Standardization · SIS/TK 360

Brand och räddning

I takt med att säkerhetsmedvetandet ökar ställs allt högre krav på att nationell, europeisk och internationell standardisering utarbetar gemensamma standarder. Arbetet i kommittén Brand och räddning syftar till att utveckla standarder som medverkar till att förbygga och minska skadorna på människor, egendom och miljö vid bränder. SIS/TK 360:s övergripande vision är att skapa gemensamma krav på produkter och provningsmetoder samt att undanröja handelshinder för att få en bättre inre marknad inom hela Europa.

SIS/TK 360 är organiserad som en övergripande kommitté, samtidigt som man arbetar inom flera olika ämnesspecifika arbetsgrupper som i sin tur bevakar olika områden. Dessa speglar de europeiska tekniska kommittéerna inom CEN (se information om organisation nedan). Standardiseringsarbetet ger möjlighet till samverkan mellan privata och offentliga aktörer samt möjlighet att påverka utvecklingen av standarder samt medverka till att de överensstämmer med svenska intressen.

Målet med projektet är att; 

  • Medverka till att ta fram standarder för skydd som ger en acceptabel skyddsnivå.
  • Påverka utformningen av standarder som styr skyddens kvalitet, funktion och säkerhet.
  • Medverka till en ökad användning av standarderna på den svenska marknaden.
  • Att lyfta och få in svenska intressenters krav i europeiska standarder.

More information about the committèes work:

Now working on 59 standards
CEN/TR 12845, Fixed firefighting systems — Automatic sprinkler systems — Guidance for earthquake bracing
EN 3-8, Portable fire extinguishers - Part 8: Additional requirements to EN 3-7 for the construction, resistance to pressure and mechanical tests for extinguishers with a maximum allowable pressure equal or lower than 30 bar.
EN 12259-12, Fixed firefighting systems - Components for sprinkler and water spray systems - Part 12: Pumps
EN CENTC 191 N1532, Fixed firefighting systems - Automatic sprinkler systems - Design, assembly, installation and commissioning of pump sets
EN 12101-13, Smoke and heat control systems - Part 13: Pressure differential systems (PDS) design and calculation methods, acceptance testing, maintenance and routine testing of installation
EN 12101-6, Smoke and heat control systems - Part 6: Specification for pressure differential systems - Kits
EN 12101-1, Smoke and heat control systems - Part 1: Specification for smoke barriers
EN 12094-8, Fixed firefighting systems - Components for gas extinguishing systems - Part 8: Requirements and test methods for connectors
CEN/TS 12101-11, Smoke and heat control systems - Part 11: Horizontal flow powered ventilationsystems for enclosed car parks
SS 883006, Characteristics and requirement levels of natural smoke and heat ventilators in different applications
SS 2875, Fire protection - Evacuation plans - Symbols
EN 12101-2:2017/prA1, Smoke and heat control systems - Part 2: Natural smoke and heat exhaust ventilators
EN 50XXX, Guidelines and requirements for Remote Services for fire safety and security systems
EN 54-20, Fire detection and fire alarm systems - Part 20: Aspirating smoke detectors
EN 54-10, Fire detection and fire alarm systems - Part 10: Flame detectors - Point detectors
EN 1869, Fire blankets
EN 15004-6, Fixed firefighting systems - Gas extinguishing systems - Part 6: Physical properties and system design of gas extinguishing systems for HFC 23 extinguishant
EN 15004-5, Fixed firefighting systems - Gas extinguishing systems - Part 5: Physical properties and system design of gas extinguishing systems for HFC 227ea extinguishant
EN 15004-4, Fixed firefighting systems - Gas extinguishing systems - Part 4: Physical properties and system design of gas extinguishing systems for HFC 125 extinguishant
EN 15004-3, Fixed firefighting systems - Gas extinguishing systems - Part 3: Physical properties and system design of gas extinguishing systems for HCFC Blend A extinguishant
EN 15004-2, Fixed firefighting systems - Gas extinguishing systems - Part 2: Physical properties and system design of gas extinguishing systems for FK-5-1-12
EN 12259-14, Fixed firefighting systems - Components for sprinkler and water spray systems - Part 14: Sprinklers for residential applications
EN 15182-4, Portable equipment for projecting extinguishing agents supplied by fire fighting pumps - Hand-held branchpipes for fire service use - Part 4: High pressure branchpipes PN 40
EN 15182-3, Portable equipment for projecting extinguishing agents supplied by firefighting pumps - Hand-held branchpipes for fire service use - Part 3: Smooth bore jet and/or one fixed spray jet angle branchpipes PN 16
EN 15182-2, Portable equipment for projecting extinguishing agents supplied by firefighting pumps - Hand-held branchpipes for fire service use - Part 2: Combination branchpipes PN 16
EN 15182-1, Portable equipment for projecting extinguishing agents supplied by firefighting pumps - Hand-held branchpipes for fire service use - Part 1: Common requirements
EN 14972-22, Fixed firefighting systems — Water mist systems — Part 22: Requirements and test methods for strainer and filter components
N1375, Commercial Kitchen Fire Protection Systems
EN 14972-1, Fixed firefighting systems - Water mist systems - Part 1: Design, installation, inspection and maintenance
EN 16856, Portable aerosol dispensers for fire extinguishing purposes
EN 12845:2015/A1:2019, Fixed firefighting systems - Automatic sprinkler systems - Design, installation and maintenance
EN 54-13:2017/A1, Fire detection and fire alarm systems - Part 13: Compatibility and connectability assessment of system components
ISO 7240-17, Fire detection and alarm systems - Part 17: Short-circuit isolators
EN 54-1, Fire detection and fire alarm systems - Part 1: Introduction
EN 14540-2, Fire-fighting hoses - Non-percolating layflat hoses for fixed systems in marine applications
EN 14972-14, Fixed firefighting systems - Water mist systems - Part 14: Test protocol for combustion turbines in enclosures exceeding 260 m³ for open nozzle systems
EN 14972-15, Fixed firefighting systems - Water mist systems - Part 15: Test protocol for combustion turbines in enclosures not exceeding 260 m³ for open nozzle systems
EN 14972-13, Fixed firefighting systems - Water mist systems - Part 13: Test protocol for wet benches and other similar processing equipment for open nozzle systems (14972-13)
N1303, Water mist system - Automatic nozzle systems - Test protocol for shopping areas for automatic nozzle systems
EN 14972-3, Fixed firefighting systems - Water mist systems - Part 3: Test protocol for office, school and hotel for automatic nozzle systems
