Standardization · SIS/TK 296

Gasflaskor

Vill du vara alltid uppdaterad med de nya regler (ADR, TPED, PED) och standarder som kommer? Behöver du kanske hjälp med tolkning av regelverk, föreskrifter, EU-direktiv och standarder? Vill du träffa branschen?

SIS tekniska kommitté för gasflaskor arbetar bland annat med att sprida kunskap om standarder och regler som gäller för gasflaskor, deras ventiler, tillbehör och krav angående konstruktion, tillverkning drift och underhåll. Vi vill upprätthålla lätttillgänglighet till standarder och regler (ADR-S, TPED, PED etc) som uppdateras regelbundet. Kommittén försöker att ha en gemensam tolkning av regler.

Att upprätta dessa säkerhetskrav ger i slutänden säkra och kostnadseffektiva gasflaskor.

Standarderna för gasflaskor utarbetas för att stödja kraven i internationella regler och EU-direktiv, vilket även underlättar handeln.

Det är viktigt för branschen att utbyta erfarenheter, svårigheter, informeras om inträffade olyckor. Vi har en neutral plattform där man kan diskutera och förstå var svårigheter finns samt ge sina synpunkter. Alla röster är viktiga.

Vi bevakar nya tekniker, nya utrustningar till exempel ultraljudprovning.

Påverka nationellt och internationellt

Kommittén ger företag, myndigheter och organisationer tillfälle att påverka utformningen av europeiska och internationella standarder (bl a standarder för återkommande kontroll enligt 6.2.4 i ADR) för gasflaskor, så att innehållet i den slutliga standarden motsvarar förväntningarna på säkerhet och kostnadseffektivitet samt i tillämpliga fall stöder föreskrifterna.

Kommittén deltar aktivt i flera europeiska CEN och internationella ISO kommittéer:

  • CEN/TC 23 Transportable gas cylinders,
  • CEN/TC 286 Liquefied petroleum gas equipment and accessories (bara för gasflaskor),
  • ISO/TC 58 Gas cylinders.

More information about the committèes work:

