Standardization · SIS/TK 295

Cisterner och processkärl

Vad bör man tänka på när man planerar att beställa, beräkna, konstruera, tillverka, importera och använda en anläggning med cisterner? Hur uppfyller du föreskrifterna med hjälp bl a av cisternanvisningar och standarder? Du behöver kanske hjälp när det gäller tolkningar av regler, standarder, EU-direktiv?

SIS tekniska kommitté för cisterner och processkärl arbetar bland annat med att sprida kunskap om standarder och regler cisterner och processkärl till svenska industrin, konsulter, konstruktörer, anläggningsägare, tillverkare, importörer, inköpare och andra som berörs av reglerna för cisterner och processkärl. Kommittén SIS/TK 295 reviderar publikationerna i serien Cisternanvisningar och anvisningen för cisternfundament från Tryckkärlsstandardiseringen. Den ger vägledning för utformning av cisterner med hänvisningar till gällande regelverk och standard.

Påverka nationellt och internationellt

Kommittén ger företag, myndigheter och organisationer tillfälle att påverka utformningen av anvisningar och europeiska standarder för cisterner och processkärl, så att innehållet i den slutliga anvisningen och standarden motsvarar förväntningarna på säkerhet och kostnadseffektivitet samt i tillämpliga fall stöder föreskrifterna.

Kommittén deltar aktivt i flera europeiska CEN kommittéer:

  • CEN/TC 265 Site built metallic tanks for the storage of liquids
  • CEN/TC 286 Liquefied petroleum gas equipment and accessories (bara för stationära anordningar)

More information about the committèes work:

Now working on 1 standards
EN 14015, Specification for the design and manufacture of site built, vertical, cylindrical, flat-bottomed, above ground, welded, steel tanks for the storage of liquids at ambient temperature and above
Published 18 standards
Show more Show less
Participants 9 companies and organizations
DEKRA Industrial AB, Göteborg
Energiforsk AB, Stockholm
Kiwa Inspecta AB, Solna
Mälarenergi AB, Västerås
Myndigheten För Samhällsskydd och Beredskap (MSB), Karlstad
Outokumpu Stainless AB, Avesta
Preem AB, Malmö
Rodoverken AB, Stenungsund
SPBI Service AB, Stockholm
Show more Show less
International participation 3 international committees
CEN/TC 250/SC 3, Eurocode 3 - Design of steel structures
CEN/TC 265, Metallic tanks for the storage of liquids
CEN/TC 286, Liquefied petroleum gas equipment and accessories
Financing
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Vill du delta? Läs mer

Subjects

Fluid systems and components for general use Fluid storage devices General Stationary containers and tanks Pressure vessels