Standardization · SIS/TK 412

Fasta bränslen

Idag finns det en stor efterfrågan på energikällor som bidrar till att världens totala koldioxidutsläpp minskar och till att den globala uppvärmningen bromsas. Allt fler aktörer övergår från fossila bränslen till förnybara bränslen. Till förnybara bränslen räknas fasta biobränslen, som pellets eller flis men även återvunna bränslen som brännbart avfall från hushåll och industri. I denna omställning spelar standardisering en viktig roll för att underlätta handel och användning av fasta bränslen samt för att minska de risker som kan uppkomma vid användning och hantering av dessa bränsletyper.

Kommittén för Fasta bränslen, SIS/TK 412, arbetar aktivt för att påverka innehåll och riktlinjer för framtida standarder, både nationellt och globalt. Standardiseringsarbetet gäller både fasta biobränslen och fasta återvunna bränslen.

Målet är att få acceptans för svenska synpunkter i den europeiska och globala standardiseringen. Ur svenskt perspektiv är det viktigt att ha gemensamma metoder för provtagning, testning och klassificering av bränslena, vilket underlättar internationell handel. Gemensam terminologi är i detta sammanhang också mycket värdefullt.

Påverka nationellt och internationellt

Kommittén skapar ett forum för svenskt agerande i den europeiska och globala standardiseringen.  Standardiseringsarbetet säkerställer därmed att bränslena tillverkas efter marknadens krav, vilket underlättar handeln.

Sverige har genom SIS/TK 412 Fasta bränslen tagit på sig ett stort internationellt ansvar och leder arbetet i följande internationella grupper:

  • ISO/TC 238 Solid biofuels
  • ISO/TC 238/WG 7 Safety of solid biofuels
  • CEN/TC 335 Solid biofuels
  • CEN/TC 343/WG 2 Solid recovered fuels - Fuel specifications and classes
  • ISO/TC 300/WG 2 Solid recovered fuels - Fuel specifications and classes
  • ISO/TC 300/WG 6 Safety of solid recovered fuels

More information about the committèes work:

