Standardization · SIS/TK 408

Fjärrkommunikation med debiteringsmätare

Eftersom många energibolag spänner över flera energislag är det viktigt med en kommunikationsstandard som är gemensam för alla typer av förbrukningsmätare för värme, gas, vatten och el, vid avläsning, tariffomställningar m.m. En gemensam europastandard för kommunikationen mellan energibolagen och debiteringsmätaren hos kunden behövs, inte minst med tanke på kraven på "smart metering" som växer sig allt starkare i Europa.

Projektet omfattar standarder för fjärrkommunikation med debiteringsmätare, dvs. kommunikation mellan datorn, som ofta finns hos ett energibolag, och debiterings¬mätaren som sitter hos kunden.

More information about the committèes work:

Läs mer om Fjärrkommunikation med debiteringsmätare
Participants 5 companies and organizations
DS, Dansk Standard, Nordhavn
Energiforsk AB, Stockholm
Kamstrup A/S, SKANDERBORG
Stockholm Exergi AB, Stockholm
Tekniska Verken Linköping Nät AB, Linköping
Show more Show less
International participation 4 international committees
CEN/TC 294, Communication systems for meters
CEN/TC 294/WG 2, Application layers
CEN/TC 294/WG 4, Data exchange for meters on bus-systems and interfaces
CEN/TC 294/WG 5, Communication with meters using radio
Show more Show less
Financing
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Subjects

Information technology, office machines Open systems interconnection (OSI) Physical layer Data link layer Radiocommunications Other Telecontrol, telemetering


Varför ska man delta i SIS/TK 408?

Gå in och läs projektbladet för SIS/TK 408 där vi berättar om fördelarna med att vara med i kommittén.

Contact

If you have questions or want to know more about the SIS standardization activities? Please contact us.

Lisa Almkvist

Lisa Almkvist
Project manager
+46855552115
lisa.almkvist@sis.se

Jennifer Arleheim

Jennifer Arleheim
Project assistant
08-55552185
jennifer.arleheim@sis.se