Standardization · SIS/TK 344

Hjälpmedel

För att tillgodose de behov som äldre och personer med funktionsnedsättning har av säkra och funktionella hjälpmedel utvecklas standarder som underlättar framtagandet av dessa hjälpmedel. Säkra och funktionella hjälpmedel minskar risken för olyckor och ökar brukarens livskvalitet. Kommittéarbetet omfattar bland annat gånghjälpmedel, rullstolar, inkontinensprodukter, ortoser och proteser, hygienhjälpmedel, hjälpmedel för personer med kognitiv funktionsnedsättning, syn- och orienteringsstöd samt andra tillgänglighetsfrågor.

Hjälpmedel, SIS/TK 344 bildades i februari 2007. Standardiseringsarbetet bedrivs på både global och europeisk nivå . Arbetet omfattar bland annat gånghjälpmedel, rullstolar, inkontinens- och stomiprodukter, personlyftar, medicinska reglerbara sängar, kommunikations- och informationsteknologi, klassificering, hjälpmedel för kognitiv tillgänglighet samt hjälpmedel för ökad tillgänglighet i offentliga miljöer som t ex taktila ledstråk och tillgängliga trafiksignaler.

More information about the committèes work:

Now working on 48 standards
ISO 19331, Urine absorbing aids - Test method for the determination of the absorption before leakage using an adult mannequin
ISO 19894, Walking trolleys - Requirements and test methods
ISO/TS 16840-7, Wheelchair Seating - Part 7: Cushion Heat and Water Vapour Test
ISO 21166_N468, Urine and Faeces Disposal System - Part 1: Vocabulary Urine and Faeces Disposal System - Part 1: Vocabulary
ISO 7176-19, Wheelchairs - Part 19: Wheelchairs for use as seats in motor vehicles
ISO 7176-14, Wheelchairs - Part 14: Power and control systems for electrically powered wheelchairs and scooters - Requirements and test methods
ISO 10542-1, Wheelchair tiedown and occupant-restraint systems - Part 1: Requirements and test methods for all systems
ISO 21856, Assistive products for persons with disability — General requirements and test methods
EN ISO 12182, Assistive products for persons with disability — General requirements and test methods
ISO PRF 21801-1, Cognitive accessibility - Part 1: General guidelines
ISO 21923, Assistive products for persons with disability - Classification and terminology
ISO 10535, Hoists for the transfer of disabled persons - Requirements and test methods
EN ISO 10535, Hoists for the transfer of disabled persons - Requirements and test methods
ISO 22711, Automatic Urine Disposal Systems - Vocabulary
ISO 22748, Absorbent incontinence aids for urine and/or faeces - Terminology and classification
ISO 9999, Assistive products for persons with disability - Classification and terminology
EN ISO 22748, Absorbent incontinence aids for urine and/or faeces - Terminology and classification
ISO 17966, Assistive products for personal hygiene that support users - Requirements and test methods
ISO 7176-31, Wheelchairs - Part 31: Lithium-based battery technology
EN 12183, Manual wheelchairs - Requirements and test methods
EN 12184, Electrically powered wheelchairs, scooters and their chargers - Requirements and test methods
ISO 11199, Walking aids manipulated by both arms - Requirements and test methods - Part 1: Walking frames
ISO 11199, Walking aids manipulated by both arms - Requirements and test methods - Part 2: Rollators
ISO/NP 21801-2:2018, Reporting the Cognitive Accessibility of Products and Technologies
ISO 23990-32:2018, Weelchair - Part 32: Standard Practice for Wheelchair Castor Durability Testing
ISO 8548-2, Prosthetics and orthotics - Limb deficiencies - Part 2: Method of describing lower limb amputation stumps
ISO 8551, Prosthetics and orthotics - Functional deficiencies - Description of the person to be treated with an orthosis, clinical objectives of treatment, and functional requirements of the orthosis
ISO 60601-2:2019, Medical beds for children
ISO 24562:2019, Prosthetics - Geometrical aspects of lower limb prosthetic adapters
ISO 16840-3:2019, Wheelchair seating - Part 3: Determination of static, impact and repetitive load strengths for postural support devices
ISO 7176-25:2019, Wheelchairs - Part 25: Batteries and chargers for powered wheelchairs - Requirements and test methods
EN , NWIP Accessibility
ISO 16840-10:2019, Wheelchairs - Resistance to ignition of non-integrated seat and back support cushions - Part 10: Requirements and test methods
ISO 8549-1:2019, Prostehetics and orthotics — Vocabulary — Part 1: General terms for external limb prostheses and orthoses
ISO 8549-2:2019, Prosthetics and orthotics — Vocabulary — Part 2: Terms relating to external limb prostheses and wearers of these prosthese
ISO 8549-3:2019, Prostehetics and orthotics — Vocabulary — Part 3: Terms relating to orthoses
ISO 24669-1:2019, Water-absorbent polyacrylate in urine absorbing products - Part 1: Part 1: Test methods
ISO 24669-2:2019, Water-absorbent polyacrylate in urine absorbing products - part 2: Requirements
