Standardization · SIS/TK 322

Post

För post som skickas till andra länder tar det vanligtvis betydligt längre tid att komma fram, även om avståndet är litet, än vad det tar för post som skickas inom landet. Det beror på att post hanteras olika i olika länder. För att förenkla hanteringen över gränser och för att kunna mäta tid och andra kvalitetsaspekter tar man fram standarder för posthantering.

Enhetliga kvalitetsmätningsmetoder och en standardiserad vokabulär ska underlätta förståelsen över gränserna. Det betyder att postkunder i olika länder kan få en snabbare och mer likartad postservice, framförallt över nationsgränserna.

Målet med standarderna är att postgången ska flyta smidigare genom kompatibla system för automatisk läsning och sortering, färre omsorteringar och omlastningar av post samt färre felaktiga adresser i adressregister.

Tidigare kommittéarbete har bland annat resulterat i standarder för Servicekvalitet och Hybridpost.

Den svenska kommittén är i uppdelad i fyra arbetsgrupper som fokuserar på olika områden inom post;

  • AG 1 – Kvalitet
  • AG 2 – Hybridpost
  • AG 3 – Adresser, ID och märkning
  • AG 5 – Brevinkast

Påverka nationellt och internationellt

För att främja en snabb och likvärdig postservice inom Europa vill EU kunna hänvisa till specifikationer i form av standarder. Därför har EU-kommissionen gett den europeiska standardiseringsorganisationen CEN i uppdrag att utarbeta standarder inom postområdet. För ändamålet startade CEN projektet Postal Services i mitten av 1990-talet. Genom att medverka i den europeiska standardiseringsorganisationen CEN skapar kommittén ett forum för svenskt agerande i den europeiska standardiseringen.

Den svenska kommittén arbetar aktivt i den europeiska kommittén CEN/TC 331 – Postal Services.

Standardiseringsarbetet säkerställer därmed att produkterna tillverkas efter samstämmiga krav, som exempelvis föreskrivare kan hänvisa till redan i anbudsskedet. Detta är ett arbete som skapar fri rörlighet och konkurrens av produkter mellan länder, vilket stödjer den svenska exportmarknaden.

More information about the committèes work:

Now working on 6 standards
CEN/TR 17386, Postal services - Transit time measurement for cross border postal items using real mail feasibility study
, Postal services - Transit time measurement for cross border postal items using real mail feasibility study
, Postal services - Requirements to connect, access, participate and further develop open global networks and systems, for postal operators and the wider postal sector players
, Postal services - Electronic advanced data (EAD) in postal operations compliant to security and customs requirements
EN 13850, Postal services - Quality of services - Measurement of the transit time of end-to-end services for single piece priority mail and first class mail
EN 14012, Postal services - Quality of service - Complaints handling principles
Show more Show less
Published 27 standards
Show more Show less
Working group 4 workgroups
SIS/TK 322/AG 01, Kvalitet
SIS/TK 322/AG 02, Hybridpost
SIS/TK 322/AG 03, Adresser, ID och märkning
SIS/TK 322/AG 05, Brevinkast
Show more Show less
Participants 7 companies and organizations
Bostadsrätterna, Stockholm
CityMail Sweden AB, Stockholm
Fria Postoperatörers Förbund, Visby
Post- och telestyrelsen (PTS), Stockholm
PostNord Group AB, Stockholm
PostNord Sverige AB, Stockholm
Svensk Adressändring AB, Stockholm
Show more Show less
International participation 1 international committees
CEN/TC 331, Postal services
Financing
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Subjects

Sociology, services, company organization and management, administration, transport Postal services


SIS-NTC Länk för TK-deltagare
SIS Utbildning Anmäl dig här

Contact

If you have questions or want to know more about the SIS standardization activities? Please contact us.

Bodil Möller

Bodil Möller
Project manager
08-55552187
bodil.moller@sis.se

Ulla Hihldor

Ulla Hihldor
Project assistant
+46855552018
ulla.hihldor@sis.se