Standardization · SIS/TK 392

Leksaker

Leksaker ska vara säkra att använda. De får inte avge farliga ämnen eller medföra risk för kvävning eller brännskador. Standardisering av leksaker handlar om att utforma krav på leksaker med utgångspunkt från barns behov av säkerhet genom alla åldrar. De europeiska standarderna som tas fram uppfyller de väsentliga kraven i EU:s leksaksdirektiv.

Barn tillhör de mest utsatta medborgarna i samhället eftersom de inte själva kan bedöma risker, och som förälder kan man inte alltid bedöma vilka risker en leksak medför. Därför behövs det krav som talar om för leksakstillverkare hur leksaker ska utformas för att vara säkra. Standarderna anger vilka krav som ska ställas på leksaker för barn mellan 0-14 år när det gäller mekaniska, fysikaliska och kemikaliska aspekter. Standarderna anger också vilka varningar som ska användas och hur leksakerna ska testas.

Arbetet i kommittén syftar till att föra fram de svenska deltagarnas synpunkter i det europeiska och globala standardiseringsarbetet, och påverka genom direkt expertdeltagande eller via SIS.

Sverige har en lång och stark tradition när det gäller barns säkerhet och har länge deltagit mycket aktivt i det internationella standardiseringsarbetet för att ta tillvara svenska intressen.

Kommittén skapar ett forum för svenskt agerande i den internationella standardiseringen, genom att aktivt medverka i både den europeiska och den internationella standardiseringsorganisationen CEN och ISO. På så sätt kan deltagarna driva utveckling av standarderna så att de främjar svenska intressen.

Är du som tillverkare av leksaker, inköpare, återförsäljare, brukare eller annat inom branschenintresserad av att delta, kan du kontakta oss så berättar vi mer om arbetet.

More information about the committèes work:

Now working on 27 standards
EN 71-11, Safety of toys - Part 11: Organic chemical compounds - Methods of analysis
ISO/TR 8124-9, Safety of toys - Part 1: Safety aspects related to mechanical and physical properties - Comparison of ISO 8124-1, EN 71-1, and ASTM F963
EN 71-1:2014/A3, Safety of toys - Part 1: Mechanical and physical properties
EN 71-1:2014/A2, Safety of toys - Part 1: Mechanical and physical properties
CEN/TR 15371, Safety of toys - Replies to requests for interpretation of EN 71-1, EN 71-2 and EN 71-8
ISO TR 8124-8, Safety of toys - Part 8: Age determination guidelines
EN 71-3:2013+A2:2017/A3, Safety of toys - Part 3: Migration of certain elements
ISO/TR 8124-8, Safety of toys - Part 8: Age determination guidelines
ISO 8124-6, Safety of toys - Part 6: Certain phthalate esters in toys and children's products
EN , Safety of toys - Part x: TCEP and alternative flame retardants
EN , Safety of toys - Part x: Isothiazolinones
EN , Safety of toys - Part x: Phenol
EN , Safety of toys - Part x: Bisphenol A
ISO 8124-4/Amd 1, Safety of toys - Part 4: Swings, slides and similar activity toys for indoor and outdoor family domestic use - Amendment 1
ISO 8124-1:2014/Amd 5, Safety of toys - Part 1: Safety aspects related to mechanical and physical properties - Amendment 5: Flying toys including drones
ISO 8124-10, Safety of toys - Part 10: Experimental sets for chemistry and related activities
ISO 8124-11, Safety of toys - Part 11: Chemical toys (sets) other than experimental sets
ISO/TR 8124-9, Safety of toys - Part 1: Safety aspects related to mechanical and physical properties - Comparison of ISO 8124-1, EN 71-1, and ASTM F963
ISO 8124-4:2014/Amd 2, Safety of toys - Part 4: Swings, slides and similar activity toys for indoor and outdoor family domestic use - Amendment 2
ISO 8124-1:2018/FDAmd 1, Flying toys
ISO 8124-1:2018/FDAmd 2, Various
EN 71-2, Safety of toys - Part 2: Flammability
EN 71-13, Safety of toys - Part 13: Olfactory board games, cosmetic kits and gustative games
ISO 8124-12, Safety of toys - Part 12: Microbiological Safety
EN 71-4, Safety of toys - Part 4: Experimental sets for chemistry and related activities
ISO 8124-7:2015/PRF Amd 1, Safety of toys — Part 7: Requirements and test methods for finger paints — Amendment 1
EN 71-3/Amd 1, Safety of toys - Part 3: Migration of certain elements - Adaptation of limit values
Show more Show less
Published 19 standards
Show more Show less
Working group 3 workgroups
SIS/TK 392/AG 03, Mekaniska och fysikaliska egenskaper
SIS/TK 392/AG 05, Kemikalier i leksaker
SIS/TK 392/AG 10, Aktivitetsleksaker
Participants 12 companies and organizations
Avero AB/North Trampoline, Göteborg
Biltema Nordic Services AB, Helsingborg
Clas Ohlson AB, Insjön
H&M Hennes & Mauritz GBC AB, Stockholm
ICA Sverige AB, Göteborg
IKEA of Sweden AB, Älmhult
Jula AB, Skara
Kemikalieinspektionen, Sundbyberg
Konsumentverket / KO, Karlstad
Lek och Babybranschen, Stockholm
RISE Research Institutes of Sweden AB, Borås
STIGA Sports AB, Eskilstuna
Show more Show less
International participation 13 international committees
ISO/TC 181, Safety of toys
ISO/TC 181/WG 1, Mechanical and physical properties
ISO/TC 181/WG 10, Microbiology
ISO/TC 181/WG 6, Phthalate plasticizers in toys
ISO/TC 181/WG 8, Migration of certain elements
ISO/TC 181/WG 9, Chemical toys
CEN/TC 52, Safety of toys
CEN/TC 52/WG 10, Activity toys
CEN/TC 52/WG 11, Interpretations and proposals for improvements of EN 71-1, EN 71-2, EN 71-8 and EN 71-14
CEN/TC 52/WG 12, Interpretations and proposals for improvements of the chemical standards in the EN 71-series
CEN/TC 52/WG 13, Flammability
CEN/TC 52/WG 3, Safety of toys - Mechanical, physical and general properties
CEN/TC 52/WG 5, Safety of toys - Chemical properties
Show more Show less
Financing
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Subjects

Domestic and commercial equipment, entertainment, sports (97) Equipment for children (97.190)