Now working on 63 standards
EN ISO 11114-1, Gas cylinders - Compatibility of cylinder and valve materials with gas contents - Part 1: Metallic materials (ISO/DIS 11114-1:2019)
ISO/TR 13086-4, Gas cylinders - Guidance for design of composite cylinders - Part 4: Cyclic fatigue of fibers and liners
ISO 17871, Gas cylinders - Quick-release cylinder valves - Specification and type testing
EN ISO 14456-1/prA1, Gas cylinders - Gas properties and associated classification (FTSC) codes - Amendment 1 (ISO 14456:2015/DAM 1:2018)
ISO 11114-5, Gas cylinders - Compatibility of cylinder and valve materials with gas contents - Part 5: Test methods for selecting plastic liners
EN 17339, Transportable gas cylinders - Fully wrapped carbon composite cylinders and tubes for hydrogen use
ISO 11119-3, Gas cylinders - Refillable composite gas cylinders and tubes - Design, construction and testing - Part 3: Fully wrapped fibre reinforced composite gas cylindersand tubes up to 450L with non-load-sharing metallic or non-metallic liners
ISO 11119-2, Gas cylinders - Refillable composite gas cylinders and tubes - Design, construction and testing - Part 2: Fully wrapped fibre reinforced composite gas cylinders and tubes up to 450 l with load-sharing metal liners
ISO 11119-1, Gas cylinders - Refillable composite gas cylinders and tubes - Design, construction and testing - Part 1: Hoop wrapped fibre reinforced composite gas cylinders and tubes up to 450 l
ISO/TS 19016, Gas cylinders - Cylinders and tubes of composite construction - Modal acoustic emission (MAE) testing for periodic inspection and testing
ISO 23876, Gas cylinders - Cylinders and tubes of composite construction - Acoustic emission (AE) testing for periodic inspection and testing
EN ISO 10961, Gas cylinders - Cylinder bundles - Design, manufacture, testing and inspection (ISO/DIS 10961:2018)
EN ISO 11117, Gas cylinders - Valve protection caps, guards and shrouds - Design, construction and tests (ISO/DIS 11117:2018)
ISO 23826, Gas cylinders - Ball valves - Specification and type testing
ISO 23802, Gas cylinders - Composite tubes permanently mounted in a frame - Periodic inspection and testing
EN 1440:2016+A1:2018/A2:2019, LPG equipment and accessories - Transportable refillable traditional welded and brazed steel Liquefied Petroleum Gas (LPG) cylinders - Periodic inspection
EN ISO 10462:2013/A1, Gas cylinders - Acetylene cylinders - Periodic inspection and maintenance - Amendment 1 (ISO 10462:2013/DAM 1:2018)
ISO 11114-1, Gas cylinders - Compatibility of cylinder and valve materials with gas content - Part 1: Metallic materials
ISO 11439:2013/Amd 1, Gas cylinders - High pressure cylinders for the on-board storage of natural gas as a fuel for automotive vehicles - Amendment 1
ISO 14456:2015/Amd 1, Gas cylinders - Gas properties and associated classification (FTSC) codes - Amendment 1
EN ISO 11118:2015/A1, Gas cylinders - Non-refillable metallic gas cylinders - Specification and test methods (ISO 11118:2015:DAM 1:2018)
ISO 11623, Gas cylinders - Composite construction - Periodic inspection and testing
ISO 9809-4, Gas cylinders - Refillable seamless steel gas cylinders - Design, construction and testing - Part 4: Stainless steel cylinders with an Rm value of less than 1 100 MPa
EN ISO 9809-3, Gas cylinders - Design, construction and testing of refillable seamless steel gas cylinders and tubes - Part 3: Normalized steel cylinders and tubes (ISO/FDIS 9809-3:2019)
EN ISO 9809-2, Gas cylinders - Design, construction and testing of refillable seamless steel gas cylinders and tubes - Part 2: Quenched and tempered steel cylinders and tubes with tensile strength greater than or equal to 1 100 MPa (ISO/FDIS 9809-2:2019)
EN ISO 9809-1, Gas cylinders - Design, construction and testing of refillable seamless steel gas cylinders and tubes - Part 1: Quenched and tempered steel cylinders and tubes with tensile strength less than 1 100 MPa (ISO/FDIS 9809-1:2019)
EN 16728:2016+A1:2018/A2:2019, LPG equipment and accessories - Transportable refillable LPG cylinders other than traditional welded and brazed steel cylinders - Periodic inspection
ISO 407, Small medical gas cylinders - Pin-index yoke-type valve connections
ISO 11117, Gas cylinders - Valve protection caps, guards and shrouds - Design, construction and tests
EN ISO 15995, Gas cylinders - Specifications and testing of LPG cylinder valves - Manually operated (ISO/FDIS 15995:2019)
EN ISO 14245, Gas cylinders - Specifications and testing of LPG cylinder valves - Self-closing (ISO/FDIS 14245:2019)
EN 15202, LPG equipment and accessories - Essential operational dimensions for LPG cylinder valve outlet and associated equipment connections
ISO 23088, Gas cylinders - Periodic inspection and testing of welded steel pressure drums - Capacities up to 1 000 l
EN ISO 19884, Gaseous hydrogen - Cylinders and tubes for stationary storage (ISO/FDIS 19884:2019)
ISO 10961, Gas cylinders - Cylinder bundles - Design, manufacture, testing and inspection
ISO PRF 11513, Gas cylinders -- Refillable welded steel cylinders containing materials for sub-atmospheric gas packaging (excluding acetylene) -- Design, construction, testing, use and periodic inspection
