Standardization · SIS/TK 327

Tandvård

Tandvård omfattar idag allt från tandborstar och munsköljmedel till avancerad behandlingsutrustning och dentala implantat. Många av dagens produkter och material genomgår en kontinuerlig förnyelseprocess samtidigt som nya innovationer tillkommer. Den svenska kommittén arbetar därför aktivt för att säkerställa produktkvalitet, hälsa och säkerhet för både patienter och användare.

Kommittén för tandvård deltar aktivt för att påverka innehåll och riktlinjer för framtida standarder, både globalt och nationellt. Målet är att få acceptans för svenska synpunkter i den globala standardiseringen. Kommittéarbetet resulterar bland annat i krav och provningsmetoder för nya produkter och behandlingar, ökade handelsmöjligheter för svenska företag, främjande av produktkvalitet samt säkerställer användarnas säkerhet.

More information about the committèes work:

Läs mer
Aktuella remisser Att kommentrera
Now working on 69 standards
ISO NP 9333 (Ed 3), Dentistry - Brazing materials
ISO 3630-7, Dental root-canal instruments - Part 7: Ultrasonic inserts
ISO 24230, Test methods for the measuring retention force of implant attachment systems
ISO , Dentistry - Contents of technical file for dental implant systems
ISO :2018, Dentistry - Dental amalgam
ISO 7492:2018, Dentistry - Dental explorer
ISO 23940, Dentistry - Excavators
ISO 23639, Dentistry - Lighting - Principles of visual ergonomics
ISO 7711-1, Dental rotary instruments - Diamond instruments - Part 1 Dimensions, requirements, marking and packaging
ISO 9917-3, Dentistry - Water-based cements - Part 3: Water-based pit and fissure sealants
ISO 9917-2, Dentistry - Water-based cements - Part 2: Resin-modified cements
ISO 9917-1, Dentistry - Water-based cements - Part 1: Powder/liquid acid-base cements
ISO 9693, Dentistry - Compatibility testing for metal ceramic and ceramic-ceramic systems
EN ISO 20896-1, Dentistry - Digital impression devices - Part 1: Methods for assessing accuracy (ISO/FDIS 20896-1:2019)
ISO 23450, Dentistry - Intraoral endoscopic camera
EN ISO 3630-1, Dentistry - Endodontic instruments - Part 1: General requirements (ISO/FDIS 3630-1:2019)
ISO 23445, Dentistry - Tissue punches
EN ISO 28399, Dentistry - Products for external tooth bleaching
ISO 28399, Dentistry - Products for external tooth bleaching
EN ISO 20127, Dentistry - Physical properties of powered toothbrushes (ISO 20127:2019)
ISO 20127, Dentistry - Physical properties of powered toothbrushes
EN ISO 27020, Dentistry - Brackets and tubes for use in orthodontics (ISO/FDIS 27020:2019)
ISO 23402-1, Dentistry - Portable dental Equipment for use in non-clinical settings - Part 1: General requirements
ISO 6877, Dentistry - Endodontic obturating materials
ISO 7787-2, Dentistry - Laboratory cutters - Part 2: Carbide cutters
ISO/TS 17988, Dentistry - Corrosion test methods for amalgam
ISO 23325, Dentistry - Corrosion resistance of dental amalgam
EN ISO 13017, Dentistry - Magnetic attachments (ISO/DIS 13017:2018)
ISO 23298, Dentistry - Test methods for machining accuracy of computer-aided milling machines
ISO 3630-1, Dentistry - Endodontic instruments - Part 1: General requirements
EN ISO 4049, Dentistry - Polymer-based restorative materials (ISO/FDIS 4049:2019)
ISO 4049, Dentistry - Polymer-based restorative materials
EN ISO 21850-1, Dentistry - Materials for dental instruments - Part 1: Stainless steel (ISO/DIS 21850-1:2019)
EN ISO 10271, Dentistry - Corrosion test methods for metallic materials (ISO/DIS 10271:2019)
ISO 10873, Dentistry - Denture adhesives
EN ISO 1942, Dentistry - Vocabulary (ISO/DIS 1942:2019)
ISO 1942, Dentistry - Vocabulary
ISO/IEC 80601-2-60, Medical electrical equipments - Part 2-60: Particular requirements for basic safety and essential performance of dental equipments
ISO 22683, Dentistry- Adaptability test between implant body and superstructure in dental implant systems
