Standardization · SIS/TK 304

Kvalitetsledning

Alla organisationer strävar efter att bli mer effektiva och lönsamma för att nå hållbar framgång. För att lyckas med det behöver organisationen arbeta strukturerat, målinriktat och aktivt med kvalitetsledning. Som stöd finns ISO 9001 och ISO 9000-serien, världens mest framgångsrika standarder inom kvalitetsledning.

Kommittén för kvalitetsledning arbetar aktivt för att främja svenska intressen genom att påverka innehåll och riktlinjer i utvecklingen av framtida standarder inom kvalitetsledning. Arbetet pågår såväl nationellt som internationellt.

Kommittén ansvarar för arbetet med ett flertal standarder med betoning på kravstandarden ISO 9001 och vägledningarna inom ISO 9000-serien. Produktportföljen innehåller även ISO 19011 (revision), standarder för kundtillfredsställelse (ISO 10000-serien), kompetensförsörjning (SS 624070) mm.

Kvalitetsledning är ett effektivt styrmedel för en organisations ledning och ett bra hjälpmedel i det dagliga förbättringsarbetet.

Att arbeta effektivt med kvalitetsledning med hjälp av standarder kan stärka organisationens varumärke, konkurrensförmåga och generera nöjdare kunder och anställda.

More information about the committèes work:

Now working on 11 standards
ISO/TR 10013, Guidelines for quality management system documentation
ISO 10015, Quality management - Guidelines for competence management and people development
ISO 10018, Quality management systems - Guidelines on people engagement
ISO/TS Handbok SME, ISO 9001:2015 for Small Enterprises - What to do ? - Advice from ISO/TC 176
ISO 10014, Quality Management- Guidelines for realizing financial and economic benefits
ISO/TR 10017, Quality management — Guidance on statistical techniques for ISO 9001:2015
ISO/TS 23592, Service excellence - Terminology, principles and model
ISO 23686, Measurement and evaluation of service excellence
ISO 10009, Quality Management - Guidance on quality tools and techniques for ISO 9001
ISO/TS 24082, Design of excellent services and outstanding customer experiences
ISO 10010, Quality management - Quality culture - Guidance to people engagement
Show more Show less
Published 25 standards
Show more Show less
Working group 12 workgroups
SIS/TK 304/AG 1.1, Begrepp och Terminologi
SIS/TK 304/AG 2.1, Tolkningsfrågor
SIS/TK 304/AG 2.2, ISO 9001
SIS/TK 304/AG 2.3, Kommunikation och produktsupport
SIS/TK 304/AG 3.1, Kompetensförsörjning
SIS/TK 304/AG 3.2, Validering av individuell kompetens
SIS/TK 304/AG 3.3, Revision
SIS/TK 304/AG 3.4, ISO 10000-serien
SIS/TK 304/AG 3.5, Utbildning
SIS/TK 304/AG 3.6, Kommuner och regioner
SIS/TK 304/AG 3.7, Excellence in service
SIS/TK 304/AU, Kvalitetsledning AU
Show more Show less
Participants 31 companies and organizations
AB Sandvik Materials Technology, Sandviken
BillerudKorsnäs Skog & Industri AB, Gävle
Bureau Veritas Certification Sverige AB, Göteborg
CANEA Partner Group AB, Göteborg
DNV GL Business Assurance Sweden AB, Solna
EmmX IT AB, Huddinge
Ericsson AB, Linköping
Försvarets Materielverk FMV, Stockholm
HSQC AB, Borlänge
Improvact AB, Stockholm
ISS Facility Services AB, Stockholm
Ossiannilsson QOOL Consultancy, Lund
Qvalify AB, Jönköping
Region Norrbotten, Luleå
Riksbyggen Ekonomisk Förening, Stockholm
Riksbyggen Göteborg, Göteborg
Rise Research Institutes of Sweden, Borås
Rise Research Institutes of Sweden, Sundsvall
Scania CV AB, Södertälje
SOS International AB, Danderyd
Statens institutionsstyrelse, Stockholm
Stockholm Vatten AB, Stockholm
Styrelsen för Ackreditering & Teknisk Kontroll, Bromma
Sustema AB, Stockholm
Trygghetsrådet TRS, Stockholm
Västerviks kommun, Västervik
Västra Götalandsregionen, Mölndal
Västra Götalandsregionen, Göteborg
VisionL Kvalitetspartner AB, Norrköping
Volvo Car Corporation, Göteborg
Volvo Group, Göteborg
Show more Show less
International participation 12 international committees
ISO/TC 176, Quality management and quality assurance
ISO/TC 176/SC 1, Concepts and terminology
ISO/TC 176/SC 1/TG 2, Consistency of use of concepts, terms and definitions in ISO/TC 176 standards
ISO/TC 176/SC 1/WG 1, Development of ISO 9000
ISO/TC 176/SC 2, Quality systems
ISO/TC 176/SC 3, Supporting technologies
ISO/TC 176/SC 3/WG 25, Guidance to understand and improve quality culture
ISO/TC 176/TF 4, Future concepts in quality management
ISO/TC 176/TG 1, Communications and product support
ISO/TC 176/TG 2, ISO 9001 Brand Integrity
ISO/TC 232, Education and learning services
ISO/TC 312, Excellence in service
Show more Show less
Financing
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Var med och påverka
Verksamhetsplan och informationsblad

Subjects

Quality management systems (04.080) Quality (06) Competence management systems (04.070)


ISO 9001-trädet

Såhär är ISO 9001-serien uppbyggd. Och den fortsätter hela tiden att växa med nya vägledningar och branschspecifika kvalitetsstandarder.

Contact

If you have questions or want to know more about the SIS standardization activities? Please contact us.

Tina Bohlin
Project manager
08-55552058
tina.bohlin@sis.se

Anna-Karin Jansson
Project assistant
08-55552025
anna-karin.jansson@sis.se