Standardization · SIS/TK 304

Kvalitetsledning

Alla organisationer strävar efter att bli mer effektiva och lönsamma för att nå hållbar framgång. För att lyckas med det behöver organisationen arbeta strukturerat, målinriktat och aktivt med kvalitetsledning. Som stöd finns ISO 9001 och ISO 9000-serien, världens mest framgångsrika standarder inom kvalitetsledning.

Kommittén för kvalitetsledning arbetar aktivt för att främja svenska intressen genom att påverka innehåll och riktlinjer i utvecklingen av framtida standarder inom kvalitetsledning. Arbetet pågår såväl nationellt som internationellt.

Kommittén ansvarar för arbetet med ett flertal standarder med betoning på kravstandarden ISO 9001 och vägledningarna inom ISO 9000-serien. Produktportföljen innehåller även ISO 19011 (revision), standarder för kundtillfredsställelse (ISO 10000-serien), kompetensförsörjning (SS 624070) mm.

Kvalitetsledning är ett effektivt styrmedel för en organisations ledning och ett bra hjälpmedel i det dagliga förbättringsarbetet.

Att arbeta effektivt med kvalitetsledning med hjälp av standarder kan stärka organisationens varumärke, konkurrensförmåga och generera nöjdare kunder och anställda.

More information about the committèes work:

Now working on 9 standards
ISO 10013, Quality management systems -- Guidance for documented information
ISO/TS Handbok SME, ISO 9001:2015 for Small Enterprises - What to do ? - Advice from ISO/TC 176
ISO 10014, Quality Management- Guidelines for realizing financial and economic benefits
ISO 10017, Quality management - Guidance on statistical techniques for ISO 9001:2015
ISO/TS 23592, Service excellence - Principles and model for customer-centered organizations
ISO 23686, Measurement and evaluation of service excellence
ISO 10009, Quality Management - Guidance on quality tools and techniques for ISO 9001
ISO/TS 24082, Design of excellent services and outstanding customer experiences
ISO 10010, Quality management - Quality culture - Guidance to people engagement
Show more Show less
Published 24 standards
Show more Show less
Working group 13 workgroups
SIS/TK 304/AG 1.1, Begrepp och Terminologi
SIS/TK 304/AG 2.1, Tolkningsfrågor
SIS/TK 304/AG 2.2, ISO 9001
SIS/TK 304/AG 2.3, Kommunikation och produktsupport
SIS/TK 304/AG 3.1, Kompetensförsörjning
SIS/TK 304/AG 3.2, Validering av individuell kompetens
SIS/TK 304/AG 3.3, Revision
SIS/TK 304/AG 3.4, ISO 10000-serien
SIS/TK 304/AG 3.5, Utbildning
SIS/TK 304/AG 3.6, Kommuner och regioner
SIS/TK 304/AG 3.7, Excellence in service
SIS/TK 304/AG 3.8, Ledningsgrupper
SIS/TK 304/AU, Kvalitetsledning AU
Show more Show less
Participants 30 companies and organizations
AB Sandvik Materials Technology, Sandviken
BillerudKorsnäs Skog & Industri AB, Gävle
Bureau Veritas Certification Sverige AB, Göteborg
CANEA Partner Group AB, Göteborg
DNV GL Business Assurance Sweden AB, Solna
Ericsson AB, Linköping
Försvarets Materielverk FMV, Stockholm
HSQC AB, Borlänge
Improvact AB, Stockholm
Indea AB, STOCKHOLM
Norrtälje kommun, Norrtälje
Öbergs Miljö & Kvalitetskonsult AB, GÖTEBORG
Ossiannilsson QOOL Consultancy, Lund
People & Process Development AB, Gustavsberg
Qvalify AB, Jönköping
Region Norrbotten, Luleå
Rise Research Institutes of Sweden, Sundsvall
Rise Research Institutes of Sweden, Borås
Scania CV AB, Södertälje
SOS International AB, Danderyd
Stockholm Vatten AB, Stockholm
Styrelsen för Ackreditering & Teknisk Kontroll, Bromma
Sustema AB, Stockholm
Urvision International AB, Danderyd
Västerviks kommun, Västervik
Västra Götalandsregionen, Göteborg
Västra Götalandsregionen Hjälpmedelscentralen, MÖLNDAL
VisionL Kvalitetspartner AB, Norrköping
Volvo Car Corporation, Göteborg
Volvo Group, Göteborg
Show more Show less
International participation 12 international committees
ISO/TC 176, Quality management and quality assurance
ISO/TC 176/SC 1, Concepts and terminology
ISO/TC 176/SC 1/TG 2, Consistency of use of concepts, terms and definitions in ISO/TC 176 standards
ISO/TC 176/SC 1/WG 1, Development of ISO 9000
ISO/TC 176/SC 2, Quality systems
ISO/TC 176/SC 3, Supporting technologies
ISO/TC 176/SC 3/WG 25, Guidance to understand and improve quality culture
ISO/TC 176/TF 4, Future concepts in quality management
ISO/TC 176/TG 1, Communications and product support
ISO/TC 176/TG 2, ISO 9001 Brand Integrity
ISO/TC 232, Education and learning services
ISO/TC 312, Excellence in service
Show more Show less
Financing
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Var med och påverka
Verksamhetsplan och informationsblad

Subjects

Quality management systems (04.080) Quality (06) Competence management systems (04.070)


ISO 9001-trädet

Såhär är ISO 9001-serien uppbyggd. Och den fortsätter hela tiden att växa med nya vägledningar och branschspecifika kvalitetsstandarder.

Webinar: Ny svensk standard för effektivare ledningsgrupper

Den 8 maj 2020 höll SIS Kvalitetsledning ett webinar för att belysa vikten av att ha en effektiv process för ledningsgruppsarbetet på plats. Mötet var också startskottet för SIS arbete att starta upp den svenska arbetsgruppen som får i uppgift att arbeta fram en svensk standard med utgångspunkt från SIS-WA 3:2019 Kvalitetsledning – Processen för effektivt ledningsgruppsarbete, som är en vägledning som visar på ”best practice” för att stödja, förenkla och förbättra ledningsgruppsarbetet.

Missade du att delta kan du titta på hela webinaret nedan samt ta del av presentationerna här (PDF).

Kalender
2020
September
November
Mon
16
ISO/TC 176-möte i Rwanda, Afrika
09:00 - 17:00

Contact

If you have questions or want to know more about the SIS standardization activities? Please contact us.

Tina Bohlin
Project manager
08-55552058
tina.bohlin@sis.se

Anna-Karin Jansson
Project assistant
08-55552025
anna-karin.jansson@sis.se