Standardization · SIS/TK 323

Geodata

Geodata, eller geografisk information, är information som behandlar företeelser som har en koppling till ett läge på jordytan. Informationen innehåller referenser till platser och områden som i sin tur är beskrivna med koordinater och geometriska former. Geodata kan visas som kartor men också användas på många andra sätt.

Världsstandarden ISO 19100 används för geodata. Den utgör grunden för det tekniska ramverk för geodata som används i Sverige.

SIS/TK 323 Geodata är knutpunkten för SIS olika kommittéer med geodatanknytning. Syftet är att att samordna behov av standardisering på geodataområdet. Kommittén tar även fram olika tekniska rapporter som stödjer utvecklingen av en nationell infrastruktur för geodata. Kommitténs uppgift är också att påverka utvecklingen av ISO 19100-standarden och att stödja svensk användning.

More information about the committèes work:

Var med och påverka
Prioriterade standarder inom geodata
Now working on 36 standards
ISO 19164, Geographic Information - Registry Service
ISO/TS 19160-5, Addressing - Part 5: Address rendering for purposes other than mail
EN ISO 19126, Geographic information - Feature concept dictionaries and registers (ISO/DIS 19126:2020)
ISO 19166, Geographic information - BIM to GIS conceptual mapping (B2GM)
ISO 19111-1, Geographic information - Spatial referencing by coordinates - Part 1: Title missing
ISO 19160-2, Addressing — Part 2: Good practices for address assignment schemes
ISO 19143, Geographic information - Filter encoding
ISO 19142, Geographic information - Web feature service
ISO 22591, Space systems — Satellite-based service for a snowplow support system
ISO/TS 19130-3, Geographic information - Imagery sensor models for geopositioning - Part 3: Implementation Schema
ISO 19131, Geographic information - Data product specifications
ISO/TS 19163-2, Geographic information - Content components and encoding rules for imagery and gridded data - Part 2: Implementation schema
ISO 19156, Geographic information - Observations and measurements
ISO 19168-1, Geographic information - Geospatial API for features - Part 1: Core
ISO 19160-6, Addressing - Part 6: Digital interchange models
ISO 19170-1, Geographic information - Discrete Global Grid Systems Specifications - Part 1: Core Reference System and Operations, and Equal Area Earth Reference System
ISO 19159-4, Geographic information - Calibration and validation of remote sensing imagery sensors - Part 4: Space-borne passive microwave radiometers
ISO 19105, Geographic information - Conformance and testing
ISO 6709, Standard representation of geographic point location by coordinates
ISO/TS 19124-1, Geographic information - Calibration and validation of remote sensing data and derived products - Part 1: Fundamentals
ISO 19148, Geographic information - Linear referencing
EN ISO 19148, Geographic information - Linear referencing (ISO/DIS 19148:2020)
ISO 19135-1:2015/Amd 1, Geographic information - Procedures for item registration - Part 1: Fundamentals - Amendment 1
EN ISO 19135-1:2015/A1, Geographic information - Procedures for item registration - Part 1: Fundamentals - Amendment 1 (ISO 19135-1:2015/DAM 1:2020)
ISO 19150-6, Geographic information — Ontology — Part 6: Service ontology registry
ISO/TR 19169, Geographic information — Gap analysis between Geographic Data Files (GDF) and conceptual models of geographic information
EN ISO 19115-2:2019/A1, Geographic information - Metadata - Part 2: Extensions for acquisition and processing - Amendment 1 (ISO 19115-2:2019/DAM 1:2020)
ISO 19115-2:2019/Amd 1, Geographic information - Metadata - Part 2: Extensions for acquisition and processing - Amendment 1
ISO 19115-1:2014/Amd 2, Geographic information - Metadata - Part 1: Fundamentals - Amendment 2
EN ISO 19115-1:2014/A2, Geographic information - Metadata - Part 1: Fundamentals - Amendment 2 (ISO 19115-1:2014/DAM 2:2020)
ISO 19126, Geographic information - Feature concept dictionaries and registers
ISO 19144-2, Geographic information — Classification systems — Part 2: Land Cover Meta Language (LCML)
ISO 19144-3, Geographic information — Classification systems — Part 3: Land Use Meta Language (LUML)
ISO/IEC 20000-12, Information technology — Service management — Part 12: Guidance on the relationship between ISO/IEC 20000-1 and service management frameworks: CMMI-SVC
ISO 19152-1, Geographic information — Land Administration Domain Model (LADM) — Part 1: Fundamentals
EN ISO 19105, Geographic information - Conformance and testing (ISO/DIS 19105:2020)
Show more Show less
Published 95 standards
Show more Show less
Working group 5 workgroups
SIS/TK 323/AG 01, Handledning för datakvalitet
SIS/TK 323/AG 03, Metadata för Geodata
SIS/TK 323/AG 05, Vattensystem
SIS/TK 323/AG 06, Webbkartografi
SIS/TK 323/AG 07, Skoglig information
Show more Show less
Participants 11 companies and organizations
Bisnode Sverige AB, Uppsala
Boverket, KARLSKRONA
Geoforum Sverige, Hägersten
Lantmäteriet, FRÖSÖN
Lantmäteriet Luleå Fastighetsbildningskontor, GÄVLE
Sjöfartsverket, Norrköping
SMHI, Norrköping
Sveriges Kommuner och Regioner, Stockholm
Trafikverket, Sundbyberg
Trafikverket, Borlänge
Trimble Solutions Sweden AB, Västerås
Show more Show less
International participation 18 international committees
ISO/TC 211, Geographic information/Geomatics
ISO/TC 211/AG 1, Outreach advisory group
ISO/TC 211/AG 10, XML maintenance group (XMG)
ISO/TC 211/AG 11, Advisory group to support UN-GGIM and other related UN activities
ISO/TC 211/AG 12, Control body for the ISO geodetic register
ISO/TC 211/AG 2, Advisory group on strategy
ISO/TC 211/AG 3, Programme maintenance group (PMG)
ISO/TC 211/AG 4, Joint advisory group (JAG) ISO/TC 211 – OGC
ISO/TC 211/AG 5, Harmonized model maintenance group (HMMG)
ISO/TC 211/AG 6, Group for Ontology Maintenance (GOM)
ISO/TC 211/AG 7, Terminology maintenance group (TMG)
ISO/TC 211/JWG 11, Joint ISO/TC 211 - ISO/TC 204 WG: GIS-ITS
ISO/TC 211/WG 10, Ubiquitous public access
ISO/TC 211/WG 4, Geospatial services
ISO/TC 211/WG 6, Imagery
ISO/TC 211/WG 7, Information communities
ISO/TC 211/WG 9, Information management
CEN/TC 287, Geographic Information
Show more Show less
Financing
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Termdatabasen Ekvator
Utbildning och Seminarier
Nationella standarder och relevanta dokument under kommitténs ansvar

