Standardization · SIS/TK 289

Gassystem

Vad bör man tänka på när det gäller gassystem, gasnät, gasapparater etc. eller när man planerar att bygga nya gasrörledningar? Hur uppfyller du föreskrifterna, EU-direktiv med hjälp bla av standarder och anvisningar? Du behöver kanske hjälp när det gäller tolkningar av regler, standarder, EU-direktiv?

SIS tekniska kommitté för gassystem arbetar bland annat med att sprida kunskap om standarder och regler samt att utveckla kompetens hos anställda inom medverkande företag. Kommittén SIS/TK 289 är huvudsakligen inriktad mot standardisering av funktionskrav för naturgassystem på den europeiska marknaden. Verksamheten omfattar därigenom en mängd standarder inom energigasområdet för såväl gaskvalitet som distributionssystem.

Vissa standarder eller förslag till standarder är kopplade till direktivet för tryckbärande anordningar 97/23/EG, direktivet MID (Measuring Instruments Directive) och direktivet ”Appliances Burning gaseous fuels” 90/396/EEC.

More information about the committèes work:

Now working on 40 standards
ISO 24252, Biogas systems - non-household and non-gasification
EN ISO 20088-3, Determination of the resistance to cryogenic spillage of insulation materials - Part 3: Jet release (ISO 20088-3:2018)
EN 12405-1, Gas meters - Conversion devices - Part 1: Volume conversion
ISO 24177, Petroleum, petrochemical and natural gas industries. Internal coatings for corrosion protection of steel pipes, bends and fittings used in pipeline transportation systems
ISO 20088-4, Determination of the resistance to cryogenic spillage of insulation materials - Part 4: Ignited Cryogenic Jet Release
EN ISO 20088-2, Determination of the resistance to cryogenic spill of insulation materials - Part 2: Vapour release (ISO/DIS 20088-2:2019)
ISO 3183, Petroleum and natural gas industries - Steel pipe for pipeline transportation systems
EN ISO 20257-1, Installation and equipment for liquefied natural gas - Design of floating LNG installations - Part 1: General requirements (ISO/DIS 20257-1:2018)
EN 17278, Natural gas vehicles - Vehicle fuelling appliances
ISO 23585, Safety and Environment Guidelines for Biogas
ISO 23590, Household Biogas System Requirements
EN ISO 20074, Petroleum and natural gas industry - Pipeline transportation systems - Geological hazards risk management for onshore pipeline (ISO/FDIS 20074:2019)
EN 16436-1/A3, Rubber and plastics hoses, tubing and assemblies for use with propane and butane and their mixtures in the vapour phase - Part 1: hoses and tubings - Amendment 3
, CEN TS on polyamide in gas pipelines with MOP ≤ 16 bar
EN 1949, Specification for the installation of LPG systems for habitation purposes in leisure accommodation vehicles and accommodation purposes in other vehicles
EN ISO 29001, Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Sector-specific quality management systems - Requirements for product and service supply organizations (ISO/DIS 29001:2018)
ISO 20088-2, Determination of the resistance to cryogenic spill of insulation materials -- Part 2: Vapour release
ISO 20257-1, Installation and equipment for liquefied natural gas - Design of floating LNG installations - Part 1: General requirements
EN , Specification for the installation of LPG systems for habitation purposes in leisure accommodation vehicles and accommodation purposes in other vehicles
ISO 22974, Petroleum and natural gas industries. Pipeline integrity assessment specification
EN 15001-2, Gas supply systems - Gas installation pipework with an operating pressure greater than 0,5 bar for industrial installations and greater than 5 bar for industrial and non-industrial installations - Part 2: Detailed functional requirements for commissioning, operation and maintenance
EN 15001-1, Gas Infrastructure - Gas installation pipework with an operating pressure greater than 0,5 bar for industrial installations and greater than 5 bar for industrial and non-industrial installations - Part 1: Detailed functional requirements for design, materials, construction, inspection and testing
