Standardization · SIS/TK 402

Skyddskläder

Skyddskläder behövs i många yrken från arbeten i kylrum till brandbekämpning. Andra exempel är skyddskläder för god synbarhet vid vägarbeten, för kemikalieskydd liksom överlevnadsdräkter och dykardräkter för marin miljö och för olika typer av sportutövning. Standarderna som utarbetas inom kommittén vid typprovning och CE-märkning enligt förordningen om personlig skyddsutrustning.

Skyddskläder används i en rad sammanhang där det finns risk att drabbas av skador på grund av kyla, värme, flammor, kemikalier, mekanisk påverkan med mera. Kommittén arbetar både med skyddskläder för yrkesbruk, som varselkläder, kemskydd, knäskydd och liknande, och skydd för fritidsbruk, som sportskydd och flyvästar. Den svenska kommitténs syfte är att bevaka och påverka fortsatt utveckling av både europeiska harmoniserade standarder inom området och internationella standarder. Eftersom Sverige globalt sett har en ledande position inom skyddsklädersegmentet är det viktigt att vi lämnar vårt bidrag vid utarbetandet av dessa standarder, och att skyddsfunktionerna blir anpassade för svenska förhållanden. .

De prioriterade målen med kommittéarbetet är alltså att:

  • medverka till att ta fram skyddskläder som ger en acceptabel skyddsnivå
  • påverka utformningen av europastandarder som styr de legala minimikraven på skyddens kvalitet, och funktion.

More information about the committèes work:

Kommentera aktuella remisser Här kan Du kommentera
Now working on 94 standards
ISO/TS 20141, Guideline on Compatibility of PPE
ISO 17420-5, Respiratory protective devices - Performance requirements - Part 5: Special application fire services - Supplied breathable gas RPD and filtering RPD
ISO/TR 21808, Guidance on the selection, use, care and maintenance of personal protective equipment (PPE) designed to provide protection for firefighters
EN ISO 18640-2:2018/A1, Protective clothing for firefighters - Physiological impact - Part 2: Determination of physiological heat load caused by protective clothing worn by firefighters - Amendment 1 (ISO 18640-2:2018/DAM 1:2019)
EN ISO 18640-1:2018/A1, Protective clothing for firefighters - Physiological impact - Part 1: Measurement of coupled heat and moisture transfer with the sweating torso - Amendment 1 (ISO 18640-1:2018/DAM 1:2019)
ISO 18640-2:2018/A1, Protective clothing for firefighters - Physiological impact - Part 2: Determination of physiological heat load caused by protective clothing worn by firefighters - Amendment 1
ISO 18640-1:2018/A1, Protective clothing for firefighters - Physiological impact - Part 1: Measurement of coupled heat and moisture transfer with the sweating torso
EN , Personal protective equipment — Smart garments — Terms and Definitions
EN 1621-4, Motorcyclists' protective clothing against mechanical impact - Part 4: Motorcyclists' inflatable protectors - Requirements and test methods
ISO 23762, Protective clothing - Visibility safety clothing for medium and low risk situations - Test methods and requirements
ISO 13688:2013/Amd 1, Protective clothing - General requirements
EN 14404-6, Personal protective equipment - Knee protectors for work in the kneeling position - Part 6: Requirements for kneeling systems (type 4)
EN 14404-5, Personal protective equipment - Knee protectors for work in the kneeling position - Part 5: Requirements for knee mats (type 3)
EN 14404-4, Personal protective equipment - Knee protectors for work in the kneeling position - Part 4: Requirements for the combination of interoperable knee pads and garments (type 2)
EN 14404-3, Personal protective equipment - Knee protectors for work in the kneeling position - Part 3: Requirements for the combination of knee pads and garments (type 2)
EN 14404-2, Personal protective equipment - Knee protectors for work in the kneeling position - Part 2: Requirements for wearable knee protectors (type 1)
EN 14404-1, Personal protective equipment - Knee protectors for work in the kneeling Position - Part 1: Test methods
EN ISO 20320, Protective clothing for use in Snowboarding - Wrist Protectors - Requirements and test methods (ISO/DIS 20320:2018)
ISO 16073-9, Wildland firefighting personal protective equipment -- Requirements and test methods -- Part 9: Firehoods
ISO 16073-8, Wildland firefighting personal protective equipment - Requirements and test methods - Part 8: Hearing
ISO 16073-7, Wildland firefighting personal protective equipment - Requirements and test methods - Part 7: Face and eye protection
ISO 16073-6, Wildland firefighting personal protective equipment - Requirements and test methods - Part 6: Footwear
ISO 16073-5, Wildland firefighting personal protective equipment - Requirements and test methods - Part 5: Helmets
ISO 16073-4, Wildland firefighting personal protective equipment - Requirements and test methods - Part 4: Gloves
ISO 16073-3, Wildland firefighting personal protective equipment - Requirements and test methods - Part 3: Clothing
ISO 16073-2, Wildland firefighting personal protective equipment - Requirements and test methods - Part 2: Compatibility
ISO 16073-1, Wildland firefighting personal protective equipment - Requirements and test methods - Part 1: General
ISO 23616, Cleaning, Maintenance and Repair of Firefighters Personal Protective Equipment
ISO 27065:2017/Amd 1, Surrogate test chemical
EN ISO 27065:2017/A1, Protective clothing - Performance requirements for protective clothing worn by operators applying pesticides and for re-entry workers - Amendment 1: Surrogate test chemical (ISO 27065:2017/DAM 1:2019)
