Standardization · SIS/TK 336

Ögonoptik

Ögonoptik omfattar idag allt från glasögonbågar och kontaktlinser till avancerade ögonoptiska implantat. Många av dagens produkter och material genomgår en kontinuerlig förnyelseprocess samtidigt som nya innovationer tillkommer. Den svenska kommittén arbetar därför aktivt för att säkerställa produktkvalitet, hälsa och säkerhet för både patienter och användare.

Kommittén för ögonoptik deltar aktivt för att påverka innehåll och riktlinjer för framtida standarder, både globalt och nationellt. Målet är att få acceptans för svenska synpunkter i den globala standardiseringen. Kommittéarbetet resulterar bland annat i krav och provningsmetoder för nya produkter och behandlingar, ökade handelsmöjligheter för svenska företag, främjande av produktkvalitet samt säkerställer användarnas säkerhet. Standardisering inom ögonoptikprodukter möjliggör för sjukvården, syncentraler, tillverkare, leverantörer och myndigheter att enas om gemensamma krav på säkerhet och kvalitet. Ögonoptik i form av glasögon och kontaktlinser är en realitet för många. Operation av grå starr, där man ersätter ögats lins med ett implantat, är det vanligaste kirurgiska ingreppet inom svensk sjukvård. Sammantaget kan man säga att ögonoptiska produkter berör merparten av befolkningen – förr eller senare.

More information about the committèes work:

Now working on 44 standards
ISO 18340, Endoscopes - Trocar pins, trocar sleeves and endotherapy devices for use with trocar sleeves
ISO 24157:2008/Amd 1, Ophthalmic optics and instruments - Reporting aberrations of the human eye - Amendment 1
ISO 8596:2017/Amd 1, Ophthalmic optics - Visual acuity testing - Standard and clinical optotypes and their presentation - Amendment 1
EN ISO 8596:2018/A1, Ophthalmic optics - Visual acuity testing - Standard and clinical optotypes and their presentation - Amendment 1 (ISO 8596:2017/Damd1:2019)
EN ISO 24157:2008/A1, Ophthalmic optics and instruments - Reporting aberrations of the human eye - Amendment 1 (ISO 24157:2008/DAmd 1:2019)
ISO 19056-3, Microscopes - Definition and measurement of illumination properties - Part 2: Illumination properties related to the color in bright field light microscopy
ISO 10934, Microscopes - Vocabulary for microscopy
ISO 19980, Ophthalmic instruments - Corneal topographers
ISO 11979-5, Ophthalmic implants - Intraocular lenses - Part 5: Biocompatibility
EN ISO 16672, Ophthalmic implants - Ocular endotamponades (ISO/FDIS 16672:2019)
ISO/TR 21958, Ophthalmic optics - Review of the test methods used to assess scratch and abrasion resistance of spectacle lenses
ISO 15253, Ophthalmic optics and instruments - Devices for enhancing low vision
ISO 8600-8, Endoscopes - Medical endoscopes and endotherapy devices - Part 8: Particular requirements for capsule endoscopes
ISO 8624, Ophthalmic optics - Spectacle frames - Measuring system and terminology
ISO 12870, Ophthalmic optics - Spectacle frames - Requirements and test methods
ISO 10934-2, Optics and optical instruments - Vocabulary for microscopy - Part 2: Advanced techniques in light microscopy
ISO 10934-1, Optics and photonics - Vocabulary for microscopy - Part 1: Light microscopy
ISO 15004-1, Ophthalmic instruments - Fundamental requirements and test methods - Part 1: General requirements applicable to all ophthalmic instruments
ISO 11978, Ophthalmic optics - Contact lenses and contact lens care products - Labelling
ISO 19646, Endoscopes - Determination of the relative effect of edge photometry
ISO 19644, Endoscopes - Determination of the color difference distinction ability and the color reducing properties
ISO 8980-6, Ophthalmic optics - Uncut finished spectacle lenses - Part 6: Requirements and test methods for claimed performances
ISO 15004-2, Ophthalmic instruments - Fundamental requirements and test methods - Part 2: Light hazard protection
ISO 8600-5, Endoscopes - Medical endoscopes and endotherapy devices - Part 5: Determination of optical resolution of rigid endoscopes with optics
ISO 8600-3, Endoscopes - Medical endoscopes and endotherapy devices - Part 3: Determination of field of view and direction of view of endoscopes with optics
ISO 8600-6, Endoscopes - Medical endoscopes and endotherapy devices - Part 6: Vocabulary
ISO 16672, Ophthalmic implants - Ocular endotamponades
ISO 11979-10, Ophthalmic implants - Intraocular lenses - Part 10: Clinical investigations of intraocular lenses for correction of ametropia in phakic eyes
ISO 19056-2, Microscopes - Definition and measurement of illumination properties - Part 2: Illumination properties related to the color in bright field light microscopy
ISO 21073, Microscope - Confocal microscopes - Optical data of fluorescence confocal microscopes for biological imaging
ISO 10936-1, Optics and photonics - Operation microscopes - Part 1: Requirements and test methods
EN 16917-1, Ophthalmic optics - Instruments and test methods for assessing drivers' vision - Part 1: Visual acuity
ISO 10685-3, Ophthalmic optics - Spectacle frames and sunglasses electronic catalogue and identification - Part 3: Technical information
ISO 10685-1, Ophthalmic optics - Spectacle frames and sunglasses electronic catalogue and identification - Part 1: Product identification and electronic catalogue product hierarchy
EN ISO 16971, Ophthalmic instruments - Optical coherence tomograph for the posterior segment of the human eye
ISO 8980-2, Ophthalmic optics - Uncut finished spectacle lenses - Part 2: Specifications for continuous variation power lenses, including progressive power lenses
ISO 8980-1, Ophthalmic optics - Uncut finished spectacle lenses - Part 1: Specifications for single-vision and multifocal lenses
ISO 21987, Ophthalmic optics - Mounted spectacle lenses
ISO 18369-2, Ophthalmic optics - Contact lenses - Part 2: Tolerances
EN ISO 15004-2, Ophthalmic instruments - Fundamental requirements and test methods - Part 2: Light hazard protection (ISO/FDIS 15004-2:2015)
IEC 80601-2-58, Medical electrical equipment - Part 2-58: Particular requirements for basic safety and essential performance of lens removal devices and vitrectomy devices for ophthalmic surgery
ISO 11979-7/PDAM 1:2009, Ophthalmic implants - Intraocular lenses -Part 7: Clinical investigations
ISO 11979-4/Amd, Ophthalmic implants - Intraocular lenses -Part 4: Labelling and information
EN ISO 18369-2:2006/A1, Ophthalmic optics - Contact lenses - Part 2: Tolerances - Amendment 1
Show more Show less
Published 81 standards
Show more Show less
Participants 4 companies and organizations
AMO Groningen BV, NX GRONINGEN
AMO Uppsala AB, Uppsala
Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, Stockholm
Region Östergötland, Linköping
Show more Show less
International participation 4 international committees
ISO/TC 172, Optics and photonics
ISO/TC 172/SC 5, Microscopes and endoscopes
ISO/TC 172/SC 7, Ophthalmic optics and instruments
CEN/TC 170, Ophthalmic optics
Show more Show less
Financing
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer

Subjects

Medical equipment Ophthalmic equipment