Standardization · SIS/TK 273

Skärande verktyg

Svenska verktygstillverkare håller en framskjuten position vad gäller verktygstillverkning, både kvalitetsmässigt och kvantitetsmässigt; svenska företag med internationella dotterbolag tillverkar drygt 1/3 av alla hårdmetallverktyg.

Standardiseringen syftar till att öka utbytbarheten mellan verktyg och maskin samt mellan verktygssystem. Variantbegränsning är en annan faktor som bidrar till att hålla kostnader nere. Verktygens kvalitet garanteras genom standarder för allmänna tekniska data (minimikrav). Internationell och svensk standard för hårdmetallverktyg är en nödvändighet för rationell tillverkning och förenklat handhavande hos användaren.

SIS/TK 273 behandlar standardiseringen av skärande verktyg, t ex vändskär av hårdmetall, keramik etc., fräsar, borrar, gängtappar mm. samt hållare. Stor vikt i arbetet läggs också på att ta fram klassificering av verktygsmaterial.

Ett annat viktigt område är underhållet och vidareutvecklingen av standarden för digitalt utbyte av verktygsdata, ISO 13399-serien.

Kommittén bevakar, deltar i och påverkar det internationella standardiseringsarbetet inom ISO/TC 29 Small tools, ISO/TC 29/SC 9, Tools with cutting edges made of hard cutting materials och ISO/TC 29/WG 34, Cutting tool data representation and exchange.

Påverka nationellt och internationellt

Kommittén skapar ett forum för svenskt agerande i den internationella standardiseringen, genom att vi aktivt medverkar i den internationella standardiseringsorganisationen ISO. På så sätt kan vi driva utvecklingen av standarden och påverka innehållet så att den främjar de svenska intressena.

Arbetet inom kommittén omfattar alla standardiseringsärenden inom ramen för ISO/TC 29 Small tools, ISO/TC 29/SC 2, High speed steel cutting tools and their attachments och ISO/TC 29/SC 9, Tools with cutting edges made of hard cutting materials. Information om ISO/TC 29 hittar du på ISO:s hemsida med följande länk: ISO.

More information about the committèes work:

Now working on 13 standards
ISO/TS 13399-90, Cutting tool data representation and exchange - Part 90: Container file for exchange of properties, data and 3D models
ISO 12164-6, Hollow taper interface with flange contact surface - Part 6: Receivers of type AS, CS and ES for hollow taper shanks of type AS, CS and ES
ISO 12164-5, Hollow taper interface with flange contact surface - Part 5: Shanks of type AS, CS and ES
ISO 12164-4, Hollow taper interface with flange contact surface - Part 4: Receivers of type T and U for hollow taper shanks of type T, TA and U
ISO 12164-3, Hollow taper interface with flange contact surface - Part 3: Shanks of type T, TA and U
ISO 12164-2, Hollow taper interface with flange contact surface - Part 2: Receivers of type A, C and E for hollow taper shanks of type AB, CB and EB
ISO 12164-1, Hollow taper interface with flange contact surface - Part 1: Shanks of type AB, CB and EB
ISO 4468, Gear hobs - Accuracy requirements
ISO 22402-1, Medium-transfer units for tool interfaces - Part 1: Transfer units for hollow taper shanks in accordance with ISO 12164
ISO 7388-1, Tool shanks with 7/24 taper for automatic tool changers - Part 1: Dimensions and designation of shanks of forms A, AD, AF, U, UD and UF
ISO 22402-2, Medium-transfer units for tool interfaces - Part 2: Transfer units for polygonal taper interfaces in accordance with ISO 26623
ISO 26623-1, Polygonal taper interface with flange contact surface -- Part 1: Dimensions and designation of shanks
ISO 6262-3, End mills with indexable inserts - Part 3: End mills with tapered shank with planar flange contact surface
Show more Show less
Published 218 standards
Show more Show less
Participants 5 companies and organizations
AB Sandvik Coromant, Sandviken
AB Sandvik Coromant, Stockholm
Dormer Tools AB, Halmstad
Sandvik AB, Sandviken
Seco Tools AB, Fagersta
Show more Show less
International participation 4 international committees
ISO/TC 29, Small tools
ISO/TC 29/SC 9, Tools with cutting edges made of hard cutting materials
ISO/TC 29/WG 34, Cutting tool data representation and exchange
ISO/TC 29/WG 37, Joint ISO/TC 29 - ISO/TC 39/SC 10 WG: Balancing of rotating tool systems
Show more Show less
Financing
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Delta i kommittén

Subjects

Manufacturing engineering Machine tool systems Machine tools Cutting tools


Contact

If you have questions or want to know more about the SIS standardization activities? Please contact us.

Sven Radhe

Sven Radhe
Project manager
08-55552112
sven.radhe@sis.se

Yamen Kadoura

Yamen Kadoura
Project assistant
+46855552046
yamen.kadoura@sis.se

Related