EN ISO 6942, Protective clothing - Protection against heat and fire - Method of test: Evaluation of materials and material assemblies when exposed to at source of radiant heat
EN ISO 11610, Protective clothing - Vocabulary
ISO 27065, Protective clothing - Performance requirements for protective clothing worn by operators applying pesticides and for re-entry workers
ISO 6942, Protective clothing - Protection against heat and fire - Method of test: Evaluation of materials and material assemblies when exposed to a source of radiant heat
ISO/TR 11610, Protective clothing - Vocabulary
ISO 20384, Medical gowns, surgical drapes and protective apparel - Performance requirements, performance levels and test methods
ISO 13997, Protective clothing - Mechanical properties - Determination of resistance to cutting by sharp objects
ISO/TS 10256-7, Protective equipment for use in ice hockey - Part 7: Part 7: Hand protection for skaters
EN , Protective clothing - Clothing that supports the protection against ticks and is industrially treated with permethrin
ISO 17491-4, Protective clothing - Test methods for clothing providing protection against chemicals - Part 4: Determination of resistance to penetration by a spray of liquid
EN ISO 17491-4, Protective clothing - Test methods for clothing providing protection against chemicals - Part 4: Determination of resistance to penetration by a spray of liquid (spray test)
EN 469, Protective clothing for firefighters - Performance requirements for protective clothing for firefighting activities
ISO 12402-10, Personal flotation devices - Part 10: Selection and application of personal flotation devices and other relevant devices
EN ISO 374-4, Protective gloves against chemicals and micro-organisms - Part 4: Determination of resistance to degradation by chemicals (ISO/DIS 374-4:2018)
EN ISO 374-2, Protective gloves against dangerous chemicals and micro-organisms - Part 2: Determination of resistance to penetration (ISO/DIS 374-2:2018)
ISO 374-2, Protective gloves against dangerous chemicals and micro-organisms - Part 2: Determination of resistance to penetration
ISO 374-4, Protective gloves against chemicals and micro-organisms - Part 4: Determination of resistance to degradation by chemicals
EN ISO 11611, Protective clothing for use in welding and allied processes
ISO 11611, Protective clothing for use in welding and allied processes
EN 17353, Protective clothing - Visibility clothing for non-professional use - Test methods and requirements
EN 407, Protective gloves against thermal risks (heat and/or fire)
EN 13138-4, Buoyant aids for swimming instruction - Part 4: In water performance, requirements and test procedures for Class B swimming devices
EN 13138-3, Buoyant aids for swimming instruction - Part 3: Safety requirements and test methods for swim seats into which a user is positioned
EN 13138-2, Buoyant aids for swimming instruction - Part 2: Safety requirements and test methods for buoyant aids to be held
EN 13138-1, Buoyant aids for swimming instruction - Part 1: Safety requirements and test methods for buoyant aids to be worn
EN ISO 21420, Protective gloves - General requirements and test methods (ISO/FDIS 21420:2018)
ISO 21420, Protective gloves - General requirements and test methods
EN 510, Specification for protective clothing for use where there is a risk of entanglement with moving parts
ISO 17491-1, Protective clothing - Test methods for clothing providing protection against chemicals - Part 1: Determination of resistance to outward leakage of gases (internal pressure test) (ISO 17491-1:2012)
EN ISO 11393-6, Protective clothing for users of hand-held chainsaws - Part 6: Performance requirements and test methods for upper body protectors (ISO/FDIS 11393-6:2018)
EN ISO 11393-5, Protective clothing for users of hand-held chainsaws - Part 5: Performance requirements and test methods for protective gaiters (ISO/FDIS 11393-5:2018)
EN ISO 11393-4, Protective clothing for users of hand-held chainsaws - Part 4: Performance requirements and test methods for protective gloves (ISO/FDIS 11393-4:2018)
EN ISO 11393-2, Protective clothing for users of hand-held chainsaws - Part 2: Performance requirements and test methods for leg protectors (ISO/FDIS 11393-2:2018)