Now working on 60 standards
ISO 16948, Determination of total content of carbon, hydrogen and nitrogen - Instrumental methods
ISO 16967, Solid biofuels - Determination of major elements
ISO 16968, Solid biofuels - Determination of minor elements
EN ISO 20048, Solid biofuels — Determination of off-gassing and oxygen depletion
SS 187187, Solid fuels - Determination of the amount of unburned material in solid residues from combustion
EN ISO 21596-1, Solid biofuels - Grindability Determination - Part 1: Grindability determination of uncompressed fuels
ISO/TR 21916, Solid recovered fuels - Specifications and guidelines for reference SRFs
ISO 21640, Solid recovered fuels - Specifications and classes
ISO 21911, Solid recovered fuels - Determination of self-heating
ISO 21912, Solid recovered fuels - Safe handling and storage of solid recovered fuels
EN ISO 21911, Solid recovered fuels - Determination of self-heating
EN ISO 21640, Solid recovered fuels - Specifications and classes (ISO/DIS 21640:2020)
EN ISO 21912, Solid recovered fuels - Safe handling and storage of solid recovered fuels (ISO/DIS 21912:2020)
ISO 21944, Solid recovered fuels - Collection of representative analytical samples from heterogeneous materials of low bulk density using the pressing-drill method and the determination of the water-soluble content of chloride, sodium and potassium using the liquid obtained by the press method
EN ISO 22105, Solid recovered fuels - Determination of the total Sulphur content using a high temperature tube furnace combustion method - IR-detection
ISO 22105, Solid recovered fuels - Determination of the total Sulphur content using a high temperature tube furnace combustion method - IR-detection
ISO 21637, Solid recovered fuels -- Terminology, definitions and descriptions
EN ISO 21637, Solid recovered fuels - Terminology, definitions and descriptions (ISO/FDIS 21637:2020)
EN ISO 21644, Solid recovered fuels - Methods for the determination of biomass content (ISO/DIS 21644:2019)
ISO 21644, Solid recovered fuels - Methods for the determination of the biomass content
ISO 21663, Solid recovered fuels - Methods for the determination of carbon (C), hydrogen (H), nitrogen (N) and sulphur (S) by the instrumental method
EN ISO 21663, Solid recovered fuels - Methods for the determination of carbon (C), hydrogen (H), nitrogen (N) and sulphur (S) by the instrumental method (ISO/DIS 21663:2019)
ISO 21654, Solid recovered fuels - Determination of calorific value
ISO 21656, Solid recovered fuels - Determination of ash content
ISO 21660-3, Solid recovered fuels - Determination of moisture content using the oven dry method - Part 3: Moisture in general analysis sample
ISO 22167, Solid recovered fuels - Determination of content of volatile matter
EN ISO 22167, Solid recovered fuels - Determination of the content of volatile matter (ISO/DIS 22167:2019)
EN ISO 21656, Solid recovered fuels - Determination of ash content (ISO/DIS 21656:2019)
EN ISO 21654, Solid recovered fuels - Determination of calorific value (ISO/DIS 21654:2019)
EN ISO 21660-3, Solid recovered fuels - Determination of moisture content using the oven dry method - Part 3: Moisture in general analysis sample (ISO/DIS 21660-3:2019)
ISO/TS 22940, Solid recovered fuels -Determination of elemental composition by X-ray fluorescence
ISO/TS 21596, Solid Biofuels - Determination of Grindability - Hardgrove grindability type method for thermally treated biomass fuels
ISO 21645, Solid recovered fuels - Methods for sampling
EN ISO 21645, Solid recovered fuels - Methods for sampling (ISO/DIS 21645:2020)
ISO 23343-1, Solid biofuels -- Determination of water sorption and its effect on durability of thermally treated biomass fuels -- Part 1: Pellets
ISO/TR 23437, Solid biofuels - Determination of bridging behaviour of bulk biofuels
ISO/TS 20048-2, Solid biofuels - Determination of off-gassing and oxygen depletion characteristics - Part 2: Operational method for screening of carbon monoxide off-gassing
ISO 21646, Solid recovered fuels - Sample preparation
EN ISO 21646, Solid recovered fuels - Sample preparation
ISO 16559, Solid biofuels - Terminology, definitions and descriptions
ISO/TS 20049-2, Solid biofuels - Determination of self-heating of pelletized biofuels - Part 2: Part 2: Basket heating tests
EN ISO 17225-1, Solid biofuels - Fuel specifications and classes - Part 1: General requirements (ISO/DIS 17225-1:2020)
ISO 17225-1, Solid biofuels - Fuel specifications and classes - Part 1: General requirements
EN ISO 17225-2, Solid biofuels - Fuel specifications and classes - Part 2: Graded wood pellets (ISO/DIS 17225-2:2020)
ISO 17225-2, Solid biofuels - Fuel specifications and classes - Part 2: Graded wood pellets
ISO 4349, Solid recovered fuels — Method for the determination of the Recycling-Index
ISO 17225-6, Solid biofuels -- Fuel specifications and classes -- Part 6: Graded non-woody pellets
ISO 17225-7, Solid biofuels -- Fuel specifications and classes -- Part 7: Graded non-woody briquettes
EN ISO 17225-4, Solid biofuels - Fuel specifications and classes - Part 4: Graded wood chips (ISO/DIS 17225-4:2020)
ISO 17225-4, Solid biofuels - Fuel specifications and classes - Part 4: Graded wood chips
EN ISO 17225-3, Solid biofuels - Fuel specifications and classes - Part 3: Graded wood briquettes (ISO/DIS 17225-3:2020)
ISO 17225-3, Solid biofuels - Fuel specifications and classes - Part 3: Graded wood briquettes
EN ISO 16559, Solid biofuels - Terminology, definitions and descriptions (ISO/DIS 16559:2020)
ISO 17225-9, Solid biofuels — Fuel specifications and classes — Part 9: Graded hog fuel and wood chips for industrial use
ISO/TS 5411-2, Solid recovered fuels — Determination of self-heating — Part 2: Part 2: Basket heating tests
CEN/TS 5411-2, Solid recovered fuels - Determination of self-heating - Part 2: Basket heating tests
ISO 17225-5, Solid biofuels -- Fuel specifications and classes -- Part 5: Graded firewood
EN ISO 17225-7, Solid biofuels - Fuel specifications and classes - Part 7: Graded non-woody briquettes (ISO/DIS 17225-7:2020)
EN ISO 17225-5, Solid biofuels - Fuel specifications and classes - Part 5: Graded firewood (ISO/DIS 17225-5:2020)
EN ISO 17225-6, Solid biofuels - Fuel specifications and classes - Part 6: Graded non-woody pellets (ISO/DIS 17225-6:2020)
Show more Show less
Published 94 standards
Show more Show less
Participants 22 companies and organizations
Avfall Sverige AB, Malmö
Borås Energi och Miljö AB, Borås
E.ON Värme Sverige AB, Örebro
ENA Energi AB, Enköping
Energiforsk AB, Stockholm
Eurofins Environment Testing Sweden AB, Lidköping
Firefly AB, Stockholm
Kraftringen Energi AB, Lund
RISE AB, Borås
Rise Research Institutes of Sweden, Borås
Skellefteå Kraft AB, Skellefteå
SLU SBT, Umeå
Söderenergi AB, Södertälje
Södra Skogsägarna ek för, Växjö
SRV återvinning AB, Huddinge
Statens Energimyndighet, Eskilstuna
Stena Recycling International AB, Göteborg
Stockholm Exergi AB, Stockholm
Svensk Däckåtervinning AB, Vaxholm
Vafab Miljö Kommunalförbund, Västerås
Vattenfall AB, Solna
Vattenfall Research and Development AB, Nyköping
Show more Show less
International participation 16 international committees
ISO/TC 238, Solid biofuels
ISO/TC 238/WG 1, Terminology
ISO/TC 238/WG 2, Fuel specifications and classes
ISO/TC 238/WG 4, Physical and mechanical test methods
ISO/TC 238/WG 5, Chemical test methods
ISO/TC 238/WG 6, Sampling and sample preparation
ISO/TC 238/WG 7, Safety of solid biofuels
ISO/TC 300, Solid Recovered Fuels
ISO/TC 300/WG 1, Terminology and quality assurance
ISO/TC 300/WG 2, Specification and classes
ISO/TC 300/WG 3, Sampling and sample reduction
ISO/TC 300/WG 4, Physical and mechanical tests
ISO/TC 300/WG 5, Chemical tests and determination of biomass content
ISO/TC 300/WG 6, Safety of solid recovered fuels
CEN/TC 335, Solid biofuels
CEN/TC 343, Solid Recovered Fuels
Show more Show less
Financing
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Aktuella remisser Att kommentera
Vill du delta i kommittén Läs mer

Subjects

Biological sources and alternative sources of energy (27.190)