Standardization · SIS/TK 413

Provning av flytande och gasformiga bränslen

Standarder behövs för att säkra, förenkla och effektivisera produktion, funktion, kontroll och handel med flytande och gasformiga bränslen. SIS/TK 413 arbetar för gemensamma och kvalitetssäkrade metoder för analys av flytande och gasformiga bränslen. Dessa analysmetoder är nödvändiga för att säkerställa att bränslespecifikationerna uppfylls.

Kommittén är aktivt med och påverkar utformningen av europeiska och internationella standarder samt bevakar svenska intressen inom området provning av flytande och gasformiga bränslen. Vid behov utformas även svenska nationella standarder eller svenska förslag på internationell standardisering för de områden som inte täcks av CEN- eller ISO-arbetet.

Genom att följa och aktivt delta i standardiseringsarbetet har deltagande organisationer möjlighet att påverka utformningen av standarderna och inhämta information om kommande krav i standarderna så att man kan vara förberedd på förändringar som man eventuellt behöver anpassa sig till. Kommittén har flera experter anmälda i det internationella arbetet.

More information about the committèes work:

Läs mer
Fler kommittéer inom området Flytande och gasformiga bränslen samt smörjmedel
Now working on 49 standards
EN ISO 6246:2017/A1, Petroleum products - Gum content of fuels - Jet evaporation method - Amendment 1: Change the purity requirement for n-heptane (ISO 6246:2017/DAM 1:2019)
ISO 14935, Petroleum and related products - Determination of wick flame persistence of fire-resistant fluids
EN ISO 4259-2:2017/A1, Petroleum and related products - Precision of measurement methods and results - Part 2: Interpretation and application of precision data in relation to methods of test - Amendment 1: Correction of several errors in terms of internal references, mistakes in formulas and in sheets (ISO 4259-2:2017/DAmd 1:2019)
EN ISO 4259-1:2017/A1, Petroleum and related products - Precision of measurement methods and results - Part 1: Determination of precision data in relation to methods of test - Amendment 1: Test result validity process is to be moved into a separate reporting limit instruction (ISO 4259-1:2017/DAmd 1:2019)
EN ISO 14935, Petroleum and related products - Determination of wick flame persistence of fire-resistant fluids (ISO/DIS 14935:2019)
ISO 3839:1996/Amd1, Petroleum products - Determination of bromine number of distillates and aliphatic olefins - Electrometric method - Amendment 1: Petroleum products - Determination of bromine number of distillates and aliphatic olefins - Electrometric method
EN ISO 4259-3, Petroleum and related products - Precision of measurement methods and results - Part 3: Monitoring and management of precision data in relation to methods of test (ISO/DIS 4259-3:2018)
ISO 23877, Petroleum products - Determination of pour point - Automatic step-wise cooling method
EN ISO 20846, Petroleum products - Determination of sulfur content of automotive fuels - Ultraviolet fluorescence method (ISO/FDIS 20846:2019)
EN ISO 20884, Petroleum products - Determination of sulfur content of automotive fuels - Wavelength-dispersive X-ray fluorescence spectrometry (ISO/FDIS 20884:2019)
EN 17306, Liquid petroleum products - Determination of distillation characteristics at atmospheric pressure - Micro-distillation
ISO 6249, Petroleum products - Determination of thermal oxidation stability of gas turbine fuels - JFTOT method
ISO 6246:2017/Amd 1, Change the purity requirement for n-heptane
ISO 4259-2:2017/Amd 1, Correction of several errors in terms of internal references, mistakes in formulas and in sheets
ISO 4259-4, Petroleum and related products - Precision of measurement methods and results - Part 4: Use of Statistical Control Charts to validate 'in-statistical-control' status for the execution of a standard test method in a single laboratory
ISO 23581, Petroleum products and related products - Determination of kinematic viscosity - Method by Stabinger type viscosimeter
ISO 4259-1:2017/Amd 1, Test result validity process is to be moved into a separate reporting limit instruction.
EN ISO 22995, Petroleum products - Determination of cloud point - Automated step-wise cooling method (ISO/FDIS 22995:2019)
ISO 23219, Natural gas - Software for a standard file format for data from gas chromatograph analysers for natural gas
ISO 3104, Petroleum products - Transparent and opaque liquids - Determination of kinematic viscosity and calculation of dynamic viscosity
EN ISO 3104, Petroleum products - Transparent and opaque liquids - Determination of kinematic viscosity and calculation of dynamic viscosity (ISO/DIS 3104:2017)
EN , Proposal to reinstate the work on micro-distillation technique
EN ISO 3016, Petroleum and related products from natural or synthetic sources - Determination of pour point (ISO/FDIS 3016:2018)
CEN/TC19 N1911 NWIP Micro-distillation , Liquid petroleum products — Determination of distillation characteristics at atmospheric pressure — Microdistillation
ISO 20884, Petroleum products - Determination of sulfur content of automotive fuels - Wavelength-dispersive X-ray fluorescence spectrometry
