Standardization · SIS/TK 380

Ergonomi

Ergonomi är ett brett område som garanterat berör alla på något vis. Syftet med arbetet kring ergonomi är att optimera människans hälsa och välbefinnande. Med andra ord, allt bottnar i ett människocentrerat synsätt. Just nu pågår, bland mycket annat, det intensiva arbetet på den nya utgåvan av europastandarden för ljus och belysning för arbetsplatser inomhus, publiceringen av en teknisk rapport som lyfter fram ergonomiaspekterna inom AI (Artificiell Intelligens) och skrivandet på ett nytt nationellt dokument för "användbarhetsrond" i syfte att minska IT-stressen på arbetsplatser.

Ergonomi är ett tvärvetenskapligt forsknings- och tillämpningsområde som i ett helhetsperspektiv behandlar samspelet människa-teknik-organisation (MTO). På senare år har det engelska uttrycket human factors introducerats i Sverige som en synonym till ergonomi. På svenska används ibland också begreppet MTO som synonym till human factors. Syftet kring ergonomistandardiseringen är att optimera hälsa och välbefinnande samt prestanda vid utformning av hållbara produkter och system för människor i arbete, som konsumenter och som medborgare.

1973 beslutade IEA – International Ergonomics Association –att rekommendera ISO (International Organization for Standards)  att starta standardiseringsarbete inom ergonomiområdet. ISO startade ”TC (Technical Committee) 159 Ergonomics” och 1981 publicerades den första ergonomistandarden, ”ISO 6385 Ergonomiska principer vid utformning av arbetssystem ".

Den europeiska ergonomistandardiseringen initierades i mitten av 80-talet genom EU:s New Approach – som syftar till att via harmonisering av väsentliga krav för produkter och tjänster samt genom tillämpning av en allmän hänvisning till standarder undanröja tekniska hinder för handel inom EU. 1987 bildade CEN (European Committee for Standardization) ”TC (Technical Committee) 122 Ergonomics”. Det svenska arbetet startade 1981 och Sverige är i dag en mycket aktiv och tongivande part i ergonomistandardiseringen inom CEN och ISO.

Specifika syften med SIS/TK 380:s arbete är - bland annat - att öka tillgängligheten och användbarheten för alla människor oavsett funktionsförmåga och att ergonomistandarder används som ett medel för att kompensera och/eller förebygga nedsatt kognition – som kort kan beskrivas som människans förmåga att tillägna och använda kunskap om sig själv och sin omvärld.

Den svenska kommittén arbetar aktivt i och bevakar de europeiska kommittéerna CEN/TC/122 Ergonomics och CEN/TC 169 Light and Lighting samt de internationella kommittéerna ISO/TC 159 Ergonomics och ISO/TC 274 Light and Lighting. I SIS/TK 380 Ergonomi finns fyra stycken Arbetsgrupper (AG).

Belastningsergonomi (AG 1) tar fram standarder kring bland annat belastningsergonomisk design av arbetssystem och produkter, biomekanik, kroppsmått, arbetsställningar, 3D-modeller och termiskt klimat.

Ergonomi vid människa-systeminteraktion (AG 2) syftar till att förbättra användningen av system inom arbetslivet samt för konsumenter och medborgare. Det inkluderar:

  • användarcentrerade design och utvecklingsprocesser (standarder på processnivå)
  • utformning av system, produkter och tjänster för att ge ökad användbarhet, tillgänglighet och önskad användarupplevelse (standarder för utformning och interaktionsdesign - mjukvara och hårdvara) samt
  • skapandet av bredast möjliga tillgänglighet och värde för organisationen samt standarder för utvärdering av system och tjänster med avseende på användbarhet, tillgänglighet, användarupplevelse och värde för användaren och organisationen (usability, accessibility, user experience/UX och value in use).

Ljus och belysning (AG3) tar i samarbete med CEN/TC 169 och ISO/TC 274 fram standarder som baseras på forskning, innovation och praxis gällande ljus och belysning inom bland annat följande områden: inomhus- och utomhusbelysning, nödbelysning, fotometri, ljusets visuella och icke-visuella effekter. AG3 tar fram standarder som berör hälso-, hållbarhets- och miljöfaktorer såsom dagsljusinsläpp och energianvändning.

Samarbete med TK 391 Möbler (ISO 9241-500 serien) - (Joint Arbetsgrupp 01) ska vara en stark svensk röst och påverkansfaktor i framtagandet av standardiseringsdokument inom serien ISO 9241-500 som innehåller "principles for the physical design of the immediate environment".

Ett värdefullt arbete

I kommittén samlas expertkunskap genom representanter från tillverkare, myndigheter, universitet, intresseorganisationer, användare och inköpare. Standardiseringsarbetet ger deltagarna djupare insikt om standardernas krav och hur man resonerar kring dessa, vilket underlättar vid diskussion med olika parter inom branschen. Deltagarna är samtidigt med och påverkar framtidens standarder, vilket också leder till nya insikter och tidig information som kan omsättas i den egna verksamhetsutvecklingen.

Vill du vara med i kommittén?

