Standardization · SIS/TK 396

Hörselskydd

I många arbeten finns behov av skydd från skadligt buller, bland annat inom jordbruk, flyg och gruvarbeten liksom verkstads- och skogsarbeten. Standarderna som utarbetas inom kommittén medverkar till att det på marknaden finns tillgång till hörselskydd i arbeten där risk finns för hörselskador.

Hörselskydd används i en rad sammanhang där det finns risk att drabbas av hörselskador på grund av höga ljudnivåer. Hörselskydd kan också användas vid måttliga ljudnivåer då det är viktigt att kunna säkerställa en bra kommunikation, att exempelvis höra varningssignaler är av stor vikt förutom skyddsaspekten.

Syftet med SIS tekniska kommitté (TK) 396 för Hörselskydd är att från svensk sida bevaka och påverka fortsatt utveckling av europastandarder inom området. Att i möjligaste mån medverka till att de standarder som utarbetas överensstämmer med svenska krav på hörselskydd.

Målet med kommitténs arbete är att:

  • medverka till att ta fram hörselskydd som ger en acceptabel skyddsnivå,
  • påverka utformningen av europastandarder som styr hörselskyddens kvalitet, funktion och säkerhet,
  • medverka till en ökad användning av standarderna på den svenska marknaden.

Tidigare kommittéarbete har bland annat resulterat i standarder för olika sorters provningsmetoder så som akustiska provningsmetoder, fysikaliska provningsmetoder, men även standarder som berör olika kåpor. Exempelvis kåpor monterade på industrihjälm eller med elektrisk ljudingång.

More information about the committèes work:

Now working on 14 standards
EN , Hearing protectors — Individual fit testing methods
EN 13819-2, Hearing protectors - Testing - Part 2: Acoustic test methods
EN 13819-1, Hearing protectors - Testing - Part 1: Physical test methods
EN 352-3, Hearing protectors - General requirements - Part 3: Earmuffs attached to head protection and/or face protection devices
EN 352-2, Hearing protectors - General requirements - Part 2: Earplugs
EN 352-1, Hearing protectors - General requirements - Part 1: Earmuffs
EN 352-10, Hearing protectors - Safety requirements - Part 10: Entertainment audio earplugs
EN 352-9, Hearing protectors - Safety requirements - Part 9: Earplugs with safety-related audio input
EN 352-8, Hearing protectors - Safety requirements - Part 8: Entertainment audio earmuffs
EN 352-7, Hearing protectors - Safety requirements - Part 7: Level-dependent earplugs
EN 352-6, Hearing protectors - Safety requirements - Part 6: Earmuffs with safety-related audio input
EN 352-5, Hearing protectors - Safety requirements - Part 5: Active noise reduction earmuffs
EN 352-4, Hearing protectors - Safety requirements - Part 4: Level-dependent earmuffs
EN 13819-3, Hearing protectors - Testing - Part 3: Supplementary acoustic test method
Show more Show less
Participants 7 companies and organizations
3M Svenska AB, Sollentuna
Arbetsmiljöverket, Stockholm
Combitech AB, Arboga
Hellberg Safety AB, Stenkullen
Honeywell Safety Products Sweden AB, Helsingborg
Svensk Teknisk Audiologisk Förening, Kalmar
Wikmanshyttan Safety AB, Vikmanshyttan
Show more Show less
International participation 4 international committees
CEN/TC 159, Hearing protectors
CEN/TC 159/WG 2, Electronic and amplitude sensitive hearing protectors
CEN/TC 159/WG 5, Guidance document for hearing protectors
CEN/TC 159/WG 6, Hearing protectors - General requirements and test methods
Show more Show less
Financing
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Påverka nationellt och internationellt
Ett värdefullt arbete Vill du vara med i kommittén?
Kommentera aktuella remisser Här kan Du kommentera

Subjects

Head protective equipment


www.sis.se/NTC

Contact

If you have questions or want to know more about the SIS standardization activities? Please contact us.

Victoria Tengstrand

Victoria Tengstrand
Project manager
08-55552074
victoria.tengstrand@sis.se

Maria Andersson

Maria Andersson
Project assistant
08-55552175
maria.andersson@sis.se