ISO 22573, Dentistry - Accuracy of Electronic Apex Locator
ISO 15098, Dentistry - Dental tweezers
ISO 22571, Dentistry - Sharp spoons according to Hemingway
ISO 22570, Dentistry - Spoons and bone curettes
ISO 22569, Dentistry - Multifunction handpieces
ISO 22567-2, Dentistry - Laboratory cutters - Part 2: Carbide cutters
ISO 16202-2, Dentistry - Nomenclature of oral anomalies - Part 2: Developmental anomalies of teeth
ISO 16202-1, Dentistry - Nomenclature of oral anomalies - Part 1: Code for the representation of oral anomalies
ISO 13017, Dentistry - Magnetic attachments
ISO 22598, Dentistry - Colour tabs for intraoral tooth colour determination
ISO 10271, Dentistry - Corrosion test methods for metallic materials
ISO 4823, Dentistry - Elastomeric impression and bite registration materials
ISO 22457, Dentistry - Designation system for supernumerary teeth
ISO 27020, Dentistry - Brackets and tubes for use in orthodontics
ISO 21883, Dentistry - Calibration of Color Measuring Instruments and Development
ISO 11609, Dentistry - Dentifrices - Requirements, test methods and marking
ISO 28158, Dentistry - Integrated dental floss and handles
ISO 21850-1, Dentistry - Materials for dental instruments - Part 1: Stainless steel
ISO 10139-2, Dentistry - Soft lining materials for removable dentures - Part 2: Materials for long-term use
ISO 17730, Dentistry - Fluoride varnishes
IEC 80601-2-60, Medical electrical equipment - Part 2-60: Particular requirements for basic safety and essential performance of dental equipment
ISO 20896-1, Dentistry - Digital impression devices - Part 1: Methods for assessing accuracy
ISO 10650/Amd, Dentistry - Powered polymerization activators
ISO 20888, Dentistry - Terminology for forensic oro-dental data
ISO 20570, Dentistry - Oral surgical scalpel handle
ISO 20569, Dentistry - Trephine burs
ISO 3630-6, Dentistry - Endodontic instruments - Part 6: Number coding system
ISO 22052, Dentistry - Central compressed air source equipment
ISO 13078-2, Dentistry - Dental furnace - Test method for evaluation of furnace programme via firing glaze
ISO/TR 18675, Dentistry - Machinable ceramic blanks
Show more Show less
Published 143 standards
Show more Show less
Participants 8 companies and organizations
Dentatus AB, Spånga
Folktandvården Västra Götaland, Göteborg
Göteborgs Universitet, Inst för Odontologi, Göteborg
Lärarförbundet, Stockholm
Sveriges Kommuner och Landsting, Stockholm
Sveriges Tandhygienistförening, Stockholm
Sveriges Tandläkarförbund, Stockholm
TePe Munhygienprodukter AB, Malmö
Show more Show less
International participation 18 international committees
ISO/TC 106, Dentistry
ISO/TC 106/SC 1, Filling and restorative materials
ISO/TC 106/SC 1/WG 17, Orthodontic anchors
ISO/TC 106/SC 2, Prosthodontic materials
ISO/TC 106/SC 3, Terminology
ISO/TC 106/SC 4, Dental instruments
ISO/TC 106/SC 6, Dental equipment
ISO/TC 106/SC 7, Oral hygiene products
ISO/TC 106/SC 8, Dental implants
ISO/TC 106/SC 8/TG 1, Strategic Planning
ISO/TC 106/SC 9, Dental CAD/CAM systems
ISO/TC 106/SC 9/WG 2, Terminology
ISO/TC 106/SC 9/WG 3, Digitizing devices
ISO/TC 106/SC 9/WG 4, Interoperability
ISO/TC 106/SC 9/WG 5, Machined devices
ISO/TC 106/SC 9/WG 6, Machinable blanks
CEN/TC 55, Dentistry
CEN/TC 55/WG 7, Steering Committee
Show more Show less
Financing
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Subjects

Health care technology Dentistry


Årsberättelse 2018

Nu finns årsberättelsen för SIS/TK 327 Tandvårds verksamhet 2018 upplagd för nedladdning. Klicka på "Ladda ner" nedan för att ta del av vad kommittén arbetat med under året som gått.

Contact

If you have questions or want to know more about the SIS standardization activities? Please contact us.

Kristofer Petraeus

Kristofer Petraeus
Project manager
08-55552072
kristofer.petraeus@sis.se

Ulla Hihldor

Ulla Hihldor
Project assistant
+46855552018
ulla.hihldor@sis.se