Standardization · SIS/TK 423

Luftkvalitet

Luft är en bärare av olika oorganiska och organiska föroreningar. Utomhus kan luftströmmar sprida sitt innehåll över mycket stora områden. Inom arbetslivet förekommer många luftburna giftiga ämnen. Även inomhusluft bär på olika skadliga ämnen. För att säkra vår miljö är det därför viktigt att det finns metoder för att mäta luftkvalitet och övervaka utsläpp. Detta är något som kommittén verkar för.

Projektet Luftkvalitet har som mål att:

  • Påverka utformningen av områdets standarder, riktlinjer och tekniska rapporter
  • Implementera de globala och europeiska standarderna i Sverige
  • Sprida information om att standarderna finns
  • Bidra till att standarderna tillämpas

Projektets område avser standardisering av:

  • Terminologi, mätstrategier och definition av termer
  • Krav på mätmetoder, provtagning och analys av organiska och oorganiska föreningar (gaser och partiklar) och biologiska ämnen.
  • Metoder för mätning av hudexponering
  • Produktion och analys av kalibreringsgaser och gasblandningar

 

Ta del av samtliga publicerade standarder från SIS/TK 423 Luftkvalitet här (listorna uppdateras kontinuerligt i takt med nya publicerade standarder - grönfärgade är nya sedan förra uppdateringen).

More information about the committèes work:

Now working on 69 standards
EN , Stationary source emissions - Reference method for the determination of CO2 concentration and mass emissions
ISO 16000-35, Indoor air - Part 35: Measurement of polybrominated diphenylether, hexabromocyclododecane and hexabromobenzene
ISO 6768, Ambient and indoor air - Determination of mass concentration of nitrogen dioxide - Modified Griess-Saltzman method
ISO 19694-1, Stationary source emissions - Determination of greenhouse gas (GHG) emissions in energy-intensive industries - Part 1: General aspects
ISO 19694-2, Stationary source emissions - Greenhouse Gas (GHG) emissions in energy-intensive industries - Part 2: Iron and steel industry
ISO 19694-3, Stationary source emissions - Determination of greenhouse gas (GHG) emissions in energy-intensive industries - Part 3: Cement industry
ISO 19694-4, Stationary source emissions - Determination of greenhouse gas (GHG) emissions in energy-intensive industries - Part 4: Aluminium industry
ISO 19694-5, Stationary source emissions - Determination of greenhouse gas (GHG) emissions in energy-intensive industries - Part 5: Lime industry
ISO 19694-6, Stationary source emissions - Determination of greenhouse gas (GHG) emissions in energy-intensive industries - Part 6: Ferroalloy industry
IEC/ISO 62990-1, Workplace Atmospheres - Part 1: Gas detectors - Performance requirements of detectors for toxic gases
EN , Air quality - Performance evaluation of sensors for the determination of concentrations of gaseous pollutants and particulate matter in ambient air
EN , Air quality - Continuous instrumental odorant monitoring in air to assess risks of odour (nuisance) and safety
EN , Stationary source emissions - Determination of the concentration of formaldehyde - Manual method
CEN/TS , Ambient air - Definition and use of model quality objectives for air quality model applications
CEN/TS , Ambient air - Methodology for the assessment of the performance of source apportionment model applications
EN N 2402, Stationary source emissions - Requirements on proficiency testing schemes for emission measurements
ISO 21087, Gas analysis - Analytical methods for hydrogen fuel - Proton exchange membrane (PEM) fuel cell applications for road vehicles
ISO 6142-2, Gas analysis - Preparation of calibration gas mixtures - Part 2: Gravimetric method for Class II mixtures
EN 14884, Stationary source emissions - Determination of total mercury: automated measuring systems
CEN/TR 16911-1, Stationary source emissions - Guidance on the application of EN 16911-1:2013
EN N 921, Workplace exposure - Determination of Size-Weighted Relevant Fine Fraction (SWeRF) and Size-Weighted Relevant Fine Fraction of crystalline silica (SWeRFcs)
EN 14031, Workplace exposure - Quantitative measurement of airborne endotoxins
EN 14583, Workplace exposure - Volumetric bioaerosol sampling devices - General requirements for use and evaluation of performance
EN N 2507, Stationary source emissions - Measurement of the concentration of fluorinated compounds, expressed in hydrofluoric acid (HF) — Manual method
ISO 24095, Workplace air - Guidance for the measurement of respirable crystalline silica
IEC 62990-2, Workplace Atmospheres -Part 2: Gas detectors -Selection, installation, use and maintenance of detectors for toxic gases and vapours and oxygen
ISO 12219-1, Interior air of road vehicles - Part 1: Whole vehicle test chamber - Specification and method for the determination of volatile organic compounds in cabin interiors
EN 17255-3, Stationary source emissions - Data acquisition and handling systems - Part 3: Specification of requirements for the performance test of data acquisition and handling systems
ISO 16000-6, Indoor air - Part 6: Determination of organic compounds (VVOC, VOC, SVOC) in indoor and test chamber air by active sampling on sorbent tubes, thermal desorption and gas chromatography using MS or MS FID
ISO 23227, Stationary source emissions - Measurement method for volumetric flow of Non-CO2 GHG(CF4, NF3, SF6, N2O) in semiconductor and display industries
ISO 19694-7, Stationary source emissions - Determination of greenhouse gas (GHG) emissions in energy-intensive industries - Part 7: Part 7: Semiconductor and display industries
EN 1540, Workplace exposure - Terminology
ISO 23320, Workplace air - Procedures for measuring gases and vapours using diffusive samplers - Requirements and test methods
EN 13725, Stationary source emissions - Dynamic olfactometry for the determination of odour concentration
EN 17628, Fugitive and diffuse emissions of common concern to industry sectors - Standard method to determine diffuse emissions of volatile organic compounds into the atmosphere
ISO 23431, Measurement of road tunnel air quality
EN 15267-1, Air quality - Certification of automated measuring systems - Part 1: General principles
EN 15267-2, Air quality - Certification of automated measuring systems - Part 2: Initial assessment of the AMS manufacturer's quality management system and post certification surveillance for the manufacturing process
EN 15267-3, Air quality - Certification of automated measuring systems - Part 3: Performance criteria and test procedures for automated measuring systems for monitoring emissions from stationary sources
ISO 12219-10, Interior air of road vehicles - Part 10: Whole vehicle test chamber - Specification and methods for the determination of volatile organic compounds in cabin interiors - Trucks and buses
EN 17436, Cabin air quality on civil aircraft - Chemical compounds
ISO 23506, Workplace Air - Analysis of airborne water immiscible mineral oil droplets and vapor with Fourier - Transform Infrared Spectroscopy
ISO 23587, Workplace atmospheres -Part 3: Gas detectors - Electrical apparatus for the detection and measurement of oxygen - Performance requirements and test methods
ISO 16000-41, Indoor air - Part 41: Assessment and classification
EN 16429, Stationary source emissions - Reference method for the determination of the concentration of gaseous hydrogen chloride (HCl) in waste gases emitted by industrial installations into the atmosphere
ISO 23861, Workplace Air - Procedures for measuring a semi-volatile chemical agent using pumped samplers - Requirements and test methods