Subjects

Information technology, office machines (35) Astronomy, geodesy, geography (07.040) Applications of information technology (35.240) Information coding (35.040)


Ny ordförande i det internationella sekretariatet!

Agneta Engberg

Sverige har en viktig roll när det gäller geodata. Sedan några år tillbaka leder Sverige, via SIS, det globala standardiseringsarbetet.

Totalt deltar 37 länder aktivt i det internationella standardiseringsarbetet och 29 länder är observationsländer. Nu får sekretariatet en ny ordförande när Agneta Engberg från Lantmäteriet tar över rodret. Denna vecka möts kommittén i Maribor, Slovenien. Totalt deltar 143 experter från 26 olika länder.

Geodatastandarder tillgängligörs kostnadsfritt

Flera standarder inom geodataområdet  ingår i vårt avtal med Lantmäteriet gällande förbetalda standarder. Följ länken och se om du omfattas av avtalet

Geodatastandarder tillgängliggörs kostnadsfritt. 
 

Relevanta standarder för geodata- en vägledning

Geodata är data som beskriver företeelser och deras geografiska läge. Syftet med den här vägledningen är att hjälpa den som arbetar med geodata i Sverige genom att

  • orientera sig bland standarder för geodata och liknande dokumentation
  • få reda på hur standarder används och har använts

Standarder som ökar samhällsnyttan med geodata

är det övergripande mål som SIS/TK 323 Geodata samlades och tog fram.

Contact

If you have questions or want to know more about the SIS standardization activities? Please contact us.

Fredrik Stenberg
Project manager
fredrik.stenberg@sis.se

Mats Åhlin
Project manager
mats.ahlin@sis.se

Caroline Klementsson
Project assistant
caroline.klementsson@sis.se