Standardization · SIS/TK 360

Brand och räddning

I takt med att säkerhetsmedvetandet ökar ställs allt högre krav på att nationell, europeisk och internationell standardisering utarbetar gemensamma standarder. Arbetet i kommittén Brand och räddning syftar till att utveckla standarder som medverkar till att förbygga och minska skadorna på människor, egendom och miljö vid bränder. SIS/TK 360:s övergripande vision är att skapa gemensamma krav på produkter och provningsmetoder samt att undanröja handelshinder för att få en bättre inre marknad inom hela Europa.

SIS/TK 360 är organiserad som en övergripande kommitté, samtidigt som man arbetar inom flera olika ämnesspecifika arbetsgrupper som i sin tur bevakar olika områden. Dessa speglar de europeiska tekniska kommittéerna inom CEN (se information om organisation nedan). Standardiseringsarbetet ger möjlighet till samverkan mellan privata och offentliga aktörer samt möjlighet att påverka utvecklingen av standarder samt medverka till att de överensstämmer med svenska intressen.

Målet med projektet är att; 

  • Medverka till att ta fram standarder för skydd som ger en acceptabel skyddsnivå.
  • Påverka utformningen av standarder som styr skyddens kvalitet, funktion och säkerhet.
  • Medverka till en ökad användning av standarderna på den svenska marknaden.
  • Att lyfta och få in svenska intressenters krav i europeiska standarder.

More information about the committèes work:

Now working on 60 standards
ISO 14520-15, Gaseous fire-extinguishing systems - Physical properties and system design - Part 15: IG-541 extinguishant
ISO 6182-6, Fire protection - Automatic sprinkler systems - Part 6: Requirements and test methods for check valves
ISO 6182-7, Fire protection - Automatic sprinkler systems - Part 7: Requirements and test methods for early suppression fast response (ESFR) sprinklers
ISO 6182-16, Fire protection - Automatic sprinkler systems - Part 16: Requirements and test methods for fire pump relief valves
ISO 6182-17, Fire protection - Automatic sprinkler systems - Part 17: Requirements and test methods for pressure reducing valves
ISO 6182-15, Fire protection — Automatic sprinkler systems — Part 15: Sprinklers with electrical activation and monitoring of activation
ISO 6182-18, Fire protection - Automatic sprinkler systems - Part 18: Requirements and test methods for flexible sprinkler hose
EN 54-22:2015/A1, Fire detection and fire alarm systems - Part 22: Resettable line-type heat detectors
EN 14972-10, Fixed firefighting systems - Water mist systems - Part 10: Test protocol for atrium protection with sidewall nozzles for open nozzle systems
EN 14972-11, Fixed firefighting systems - Water mist systems - Part 11: Test protocol for cable tunnels for open nozzle system
EN 14792-5, Fixed firefighting systems - Water mist systems - Part 5: Test protocol for car garages for automatic nozzle systems
EN 14972-12, Fixed firefighting systems - Water mist systems - Part 12: Test protocol for commercial deep fat cooking fryers for open nozzle systems
EN 14972-6, Fixed firefighting systems - Water mist systems - Part 6- Test protocol for false floors and false ceilings for automatic nozzle systems
EN 14972-7, Fixed firefighting systems - Water mist systems - Part 7: Test protocol for commercial low hazard occupancies for automatic nozzle systems (14972-7)
EN 14972-8, Fixed firefighting systems - Water mist systems - Part 8- Test protocol for machinery in enclosures exceeding 260 m³ for open nozzle systems
EN 14972-9, Fixed firefighting systems - Water mist systems - Part 9: Test protocol for machinery in enclosures not exceeding 260 m³ for open nozzle systems
EN 14972-4, Fixed firefighting systems - Water mist systems - Part 4: Test protocol for non-storage occupancies for automatic nozzle systems
EN 14972-3, Fixed firefighting systems - Water mist systems - Part 3: Test protocol for office, school and hotel for automatic nozzle systems
N1303, Water mist system - Automatic nozzle systems - Test protocol for shopping areas for automatic nozzle systems
EN 14972-13, Fixed firefighting systems - Water mist systems - Part 13: Test protocol for wet benches and other similar processing equipment for open nozzle systems (14972-13)
EN 14972-15, Fixed firefighting systems - Water mist systems - Part 15: Test protocol for combustion turbines in enclosures not exceeding 260 m³ for open nozzle systems
EN 14972-14, Fixed firefighting systems - Water mist systems - Part 14: Test protocol for combustion turbines in enclosures exceeding 260 m³ for open nozzle systems
EN 54-25, Fire detection and fire alarm systems - Part 25: Components using radio links
EN 54-1, Fire detection and fire alarm systems - Part 1: Introduction
ISO 7240-17, Fire detection and fire alarm systems - Part 17: Transmission path isolators
EN 16856, Portable aerosol dispensers for fire extinguishing purposes
EN 14972-1, Fixed firefighting systems - Water mist systems - Part 1: Design, installation, inspection and maintenance
EN 17446, Fire extinguishing systems in commercial kitchens - Design and test requirements
EN 17450-1, Fixed firefighting systems - Water mist components - Part 1: Product characteristics and test methods for strainer and filter components
EN 12259-14, Fixed firefighting systems - Components for sprinkler and water spray systems - Part 14: Sprinklers for residential applications
EN 15004-2, Fixed firefighting systems - Gas extinguishing systems - Part 2: Physical properties and system design of gas extinguishing systems for FK-5-1-12 extinguishant (ISO 14520-5:2016, modified)
EN 15004-3, Fixed firefighting systems - Gas extinguishing systems - Part 3: Physical properties and system design of gas extinguishing systems for HCFC Blend A extinguishant
EN 15004-4, Fixed firefighting systems - Gas extinguishing systems - Part 4: Physical properties and system design of gas extinguishing systems for HFC 125 extinguishant (ISO 14520-8:2016, modified)
EN 15004-5, Fixed firefighting systems - Gas extinguishing systems - Part 5: Physical properties and system design of gas extinguishing systems for HFC 227ea extinguishant (ISO 15420-9:2016, modified)
EN 15004-6, Fixed firefighting systems - Gas extinguishing systems - Part 6: Physical properties and system design of gas extinguishing systems for HFC 23 extinguishant (ISO 14520-10:2016, modified)
EN 54-10, Fire detection and fire alarm systems - Part 10: Flame detectors - Point detectors
EN 54-20, Fire detection and fire alarm systems - Part 20: Aspirating smoke detectors
EN 54-2, Fire detection and fire alarm systems - Part 2: Control and indicating equipment