ISO 20846, Petroleum products - Determination of sulfur content of automotive fuels - Ultraviolet fluorescence method
EN ISO 3015, Petroleum and related products from natural or synthetic sources - Determination of cloud point (ISO/FDIS 3015:2018)
ISO 3924, Petroleum products - Determination of boiling range distribution - Gas chromatography method
EN ISO 3924, Petroleum products - Determination of boiling range distribution - Gas chromatography method (ISO/FDIS 3924:2019)
ISO 22445, Petroleum Products - Ethanol - Determination of corrosiveness
EN 14110, Fat and oil derivatives - Fatty Acid Methyl Esters (FAME) - Determination of methanol content
EN 14331, Liquid petroleum products - Separation and characterisation of fatty acid methyl esters (FAME) from middle distillates - Liquid chromatography (LC)/gas chromatography (GC) method
ISO/TR 18222, Olfactory method for the evaluation of odour intensity
ISO 21493, Petroleum products - Determination of turbidity point and aniline point equivalent
ISO 3675, Crude petroleum and liquid petroleum products - Laboratory determination of density - Hydrometer method
ISO 4259-3, Petroleum and related products - Precision of measurement methods and results - Part 3: Monitoring and verification of published precision data in relation to methods of test
EN N1823, Liquid petroleum products - Determination of generic cetane number (G-CN) of middle distillate fuels - Primary reference fuels calibration (PRFC) method using a constant volume combustion chamber
ISO 3405, Petroleum products - Determination of distillation characteristics at atmospheric pressure
EN 17178, Liquid petroleum products - Determination of the total volatile sulfur content in liquefied petroleum gases by ultraviolet fluorescence spectroscopy
ISO/TR 19686-100, Petroleum products - Equivalency of test method determining the same property - Part 100: Background and principle of the comparison and the evaluation of equivalency
ISO/TR 29922, Natural Gas - Supporting information on the calculation of physical properties according to ISO 6976
ISO 10307-2:2009/Amd 1, Petroleum products - Total sediment in residual fuel oils - Part 2: Determination using standard procedures for ageing
ISO 20782, Petroleum products and other liquids - Ethanol -Test method for pH determination of ethanol fuel
ISO 20424, Fatty acid methyl esters (FAME) - Determination of sulfur content - Inductively coupled plasma optical emission spectrometry (ICP-OES) method
ISO 2977, Petroleum products and hydrocarbon solvents - Determiation of aniline point and mixed aniline point
ISO/TR 19680, Natural gas - Determination of oxygen content by electrochemical analysis
ISO/TR 19686-1, Petroleum products - Equivalency of test method determining the same property - Part 1: Atmospheric distillation of petroleum products
ISO 12185, Crude petroleum and petroleum products - Determination of density - Oscillating U-tube method
EN , Liquid petroleum products — Determination of distillation characteristics at atmospheric pressure — Micro-distillation
Show more Show less
Published 149 standards
Show more Show less
Working group 1 workgroups
SIS/TK 413/AG 04, Bestämning av halt bensen, andra aromater och oxygenater
Participants 9 companies and organizations
Bil Sweden Adm AB, Stockholm
Element Materials Technology AB, Karlskoga
IIS Independent Inspection Services AB, Göteborg
Lantmännen ek för, Östersund
RISE Research Institutes of Sweden, Borås
Saybolt Sweden AB, Göteborg
Siemens Industrial Turbomachinery AB, Finspång
SPBI Service AB, Stockholm
Statens Energimyndighet, Eskilstuna
Show more Show less
International participation 6 international committees
ISO/TC 193, Natural gas
ISO/TC 193/SC 1, Analysis of natural gas
ISO/TC 28, Petroleum and related products, fuels and lubricants from natural or synthetic sources
ISO/TC 28/SC 2, Measurement of petroleum and related products
ISO/TC 28/SC 7, Liquid Biofuels
CEN/TC 19, Gaseous and liquid fuels, lubricants and related products of petroleum, synthetic and biological origin. - Structure
Show more Show less
Financing
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Subjects

Petroleum and related technologies Crude petroleum Natural gas Liquid fuels Gaseous fuels Biofuels


Möte med CEN/TC 19 i Stockholm 20-24 maj 2019

Foto av bilar som kör på Essingeleden i Stockholm

SIS står värd för möten med den europeiska standardiseringskommittén CEN/TC 19 Gaseous and liquid fuels, lubricants and related products of petroleum, synthetic and biological origin den 20-24 maj 2019. I samband med det kommer ett seminarium att hållas den 20 maj.

Läs mer och anmäl dig här

Kalender
2019
May
Mon
20
Renewable fuels: Sweden - a small country with high ambitions
12:00 - 17:00
Thu
23
CEN/TC 19 Gaseous and liquid fuels, lubricants and related products of petroleum, synthetic and biological origin
09:00 - 17:00
June
Tue
11
SIS/TK 413 Möte
10:00 - 15:00
October
Tue
15
SIS/TK 413 Möte
10:00 - 15:00

Contact

If you have questions or want to know more about the SIS standardization activities? Please contact us.

Annika Koningen

Annika Koningen
Project manager
08-55552277
annika.koningen@sis.se

Ghenwa Naffouje

Ghenwa Naffouje
Project assistant
+46855552196
ghenwa.naffouje@sis.se