO 21253-2, Water quality - Multi-compound class methods - Part 2: Criteria for the quantitative determination of organic substances using a multi-compound class analytical method
ISO 21253-1, Water quality - Multi-compound class methods - Part 1: Criteria for the identification of target compounds by gas and liquid chromatography and mass spectrometry
ISO/TS 21231, Water quality - Characterization of analytical methods - Guide for the selection of a representative matrix
EN 16479-3, Water quality - Performance requirements and conformity test procedures for water monitoring equipment - Part 3: Portable measuring devices
EN 16479-2, Water quality - Performance requirements and conformity test procedures for water monitoring equipment - Part 2: Continuous measuring devices
Show more Show less
Published 115 standards
Show more Show less
Participants 14 companies and organizations
ALS Scandinavia AB, Luleå
Biotage Sweden AB, Uppsala
Eurofins Environment Testing Sweden AB, Lidköping
Eurofins Pegasuslab AB, Uppsala
Hach Lange AB, Sköndal
SMHI Göteborg, Västra Frölunda
Stockholms universitet Inst f tillämpad miljövetenskap, Stockholm
Styrelsen för ackreditering & teknisk kontroll, Borås
Styrelsen för Ackreditering & Teknisk Kontroll, Bromma
Svenskt Vatten AB, Bromma
Sveriges lantbruksuniversitet SLU Inst f vatten och miljö, Uppsala
SYNLAB Analytics & Services Sweden AB, Linköping
Tekniska verken i Linköping AB, Linköping
VA SYD, 733, Malmö
Show more Show less
International participation 7 international committees
ISO/TC 147, Water quality
ISO/TC 147/SC 1, Terminology
ISO/TC 147/SC 2, Physical, chemical and biochemical methods
ISO/TC 147/SC 6, Sampling (general methods)
CEN/TC 230, Water analysis
CEN/TC 230/WG 1, Physical and biochemical methods
CEN/TC 230/WG 4, Performance Requirements for Water Monitoring Equipment
Show more Show less
Financing
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Subjects

Water quality Examination of water for chemical substances Examination of physical properties of water