Standardization · SIS/TK 276

Monteringsverktyg

Ergonomi, säkerhet, användarvänlighet, hållbarhet, noggrannhet, repeterbarhet, kalibreringsprocedur, produktutveckling, underhåll, vibrationer, ja det finns många aspekter att ta hänsyn till när det gäller monteringsverktyg. Kommittén för monteringsverktyg arbetar för att ta fram standarder där alla aspekter beaktas och de svenska intressena tillvaratas internationellt.

Målsättningen med det svenska arbetet inom monteringsverktyg är:

• att deltagarna ska vara väl uppdaterade,

• att underlätta implementeringen av standarderna,

• att föra fram de svenska deltagarnas synpunkter i det europeiska och globala standardiseringsarbetet, genom direkt expertdeltagande i arbetsgrupper eller via SIS,

• att funktionella standarder tas fram på europeisk och global nivå.

More information about the committèes work:

Now working on 7 standards
ISO 1711-2:2016/Amd 1, Assembly tools for screws and nuts - Technical specifications - Part 2: Machine-operated sockets (impact)- Amendment 1
ISO 1711-1:2016/Amd 1, Assembly tools for screws and nuts - Technical specifications - Part 1: Hand-operated wrenches and sockets - Amendment 1
ISO 21982, Assembly tools for screws and nuts -- Ratcheting wrenches -- Technical requirements
ISO 6789-2, Assembly tools for screws and nuts - Hand torque tools - Part 2: Requirements for calibration and determination of measurement uncertainly
ISO 6789-1, Assembly tools for screws and nuts - Hand torque tools - Part 1: Requirements and methods for design conformance testing and quality conformance testing: minimum requirements for certificates of conformance
ISO 1174-2, Assembly tools for screws and nuts - Driving squares - Part 2: Driving squares for power socket tools
ISO 2236, Assembly tools for screws and nuts - Forged and tubular socket wrenches - Maximum outside head dimensions
Show more Show less
Published 39 standards
Show more Show less
Participants 3 companies and organizations
AB Momento, Flen
AB Momento, Flen
Luna AB, Alingsås
International participation 4 international committees
ISO/TC 29/SC 10, Assembly tools for screws and nuts, pliers and nippers
ISO/TC 29/SC 10/WG 10, Ratcheting wrenches
ISO/TC 29/SC 10/WG 11, Pliers and nippers
ISO/TC 29/SC 10/WG 3, Hand torque tools
Show more Show less
Financing
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Delta i kommittén

Subjects

Manufacturing engineering Hand-held tools Hand-operated tools