Standardization · SIS/TK 411

Kalibrering, mätning och provtagning av flytande och gasformiga bränslen

Handel och transport av flytande och gasformiga bränslen är beroende av att det finns gemensamma överenskomna procedurer för provtagning, mätning av flöden och volymer, kalibrering av tankar med mera. Dessa standarder är i huvudsak internationella och tas fram inom ISO. Den svenska kommitten SIS/TK 411, Kalibrering, mätning och provtagning av flytande och gasformiga bränslen, bevakar detta arbete och arbetar aktivt för att påverka innehållet i dessa standarder.

Kommittén skapar ett forum för svenskt inflytande i den internationella standardiseringen för provtagning och mätning av flytande och gasformiga bränslen. Genom att följa och aktivt delta i standardiseringsarbetet har deltagande organisationer möjlighet att påverka utformningen av standarderna och inhämta information om kommande krav i standarderna så att man kan vara förberedd på förändringar som man eventuellt behöver anpassa sig till. Kommittén har flera experter anmälda i det internationella arbetet.

More information about the committèes work:

Now working on 14 standards
EN ISO 8222, Petroleum measurement systems - Calibration - Temperature corrections for use when calibrating volumetric proving tanks (ISO/DIS 8222:2019)
ISO 3171:1998/Amd 1, Petroleum liquids - Automatic pipeline sampling - Amendment 1
ISO 3170:2004/Amd 1, Petroleum liquids - Manual sampling
ISO 23568, Natural gas - Measurement of properties - Inferential devices - Performance evaluation
ISO 23567, Natural gas - Measurement of properties - Inferential devices - Type testing
ISO 8222, Petroleum measurement systems - Calibration - Temperature corrections for use when calibrating volumetric proving tanks
ISO 8222:2002/Amd 1, Petroleum measurement systems - Calibration - Temperature corrections for use when calibrating volumetric proving tanks - Amendment 1: Liquid hydrocarbons - Dynamic measurement - Volumetric proving tanks of measures
ISO 22192, Bunkering of marine fuel using the Coriolis mass flow meter (MFM) system
ISO 21903, Refrigerated hydrocarbon fluids - Dynamic measurement - Requirements and guidelines for the calibration, installation and use of flow meters for LNG and other refrigerated hydrocarbon fluids
ISO 12764, Measurement of fluid flow in closed conduits - Flowrate measurement by means of vortex shedding flowmeters inserted in circular cross-section conduits running full
ISO 13739, Petroleum products - Procedures for transfer of bunkers to vessels
ISO 21354, Measurement of multiphase fluid flow
ISO 17089-1, Measurement of fluid flow in closed conduits -- Ultrasonic meters for gas -- Part 1: Meters for custody transfer and allocation measurement
ISO 2715, Liquid hydrocarbons - Volumetric measurement by turbine meter systems
Show more Show less
Published 26 standards
Show more Show less
Participants 5 companies and organizations
IIS Independent Inspection Services AB, Göteborg
RISE Research Institutes of Sweden, Borås
Rosemount Tank Radar AB, Mönlycke
Saybolt Sweden AB, Göteborg
SPBI Service AB, Stockholm
Show more Show less
International participation 5 international committees
ISO/TC 193, Natural gas
ISO/TC 28, Petroleum and related products, fuels and lubricants from natural or synthetic sources
ISO/TC 28/SC 2, Measurement of petroleum and related products
ISO/TC 28/SC 5, Measurement of refrigerated hydrocarbon and non-petroleum based liquefied gaseous fuels
ISO/TC 30/SC 5, Velocity and mass methods
Show more Show less
Financing
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Fler kommittéer inom området Flytande och gasformiga bränslen samt smörjmedel

Subjects

Petroleum and related technologies Crude petroleum Natural gas Petroluem products, General Liquid fuels Gaseous fuels Volumetric and measurements


Möte med CEN/TC 19 i Stockholm 20-24 maj 2019

Foto av bilar som kör på Essingeleden i Stockholm

SIS står värd för möten med den europeiska standardiseringskommittén CEN/TC 19 Gaseous and liquid fuels, lubricants and related products of petroleum, synthetic and biological origin den 20-24 maj 2019. I samband med det kommer ett seminarium att hållas den 20 maj.

Läs mer och anmäl dig här

Contact

If you have questions or want to know more about the SIS standardization activities? Please contact us.

Annika Koningen

Annika Koningen
Project manager
08-55552277
annika.koningen@sis.se

Ghenwa Naffouje

Ghenwa Naffouje
Project assistant
+46855552196
ghenwa.naffouje@sis.se