Standardization · SIS/TK 405

Kärnenergi

Få verksamheter har så höga krav på säkerhet som kärnkraftsproduktion. Det är vår övertygelse att användandet av internationellt accepterade krav och provningsmetoder vid hantering, import och export av nukleär utrustning och radioaktivt material är en förutsättning för att skapa en kärnkraftsverksamhet som är säker för både människor och miljö.

Målet för den internationella kommittén, där vi aktivt deltar, är att förbättra effektivitet, säkerhet och strålskydd för all kärnteknisk verksamhet och upprätthålla den nuvarande globaliseringen av marknader med nya internationella standarder. Vår kommittés mål är att samla svensk erfarenhet inom området kärnenergi för att effektivt kunna påverka den internationella utvecklingen inom området.

Ett annat mål är att alla relevanta ISO-standarder överförs till svensk standard allteftersom de kommer fram.

Dessutom syftar projektet till att ge de deltagande företagen möjlighet att dra nytta av det kunskapsutbyte som sker både inom Sverige och internationellt i anknytning till standardiseringen.

Tonvikten ligger för närvarande på strålskydds- och bränslefrågor, reaktorsäkerhet samt säkerhet vid avfallshantering.

Målgruppen för projektet är representanter för anläggningsägare, tillståndsgivande och kontrollerande myndigheter samt forskningsinstitut.

Påverka nationellt och internationellt

Kommittén deltar aktivt i kommittén ISO/TC 85 "Nuclear energy, nuclear technology and radiological protection" och i flera av dess arbetsgrupper.

Kommittén vill bidra till den internationella efterfrågan på en harmonisering av regler, normer och föreskrifter.

Omfattningen av ISO/TC 85 är en standardisering inom området för fredliga tillämpningar av kärnenergi och i fråga om skydd för enskilda personer och för miljön mot alla källor till joniserande strålning. Det omfattar huvudsakligen:

  • kärnbränslecykeln;
  • kärnkraftsreaktorer;
  • strålskydd vid alla kärntekniska teknik och tillämpningar för joniserande strålning

More information about the committèes work:

Now working on 80 standards
EN ISO 11665-2, Measurement of radioactivity in the environment - Air: radon-222 - Part 2: Integrated measurement method for determining average potential alpha energy concentration of its short-lived decay products (ISO/FDIS 11665-2:2019)
EN ISO 11665-1, Measurement of radioactivity in the environment - Air: radon-222 - Part 1: Origins of radon and its short-lived decay products and associated measurement methods (ISO/FDIS 11665-1:2019)
ISO 24361, Nuclear energy -Light water reactors - Design Requirements for Passive Containment Heat Removal System using Indirect Cooling
ISO 11665-2, Measurement of radioactivity in the environment -- Air: radon-222 -- Part 2: Integrated measurement method for determining average potential alpha energy concentration of its short-lived decay products
ISO 11665-1, Measurement of radioactivity in the environment -- Air: radon-222 -- Part 1: Origins of radon and its short-lived decay products and associated measurement methods
CEN ISO/TS 18090-1, Radiological protection - Characteristics of reference pulsed radiation - Part 1: Photon radiation (ISO/TS 18090-1:2015)
ISO 21112, Methodologies for assessing the radioactivity of very low-level waste (VLLW) produced by nuclear facilities
ISO 2889, Sampling airborne radioactive materials from the stacks and ducts of nuclear facilities
EN ISO 20785-2, Dosimetry for exposures to cosmic radiation in civilian aircraft - Part 2: Characterization of instrument response (ISO/DIS 20785-2:2019)
ISO 22930-2, Evaluating the performance of continuous air monitors - Part 2: Air monitors based on flow-through sampling techniques without accumulation
ISO 22930-1, Evaluating the performance of continuous air monitors - Part 1: Air monitors based on accumulation sampling techniques
EN ISO 20785-1, Dosimetry for exposures to cosmic radiation in civilian aircraft - Part 1: Conceptual basis for measurements (ISO/DIS 20785-1:2019)
ISO 20041, ISO 20041-1 Tritium and carbon 14 activity in gaseous effluents and gas discharges - Part 1: Sampling
ISO 20785-1, Dosimetry for exposures to cosmic radiation in civilian aircraft - Part 1: Conceptual basis for measurements
ISO 23557, Calibration, quality assurance and use of radionuclides calibrators in nuclear medicine
ISO 20956, Low dose rate calibration of instruments for environmental monitoring
EN ISO 16639, Surveillance of the activity concentrations of airborne radioactive substances in the workplace of nuclear facilities (ISO 16639:2017)
EN ISO 22765, Nuclear fuel technology - Sintered (U,Pu)O2 pellets - Guidance for ceramographic preparation for microstructure examination (ISO 22765:2016)
EN ISO 16637, Radiological protection - Monitoring and internal dosimetry for staff members exposed to medical radionuclides as unsealed sources (ISO 16637:2016)
EN ISO 12799, Nuclear energy - Determination of nitrogen content in UO2, (U,Gd)O2 and (U,Pu)O2 sintered pellets - Inert gas extraction and conductivity detection method (ISO 12799:2015)
EN ISO 11665-11, Measurement of radioactivity in the environment - Air: radon-222 - Part 11: Test method for soil gas with sampling at depth (ISO 11665-11:2016)
EN ISO 18417, Iodine charcoal sorbents for nuclear facilities - Method for defining sorption capacity index (ISO 18417:2017)
EN ISO 12800, Nuclear fuel technology - Guidelines on the measurement of the specific surface area of uranium oxide powders by the BET method (ISO 12800:2017)
EN ISO 12183, Nuclear fuel technology - Controlled-potential coulometric assay of plutonium (ISO 12183:2016)
EN ISO 16645, Radiological protection - Medical electron accelerators - Requirements and recommendations for shielding design and evaluation (ISO 16645:2016)
EN ISO 21484, Nuclear Energy - Fuel technology - Determination of the O/M ratio in MOX pellets by the gravimetric method (ISO 21484:2017)
ISO 8769, Reference sources - Calibration of surface contamination monitors - Alpha-, beta- and photon emitters
ISO 18589-4, Measurement of radioactivity in the environment - Soil - Part 4: Plutonium 238 and plutonium 239 + 240 - Test method using alpha spectrometry
ISO 18589-1, Measurement of radioactivity in the environment - Soil - Part 1: General guidelines and definitions
ISO 18589-6, Measurement of radioactivity in the environment - Soil - Part 6: Gross alpha and gross beta activities - Test method using gas-flow proportional counting
ISO 11929-4, Determination of the characteristic limits (decision threshold, detection limit and limits of the coverage interval) for measurements of ionizing radiation - Fundamentals and application - Part 4: Guidelines to the applications
ISO 23547, Reference sources - Calibration of gamma-ray spectrometers - Photon emitters
ISO 10276, Nuclear energy - Fuel technology - Trunnions for packages used to transport radioactive material
ISO 23588, Radiological protection - General requirements for performance testing for in vivo monitoring
ISO 16659-1, Ventilation systems for nuclear installations - In-situ efficiency test methods for iodine traps with solid sorbent - Part 1: General requirements
ISO 18589-5, Measurement of radioactivity in the environment - Soil - Part 5: Strontium 90 - Test method using proportional counting or liquid scintillation counting
ISO 9978, Radiation protection - Sealed sources - Leakage test methods
ISO 21391, Nuclear criticality safety -- Geometrical dimensions for subcriticality control -- Equipment and layout
ISO 23468, Determination of heavy water isotopic purity by Fourier Transform Infrared Spectroscopy
ISO 23467, Guidance of ice plug isolation technique for nuclear power station
ISO 23466, Design criteria for the thermal insulation of reactor coolant system main equipments and pipings of PWR nuclear power plants
ISO 28057:2018, Clinical dosimetry - Dosimetry with solid thermoluminescence detectors for photon and electron radiations in radiotherapy
ISO 23406, Nuclear sector - Requirements for bodies providing audit and certification of Quality management systems for organizations supplying products and services important to nuclear safety (ITNS)
