Standardization · SIS/TK 301

Arbetsmiljöledningssystem

Ett offensivt arbetsmiljöarbete är strategiskt viktigt för de flesta organisationer idag. Konkurrensfördelarna visar sig både vid rekrytering av personal, vid upphandlingar och i PR-sammanhang. Att använda standarderna inom arbetsmiljöledningssystem gör det enklare att arbeta med dessa frågor. Just nu pågår utveckling av en internationell handbok som stödjer implementering av ISO 45001.

Kommittén för arbetsmiljöledningssystem är med och aktivt påverkar innehåll och riktlinjer för framtida standarder, både nationellt och internationellt. Standarderna beskriver ledningssystem för arbetsmiljö med ett systematiskt angreppssätt för arbetsmiljöarbetet. Att använda dessa standarder gör det enklare att jobba med frågorna tillsammans med andra ledningssystemsfrågor.

Arbetsmiljöfrågorna är en viktig del av arbetet med hållbar utveckling, i vilket bland annat kvalitet, yttre miljö och säkerhet ingår. Standarderna bidrar till att på ett systematiskt sätt kontrollera organisationens direkta och indirekta arbetsmiljöaspekter och -prestanda. En förbättrad arbetsmiljöprestanda bidrar i förlängningen till en förbättrad livskvalitet och minskade samhällskostnader för arbetsrelaterad ohälsa. Standarderna skapar ekonomisk och arbetsmiljömässig nytta i form av t.ex. ökad effektivitet i arbetsmiljöarbetet, eliminerade eller minskade risker för personal och andra intressenter som skulle kunna bli utsatta för arbetsmiljörisker, minskade kostnader för sjuk- och annan frånvaro samt rehabilitering, förbättrad livskvalitet för de anställda, trovärdighet för organisationens arbetsmiljöarbete och ökad kompetens inom organisationen.

Anna Gruffman berättar om den nya standarden för arbetsmiljöledningssystem

 

More information about the committèes work:

Now working on 3 standards
ISO 45003, Occupational health and safety management - Psychological health and safety in the workplace - Guidelines
ISO , A practical guide for smaller organizations - ISO 45001 Occupational health & safety management systems
ISO 45002, Occupational health and safety management - General guidelines for the implementation of ISO 45001:2018
Working group 1 workgroups
SIS/TK 301/AG 01, Tolkningsfrågor ISO 45001
Participants 18 companies and organizations
6D Sustainability AB, Göteborg
AB Sandvik Materials Technology, Sandviken
Air Liquide Gas AB, Malmö
Arbetsmiljöverket, Stockholm
Bonava AB, Stockholm
Bonava Sverige AB, Stockholm
Bureau Veritas Certification Sverige AB, Göteborg
Ericsson AB (EAB), Kista
Ericsson AB (EAB), Stockholm
Industrifacket Metall, Stockholm
Landsorganisationen i Sverige LO, Stockholm
Morenni AB, Limhamn
Nawrins Service AB, Klippan
NCC Sverige AB, Solna
RISE Research Institutes of Sweden AB, Borås
Sandvik Machining Solutions Sverige AB, Gimo
Scania CV AB, Södertälje
Unionen, Stockholm
Show more Show less
International participation 4 international committees
ISO/TC 283, Occupational health and safety management
ISO/TC 283/TG 3, Revision of Annex SL
ISO/TC 283/WG 2, Psychological health and safety in the workplace
ISO/TC 283/WG 3, Implementation Handbook
Show more Show less
Financing
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer Vill du delta?

Subjects

Management system (04) Occupational health and safety management systems (04.030)