CEN/TS N 2781, Air quality - Performance evaluation of air quality sensors - Part 1: Gaseous pollutants in ambient air
CEN/TS N 2782, Air quality - Performance evaluation of air quality sensors - Part 2: Particulate matter in ambient air
EN 482, Workplace exposure - Procedures for the determination of the concentration of chemical agents - Basic performance requirements
ISO 16000-42, Indoor air - Part 42: Measurement of sub-micron particles
ISO 8518, Workplace air - Determination of particulate lead and lead compounds - Flame or electrothermal atomic absorption spectrometric method
ISO 10849, Stationary source emissions - Determination of the mass concentration of nitrogen oxides - Performance characteristics of automated measuring systems
ISO 16000-11, Indoor air - Part 11: Determination of the emission of volatile organic compounds from building products and furnishing - Sampling, storage of samples and preparation of test specimens
ISO 16000-9, Indoor air - Part 9: Determination of the emission of volatile organic compounds from building products and furnishing - Emission test chamber method
CEN/TR N 242, Guidelines for Cabin Air Quality - Methodology of the Standard EN 17436 and information on Chemical Compounds
EN 17255-4, Stationary source emissions - Data acquisition and handling systems - Part 4: Specification of requirements for the installation and on-going quality assurance and quality control of data acquisition and handling systems
ISO 21438-1, Workplace atmospheres — Determination of inorganic acids by ion chromatography — Part 1: Non-volatile acids (sulfuric acid and phosphoric acid)
ISO 12219-11, Interior air of road vehicles — Part 11: Thermal desorption analysis of organic emissions for the characterization of non-metallic material for vehicles
ISO 16000-22, Indoor air - Part 22: Detection and quantification of mould by beta- N-acetyl hexosaminidase enzyme activity
ISO 16000-33, Indoor air - Part 33: Determination of phthalates with gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS)
ISO 16000-43, Indoor air — Part 43: Standard method for assessing the reduction rate of culturable airborne fungi by air purifiers using a test chamber
ISO 16000-44, Indoor air — Part 44: Test method for measuring perceived indoor air quality for use in testing the performance of gas phase air cleaners
EN ISO 19694-3, Stationary source emissions - Determination of greenhouse gas (GHG) emissions in energy-intensive industries - Part 3: Cement industry
EN ISO 19694-4, Stationary source emissions - Determination of greenhouse gas (GHG) emissions in energy-intensive industries - Part 4: Aluminium industry
EN ISO 19694-5, Stationary source emissions - Determination of greenhouse gas (GHG) emissions in energy-intensive industries - Part 5: Lime industry
EN ISO 19694-6, Stationary source emissions - Determination of greenhouse gas (GHG) emissions in energy-intensive industries - Part 6: Ferroalloy industry
ISO 13137, Workplace atmospheres - Pumps for personal sampling of chemical and biological agents - Requirements and test methods
ISO 11174, Workplace air - Determination of particulate cadmium and cadmium compounds - Flame and electrothermal atomic absorption spectrometric method
ISO 6323-1, Workplace atmospheres — Determination of arsenic and arsenic compounds by electrothermal atomic absorption spectrometry — Part 1: Part 1: Arsenic and arsenic compounds, except arsine by ET-AAS
Show more Show less
Published 301 standards
Show more Show less
Working group 6 workgroups
SIS/TK 423/AG 01, Inomhusluft
SIS/TK 423/AG 02, Gasanalys
SIS/TK 423/AG 03, Arbetsplatsluft
SIS/TK 423/AG 04, Utomhusluft
SIS/TK 423/AG 05, Utsläpp
SIS/TK 423/AG 06, Luftkvalitet i flygplan
Show more Show less
Participants 30 companies and organizations
ABB AB, KISTA
Absolent AB, LIDKÖPING
Alnab Armatur AB, PARTILLE
Avfall Sverige AB, Malmö
Chalmers Tekniska Högskola Inst Material & tillverkningstek, GÖTEBORG
DGE Mark & Miljö AB, GÖTEBORG
IKEA of Sweden AB, ÄLMHULT
Linde Gas AB, ENKÖPING
Naturvårdsverket, Stockholm
Naturvårdsverket Naturresurs Forskn & Undersökning, STOCKHOLM
Opsis AB, FURULUND
Preem AB, MALMÖ
Ramboll Sweden AB, STOCKHOLM
RISE AB, Borås
RISE Research Institutes of Sweden AB, LUND
Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden, STOCKHOLM
Sick AB, SKÄRHOLMEN
Siemens AB Industrial Solutions & Services, UPPLANDS VÄSBY
Siemens Energy AB, FINSPÅNG
SMHI, NORRKÖPING
Stockholms universitet, Institutionen för miljövetenskap ACES, STOCKHOLM
Styrelsen för ackreditering & teknisk kontroll Swedac, BORÅS
Styrelsen för Ackreditering & Teknisk Kontroll SWEDAC, BROMMA
Svensk Pilotförening, STOCKHOLM
Svenska Flygbranschens Service AB, STOCKHOLM
SYNLAB Analytics & Services Sweden AB, LINKÖPING
Transportföretagen TF AB, STOCKHOLM
Vargön Alloys AB, VARGÖN
Vattenfall AB, NYKÖPING
Volvo Technology AB, Göteborg
Show more Show less
International participation 12 international committees
ISO/TC 146, Air quality
ISO/TC 146/SC 1, Stationary source emissions
ISO/TC 146/SC 1/WG 34, Revision of ISO 10849 and ISO 7935
ISO/TC 146/SC 2, Workplace atmospheres
ISO/TC 146/SC 3, Ambient atmospheres
ISO/TC 146/SC 4, General aspects
ISO/TC 146/SC 6, Indoor air
ISO/TC 158, Analysis of gases
CEN/TC 137, Assessment of workplace exposure to chemical and biological agents
CEN/TC 264, Air quality
CEN/TC 421, Emission safety of combustible air fresheners
CEN/TC 436, Cabin Air Quality on civil aircraft - Chemical Agents
Show more Show less
Financing
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Subjects

Environment, health protection, safety (13) Environmental protection (13.020) Environmental impact assessment (13.020.30) Pollution, pollution control and conservation (13.020.40) Other (13.020.99) Air quality (13.040) General (13.040.01) Ambient atmospheres (13.040.20) Workplace atmospheres (13.040.30) Stationary source emissions (13.040.40) Other (13.040.99)


För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Contact

If you have questions or want to know more about the SIS standardization activities? Please contact us.

Mia Lindberg
Project manager
mia.lindberg@sis.se

Karin Vestlund.Ekerby
Project manager
karin.vestlund.ekerby@sis.se

Karin Ekström
Project assistant
karin.ekstrom@sis.se