ISO 11999-10, PPE for Firefighters - Test methods and requirements for PPE used by firefighters who are at risk of high heat exposure and flame engulfment while fighting fires occurring in structures - Part 10: Respiratory Protective Devices (RPD)
CEN/TC 162 N 3608, Protective Clothing - Protection against heat and flame - Method of test for evaluation of materials and material assemblies when exposed to radiant heat in both wet and dry conditions
EN ISO 15384, Protective clothing for firefighters - Laboratory test methods and performance requirements for wildland firefighting clothing (ISO/FDIS 15384:2018)
ISO 21942, Station uniform for firefighters
EN 17092-6, Protective garments for motorcycle riders - Part 6: Impact protectors ensemble garments - Requirements
EN 17092-5, Protective garments for motorcycle riders - Part 5: Light-duty abrasion protection garments - Requirements
EN 17092-4, Protective garments for motorcycle riders - Part 4: Light-duty protective garments - Requirements
EN 17092-3, Protective garments for motorcycle riders - Part 3: Medium-duty protective garments - Requirements
EN 17092-2, Protective garments for motorcycle riders - Part 2: Heavy-duty protective garments - Requirements
EN 17092-1, Protective garments for motorcycle riders - Part 1: Test methods
ISO 17492, Clothing for protection against heat and flame - Determination of heat transmission on exposure to both flame and radiant heat
ISO 17723-1, PPE ensembles for firefighters undertaking hazardous materials response activities - Part 1: Gas-tight, vapour-protective ensembles for emergency response teams ("type 1")
ISO 20320, Protective clothing for use in Snowboarding - Wrist Protectors - Requirements and test methods
ISO/TR 19591, Personal Protective Equipment for Firefighters - Standard Terms and Definitions
EN ISO 12402-10, Personal flotation devices - Part 10: Selection and application of personal flotation devices and other relevant devices (ISO/FDIS 12402-10:2019)
ISO 12402-9, Personal flotation devices - Part 9: Evaluation
ISO 12402-8, Personal flotation devices - Part 8: Accessories - Safety requirements and test methods
ISO 12402-7, Personal flotation devices - Part 7: Materials and components - Safety requirements and test methods
ISO 12402-6, Personal flotation devices - Part 6: Special application lifejackets and buoyancy aids - Safety requirements and additional test methods
ISO 12402-5, Personal flotation devices - Part 5: Buoyancy aids (level 50) - Safety requirements
ISO 12402-4, Personal flotation devices - Part 4: Lifejackets, performance level 100 - Safety requirements
ISO 12402-3, Personal flotation devices - Part 3: Lifejackets, performance level 150 - Safety requirements
ISO 12402-2, Personal flotation devices - Part 2: Lifejackets, performance level 275 - Safety requirements
EN ISO 12402-9, Personal flotation devices - Part 9: Evaluation (ISO/FDIS 12402-9:2019)
EN ISO 12402-8, Personal flotation devices - Part 8: Accessories - Safety requirements and test methods (ISO/FDIS 12402-8:2019)
EN ISO 12402-7, Personal flotation devices - Part 7: Materials and components - Safety requirements and test methods (ISO/FDIS 12402-7:2019)
EN ISO 12402-6, Personal flotation devices - Part 6: Special application lifejackets and buoyancy aids - Safety requirements and additional test methods (ISO/FDIS 12402-6:2019)
EN ISO 12402-5, Personal flotation devices - Part 5: Buoyancy aids (level 50) - Safety requirements (ISO/FDIS 12402-5:2019)
EN ISO 12402-4, Personal flotation devices - Part 4: Lifejackets, performance level 100 - Safety requirements (ISO/FDIS 12402-4:2019)
EN ISO 12402-3, Personal flotation devices - Part 3: Lifejackets, performance level 150 Safety requirements (ISO/FDIS 12402-3:2019)
EN ISO 12402-2, Personal flotation devices - Part 2: Lifejackets, performance level 275 - Safety requirements (ISO/FDIS 12402-2:2019)
Show more Show less
Published 150 standards
Show more Show less
Working group 18 workgroups
SIS/TK 402/AG 01, Allmänna krav
SIS/TK 402/AG 02, Skydd mot hetta och flamma
SIS/TK 402/AG 03, Kemikalieskydd
SIS/TK 402/AG 04, Skydd mot regn, kyla och dåligt väder
SIS/TK 402/AG 05, Mekaniska skydd, generellt
SIS/TK 402/AG 06, Flytvästar
SIS/TK 402/AG 07, Varselkläder
