Login

Standardization · SIS/TK 300

Förtillverkade fjärrvärmerör

Förtillverkade fjärrvärmesystem möjliggör en marknadsanpassad konkurrens på lika villkor och förenklar egenskapsredovisningen. Standardiserade krav på funktion, provningsmetoder, dimension, material m.m. skapar förutsättningar för rationell tillverkning och underlättar en effektiv lagerhållning hos underleverantörer. Kommitténs vision är att skapa förutsättningar för fjärrvärmesystem med hög leveranssäkerhet under lång tid, till låga kostnader och med minimal miljöpåverkan.

För användare såsom t.ex. värmeverken innebär användandet av standardiserade förtillverkade fjärrvärmerör att inköp och underhåll underlättas och att kostnaderna därmed kan minskas. Sammantaget ger detta en enklare och säkrare kommunikation mellan olika aktörer och större säkerhet vid byggande och användning av fjärrvärme.

More information about the committèes work:

Läs mer om Förtillverkade fjärrvärmerör
Now working on 13 standards
EN xxxxx-3, District cooling pipes — Factory made flexible pipe systems — Part 3: Non-bonded system with plastic service pipes; requirements and test methods
EN xxxxx-2, District cooling pipes — Factory made flexible pipe systems — Part 2: Bonded system with plastic service pipes; requirements and test methods
EN xxxxx-1, District cooling pipes — Factory made flexible pipe systems — Part 1: Classification, general requirements and test methods
EN 14419, District heating pipes - Bonded single and twin pipe systems for buried hot water networks - Surveillance systems
EN 15698-2, District heating pipes - Bonded twin pipe systems for directly buried hot water networks - Part 2: Factory made fitting and valve assemblies of steel service pipes, polyurethane thermal insulation and one casing of polyethylene
EN 15698-1, District heating pipes - Bonded twin pipe systems for directly buried hot water networks - Part 1: Factory made twin pipe assembly of steel service pipe, polyurethane thermal insulation and a casing of polyethylene
EN 448, District heating pipes - Bonded single pipe systems for directly buried hot water networks - Factory made fitting assemblies of steel service pipes, polyurethane thermal insulation and a casing of polyethylene
EN 488, District heating pipes - Bonded single pipe systems for directly buried hot water networks - Factory made steel valve assembly for steel service pipes, polyurethane thermal insulation and a casing of polyethylene
EN 253, District heating pipes - Bonded single pipe systems for directly buried hot water networks - Factory made pipe assembly of steel service pipe, polyurethane thermal insulation and a casing of polyethylene
EN 17248, District heating and district cooling pipe systems - Terms and definitions
EN 489-1, District heating pipes - Bonded single and twin pipe systems for buried hot water networks - Part 1: Joint casing assemblies and thermal insulation for hot water networks in accordance with EN 13941-1
EN 13941-2, District heating pipes - Design and installation of thermal insulated bonded single and twin pipe systems for directly buried hot water networks - Part 2: Installation
EN 13941-1, District heating pipes - Design and installation of thermal insulated bonded single and twin pipe systems for directly buried hot water networks - Part 1: Design
Show more Show less
Published 12 standards
Show more Show less
Participants 9 companies and organizations
Borealis AB, Stenungsund
DS, Dansk Standard, Nordhavn
Energiföretagen Sverige - Swedenergy - AB, Stockholm
Energiforsk AB, Stockholm
Powerpipe Systems AB, Hisings Kärra
Rise Research Institutes of Sweden, Göteborg
Sinfra, Stockholm
Standardservice Klas Lindqvist, Tumba
Uponor AB, Virsbo
Show more Show less
International participation 11 international committees
CEN/TC 107, Prefabricated district heating and district cooling pipe systems
CEN/TC 107/WG 10, Flexible pipe systems for district heating
CEN/TC 107/WG 11, Surveillance facilities
CEN/TC 107/WG 12, Joint Working Group with CEN/TC 155 - Requirements and test methods of cross linkable PE-Xb
CEN/TC 107/WG 13, Joint Working Group with CEN/TC 267 - Preinsulated district heating pipe systems - Design and installation
CEN/TC 107/WG 14, District cooling
CEN/TC 107/WG 2, Prefabricated district heating pipes systems - Basic considerations. Technical editing
CEN/TC 107/WG 3, PUR-foam properties
CEN/TC 107/WG 4, Joints
CEN/TC 107/WG 5, Fittings and valves
CEN/TC 107/WG 9, PE casings
Show more Show less
Financing
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Subjects

Energy and heat transfer engineering General Heat recovery, thermal insulation General