Standardization · SIS/TK 397

Skyddsskor

Skyddsskor och stövlar används i en rad sammanhang där det finns risk att drabbas av fotskador på grund av till exempel fallande föremål, föremål på marken/golvet, varma och kalla temperaturer och kemikalier. SIS Teknisk Kommitté (TK) 397 bevakar och påverkar utvecklingen av internationella standarder inom området och medverkar till att de dokument som utarbetas överensstämmer med svenska krav på fot- och benskydd. Standardiseringen av skyddsskor för yrkesverksamhet i Europa har sin grund i direktivet för personlig skyddsutrustning 89/686/EEC. Direktivet är överfört till svensk lag bland annat genom arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS 1996:7) och lagen om personlig skyddsutrustning för privatbruk. Standarderna, som kompletterar direktivet, medverkar till att underlätta den fria handeln på Europamarknaden genom att eliminera tekniska handelshinder. Standarderna definierar detaljerade hälso- och säkerhetskrav på skyddsskor vilket ska syfta till att det inträffar färre olyckor och skador. Idag deltar SIS/TK 397 i europeiskt (CEN) och globalt (ISO) standardiseringsarbete.

Skyddsskor och stövlar används i en rad sammanhang där det finns risk att drabbas av fotskador på grund av till exempel fallande föremål, föremål på marken/golvet, varma och kalla temperaturer och kemikalier. Syftet med projektet är att från svensk sida bevaka och påverka fortsatt utveckling av Europastandarder inom området och att medverka till att de standarder som utarbetas överensstämmer med svenska krav på fot- och benskydd.

Målet med arbetet inom kommittén skyddsskor är att:

  • Medverka till att ta fram fot- och benskydd som ger en godtagbar skyddsnivå
  • Påverka utformningen av europastandarder som styr skyddens kvalitet, funktion och säkerhet
  • Medverka till en ökad användning av standarderna på den svenska marknaden.

Tidigare kommittéarbete har, bland annat, resulterat i standarder för skyddsskor till skydd mot kedjesåg och skyddsskor mot kemikalier.

More information about the committèes work:

Kommentera aktuella remisser Här kan Du kommentera
Now working on 6 standards
EN ISO 20349-2:2017/A1, Personal protective equipment - Footwear protecting against risks in foundries and welding - Part 2: Requirements and test methods for protection against risks in welding and allied processes
EN ISO 20349-1:2017/A1, Personal protective equipment - Footwear protecting against risks in foundries and welding - Part 1: Requirements and test methods for protection against risks in foundries
ISO 20345, Personal protective equipment - Safety footwear
ISO 20344, Personal protective equipment - Test methods for footwear
EN ISO 13287, Personal protective equipment - Footwear - Test method for slip resistance (ISO/DIS 13287:2018)
ISO 13287, Personal protective equipment - Footwear - Test method for slip resistance
Show more Show less
Published 20 standards
Show more Show less
Participants 4 companies and organizations
AB Blåkläder, Svenljunga
Arbesko AB, Kumla
Arbetsmiljöverket, Stockholm
Tretorn Sweden AB, Helsingborg
Show more Show less
International participation 5 international committees
ISO/TC 94/SC 3, Foot protection
CEN/TC 161, Foot and leg protectors
CEN/TC 161/WG 1, PPE footwear - Test methods
CEN/TC 161/WG 2, PPE footwear - Requirements
CEN/TC 161/WG 3, PPE footwear - Test methods for slip resistance
Show more Show less
Financing
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Ett värdefullt arbete Vill du vara med i kommittén?

Subjects

Protective equipment Protective footwear


www.sis.se/NTC

Contact

If you have questions or want to know more about the SIS standardization activities? Please contact us.

Anette Eriksson

Anette Eriksson
Project manager
08-55552065
anette.eriksson@sis.se

Maria Andersson

Maria Andersson
Project assistant
08-55552175
maria.andersson@sis.se