Standardization · SIS/TK 351

Ambulanssjukvård

Allt mer av den avancerade prekliniska vården sker idag direkt vid skadeplatser och under transporter. Genom att arbeta fram standarder för ambulanser och den medicintekniska utrustningen som preklinisk vård behöver, bidrar kommittéarbetet till välfungerande och säkra sjukvårdstransporter.

Genom välutformade krav på sjukvårdsfordon och dess utrustning ska tillverkning, upphandling och användandet av sjukvårdsfordon säkerhetsställas och förbättras. Tidigare kommittéarbete har bland annat resulterat i en övergripande standard för ambulanser. Den beskriver hur en ambulans ska byggas och utrustas för att både möta en mängd olika regelverk hos svenska myndigheter och EU. Samtidigt är standarden viktig för tillverkare, så att dessa kan bygga ambulanser som passar både köparnas och myndigheternas krav i Europa.

More information about the committèes work:

Now working on 4 standards
EN 1789:2007+A2:2014, Medical vehicles and their equipment - Road ambulances
EN 13718-1:2014/A1, Medical vehicles and their equipment - Air ambulances - Part 1: Requirements for medical devices used in air ambulances
EN 13718-2:2015/A1, Medical vehicles and their equipment - Air ambulances - Part 2: Operational and technical requirements for air ambulances
EN 1789, Medical vehicles and their equipment - Road ambulances
Show more Show less
Participants 10 companies and organizations
AB Germa, Kristianstad
Ferno Norden AB, Trollhättan
Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
Landsorganisationen i Sverige LO, Stockholm
Nilsson Special Vehicles AB, Laholm
Nordic Vehicle Conversion AB, BACKARYD
Region Kronoberg Centrallasarettet, Växjö
Region Norrbotten, Boden
Region Skåne, Malmö
Riksföreningen för Ambulanssjuksköterskor (RAS), Kävlinge
Show more Show less
International participation 3 international committees
CEN/TC 239, Rescue systems
CEN/TC 239/WG 1, Medical vehicles and their equipment - Stretchers and other patient handling equipment
CEN/TC 239/WG 5, Air, water and difficult terrain ambulances
Financing
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer Påverka standarder

Subjects

Health care technology (11) First aid (11.160)