ISO 15590-4, Petroleum and natural gas industries - Bends, fittings and flanges for pipeline transportation systems - Part 4: Factory cold bends
ISO 20074, Petroleum and natural gas industry - Pipeline transportation systems - Geological hazard risk management for onshore pipeline
ISO 22580, Flares for combustion of biogas
ISO 22504, Petroleum and natural gas industries. Pipeline transportation systems. Onshore and offshore pipelines - Pig-trap
EN ISO 21593, Ship and marine technology - Technical requirements for liquefied natural gas bunkering dry-disconnect/connect coupling (ISO/DIS 21593:2018)
EN , Gas meters - Gas meters with thermal mass flowmeters
ISO 29001, Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Sector-specific quality management systems - Requirements for product and service supply organizations
ISO 21890-1, Petroleum, petrochemical and natural gas industries. Stray current of pipeline systems - Part 1: DC stray current
EN ISO 19345-1, Petroleum and natural gas industry — Pipeline integrity management specification — Part 1: Full-life cycle integrity management for onshore pipeline
EN 1474-2, Installation and equipment for liquefied natural gas - Design and testing of marine transfer systems - Part 2: Design and testing of transfer hoses
EN 1473, Installation and equipment for liquefied natural gas - Design of onshore installations
ISO , LNG bunkering connector
ISO 21012, Cryogenic vessels - Hoses
, Installation and equipment for liquefied natural gas - Design of offshore installations
EN 13423, Compressed natural gas vehicle operations
ISO 14224, Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Collection and exchange of reliability and maintenance data for equipment
CEN/TR , Safety of domestic gas installations — Recommendations
ISO 16904, Petroleum and natural gas industries - Design and testing of LNG marine transfer arms for conventional onshore terminals
Show more Show less
Published 91 standards
Show more Show less
Working group 2 workgroups
SIS/TK 289/AG 01, Gasapparater
SIS/TK 289/AG 02, Fordonsindustrin
Participants 13 companies and organizations
Energigas Sverige Service AB, Stockholm
Euromekanik AB, Göteborg
Gasnätet Stockholm AB, Stockholm
Gasum LNG AB, Göteborg
Kraftringen Nät AB, Lund
Malmberg Water AB, Åhus
Mann Teknik AB, Mariestad
Myndigheten För Samhällsskydd och Beredskap (MSB), Karlstad
One Nordic Mätteknik AB, Malmö
Scandinavian Biogas Fuels AB, Stockholm
SSAB EMEA AB, Borlänge
Swedegas AB, Göteborg
Tumab AB, Svalöv
Show more Show less
International participation 13 international committees
ISO/TC 220, Cryogenic vessels
ISO/TC 255, Biogas
ISO/TC 255/WG 2, Flares for biogas plants
ISO/TC 67/SC 2, Pipeline transportation systems
ISO/TC 67/SC 9, Liquefied natural gas installations and equipment
CEN/TC 12, Material, equipment and offshore structures for petroleum and naturat gas industries
CEN/TC 234, Gas supply
CEN/TC 237, Gas meters
CEN/TC 237/WG 5, General requirements
CEN/TC 268, Cryogenic vessels
CEN/TC 282, Installation and equipment for LNG
CEN/TC 326, Gas supplyfor Natural Gas Vehicles (NGV)
CEN/TC 408, Natural gas and biomethane for use in transport and biomethane for injection in the natural gas grid
Show more Show less
Financing
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Vill du delta? Läs mer
Aktuella remisser Att kommentera

Subjects

Fluid systems and components for general use Protection against fire Fire-fighting Measurement of fluid flow Flow in closed conduits Pipeline components and pipelines General Valves Pressure regulators Compressors and pneumatic machines Energy and heat transfer engineering Burners, boilers Gas fuel burners Petroleum and related technologies Natural gas Equipment for petroleum and natural gas industries General Petroleum products and natural gas handling equipment Installations in buildings Gas supply systems