Standardization · SIS/TK 410

Hydrogenteknik

Vätgas förutspås av många att bli en av framtidens viktigaste energibärare och många aktiviteter inom området pågår, såväl av industriell som kommersiell karaktär. En snabb utveckling av applikationer för väteteknik pågår i olika delar i världen, där Japan, Korea, Nordamerika och Tyskland ligger i framkanten. För att underlätta utvecklingen behöver internationella standarder utarbetas och en fungerande infrastruktur skapas.

ISO utvecklar internationella standarder för användning av hydrogenteknik vid fordonsdrift och energiproduktion. Det svenska arbetet för detta sker i vår kommitté Hydrogenteknik, SIS/TK 410. De övergripande målen för arbetet är att: 

  • Påverka både det svenska och det internationella standardiseringsarbetet för hydrogenteknik samt att utbyta erfarenheter och kunskap med andra experter.
  • Utveckla internationella standarder för en rationell användning av hydrogenteknik vid fordonsdrift och energiproduktion.                             

Säker användning av vätgas är viktigt. Standarder för säker tillverkning, distribution och lagring av vätgas är därför prioriterade av ISO/TC 197. Standarder för bränsleceller blir viktiga för ISO/TC 197.

More information about the committèes work:

Now working on 17 standards
00268071, Helium cryostat - Protection against excessive pressure
ISO 17268, Gaseous hydrogen land vehicle refuelling connection devices
ISO 19880-1, Gaseous hydrogen - Fueling stations - Part 1: General requirements
EN , Hydrogen fuel - Product specification and Quality assurance - Proton exchange membrane (PEM) fuel cell applications for road vehicles
ISO 14687, Hydrogen fuel quality - Product specification
ISO 19880-8, Gaseous hydrogen - Fueling stations - Part 8: Fuel quality control
ISO 22734, Hydrogen generators using water electrolysis process - Industrial, commercial, and residential applications
ISO 19880-2, Gaseous hydrogen - Fueling stations - Part 2: Dispensers
ISO 19884, Gaseous hydrogen - Cylinders and tubes for stationary storage
ISO 19880-6, Gaseous hydrogen - Fueling stations - Fittings
ISO 19880-5, Gaseous hydrogen - Fuelling stations - Part 5: Hoses and hose assemblies
ISO 19880-4, Gaseous hydrogen - Fueling stations - Part 4: Compressors
IEC 62282-7-1, Fuel cell technologies - Part 7-1: Single cell test methods for polymer electrolyte fuel cell (PEFC)
IEC 62282-6-3, Fuel cell technologies - Part 6-3: Micro fuel cell power systems - Interchangeability
IEC 62282-3-2, Fuel cell technologies - Part 3-2: Stationary fuel cell power plants - Stationary Fuel Cell Power Plants - Performance test methods
IEC 62282-6-1, Fuel cell technologies - Part 6-1: Micro fuel cell power systems - Safety
IEC 62282-5, Fuel cell technologies - Part 5: Portable fuel cell appliances - Safety and performance requirements
Show more Show less
Participants 4 companies and organizations
Myndigheten För Samhällsskydd och Beredskap (MSB), Karlstad
RISE Research Institutes of Sweden, Borås
Transportstyrelsen, Borlänge
Volvo Technology AB, Göteborg
Show more Show less
International participation 4 international committees
ISO/TC 197, Hydrogen technologies
ISO/TC 197/WG 5, Gaseous hydrogen and hydrogen blends - Land vehicle fuel tanks
CEN/CLC/JTC 6, Hydrogen
CEN/TC 268/WG 5, Specific hydrogen technologies applications
Show more Show less
Financing
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Delta i kommittén

Subjects

Energy and heat transfer engineering


Contact

If you have questions or want to know more about the SIS standardization activities? Please contact us.

Mia Lindberg

Mia Lindberg
Project manager
08-55552098
mia.lindberg@sis.se

Yamen Kadoura

Yamen Kadoura
Project assistant
+46855552046
yamen.kadoura@sis.se