ISO 19461-2, Radiological protection - Measurement for the clearance of waste contaminated with radioisotopes for medical application - Part 2: Management of solid radioactive waste in nuclear facilities
ISO 8690, Measurement of radioactivity - Gamma ray and beta emitting radionuclides - Test method to assess the ease of decontamination of surface materials
ISO 12749-6, Nuclear energy, nuclear technologies, and radiological protection - Vocabulary - Part 6: Nuclear medicine
ISO 21909-2, Passive neutron dosimetry systems - Part 2: Methodology and criteria for personal dosimetry systems requiring qualification at workplaces
ISO 23133, Nuclear Criticality Safety - Criticality Safety Training for Operations
ISO 22946, Nuclear criticality safety - Solid waste (excluding irradiated and non-irradiated fuel)
ISO 23018, Group-Averaged Neutron and Gamma-Ray Cross Sections for Radiation Protection and Shielding Calculations for Nuclear Reactors
ISO 12749-1, Nuclear energy - Vocabulary - Part 1: General terminology
ISO 18310-2, Measurement and prediction of the ambient dose equivalent from patients receiving iodine 131 administration after thyroid ablation - Part 1: During the hospitalization
ISO 22127, Dosimetry with radiophotoluminescent glass dosimeters for dosimetry audit in MV X-ray radiotherapy
ISO 16640, Monitoring radioactive gases in effluents from facilities producing positron emitting radionuclides and radiopharmaceuticals
ISO 20043-1, Measurement of radioactivity - Guidelines for environmental monitoring for effective dose assessment - Part 1: Planned and existing exposure situation
ISO 16793:2005/Amd 1, Nuclear fuel technology - Guide for ceramographic preparation of UO2 sintered pellets for microstructure examination
ISO 16795, Nuclear energy - Determination of Gd2O3 content of gadolinium fuel pellets by X-ray fluorescence spectrometry
ISO 21428, The alumina cement composition as a solidification agent for radioactive waste and its solidification method.
ISO 16638-2, Radiological protection - Monitoring and internal dosimetry for specific materials - Part 2: Ingestion of uranium compounds
ISO PRF 20785-4, Dosimetry for exposures to cosmic radiation in civilian aircraft -- Part 4: Validation of codes
ISO 21146, Classification of Transients and Accidents for Pressurized Water Reactors
ISO 11482, Statistical guidelines for the estimation of sampling plans for uranium and plutonium oxide powders
ISO 20031, Radiological protection - Monitoring and dosimetry for internal exposures due to wound contamination with radionuclides
ISO 19462, Criteria for Assessing Atmospheric Effects on the Ultimate Heat Sink
ISO 20890-6, In-service inspections for primary coolant circuit components of light water reactors - Part 6: Radiographic testing
ISO 20890-5, In-service inspections for primary coolant circuit components of light water reactors - Part 5: Eddy current testing of steam generator heating tubes
ISO 20890-4, In-service inspections for primary coolant circuit components of light water reactors - Part 4: Visual testing
ISO 20890-3, In-service inspections for primary coolant circuit components of light water reactors - Part 3: Hydrostatic testing
ISO 20890-2, In-service inspections for primary coolant circuit components of light water reactors - Part 2: Magnetic particle and penetrant testing
ISO 20890-1, In-service inspections for primary coolant circuit components of light water reactors - Part 1: Mechanized ultrasonic testing
ISO 20890, In-service inspections for primary coolant circuit components of light water reactors
ISO 13304-2, Radiological protection - Minimum criteria for electron paramagnetic resonance (EPR) spectroscopy for retrospective dosimetry of ionizing radiation - Part 2: ex vivo human tooth enamel dosimetry
ISO 20042, Measurement of radioactivity - Gamma-ray emitting radionuclides - Generic test method using gamma-ray spectrometry
ISO 20047, Clinical dosimetry - Dose determination of Gamma Knife radio surgery facilities
ISO 18583, Technical Specifications for the Connection of Mobile Equipments for Emergency Intervention on Nuclear Installations
ISO 7195, Nuclear energy - Packagings for the transport of uranium hexafluoride (UF6)
ISO 16644-1, Measurement of activity in nuclear medicine - Part 1: Grammacamera planar image
ISO 11665-10, Measurement of radioactivity in the environment - Air: radon-222 - Part 10: Determination of diffusion coefficient in waterproof materials using activity concentration measurement
ISO 13304, Radiological protection - Minimum criteria for electron paramagnetic resonance (EPR) spectroscopy for retrospective dosimetry of ionizing radiation
ISO 14850-2, Nuclear energy - Fuel technology - Standard guide for gamma-ray spectrometric measurements of radioactive waste packages using HPGE-detectors (ISO 14850-2)
Show more Show less
Published 188 standards
Show more Show less
Participants 12 companies and organizations
Dentsply IH AB, Mölndal
Elekta Instrument AB, Stockholm
European Spallation Source ERIC, Lund
Forsmarks Kraftgrupp AB, Östhammar
OKG AB, Oskarshamn
Ringhals AB, Väröbacka
Strålsäkerhetsmyndigheten, Stockholm
Studsvik Nuclear AB, Nyköping
Svensk Kärnbränslehantering AB, Stockholm
Svensk Kärnbränslehantering AB, Solna
Vattenfall AB, Göteborg
Vattenfall AB, Stockholm
Show more Show less
International participation 5 international committees
ISO/TC 85, Nuclear energy, nuclear technologies, and radiological protection
ISO/TC 85/SC 2, Radiation protection
ISO/TC 85/SC 5, Nuclear fuel technology
ISO/TC 85/SC 6, Reactor technology
CEN/TC 430, Nuclear energy, nuclear technologies & radiological protection
Show more Show less
Financing
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Vill du delta? Läs mer
Aktuella remisser Att kommentera

Subjects

Nuclear energy engineering Energy and heat transfer engineering General Reactor engineering Nuclear power plants, safety Fissile materials Other Radiation measurements Environment, health protection, safety Air quality General Soil quality, pedology General Radiation protection