ISO 17190-1, Urine-absorbing aids for incontinence - Polyacrylate superabsorbent powders - Part 1: Test method for determination of pH
ISO 17190-2, Urine-absorbing aids for incontinence - Polyacrylate superabsorbent powders - Part 2: Test method for determination of the amount of residual acrylate monomers
ISO 17190-3, Urine-absorbing aids for incontinence - Polyacrylate superabsorbent powders - Part 3: Test method for determination of the particle size distribution by sieve fractionation
ISO 17190-4, Urine-absorbing aids for incontinence - Polyacrylate superabsorbent powders - Part 4: Test method for estimation of the moisture content as weight loss upon heating
ISO 17190-5, Urine-absorbing aids for incontinence - Polyacrylate superabsorbent powders - Part 5: Test method for determination of the free swell capacity in saline by gravimetric measurement
ISO 17190-6, Urine-absorbing aids for incontinence - Polyacrylate superabsorbent powders - Part 6: Test method for determination of the fluid retention capacity in saline solution by gravimetric measurement following centrifugation
ISO 17190-7, Urine-absorbing aids for incontinence - Polyacrylate superabsorbent powders - Part 7: Test method for gravimetric determination of absorption against pressure
ISO 17190-8, Urine-absorbing aids for incontinence - Polyacrylate superabsorbent powders - Part 8: Test method for determination of the permeability dependent absorption under pressure of saline solution by gravimetric measurement
ISO 17190-9, Urine-absorbing aids for incontinence - Polyacrylate superabsorbent powders - Part 9: Test method for gravimetric determination of flow rate and bulk density
ISO 17190-10, Urine-absorbing aids for incontinence - Polyacrylate superabsorbent powders - Part 10: Test method for determination of extractable polymer content by potentiometric titration
Show more Show less
Published 38 standards
Show more Show less
Working group 11 workgroups
SIS/TK 344/AG 01, Inkontinens- och stomiprodukter
SIS/TK 344/AG 02, Ortoser och proteser
SIS/TK 344/AG 03, Sängar
SIS/TK 344/AG 04, Personlyftar
SIS/TK 344/AG 05, Gånghjälpmedel
SIS/TK 344/AG 06, Rullstolar
SIS/TK 344/AG 07, Synfrågor / Orienteringsstöd
SIS/TK 344/AG 08, Hygienhjälpmedel
SIS/TK 344/AG 09, Kognition
SIS/TK 344/AG 10, Assistanshundar
SIS/TK 344/AG 11, Klassifikation och terminologi
Show more Show less
Participants 46 companies and organizations
,
Abena AB, Växjö
ArjoHuntleigh AB, Malmö
Attends Healthcare AB, Aneby
CKF Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, Falun
DHR, De Handikappades Riksförbunds Stockholmsavd, Stockholm
Essity Hygiene and Health AB, Göteborg
Etac A/S Etac Supply, Gjøvik
Etac AB, Kista
Etac Supply Center AB, Anderstorp
Fillauer Europe AB, Sollentuna
FKS föreningen för kognitivt stöd, Brottby
FKS Föreningen för kognitivt Stöd, Brottby
Föreningen Begripsam, Stockholm
Funka Nu AB, STOCKHOLM
Funktionsrätt Sverige, Sundbyberg
Gate Rehab Development AB, Reftele
Hakle Development AB, Upplands Väsby
HARTMANN-ScandiCare AB, Anderstorp
HD Rehab AB, Lidingö
Hill-Rom Liko Luleå, Luleå
Inera AB, Stockholm
Invacare Rea AB, Diö
Komikapp, Varberg
Kommunförbundet Skåne, Lund
Kristianstads kommun Hjälpmedelscentrum, Kristianstad
Landstinget Blekinge, Karlskrona
Linköpings Universitet ISV, Norrköping
Mercado Medic AB, Lidingö
Myndigheten för tillgängliga medier MTM, Johanneshov
Neuroförbundet, Stockholm
Panthera AB, Spånga
Permobil AB, Timrå
Pernova Hjälpmedel AB, Vindeln
Region Jönköpings län, Jönköping
Rise Research Institutes of Sweden, Borås
RISE Research Institutes of Sweden, Borås
Socialstyrelsen, Stockholm
Svenska Brukshundklubben, Farsta
Svenska Service & Signalhundsförbundet, Sollebrunn
Sveriges Konsumenter, Stockholm
Symbioteq Kvalitet AB, Nacka Strand
Synskadades Riksförbund The Swedish Association of the Visually Impaired, Enskede
Tobii Dynavox AB, DANDERYD
Västra Götalands läns landsting Tillväxt och Utveckling, Vänersborg
Västra Götalandsregionen, Göteborg
Show more Show less
International participation 15 international committees
ISO/TC 168, Prosthetics and orthotics
ISO/TC 173, Assistive products
ISO/TC 173/SC 1, Wheelchairs
ISO/TC 173/SC 2, Classification and terminology
ISO/TC 173/SC 3, Aids for ostomy and incontinence
ISO/TC 173/SC 7, Assistive products for persons with impaired sensory functions
ISO/TC 173/WG 1, Assistive products for walking
ISO/TC 173/WG 12, General requirement
ISO/TC 173/WG 9, Assistive products for personal hygiene
,
CEN/TC 293, Assistive products and accessibility
CEN/TC 293/WG 1, Walking aids
CEN/TC 293/WG 5, Prostheses and orthoses
CEN/TC 293/WG 9, Wheelchairs - Revision of EN 12183 and EN 12184
CEN/TC 452, Assistance Dogs
Show more Show less
Financing
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Information om internationellt standardiseringsarbete inom ISO TC 173 länkar till arbetsprogram mm hos ISO

Subjects

Health care technology (11) Aids for disabled or handicapped persons (11.180)