EN , Transportable gas cylinders - Fully wrapped composite cylinders for hydrogen
ISO 10297:2014/A1, Gas cylinders - Cylinder valves - Specification and type testing - Amendment 1: Pressure drums and tubes
ISO 11118:2015/Amd 1, Gas cylinders - Non-refillable metallic gas cylinders - Specification and test methods
ISO 14246:2014/A1, Gas cylinders - Cylinder valves - Manufacturing tests and examinations
ISO 21985, Non-refillable metallic gas cylinders for use with portable butane gas cookers - Construction, inspection, testing and marking
ISO 11363-1, Gas cylinders - 17E and 25E taper threads for connection of valves to gas cylinders - Part 1: Specifications
ISO 9809-3, Gas cylinders - Refillable seamless steel gas cylinders - Design, construction and testing - Part 3: Normalized steel cylinders
ISO 9809-2, Gas cylinders - Refillable seamless steel gas cylinders - Design, construction and testing - Part 2: Quenched and tempered steel cylinders with tensile strength greater than or equal to 1 100 MPa
ISO 9809-1, Gas cylinders - Refillable seamless steel gas cylinders - Design, construction and testing - Part 1: Quenched and tempered steel cylinders with tensile strength less than 1 100 MPa
ISO/TR 11364, Gas cylinders - Compilation of national and international valve stem/gas cylinder neck threads and their identification and marking system
CEN/TR 14473, Transportable gas cylinders - Porous materials for acetylene cylinders
EN 15888, Gas cylinders - Bundles of cylinders - Periodic inspection and testing
ISO 10156, Gases and gas mixtures - Determination of fire potential and oxidizing ability for the selection of cylinder valve outlets
EN 12245, Transportable gas cylinders - Fully wrapped composite cylinders
EN 12807, LPG equipment and accessories - Transportable refillable brazed steel cylinders for liquefied petroleum gas (LPG) - Design and construction
ISO 11513:2011/A1, Gas cylinders - Refillable welded steel cylinders containing materials for sub-atmospheric gas packaging (excluding acetylene) - Design, construction, testing, use and periodic inspection
ISO 21007-2, Gas cylinders - Identification and marking using radio frequency identification technology - Part 2: Numbering schemes for radio frequency identification
ISO 10783, Testing methods used for evaluating steels exposed to hydrogen gas - Review of test data
ISO/TR 13086-2, Gas cylinders - Guidance for design of composite cylinders - Part 2: Cyclic fatigue of fibres and liners, calculation of stress ratios and bonfire test issues
ISO 17445, Valve outlets for gas cylinders filled with hydrogen - Specification for valves having a working pressure of between 50 MPa (500 bar) and 80 MPa (800 bar
ISO 22435, Gas cylinders - Cylinder valves with integrated pressure regulator - Specification and type testing
ISO 17446, Valve outlets for gas cylinders - Specification for valves having a working pressure of between 30 MPa (300 bar) and 50 MPa (500 bar)
ISO 13341:2010/Amd 1, Gas cylinders - Fitting of valves to gas cylinders
ISO 17519.2, Gas cylinders - Refillable permanently mounted composite tubes for transportation
ISO , Development of provisions for manufacturing defects and manufacturing imperfections for seamless steel and aluminium alloy gas cylinders
ISO 14266, Gas cylinders - Cylinders of composite construction - Inspection at time of filling
EN ISO 28622, Pressure relief valves for transportable refillable cylinders for liquefied petroleum gas (LPG) (ISO/DIS 28622:2008)
Show more Show less
Published 172 standards
Show more Show less
Working group 1 workgroups
SIS/TK 296/AG 01, Återkommande kontroll av gasflaskor
Participants 18 companies and organizations
AB Upplands Brandservice, Uppsala
AGA AS, OSLO
AGA Gas AB, Lidingö
Air Liquide Gas AB, Malmö
Ekma-Luft AB, Mullsjö
Energigas Sverige Service AB, Stockholm
FMV – Försvarets materielverk, Hårsfjärden
Försvarets Materielverk FMV, Stockholm
Interspiro AB, Täby
Kiwa Inspecta AB, Solna
L Rönning AB, Ängelholm
Myndigheten För Samhällsskydd och Beredskap (MSB), Karlstad
Presto Brandsäkerhet AB, Katrineholm
Primagaz Sverige AB, Stenungsund
Sievert AB, Solna
Spiromec AB, Linköping
Styrelsen för Ackreditering & Teknisk Kontroll, Bromma
Styrelsen för ackreditering & teknisk kontroll Swedac, Borås
Show more Show less
International participation 8 international committees
ISO/TC 58, Gas cylinders
ISO/TC 58/SC 2, Cylinder fittings
ISO/TC 58/SC 3, Cylinder design
ISO/TC 58/SC 3/WG 37, Refillable welded steel cylinders
ISO/TC 58/SC 4, Operational requirements for gas cylinders
CEN/TC 181, Appliances and leisure vehicle installations using liquefied petroleum gas and appliances using natural gas for outdoor use
CEN/TC 23, Transportable gas cylinders
CEN/TC 286, Liquefied petroleum gas equipment and accessories
Show more Show less
Financing
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Vill du delta? Läs mer
Aktuella remisser Att kommentera

Subjects

Fluid systems and components for general use Fluid storage devices Pressure vessels Valves General Pressure vessels Pressure regulators Small craft Products of the chemical industry Gases for industrial application Gaseous fuels