Standardization · SIS/TK 397

Skyddsskor

Skyddsskor och stövlar används i en rad sammanhang där det finns risk att drabbas av fotskador på grund av till exempel fallande föremål, föremål på marken/golvet, varma och kalla temperaturer och kemikalier. SIS Teknisk Kommitté (TK) 397 bevakar och påverkar utvecklingen av internationella standarder inom området och medverkar till att de dokument som utarbetas överensstämmer med svenska krav på fot- och benskydd. Standardiseringen av skyddsskor för yrkesverksamhet i Europa har sin grund i direktivet för personlig skyddsutrustning 89/686/EEC. Direktivet är överfört till svensk lag bland annat genom arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS 1996:7) och lagen om personlig skyddsutrustning för privatbruk. Standarderna, som kompletterar direktivet, medverkar till att underlätta den fria handeln på Europamarknaden genom att eliminera tekniska handelshinder. Standarderna definierar detaljerade hälso- och säkerhetskrav på skyddsskor vilket ska syfta till att det inträffar färre olyckor och skador. Idag deltar SIS/TK 397 i europeiskt (CEN) och globalt (ISO) standardiseringsarbete.

Skyddsskor och stövlar används i en rad sammanhang där det finns risk att drabbas av fotskador på grund av till exempel fallande föremål, föremål på marken/golvet, varma och kalla temperaturer och kemikalier. Syftet med projektet är att från svensk sida bevaka och påverka fortsatt utveckling av Europastandarder inom området och att medverka till att de standarder som utarbetas överensstämmer med svenska krav på fot- och benskydd.

Målet med arbetet inom kommittén skyddsskor är att:

  • Medverka till att ta fram fot- och benskydd som ger en godtagbar skyddsnivå
  • Påverka utformningen av europastandarder som styr skyddens kvalitet, funktion och säkerhet
  • Medverka till en ökad användning av standarderna på den svenska marknaden.

Tidigare kommittéarbete har, bland annat, resulterat i standarder för skyddsskor till skydd mot kedjesåg och skyddsskor mot kemikalier.

More information about the committèes work:

Kommentera aktuella remisser Här kan Du kommentera
Now working on 13 standards
ISO 20347, Personal protective equipment - Occupational footwear
ISO 20344, Personal protective equipment - Test methods for footwear
ISO 20345, Personal protective equipment - Safety footwear
ISO 20346, Personal protective equipment - Protective footwear
EN ISO 20349-1:2017/A1, Personal protective equipment - Footwear protecting against risk in foundries and welding - Part 1: Requirements and test methods for protection against risk in foundries - Amendment 1 (ISO 20349-1:2017/DAM 1:2020)
EN ISO 20349-2:2017/A1, Personal protective equipment - Footwear protecting against risks in foundries and welding - Part 2: Requirements and test methods for protection against risks in welding and allied processes - Amendment 1 (ISO 20349-2:2017/DAM 1:2020)
ISO 20349-1:2017/Amd 1, Personal protective equipment - Footwear protecting against risks in foundries and welding - Part 1: Requirements and test methods for protection against risks in foundries
ISO 20349-2:2017/Amd 1, Personal protective equipment - Footwear protecting against risks in foundries and welding - Part 2: Requirements and test methods for protection against risks in welding and allied processes
ISO 17249, Safety footwear with resistance to chain saw cutting
EN ISO 20344, Personal protective equipment - Test methods for footwear (ISO/DIS 20344:2020)
EN ISO 20345, Personal protective equipment - Safety footwear (ISO/DIS 20345:2020)
EN ISO 20346, Personal protective equipment - Protective footwear (ISO/DIS 20346:2020)
EN ISO 20347, Personal protective equipment - Occupational footwear (ISO/DIS 20347:2020)
Show more Show less
Published 19 standards
Show more Show less
Participants 6 companies and organizations
AB Blåkläder, Svenljunga
Arbesko AB, Frösön
Arbetsmiljöverket, Stockholm
Båstad Gruppen AB, Ängelholm
Försvarets Materielverk FMV, Stockholm
Landsorganisationen i Sverige LO, Stockholm
Show more Show less
International participation 9 international committees
ISO/TC 94, Personal safety -- Personal protective equipment
ISO/TC 94/SC 3, Foot protection
ISO/TC 94/SC 3/WG 1, PPE footwear – Test methods
ISO/TC 94/SC 3/WG 2, PPE footwear – Requirements
ISO/TC 94/SC 3/WG 3, PPE footwear – Test methods for slip resistance
CEN/TC 161, Foot and leg protectors
CEN/TC 161/WG 1, PPE footwear - Test methods
CEN/TC 161/WG 2, PPE footwear - Requirements
CEN/TC 161/WG 3, PPE footwear - Test methods for slip resistance
Show more Show less
Financing
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Ett värdefullt arbete Vill du vara med i kommittén?

Subjects

Protective equipment (13.340) Protective footwear (13.340.50)


www.sis.se/NTC

Contact

If you have questions or want to know more about the SIS standardization activities? Please contact us.

Anette Eriksson
Project manager
anette.eriksson@sis.se

Maria Andersson
Project assistant
maria.andersson@sis.se