EN 54-21, Fire detection and fire alarm systems - Part 21: Alarm transmission and fault warning routing equipment
EN 50710, Guidelines and requirements for Remote Services for fire safety and security systems
EN 12101-2:2017/prA1, Smoke and heat control systems - Part 2: Natural smoke and heat exhaust ventilators
CEN/TS 12101-11, Smoke and heat control systems - Part 11: Horizontal flow powered ventilationsystems for enclosed car parks
EN 12094-8, Fixed firefighting systems - Components for gas extinguishing systems - Part 8: Requirements and test methods for connectors
EN 17407, Portable equipment for projecting extinguishing agents supplied by firefighting pumps - Collecting heads and dividing breechings PN16
EN 12101-1, Smoke and heat control systems - Part 1: Specification for smoke barriers
EN 12101-6, Smoke and heat control systems - Part 6: Specification for pressure differential systems - Kits
EN 12101-13, Smoke and heat control systems - Part 13: Pressure differential systems (PDS) design and calculation methods, acceptance testing, maintenance and routine testing of installation
EN 17451, Fixed firefighting systems - Automatic sprinkler systems - Design, assembly, installation and commissioning of pump sets
EN 54-23, Fire detection and fire alarm systems - Part 23: Fire alarm devices - Visual alarm devices
EN 12259-12, Fixed firefighting systems - Components for sprinkler and water spray systems - Part 12: Pumps
EN 3-8, Portable fire extinguishers - Part 8: Additional requirements to EN 3-7 for the construction, resistance to pressure and mechanical tests for extinguishers with a maximum allowable pressure equal or lower than 30 bar.
CEN/TS 12845, Fixed firefighting systems — Automatic sprinkler systems — Guidance for earthquake bracing
EN 16712-4:2018/A1, Portable equipment for projecting extinguishing agents supplied by firefighting pumps - Portable foam equipment - Part 4: High expansion foam generators PN16
EN 16750:2017/A1, Fixed firefighting systems - Oxygen reduction systems - Design, installation, planning and maintenance
EN 4649, Aerospace series - Handheld fire extinguishers with synthesis gases, for aircraft use - Technical specification and qualification conditions
EN 54-29, Fire detection and fire alarm systems - Part 29: Multi-sensor fire detectors - Point detectors using a combination of smoke and heat sensors
N 1652 fast response sprinkler, Fixed firefighting systems - Automatic sprinkler systems - Design and installation of early suppression fast response sprinkler
EN 12845, Fixed firefighting systems - Automatic sprinkler systems - Design, installation and maintenance
EN ISO 14557, Firefighting hoses - Rubber and plastics suction hoses and hose assemblies
ISO 7240-13, Fire detection and fire alarm systems - Compability assessment of system components
Show more Show less
Published 219 standards
Show more Show less
Working group 6 workgroups
SIS/TK 360/AG 01, Släckredskap samt utrustning för räddningstjänsten
SIS/TK 360/AG 02, Branddetektorer, brandlarm och säkerhetssystem
SIS/TK 360/AG 03, Släckmedel, fasta släcksystem och brandgasventilation
SIS/TK 360/AG 04, Utrustning för brand- och räddningstjänster
SIS/TK 360/AG 05, Tjänster för brandskydds- och säkerhetssystem
SIS/TK 360/AG 06, Brandgasventilation
Show more Show less
Participants 35 companies and organizations
Acumo Communication Solution Nordic AB, Uttran
Albacon AB, Nacka
Bengt Dahlgren Brand & Risk AB, Mölndal
Boverket, Karlskrona
Brandskyddsföreningens Service AB, Stockholm
Brave Produktion Sverige AB, Viskafors
Calectro AB, Västra Frölunda
Consilium Marine & Safety AB, Göteborg
D&H Svenska AB, Göteborg
Dafo Brand AB, Tyresö
DNV GL Business Assurance Sweden AB, Solna
Firefly AB, Stockholm
GPBM Nordic AB, Mölndal
Hald & Tesch Brand AB, Skarpnäck
Icopal AB, Malmö
Installatörsföretagen Service i Sverige AB, Uppsala
Konsumentverket / KO, Karlstad
Myndigheten För Samhällsskydd och Beredskap (MSB), Karlstad
Panasonic Fire & Security Europe AB, Malmö
Presto Brandsäkerhet AB, Katrineholm
RISE Research Institutes of Sweden, Borås
Säkerhetsbranschen Service i Sverige AB, Johanneshov
Schneider Electric Sverige AB, Malmö
Schrack Seconet AB, Hägersten
Securitas Sverige AB, Stockholm
Siemens AB Building Automation, Kristianstad
SSF Service AB, Stockholm
Supersonic Svenska AB, Stockholm
SVEBRA Svenska Brandsäkerhetsföretag, Skellefteå
Svensk Brand- & Säkerhetscertifiering AB, Stockholm
Svenska Brandslangfabriken AB Svebab, Skene
Svenska Kommunalarbetareförbundet, Stockholm
Ventisol Brandventilatorer AB, Kristinehamn
Vivestra Brandskydd AB, Ljungskile
Wa-Ou AB, Ängelholm
Show more Show less
International participation 2 international committees
ISO/TC 21, Equipment for fire protection and fire fighting
CEN/TC 192, Fire and Rescue Service Equipment
Financing
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Ett värdefullt arbete Vill du vara med i kommittén?

Byggnadstekniskt brandskydd

Ladda ner broschyren om arbetet med att uppdatera och skapa nya standarder inom brandsäkerhet kring byggnader.

Contact

If you have questions or want to know more about the SIS standardization activities? Please contact us.

Victoria Tengstrand
Project manager
victoria.tengstrand@sis.se

Åse Lyngstad
Project assistant
ase.lyngstad@sis.se

Related