Standardization · SIS/TK 360

Brand och räddning

Arbetet i kommittén Brand och räddning syftar till att utveckla standarder som medverkar till att förbygga och minska skadorna på människor, egendom och miljö vid bränder. Standardisering omfattar allt som bidrar till god brandskyddsteknik och säkerställer att produkter uppfyller de grundläggande säkerhetskraven för 'Safety in case of fire' enligt EU byggproduktförordningen 305/2011. SIS/TK 360 är organiserad i tre olika ämnesspecifika arbetsgrupper som i sin tur bevakar de europeiska tekniska kommittéerna inom CEN.

SIS/TK 360/AG 01 - Släckredskap samt utrustning för räddningstjänsten
Området omfattar design, tillverkning och underhåll av mobila och bärbara brandsläckare samt brandfiltar och alla manuella medel för brandsläckning och utrymning. Standardisering av utrustning för räddningstjänster omfattar manuella medel samt utrustning och fordon för räddning och brandbekämpning.

SIS/TK 360/AG 02 - Branddetektering och brandlarmsystem; Tjänster för brandskydds- och säkerhetssystem
Området omfattar produkter och provningsmetoder för branddetektering och brandlarmsystem i och runt byggnader. Standarder som anger kvaliteten på tjänster inom brandskydds- och säkerhetsystem som tillhandahålls av företag och kompetensen hos deras inblandade personal.

SIS/TK 360/AG 03 - Släckmedel, fasta släcksystem och brandgasventilation
Området omfattar komponenter, system och provningmetoder för fasta släcksystem, termisk och mekanisk brandgasventilationssystem för installation i byggnader.

More information about the committèes work:

Now working on 50 standards
EN 14972-10, Fixed firefighting systems - Water mist systems - Part 10: Test protocol for atrium protection with sidewall nozzles for open nozzle systems
EN 14972-11, Fixed firefighting systems - Water mist systems - Part 11: Test protocol for cable tunnels for open nozzle system
EN , Fixed firefighting systems - Water mist systems - Part 5: Test protocol for car garages for automatic nozzle systems
EN 14972-12, Fixed firefighting systems - Water mist systems - Part 12: Test protocol for commercial deep fat cooking fryers for open nozzle systems
EN 14972-6, Fixed firefighting systems - Water mist systems - Part 6- Test protocol for false floors and false ceilings for automatic nozzle systems
EN 14972-7, Fixed firefighting systems - Water mist systems - Part 7: Test protocol for commercial low hazard occupancies for automatic nozzle systems (14972-7)
EN 14972-4, Fixed firefighting systems - Water mist systems - Part 4: Test protocol for non-storage occupancies for automatic nozzle systems
EN 14972-3, Fixed firefighting systems - Water mist systems - Part 3: Test protocol for office, school and hotel for automatic nozzle systems
N1303, Water mist system - Automatic nozzle systems - Test protocol for shopping areas for automatic nozzle systems
EN 14972-13, Fixed firefighting systems - Water mist systems - Part 13: Test protocol for wet benches and other similar processing equipment for open nozzle systems (14972-13)
EN 14972-15, Fixed firefighting systems - Water mist systems - Part 15: Test protocol for combustion turbines in enclosures not exceeding 260 m³ for open nozzle systems
EN 14972-14, Fixed firefighting systems - Water mist systems - Part 14: Test protocol for combustion turbines in enclosures exceeding 260 m³ for open nozzle systems
EN 54-25, Fire detection and fire alarm systems - Part 25: Components using radio links
EN 54-1, Fire detection and fire alarm systems - Part 1: Introduction
EN 14972-1, Fixed firefighting systems - Water mist systems - Part 1: Design, installation, inspection and maintenance
EN 17446, Fire extinguishing systems in commercial kitchens - Design and test requirements
EN 17450-1, Fixed firefighting systems - Water mist components - Part 1: Product characteristics and test methods for strainer and filter components
EN 15004-3, Fixed firefighting systems - Gas extinguishing systems - Part 3: Physical properties and system design of gas extinguishing systems for HCFC Blend A extinguishant
EN 54-10, Fire detection and fire alarm systems - Part 10: Flame detectors - Point detectors
EN 54-20, Fire detection and fire alarm systems - Part 20: Aspirating smoke detectors
EN 54-2, Fire detection and fire alarm systems - Part 2: Control and indicating equipment
EN 54-21, Fire detection and fire alarm systems - Part 21: Alarm transmission and fault warning routing equipment
EN 50710, Guidelines and requirements for Remote Services for fire safety and security systems
EN 12101-2:2017/prA1, Smoke and heat control systems - Part 2: Natural smoke and heat exhaust ventilators
CEN/TS 12101-11, Smoke and heat control systems - Part 11: Horizontal flow powered ventilationsystems for enclosed car parks
EN 12094-8, Fixed firefighting systems - Components for gas extinguishing systems - Part 8: Requirements and test methods for connectors
EN 12101-1, Smoke and heat control systems - Part 1: Specification for smoke barriers
EN 12101-6, Smoke and heat control systems - Part 6: Specification for pressure differential systems - Kits
EN 12101-13, Smoke and heat control systems - Part 13: Pressure differential systems (PDS) - Design and calculation methods, installation, acceptance testing, routine testing and maintenance
EN 17451, Fixed firefighting systems - Automatic sprinkler systems - Design, assembly, installation and commissioning of pump sets
EN 54-23, Fire detection and fire alarm systems - Part 23: Fire alarm devices - Visual alarm devices
EN 12259-12, Fixed firefighting systems - Components for sprinkler and water spray systems - Part 12: Pumps
EN 3-8:2020, Portable fire extinguishers - Part 8: Requirements for the construction, pressure resistance and mechanical tests for extinguishers with a maximum allowable pressure equal to or lower than 30 bar, which comply with the requirements of EN 3-7
CEN/TS 17551, Fixed firefighting systems - Automatic sprinkler systems - Guidance for earthquake bracing
EN 16712-4:2018/A1, Portable equipment for projecting extinguishing agents supplied by firefighting pumps - Portable foam equipment - Part 4: High expansion foam generators PN16
EN 4649, Aerospace series - Handheld fire extinguishers with synthesis gases, for aircraft use - Technical specification and qualification conditions
EN 54-29, Fire detection and fire alarm systems - Part 29: Multi-sensor fire detectors - Point detectors using a combination of smoke and heat sensors
N 1652 fast response sprinkler, Fixed firefighting systems - Automatic sprinkler systems - Design and installation of early suppression fast response sprinkler
EN ISO 14557, Fire-fighting hoses - Rubber and plastics suction hoses and hose assemblies (ISO/DIS 14557:2020)
ISO 7240-13, Fire detection and fire alarm systems - Compability assessment of system components
ISO 21805, Guidance on design, selection and installation of vents to safeguard the structural integrity of enclosures protected by gaseous fire-extinguishing systems
ISO 6182-1, Fire protection - Automatic sprinkler systems - Part 1: Requirements and test methods for sprinklers
ISO 14520-1, Gaseous fire-extinguishing systems - Physical properties and system design - Part 1: General requirements
EN 12845-1, Fixed firefighting systems — Automatic sprinkler systems — Part 1: Design, installation and maintenance
ISO 7203-4, Fire extinguishing media - Foam concentrates - Part 4: Specification for Class A foam concentrates for application on Class A fires
EN 13565-2:2018+AC:2019/A1, Fixed firefighting systems - Foam systems - Part 2: Design, construction and maintenance
ISO 12239, Fire detection and fire alarm systems - Smoke alarms
ISO/TR 7240-9, Fire detection and fire alarm systems - Part 9: Test fires for fire detectors
EN 12259-14:2020/Amd 1, Fixed firefighting systems - Components for sprinkler and water spray systems - Part 14: Sprinklers for residential applications
EN 12259-13, Fixed firefighting systems — Components for sprinkler and water spray systems — Part 13: ESFR sprinklers
Show more Show less
Published 143 standards
Show more Show less
Working group 3 workgroups
SIS/TK 360/AG 01, Släckredskap samt utrustning för räddningstjänsten
SIS/TK 360/AG 02, Branddetektering och brandlarmsystem - Tjänster för brandskydds- och säkerhetssystem
SIS/TK 360/AG 03, Fasta släcksystem och brandgasventilation
Participants 37 companies and organizations
Acumo Communication Solution Nordic AB, Uttran
Albacon AB, NACKA
Bengt Dahlgren Brand & Risk AB, Mölndal
Boverket, KARLSKRONA
Brandskyddsföreningens Service AB, Stockholm
Brandvarnaregruppen - BG, STOCKHOLM
Brave Produktion Sverige AB, MALMÖ
Calectro AB, GÖTEBORG
Consilium Marine & Safety AB, HISINGS BACKA
D+H Sverige AB, MÖLNDAL
Dafo Brand AB, Tyresö
Dafo Vehicle Fire Protection AB, TYRESÖ
DNV GL Business Assurance Sweden AB, SOLNA
Firefly AB, STOCKHOLM
GPBM Nordic AB, MÖLNDAL
Hald & Tesch Brand AB, SKARPNÄCK
Icopal AB, Malmö
Installatörsföretagen Service i Sverige AB, Uppsala
Konsumentverket / KO, KARLSTAD
Landsorganisationen i Sverige LO, STOCKHOLM
Myndigheten För Samhällsskydd och Beredskap (MSB), Karlstad
Panasonic Fire & Security Europe AB, MALMÖ
Presto Brandsäkerhet AB, KATRINEHOLM
R-Contracting AB, Norrköping
RISE AB, Borås
Säkerhetsbranschen Service i Sverige AB, STOCKHOLM
Schneider Electric Sverige AB, ÖREBRO
Schrack Seconet AB, HÄGERSTEN
Siemens AB Building Automation, Kristianstad
Sprinklerfrämjandet, Stockholm
SSF Service AB, STOCKHOLM
Supersonic Svenska AB, Stockholm
SVEBRA Svenska Brandsäkerhetsföretag, Skellefteå
Svenska Brandslangfabriken AB Svebab, SKENE
Svenska Kommunalarbetareförbundet, Stockholm
Ventisol Brandventilatorer AB, KRISTINEHAMN
Wa-Ou AB, Ängelholm
Show more Show less
International participation 7 international committees
ISO/TC 21, Equipment for fire protection and fire fighting
CEN/CLC/JTC 4, Services for fire safety and security systems
CEN/TC 191, Fixed firefighting systems
CEN/TC 191/SC 1, Smoke and heat control systems and components
CEN/TC 192, Fire and Rescue Service Equipment
CEN/TC 70, Manual means of fire fighting equipment
CEN/TC 72, Fire detection and fire alarm systems
Show more Show less
Financing
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Ett värdefullt arbete Vill du vara med i kommittén?

Subjects

Protection against fire (13.220)


Byggnadstekniskt brandskydd

Ladda ner broschyren om arbetet med att uppdatera och skapa nya standarder inom brandsäkerhet kring byggnader.

Contact

If you have questions or want to know more about the SIS standardization activities? Please contact us.

Viveka Odlen
Project manager
viveka.odlen@sis.se

Karin Ekström
Project assistant
karin.ekstrom@sis.se