Standardization · SIS/TK 290

Cisterner, tryckkärl och rörledningar av plast

Industriella tryckkärl, tankar och rörledningar av plast förekommer i Sverige främst inom petrokemisk industri och skogsindustrin. De anvisningar och standarder som tas fram av projektet anger bland annat dimensionerings- och utrustningskrav för dessa typer av objekt. Projektets verksamhet har sina rötter i bl.a. normer för Plastkärl och Plaströrledningar. Projektets verksamhet är idag i huvudsak inriktad mot standardisering av cisterner, tryckkärl och rörledningar av fiberarmerad plast på det europeiska planet. Verksamheten omfattar sådana objekt för en mängd olika applikationer.

TK 290s arbete syftar till att utveckla europeiska produktstandarder som möter kraven hos direktiv 97/23/EC (PED) och (för vissa av standarderna) kraven hos direktiv 89/106/EC (CPD). Dessutom föreslås revidering av ”Plastkärlsnormer” PLN från 1983 och Fiberlindade tryckkärl” AFT från 1990 för att rita kartan, d v s förklara kopplingen mellan standarder, ovan nämnda direktiv och eventuellt andra nationella föreskrifter.

Revidering av vägledningen för Fiberlindade tryckkärl från 1990 (AFT) och plastkärlsnormer (PLN) från 1983 skulle underlätta branschen för att tolka standarder och direktivet för tryckbärande anordningar (PED).

More information about the committèes work:

Now working on 6 standards
EN 13341, Static thermoplastic tanks for above ground storage of fuel - Product characteristics and test methods
EN 13121-1, GRP tanks and vessels for use above ground - Part 1: Raw materials - Specification conditions and acceptance criteria
CEN/TS 14578, Plastics piping systems for water supply or drainage and sewerage - Polypropylene with mineral modifier(s) (PP-MD) - Part 2: Guidance for the assessment of conformity
EN , Static thermoplastic tanks with secondary containment for the above ground storage of domestic heating oils, kerosene and diesel fuels — Blow moulded polyethylene or rotationally moulded polyethylene tanks or anionically polymerized polyamide 6 tanks with secondary containments made of steel, or blow moulded polyethylene or rotationally moulded polyethylene or anionically polymerized polyamide 6 secondary containments — Requirements and test methods
EN 13341:2005+A1:2011, Static thermoplastic tanks for above ground storage of domestic heating oils, kerosene and diesel fuels - Blow moulded and rotationally moulded polyethylene tanks and rotationally moulded tanks made of anionically polymerized polyamide 6 - Requirements and test methods
EN 15724, Thermoplastics static tanks for above ground storage of domestic heating oils, kerosene and diesel fuels - Secondary containments used with tanks complying with EN 13341 - Requirements and test methods
Show more Show less
Published 23 standards
Show more Show less
Participants 11 companies and organizations
Cipax AB, Skebobruk
DEKRA Industrial AB, Skellefteå
GRPCenter Industriteknik Sverige, Höje
INOVYN Sverige AB, Stenungsund
Kemira Kemi AB, Helsingborg
Kiwa Inspecta AB, Solna
Lyma Kemiteknik AB, Arlöv
Myndigheten För Samhällsskydd och Beredskap (MSB), Karlstad
Preem AB, Lysekil
Termap AB, Rengsjö
Valmet AB, Sundsvall
Show more Show less
International participation 2 international committees
CEN/TC 155/WG 14, Systems of glass-reinforced thermosetting plastics for all applications - Polyester, epoxy and polyester resin based concrete
CEN/TC 210, GRP tanks and vessels
Financing
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Vill du delta? Läs mer

Subjects

Fluid systems and components for general use Fluid storage devices Stationary containers and tanks Pressure vessels