Standardization · SIS/TK 298

Konstruktion, tillverkning och kontroll av tryckbärande anordningar

Tryckbärande anordningar omfattas av bl.a. EUs direktiv 2014/68/EU, vanligen benämnt PED. Vad bör man tänka på när man planerar att beställa, beräkna, konstruera, tillverka, importera, använda en anläggning med tryckkärl och rörledningar? Hur uppfyller du EU-direktiv (PED, AFS 2016:1) med hjälp bl.a. av serierna SS-EN 13445 för tryckkärl (ej eldberörda) och SS-EN 13480 för industriella rörledningar av metalliska material? Du behöver kanske hjälp när det gäller tolkningar av regler, standarder, EU-direktiv?

SIS tekniska kommitté för konstruktion, tillverkning och kontroll av tryckbärande anordningar arbetar bland annat med att sprida kunskap om standarder och regler för tryckkärl och industriella rörledningar till svenska industrin, konsulter, konstruktörer, anläggningsägare, tillverkare, importörer, inköpare och andra som berörs av reglerna för tryckbärande anordningar. Gamla normer och anvisningar som Tryckkärlsnormer och Rörledningsnormer är i stora delar inaktuella, de uppfyller i vissa delar inte de krav på säkerhet som ställs i EU:s direktiv. Kommittén har bl a översatt standarderna SS-EN 13445 och SS-EN 13480 för att underlätta användningen av dessa standarder som gäller.

Påverka nationellt och internationellt

Kommittén ger företag, myndigheter och organisationer tillfälle att påverka utformningen av europeiska standarder (bl a SS-EN 13445, SS-EN 13480, SS-EN 764, SS-EN 286, SS-EN 12952 och SS-EN 12953) för tryckbärande anordningar, så att innehållet i den slutliga standarden motsvarar förväntningarna på säkerhet och kostnadseffektivitet samt i tillämpliga fall stöder EUs direktiv för tryckbärande anordningar.

Kommittén deltar aktivt i flera europeiska CEN kommittéer:

  • CEN/TC 54 Unfired pressure vessels,
  • CEN/TC 267 Industrial piping and pipelines,
  • CEN/TC 269 Shell and water-tube boiler,
  • CEN/TC 286 Liquefied petroleum gas equipment and accessories (bara för stationära anordningar),

och bevakar andra kommittéer:

  • CEN/TC 74 Flanges and their joints,
  • ISO/TC 11 Boilers and pressure vessels.

More information about the committèes work:

Now working on 28 standards
EN 13445-3:2014/prA20:2019, Unfired pressure vessels - Part 3: Design
EN 286-4, Simple unfired pressure vessels designed to contain air or nitrogen - Part 4: Aluminium alloy pressure vessels designed for air braking equipment andauxiliary pneumatic equipment for railway rollingstock
EN 286-3, Simple unfired pressure vessels designed to contain air or nitrogen - Part 3: Steel pressure vessels designed for air braking equipment and auxiliarypneumatic equipment for railway rolling stock
EN 286-2, Simple unfired pressure vessels designated to contain air or nitrogen - Part 2: Pressure vessels for air braking and auxiliary systems for motor vehicles and their trailers
EN 13480-3:2017/A1, Metallic industrial piping - Part 3: Design and calculation
EN 12952-6, Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 6: Inspection during construction; documentation and marking of pressure parts of the boiler
EN 12952-5, Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 5: Workmanship and construction of pressure parts of the boiler
EN 13445-10:2015/A1:2019, Unfired pressure vessels - Part 10: Additional requirements for pressure vessels of nickel and nickel alloys
EN 13445-4/prA3, Unfired pressure vessels - Part 4: Fabrication
EN 13445-3/prA15, Unfired pressure vessels - Part 3: Design
EN 13445-14, Unfired pressure vessels - Additional requirements for pressure equipment and pressure components fabricated with additive manufacturing methods
EN 13480-4:2017/A1, Metallic industrial piping - Part 4: Fabrication and installation
EN 13345-12, Unfired pressure vessels - Additional requirements for pressure vessels of copper and copper alloys
EN 13480-3:2017/A3, Metallic industrial piping - Part 3: Design and calculation
EN 13480-3:2017/A2, Metallic industrial piping - Part 3: Design and calculation
EN 13445-11, Unfired pressure vessels - Part 11: Additional requirements for pressure vessels of titanium and titanium alloys
EN 764-7, Pressure equipment - Part 7: Safety systems for unfired pressure equipment
EN 12953-5, Shell boilers - Part 5: Inspection during construction, documentation and marking of pressure parts of the boiler
EN 15776, Unfired pressure vessels - Requirements for the design and fabrication of pressure vessels and pressure vessel parts constructed from cast iron with an elongation after fracture equal or less than 15 %
EN 13445-5:2014/A2, Unfired pressure vessels - Part 5: Inspection and testing
EN 13445-3:2014/A12, Unfired pressure vessels - Part 3: Design
EN 13445-4:2014/A2, Unfired pressure vessels - Part 4: Fabrication
EN 13480-9, Metallic industrial piping - Part 9: Additional requirements for nickel and nickel alloys piping
EN 12542, LPG equipment and accessories - Static welded steel cylindrical tanks, serially produced for the storage of Liquefied Petroleum Gas (LPG) having a volume not greater than 13 m³ - Design and manufacture
EN 13445-8:2014/A2, Unfired pressure vessels - Part 8: Additional requirements for pressure vessels of aluminium and aluminium alloys
EN 13445-3:2014/A9, Unfired pressure vessels - Part 3: Design
EN 16125, LPG Equipment and Accessories - Pipework systems and supports - LPG in liquid phase and vapour pressure phase
EN 13445-1:2014/A1, Unfired pressure vessels - Part 1: General
Show more Show less
Published 81 standards
Show more Show less
Participants 28 companies and organizations
AB Sandvik Materials Technology, Sandviken
ÅF-Industry AB, Göteborg
Alfa Laval Lund AB, Lund
Arbetsmiljöverket, Stockholm
AstraZeneca AB Sweden, Södertälje
Caverion Sverige AB, Karlstad
DEKRA Industrial AB, Solna
Force Technology Sweden AB, Solna
Forsmarks Kraftgrupp AB, Östhammar
FVB Sverige AB, Västerås
Getinge Sterilization AB, Getinge
Ingenjörsfirman Rörkraft AB, Karlshamn
Kiwa Inspecta AB, Solna
LaPlast AB, Kungsör
Northvolt AB, Stockholm
OKG AB, Oskarshamn
Outokumpu Stainless AB, Avesta
Preem AB, Lysekil
Rejlers Sverige AB, Älvsjö
Ringhals AB, Väröbacka
Strålsäkerhetsmyndigheten, Stockholm
Styrelsen för ackreditering & teknisk kontroll Swedac, Borås
Tiogruppen, Lysekil
UcoTek AB, Rönninge
Valmet AB, Karlstad
Valmet AB, Göteborg
Vattenfall AB Heat Nordic, Uppsala
VEÅ AB, Sävsjö
Show more Show less
International participation 7 international committees
ISO/TC 11, Boilers and pressure vessels
CEN/BT/WG 146, EN 13445 Migration Help Desk (Unfired pressure vessels)
CEN/TC 269, Shell and water tubes boilers
CEN/TC 269/WG 1, Water-tube boilers
CEN/TC 269/WG 2, Shell boilers
CEN/TC 286, Liquefied petroleum gas equipment and accessories
CEN/TC 54, Unifired pressure vessels
Show more Show less
Financing
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Vill du delta? Läs mer

Subjects

Fluid systems and components for general use Fluid storage devices Pressure vessels Unfired pressure vessels Pipeline components and pipelines General Pressure vessels, metallic industrial piping Fluid power systems Other Energy and heat transfer engineering Gas and steam turbines, steam engines Construction materials and building Installations in buildings Central heating systems Unfired pressure vessels (SS-EN 13445) Pressure vessels - Metallic industrial piping (SS-EN 13480) Fluid systems, General Quantities and units Metrology and measurement, physical phenomena Linear and angular measurements Measuring instruments