SIS/TK 402/AG 08, Skyddshandskar
SIS/TK 402/AG 09, MC-kläder
SIS/TK 402/AG 10, Simhjälpmedel
SIS/TK 402/AG 11, Sport- och fritidsskydd
SIS/TK 402/AG 12, Dykardräkter
SIS/TK 402/AG 13, Permeationsprovning generellt (Joint mellan kemskydd och handskar)
SIS/TK 402/AG 14, Skydd mot farliga biologiska ämnen
SIS/TK 402/AG 15, Brandmannautrustning
SIS/TK 402/AG 51, Mekaniska skydd - Sågningsskydd
SIS/TK 402/AG 52, Mekaniska skydd - Knäskydd
SIS/TK 402/AG 53, Mekaniska skydd - Skyddsvästar
Show more Show less
Participants 38 companies and organizations
AB Blåkläder, Svenljunga
Ansell Protective Solutions AB, Malmö
Arbetsmiljöverket, Stockholm
Baltic Safety Products AB, Älgarås
Berendsen Sourcing AB, Hisings Backa
Bergman & Beving Safety AB, Ulricehamn
CCM Hockey AB, Malung
CM Hammar AB, Västra Frölunda
Ejendals AB, Leksand
Engtex AB, Mullsjö
Försvarets Materielverk FMV, Stockholm
Fristads AB, Borås
Hestra/Martin Magnusson & CO AB, Hestra
Hultafors Group AB, Bollebygd
Hultafors Group AB, Danderyd
Husqvarna AB, Huskvarna
Jofama AB, Malung
Jula AB, Skara
Konsumentverket / KO, Karlstad
Landsorganisationen i Sverige LO, Stockholm
Moped & Motorcykelbranschens Riksförbund (MCRF), Älvsjö
Myndigheten För Samhällsskydd och Beredskap (MSB), Karlstad
Polismyndigheten, Stockholm
Procurator AB, Malmö
Reebok-CCM Hockey AB, Solna
Reflectil Sverige AB, Kungälv
Riksorganisationen Sveriges Motorcyklister, Borlänge
RISE IVF AB, Mölndal
RISE Research Institutes of Sweden, Borås
RISE SMP Svensk Maskinprovning AB, Umeå
SI TECH AB, Brastad
Svenska Karateförbundet, Johanneshov
Svenska Kommunalarbetareförbundet, Stockholm
Swedol AB, Tyresö
Swedol AB, Hisings Backa
Synfiber AS, Hagan
Tranemo Textil AB, Tranemo
TST Sweden AB, Kinna
Show more Show less
International participation 31 international committees
ISO/TC 188/SC 1, Personal safety equipment
ISO/TC 83/SC 5/WG 3, Protective equipment for use in ice hockey
ISO/TC 94/SC 13, Protective clothing
ISO/TC 94/SC 13/WG 1, General properties
ISO/TC 94/SC 13/WG 11, Body & hand protection for snowboarding
ISO/TC 94/SC 13/WG 2, Test methods on exposure to heat with or without flame
ISO/TC 94/SC 13/WG 3, Protective clothing against chemicals agents
ISO/TC 94/SC 13/WG 5, Protective clothing against mechanical action
ISO/TC 94/SC 13/WG 6, Protective clothing against hazardous biological agents
ISO/TC 94/SC 13/WG 8, Standardization for protective gloves
ISO/TC 94/SC 14, Fire-fighters' personal equipment
ISO/TC 94/SC 14/JWG 1, Joint ISO/TC 94/SC 14 - ISO/TC 94/SC 13 - Chemical, biological, radiological and nuclear (CBRN)
ISO/TC 94/SC 14/WG 1, General requirements
ISO/TC 94/SC 14/WG 2, Firefighting
ISO/TC 94/SC 14/WG 3, Wildland Firefighting
ISO/TC 94/SC 14/WG 4, Hazardous materials incidents
ISO/TC 94/SC 14/WG 5, Non-fire rescue incidents (Rescue)
CEN/TC 162, Protective clothing including hand and arm protection and lifejackets
CEN/TC 162/WG 1, General requirements for protective clothing
CEN/TC 162/WG 10, Buoyant aids for swimming instruction
CEN/TC 162/WG 11, Body protection for sports
CEN/TC 162/WG 12, Diving suits
CEN/TC 162/WG 13, Joint Working Group between CEN/TC 162 and CEN/TC 161 - Test methods for permeation of chemicals through materials for protective footwear, gloves and clothing
CEN/TC 162/WG 2, Resistance to heat and fire of protective clothing
CEN/TC 162/WG 3, Resistance to chemicals of protective clothing
CEN/TC 162/WG 4, Protective clothing against foul weather, wind and cold
CEN/TC 162/WG 5, Resistance to mechanical impact of protective clothing
CEN/TC 162/WG 6, Lifejackets
CEN/TC 162/WG 7, Visibility clothing and accessories
CEN/TC 162/WG 8, Protective gloves
CEN/TC 162/WG 9, Motorcycle rider protective clothing
Show more Show less
Financing
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Påverka nationellt och internationellt
Ett värdefullt arbete Vill du vara med i kommittén?

Subjects

Environment, health protection, safety Protective equipment General Protective clothing Respiratory protective devices Protective gloves Lifejackets, buoyancy aids and flotation devices General Domestic and commercial equipment, entertainment, sports Sports equipment and facilities Outdoor and water sports equipment