Standardization · SIS/TK 287

Utrustning för bensinstationer

Utrustning för drivmedelsstationer (bensin, diesel, etanol, LPG, LNG, CNG etc) omfattas av EU-direktiv för produkter, maskiner, ATEX, lågspänning och elektromagnetisk kompatibilitet. Vad bör man tänka på när man planerar att beställa, beräkna, konstruera, tillverka, importera, använda utrustning för bensinstationer? Hur uppfyller du EU-direktiv? Du behöver kanske hjälp när det gäller tolkningar av regler, standarder, EU-direktiv?

SIS tekniska kommitté för utrustning för bensinstationer arbetar bland annat med att sprida kunskap om standarder och regler för drivmedelsstationer till svenska industrin, utrustningstillverkare, konsulter, konstruktörer, anläggningsägare, importörer, inköpare och andra som berörs av reglerna för bensinstationer.

Verksamheten omfattar standarder för utrustningar som t.ex:

 • drivmedelsmätare
 • pistolventiler
 • slangbrottsventiler
 • avstängningsventiler
 • svivelkopplingar
 • tankmätare
 • överfyllnadsskydd
 • läckageövervakningssystem
 • fabrikstillverkade ståltankar för lagring av vätskor
 • rörledningar av termoplast
 • flexibel metallslang
 • utrustningar och tillbehör för gasol.

Den inkluderar även funktionskrav, produktbeskrivning tillsammans med provningsmetoder samt krav angående utvärdering av överensstämmelse med EU-direktiven.

More information about the committèes work:

Vill du delta? Läs mer
Now working on 6 standards
EN 13012, Petrol filling stations - Construction and performance of automatic nozzles for use on fuel dispensers
EN 13617-1, Petrol filling stations - Part 1: Safety requirements for construction and performance of metering pumps, dispensers and remote pumping units
EN 13617-2, Petrol filling stations - Part 2: Safety requirements for construction and performance of safe breaks for use on metering pumps and dispensers
EN 13617-3, Petrol filling stations - Part 3: Safety requirements for construction and performance of shear valves
EN 13617-4, Petrol filling stations - Part 4: Safety requirements for construction and performance of swivels for use on metering pumps and dispensers
EN 13760, LPG equipment and accessories - Automotive LPG filling system for light and heavy duty vehicles - Nozzle, test requirements and dimensions
Show more Show less
Published 28 standards
Show more Show less
Participants 13 companies and organizations
Afriso Ema AB, Arlöv
Circle K Sverige AB, Göteborg
Dover Fueling Solutions UK Limited Filial, Malmö
Elaflex AB, Danderyd
Firma L-O Andersson Material & Processteknik, Kåge
Myndigheten För Samhällsskydd och Beredskap (MSB), Karlstad
OKQ8 AB, Stockholm
OPW Sweden AB, Kungsör
Petroteknik Jan Ageheim AB, Brottby
Preem AB, Stockholm
SPIMFAB Spi Miljösaneringfond AB, Stockholm
SPT Scandinavian Petroleum Technic Association, Tyresö
Wennstrom Fuel Systems AB, STOCKHOLM
Show more Show less
International participation 3 international committees
CEN/TC 286, Liquefied petroleum gas equipment and accessories
CEN/TC 393, Equipment for storage tanks and for service stations
CEN/TC 441, Fuel labelling
Financing
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Subjects

Petroleum and related technologies (75) Equipment for petroleum and natural gas industries (75.180) Volumetric and measurements (75.180.30) Petroleum products and natural gas handling equipment (75.200) Fluid systems and components for general use (23) Fluid storage devices (23.020) General (23.020.01) Stationary containers and tanks (23.020.10) Stationary containers and tanks (23.020.10) Pipeline components and pipelines (23.040) Other (23.040.99) Petroleum and related technologies (Vocabularies) (01.040.75) Safety of machinery (14) Shop fabricated metallic tanks & equipment for storage and for service stations (14.480)