Du är varmt välkommen att delta i SIS tekniska kommitté för Ergonomi. Då kommittén aktivt arbetar i CEN- och ISO-kommittéer finns det stort utrymme för expertis inom en mängd olika områden relaterade till Belastningsergonomi, Människa-systeminteraktion samt Ljus och belysning. Om du är intresserad av att delta, kontakta oss så berättar vi gärna mer om arbetet.

More information about the committèes work:

Now working on 63 standards
ISO/TR 9241-1, Ergonomics of Human System Interaction - Part 1: Introduction to the ISO 9241 Series
CEN ISO/TR 9241-1, Ergonomics of Human System Interaction - Part 1: Introduction to the ISO 9241 Series
ISO 16418, Ergonomics of the thermal environment - Mathematical model for predicting and evaluating the dynamic human physiological responses to the thermal environments
EN ISO 9241-940, Ergonomics of human-computer interaction — Part 940: Evaluation of tactile and haptic interactions
ISO 7933, Ergonomics of the thermal environment - Analytical determination and interpretation of heat stress using calculation of the predicted heat strain
ISO 10551, Ergonomics of the physical environment - Subjective judgement scales for assessing physical environments
ISO/TR 20278, Unwanted reflections from the active and inactive areas of display surfaces visible during use: A review for TC159 SC4/WG2
CEN ISO/TR 9241-308, Ergonomics of human-system interaction - Part 308: Surface-conduction electron-emitter displays (SED) (ISO/TR 9241-308:2008)
ISO/TR 16594, Guide for working practices for moderate therrrmal environments
ISO 10075-2, Ergonomic principles related to mental workload - Part 2: Design principles
EN ISO 7933, Ergonomics of the thermal environment - Analytical determination and interpretation of heat stress using the predicted heat strain model (ISO/DIS 7933:2018)
EN ISO 13731, Ergonomics of the thermal environment - Vocabulary and symbols
EN ISO 7726, Ergonomics of the thermal environment - Instruments for measuring physical quantities
ISO 8996, Ergonomics of the thermal environment - Determination of metabolic rate
ISO/TS 21274, Light and lighting - Commissioning of lighting systems
ISO/TR 11064-10:2016, Ergonomic design of control centres - Part 100: Introduction to the control room design series of standards
EN 12464-1, Light and lighting - Lighting of work places - Part 1: Indoor work places
ISO/TS 9241-126, Ergonomics of human-system interaction - Part 126: Guidance on the presentation of auditory information
ISO/TR 9241-393, Ergonomics of human-system interaction — Part 393: Structured literature review of visually induced motion sickness during watching electronic images
ISO 24551, Ergonomics -- Accessible design -- Spoken instructions of consumer products
ISO 24550, Ergonomics -- Accessible design -- Indicator lights on consumer products
ISO 9241-394, Ergonomics of human-system interaction - Part 394: Ergonomic requirements for reducing undesirable biomedical effects of visually induced motion sickness during watching electronic images
ISO 24552, Ergonomics - Accessible design - Accessibility of information presented on visual displays of small consumer products
ISO/TR 9241-311, Guidance on application of ISO 9241-307 - Part 311: LCD screens for workstations
ISO/TR 21783, Light and lighting - Integrative lighting - Non-visual effects
EN , Guidance Notes on the use of dynamic signage systems
ISO/TR 22411, Ergonomics data for use in the application of ISO/IEC Guide 71:2014
ISO 9241-971, Ergonomics of human system interaction- Part 971: Guidance on physical (tactile/haptic) accessibility of ICT
ISO/TR 23076, Ergonomics - Recovery Model for cyclical industrial work
ISO 7726, Ergonomics of the thermal environment - Instruments for measuring physical quantities
ISO 7730/Amd 1, Ergonomics of the thermal environment - Analytical determination and interpretation of the thermal comfort using calculation of the PMV and PPD indicies and local thermal comfort criteria
ISO 11079, Ergonomics of the thermal environment - Determination and interpretation of cold stress when using required clothing insulation (IREQ) and local cooling effects
ISO 11399, Ergonomics of the thermal environment Principles and application of relevant International Standards
EN 1837, Safety of machinery - Integral lighting of machines
ISO 9241-110, Ergonomics of human-system interaction - Part 110: Interaction principles
ISO/TR 9241-810, Ergonomics - Ergonomics of human system interaction — Part 810: Human-system issues of robotic, intelligent and autonomous systems
ISO 23456-1, Dynamic signs in physical environments - Part 1: General requirements
ISO 14505-4, Ergonomics of the thermal environment - Evaluation of the thermal environment in vehicles - Part 3: Evaluation of thermal comfort using human subjects
ISO 23451, Ergonomics of the thermal environment - Working practices in hot working environments: Strategy for risk assessment and management
