Standardization · SIS/TK 296

Gasflaskor

Vill du vara alltid uppdaterad med de nya regler (ADR, TPED, PED) och standarder som kommer? Behöver du kanske hjälp med tolkning av regelverk, föreskrifter, EU-direktiv och standarder? Vill du träffa branschen?

SIS tekniska kommitté för gasflaskor arbetar bland annat med att sprida kunskap om standarder och regler som gäller för gasflaskor, deras ventiler, tillbehör och krav angående konstruktion, tillverkning drift och underhåll. Vi vill upprätthålla lätttillgänglighet till standarder och regler (ADR-S, TPED, PED etc) som uppdateras regelbundet. Kommittén försöker att ha en gemensam tolkning av regler.

Att upprätta dessa säkerhetskrav ger i slutänden säkra och kostnadseffektiva gasflaskor.

Standarderna för gasflaskor utarbetas för att stödja kraven i internationella regler och EU-direktiv, vilket även underlättar handeln.

Det är viktigt för branschen att utbyta erfarenheter, svårigheter, informeras om inträffade olyckor. Vi har en neutral plattform där man kan diskutera och förstå var svårigheter finns samt ge sina synpunkter. Alla röster är viktiga.

Vi bevakar nya tekniker, nya utrustningar till exempel ultraljudprovning.

Påverka nationellt och internationellt

Kommittén ger företag, myndigheter och organisationer tillfälle att påverka utformningen av europeiska och internationella standarder (bl a standarder för återkommande kontroll enligt 6.2.4 i ADR) för gasflaskor, så att innehållet i den slutliga standarden motsvarar förväntningarna på säkerhet och kostnadseffektivitet samt i tillämpliga fall stöder föreskrifterna.

Kommittén deltar aktivt i flera europeiska CEN och internationella ISO kommittéer:

  • CEN/TC 23 Transportable gas cylinders,
  • CEN/TC 286 Liquefied petroleum gas equipment and accessories (bara för gasflaskor),
  • ISO/TC 58 Gas cylinders.

More information about the committèes work:

Now working on 45 standards
ISO 22435, Gas cylinders - Cylinder valves with integrated pressure regulator - Specification and type testing
ISO 11513:2011/A1, Gas cylinders - Refillable welded steel cylinders containing materials for sub-atmospheric gas packaging (excluding acetylene) - Design, construction, testing, use and periodic inspection
EN 12245, Transportable gas cylinders - Fully wrapped composite cylinders
CEN/TR 14473, Transportable gas cylinders - Porous materials for acetylene cylinders
ISO 9809-1, Gas cylinders - Refillable seamless steel gas cylinders - Design, construction and testing - Part 1: Quenched and tempered steel cylinders with tensile strength less than 1 100 MPa
ISO 9809-2, Gas cylinders - Refillable seamless steel gas cylinders - Design, construction and testing - Part 2: Quenched and tempered steel cylinders with tensile strength greater than or equal to 1 100 MPa
ISO 9809-3, Gas cylinders - Refillable seamless steel gas cylinders - Design, construction and testing - Part 3: Normalized steel cylinders
ISO 21985, Non-refillable metallic gas cylinders for use with portable butane gas cookers - Construction, inspection, testing and marking
ISO 11118:2015/Amd 1, Gas cylinders - Non-refillable metallic gas cylinders - Specification and test methods
EN , Transportable gas cylinders - Fully wrapped composite cylinders for hydrogen
EN ISO 19884, Gaseous hydrogen - Cylinders and tubes for stationary storage (ISO/FDIS 19884:2019)
ISO 9809-4, Gas cylinders - Refillable seamless steel gas cylinders - Design, construction and testing - Part 4: Stainless steel cylinders with an Rm value of less than 1 100 MPa
ISO 11623, Gas cylinders - Composite construction - Periodic inspection and testing
ISO 14456:2015/Amd 1, Gas cylinders - Gas properties and associated classification (FTSC) codes - Amendment 1
ISO 11439:2013/Amd 1, Gas cylinders - High pressure cylinders for the on-board storage of natural gas as a fuel for automotive vehicles - Amendment 1
ISO 11114-1, Gas cylinders - Compatibility of cylinder and valve materials with gas contents - Part 1: Metallic materials
ISO 23802, Gas cylinders - Composite tubes permanently mounted in a frame - Periodic inspection and testing
ISO 11114-2, Gas cylinders - Compatibility of cylinder and valve materials with gas contents - Part 2: Non-metallic materials
ISO 23876, Gas cylinders - Cylinders and tubes of composite construction - Acoustic emission (AE) testing for periodic inspection and testing
ISO 11119-1, Gas cylinders - Refillable composite gas cylinders and tubes - Design, construction and testing - Part 1: Hoop wrapped fibre reinforced composite gas cylinders and tubes up to 450 l
ISO 11119-2, Gas cylinders - Refillable composite gas cylinders and tubes - Design, construction and testing - Part 2: Fully wrapped fibre reinforced composite gas cylinders and tubes up to 450 l with load-sharing metal liners
ISO 11119-3, Gas cylinders - Refillable composite gas cylinders and tubes - Design, construction and testing - Part 3: Fully wrapped fibre reinforced composite gas cylinders and tubes up to 450 l with non-load-sharing metallic or non-metallic liners or without liners
EN 17339, Transportable gas cylinders - Fully wrapped carbon composite cylinders and tubes for hydrogen
ISO 11114-5, Gas cylinders - Compatibility of cylinder and valve materials with gas contents - Part 5: Test methods for selecting plastic liners
ISO 17871, Gas cylinders - Quick-release cylinder valves - Specification and type testing
EN ISO 11114-1, Gas cylinders - Compatibility of cylinder and valve materials with gas contents - Part 1: Metallic materials (ISO/FDIS 11114-1:2020)
ISO 16148:2016/PRF Amd 1, Gas cylinders - Refillable seamless steel gas cylinders and tubes - Acoustic emission examination (AT) and follow-up ultrasonic examination (UT) for periodic inspection and testing
EN ISO 11623, Gas cylinders - Composite construction - Periodic inspection and testing
EN ISO 407, Small medical gas cylinders - Pin-index yoke-type valve connections (ISO/DIS 407:2020)
EN 13953, LPG equipment and accessories - Pressure relief valves for transportable refillable cylinders for Liquefied Petroleum Gas (LPG)
ISO 13088:2011/Amd 1, Gas cylinders - Acetylene cylinder bundles - Filling conditions and filling inspection
EN 14894, LPG equipment and accessories - Cylinder and drum marking
EN 16119, LPG equipment and accessories - Sealing caps and plugs for LPG cylinder and pressure vessel valves - Specification and testing
ISO 407, Small medical gas cylinders - Pin-index yoke-type valve connections
ISO 22434, Transportable gas cylinders - Inspection and maintenance of cylinder valves
EN 14427, LPG equipment and accessories - Transportable refillable fully wrapped composite cylinders for LPG - Design and construction
EN ISO 17871, Gas cylinders - Quick-release cylinder valves - Specification and type testing (ISO/FDIS 17871:2020)
EN ISO 16148:2016/A1, Gas cylinders - Refillable seamless steel gas cylinders and tubes - Acoustic emission examination (AT) and follow-up ultrasonic examination (UT) for periodic inspection and testing - Amendment 1 (ISO 16148:2016/DAM 1:2020)
ISO 18119:2018/Amd 1, Gas cylinders - Seamless steel and seamless aluminium-alloy gas cylinders and tubes - Periodic inspection and testing
ISO 11515, Gas Cylinders - Refillable composite reinforced tubes of water capacity between 150 l and 3 000 l - Design, construction and testing
EN ISO 13088:2011/A1, Gas cylinders - Acetylene cylinder bundles - Filling conditions and filling inspection - Amendment 1 (ISO 13088:2011/DAM 1: 2020)
ISO 23826, Gas cylinders - Ball valves - Specification and type testing
ISO 10297:2020, Gas cylinders — Cylinder valves — Specification and type testing
ISO 22435:2020, Gas cylinders — Cylinder valves with integrated pressure regulators — Specification and type testing
EN ISO 18119:2018/A1, Gas cylinders - Seamless steel and seamless aluminium-alloy gas cylinders and tubes - Periodic inspection and testing - Amendment 1 (ISO 18119:2018/DAM 1:2020)
Show more Show less
Published 174 standards
Show more Show less
Working group 1 workgroups
SIS/TK 296/AG 01, Återkommande kontroll av gasflaskor
Participants 19 companies and organizations
AB Upplands Brandservice, Uppsala
AGA AS, OSLO
Air Liquide Gas AB, Malmö
Ekma-Luft AB, Mullsjö
Energigas Sverige Service AB, Stockholm
Fogmaker International AB, Växjö
Försvarets Materielverk FMV, Stockholm
Interspiro AB, Täby
Kiwa Inspecta AB, Solna
L Rönning AB, Ängelholm
Linde Gas AB, Lidingö
Linde Gas AB, Knivsta
Myndigheten För Samhällsskydd och Beredskap (MSB), Karlstad
Presto Brandsäkerhet AB, Katrineholm
Primagaz Sverige AB, Stenungsund
Sievert AB, Solna
Spiromec AB, Linköping
Styrelsen för Ackreditering & Teknisk Kontroll, Bromma
Styrelsen för ackreditering & teknisk kontroll Swedac, Fagersta
Show more Show less
International participation 7 international committees
ISO/TC 58, Gas cylinders
ISO/TC 58/SC 2, Cylinder fittings
ISO/TC 58/SC 3, Cylinder design
ISO/TC 58/SC 4, Operational requirements for gas cylinders
CEN/TC 181, Dedicated liquefied petroleum gas appliances
CEN/TC 23, Transportable gas cylinders
CEN/TC 286, Liquefied petroleum gas equipment and accessories
Show more Show less
Financing
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Vill du delta? Läs mer
Aktuella remisser Att kommentera

Subjects

Fluid systems and components for general use (23) Fluid storage devices (23.020) Pressure vessels (23.020.30) Valves (23.060) General (23.060.01) Pressure vessels (23.020.30) Pressure regulators (23.060.40) Small craft (47.080) Products of the chemical industry (71.100) Gases for industrial application (71.100.20) Gaseous fuels (75.160.30)