EN 14972-4, Fixed firefighting systems - Water mist systems - Part 4: Test protocol for non-storage occupancies for automatic nozzle systems
EN 14972-9, Fixed firefighting systems - Water mist systems - Part 9: Test protocol for machinery in enclosures not exceeding 260 m3 for open nozzle systems
EN 14972-8, Fixed firefighting systems - Water mist systems - Part 8- Test protocol for machinery in enclosures exceeding 260 m³ for open nozzle systems
EN 14972-7, Fixed firefighting systems - Water mist systems - Part 7: Test protocol for commercial low hazard occupancies for automatic nozzle systems (14972-7)
EN 14972-16, Fixed firefighting systems - Water mist systems - Part 16: Test protocol for industrial oil cookers for open nozzle systems
EN 14972-6, Fixed firefighting systems - Water mist systems - Part 6- Test protocol for false floors and false ceilings for automatic nozzle systems
EN 14972-12, Fixed firefighting systems - Water mist systems - Part 12: Test protocol for commercial deep fat cooking fryers for open nozzle systems
EN 14792-5, Fixed firefighting systems - Water mist systems - Part 5: Test protocol for car garages for automatic nozzle systems
EN 14972-11, Fixed firefighting systems - Water mist systems - Part 11: Test protocol for cable tunnels for open nozzle system
EN 14972-10, Fixed firefighting systems - Water mist systems - Part 10: Test protocol for atrium protection with sidewall nozzles for open nozzle systems
EN 54-22:2015/A1, Fire detection and fire alarm systems - Part 22: Resettable line-type heat detectors
ISO 6182-18, Fire protection - Automatic sprinkler systems - Part 18: Requirements and test methods for flexible sprinkler hose
ISO 6182-15, Fire protection — Automatic sprinkler systems — Part 15: Sprinklers with electrical activation and monitoring of activation
ISO 6182-17, Fire protection - Automatic sprinkler systems - Part 17: Requirements and test methods for pressure control valves
ISO 6182-16, Fire protection - Automatic sprinkler systems - Part 16: Requirements and test methods for fire pump relief valves
ISO 6182-7, Fire protection - Automatic sprinkler systems - Part 7: Requirements and test methods for early suppression fast response (ESFR) sprinklers
ISO 6182-6.2, Fire protection - Automatic sprinkler systems - Part 6: Requirements and test methods for check valves
ISO 14520-15, Gaseous fire-extinguishing systems - Physical properties and system design - Part 15: IG-541 extinguishant
ISO 7240-3, Fire detection and alarm systems - Part 3: Audible alarm devices
Show more Show less
Published 219 standards
Show more Show less
Working group 6 workgroups
SIS/TK 360/AG 01, Släckredskap
SIS/TK 360/AG 02, Branddetektorer, brandlarmsystem
SIS/TK 360/AG 03, Fasta släckmedel, Sprinkler och Gassläcksystem
SIS/TK 360/AG 04, Utrustning för brand- och räddningstjänster
SIS/TK 360/AG 05, Tjänster för brandskydds- och säkerhetssystem
SIS/TK 360/AG 06, Brandgasventilation
Show more Show less
Participants 33 companies and organizations
Acumo Communication Solution Nordic AB, Uttran
Albacon AB, Nacka
Boverket, Karlskrona
Brandskyddsföreningens Service AB, Stockholm
BrandvarnareGruppen, Stockholm
Calectro AB, Västra Frölunda
Consilium Marine & Safety AB, Göteborg
D&H Svenska AB, Göteborg
Dafo Brand AB, Tyresö
DNV GL Business Assurance Sweden AB, Solna
DNV GL Business Assurance Sweden AB, Solna
Firefly AB, Stockholm
Hald & Tesch Brand AB, Skarpnäck
Icopal AB, Malmö
Installatörsföretagen Service i Sverige AB, Uppsala
Konsumentverket / KO, Karlstad
Landsorganisationen i Sverige LO, Stockholm
Myndigheten För Samhällsskydd och Beredskap (MSB), Karlstad
Panasonic Fire & Security Europe AB, Malmö
Presto Brandsäkerhet AB, Katrineholm
RISE Research Institutes of Sweden, Borås
SäkerhetsBranschen, Johanneshov
Säkerhetsbranschen Service i Sverige AB, Johanneshov
Schneider Electric Sverige AB, Kumla
Securitas Sverige AB, Stockholm
Siemens AB, Huddinge
Sprinklerfrämjandet, Stockholm
SSF Service AB, Stockholm
Supersonic Svenska AB, Stockholm
SVEBRA, Svenska Brandsäkerhetsföretag, Skellefteå
Svensk Brand- & Säkerhetscertifiering AB, Stockholm
Svenska Brandslangfabriken AB Svebab, Skene
Ventisol Brandventilatorer AB, Kristinehamn
Show more Show less
International participation 7 international committees
ISO/TC 21, Equipment for fire protection and fire fighting
CEN/CLC/JTC 4, Services for fire safety and security systems
CEN/TC 191, Fixed firefighting system
CEN/TC 191/SC 1, Smoke and heat control systems and components
CEN/TC 192, Fire service equipment
CEN/TC 70, Manual means of fire fighting equipment
CEN/TC 72, Fire detection and alarm systems
Show more Show less
Financing
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Ett värdefullt arbete Vill du vara med i kommittén?

Byggnadstekniskt brandskydd

Ladda ner broschyren om arbetet med att uppdatera och skapa nya standarder inom brandsäkerhet kring byggnader.

Contact

If you have questions or want to know more about the SIS standardization activities? Please contact us.

Victoria Tengstrand

Victoria Tengstrand
Project manager
08-55552074
victoria.tengstrand@sis.se

Nina Schröder

Nina Schröder
Project manager
+46855552144
nina.schroder@sis.se

Elin Lindblom

Elin Lindblom
Project assistant
08-55552146
elin.lindblom@sis.se

Related