ISO/TR 23454-1, Human performance in physical environments - Part 1: A performance framework
ISO/TR 23474, Safety of machinery - Ergonomic principles for the design of sorting cabins intended for the manual sorting of dry household and similar waste originating from selective collection
ISO/TR 23476, Ergonomics - Application of ISO 11228-1, ISO 11228-2, ISO 11228-3 and ISO 11226 in the agricultural sector
EN 15193-1:2017/A1, Energy performance of buildings - Energy requirements for lighting - Part 1: Specifications, Module M9
, BIM Properties for Luminaires and Sensors
ISO/TR 9241-380, Survey result of HMD(Head-Mounted Display) charasteristics related to human-system interaction
ISO 23617, Ageing societies - guidelines for an inclusive work force
ISO 11228-1, Ergonomics -- Manual handling -- Part 1: Lifting, lowering and carrying
EN ISO 24550, Ergonomics - Accessible design - Indicator lights on consumer products (ISO/FDIS 24550:2019)
EN ISO 24551, Ergonomics - Accessible design - Spoken instructions of consumer products (ISO/FDIS 24551:2019)
ISO/TS 21054, Ergonomics - Accessible design - Controls consumer products
ISO 14738, Safety of machinery - Anthropometric requirements for the design of workstations at machinery for industries and services
ISO 23979, Ergonomics - Accessible design - Ease of operation
ISO/CIE 11664-4, Colorimetry - Part 4: CIE 1976 L*a*b* Colour space
ISO/TR 23985, Readability of electronic paper displays (EPD)
ISO 9241-210, Ergonomics of human-system interaction - Part 210: Human-centred design for interactive systems
ISO 24227, Accuracy evaluation protocol for daily living walking speed extracted from sensor systems that measure human body motion
ISO 24505, Ergonomics - Accessible design - Method for creating colour combinations taking account of age-related changes in human colour vision
EN 13032-3, Light and lighting - Measurement and presentation of photometric data of lamps and luminaires - Part 3: Presentation of data for emergency lighting of work places
ISO 24396, Ergonomics for children-Guideline for the design of products and services
ISO 15537, Principles for selecting and using test persons for testing anthropometric aspects of industrial products and designs
ISO 23456-2, Dynamic signs in physical environments - Part 2: Design requirements for spatially or temporally changing graphics
EN ISO 9241-110, Ergonomics of human-system interaction - Part 110: Interaction principles (ISO/DIS 9241-110:2019)
EN ISO 14738/rev, Safety of machinery - Anthropometric requirements for the design of workstations at machinery for industries and services
Show more Show less
Published 176 standards
Show more Show less
Working group 3 workgroups
SIS/TK 380/AG 01, Belastningsergonomi
SIS/TK 380/AG 02, Ergonomi vid människa - systeminteraktion
SIS/TK 380/AG 03, Ljus och belysning
Participants 25 companies and organizations
Arbetsmiljöverket, Stockholm
BELYSAB, Stockholm
Bengt Dahlgren Göteborg AB, Mölndal
Byrån för Arkitektur & Urbanism BAU AB, Stockholm
Chalmers Tekniska Högskola inst Tillämpad mekanik, Göteborg
Clas Thorén Consulting, Ekerö
DHR, Farsta
Ergonomi & Human Factors Sällskapet Sverige EHSS, Trångsund
Fagerhults Belysning AB, Habo
Högskolan i Skövde, Skövde
Industrifacket Metall, Stockholm
Konsumentverket / KO, Karlstad
KTH, Stockholm
Landsorganisationen i Sverige LO, Stockholm
Lunds Tekniska Högskola Inst f designvetenskaper, Lund
Lunds universitet, Lund
Myndigheten för tillgängliga medier MTM, Johanneshov
NCC Sverige AB, Göteborg
RISE Research Institutes of Sweden, Borås
Saab AB, Järfälla
SEK Svensk Elstandard, Kista
Statens Energimyndighet, Stockholm
Sveriges Konsumenter, Stockholm
Synskadades Riksförbund The Swedish Association of the Visually Impaired, Enskede
Trafikverket, Solna
Show more Show less
International participation 7 international committees
ISO/TC 159, Ergonomics
ISO/TC 159/CAG, Chairman Advisory Group
ISO/TC 159/SC 1, General ergonomics principles
ISO/TC 159/SC 1/WG 1, Principles of ergonomics and ergonomic design
ISO/TC 159/SC 1/WG 5, Ergonomic process standards
CEN/TC 122, Ergonomics
CEN/TC 122/WG 2, Ergonomic design principles
Show more Show less
Financing
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
SIS Utbildning Anmäl dig här

Subjects

Ergonomics Anthropomerty and biomechanics Human-system interaction Light and lightning Thermal environments Danger signals Safety of machinery Ergonomics Safety of machinery


Ljus och belysning för arbetsplatser inomhus

Med stöd av energimyndigheten driver SIS ett projekt för att relevant forskning och vetenskap för energianvändning och god belysningskvalitet ska tas i beaktning i arbetet med en ny utgåva av standarden SS-EN 12464-1 Ljus och belysning - Arbetsplatser inomhus.

 

Contact

If you have questions or want to know more about the SIS standardization activities? Please contact us.

Björn Nilsson
Project manager
08-55552297
bjorn.nilsson@sis.se

Josefine Kayalioglu
Project assistant
08-55552271
josefine.kayalioglu@sis.se