Standardization · SIS/TK 269

Information för byggande och förvaltning

TK 269 Information för byggande och förvaltning initierar, påverkar, utvecklar, bevakar, förvaltar och sprider kunskap om standarder för informationshantering och dokumentation inom byggande och förvaltning både nationellt och internationellt

Arbetet i SIS/TK 269 Information för byggande och förvaltning bidrar till ökad effektivitet och högre kvalitet i byggandet genom att ta fram standarder och andra produkter som underlättar kommunikation mellan aktörer genom en enhetlig informationshantering i byggprocessens alla skeden.

Påverka nationellt och internationellt

SIS/TK 269 Information för byggande och förvaltning samarbetar med de internationella kommittéerna CEN/TC 442 Building Information Modelling (BIM) och ISO/TC 59/SC 13 Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) samt ISO/TC 10/SC 8, Construction documentation.

Kommittén utvecklar och förvaltar också nationella standarder som kompletterar dem som tas fram i CEN och ISO.

Ett värdefullt arbete

Till kommittén välkomnas alla. I kommittén finns expertkunskap från beställare, arkitekter, konstruktörer, föreskrivare, inköpare, installatörer, fastighetsförvaltare, byggindustrin och brukare. Standardiseringsarbetet ger deltagarna djupare insikt om standardernas möjligheter vilket underlättar vid diskussion mellan parter inom branschen. Deltagarna är samtidigt med och påverkar framtidens standarder, vilket också leder till nya insikter och tidig information som kan omsättas i den egna verksamhetsutvecklingen.

Vill du vara med i kommittén?

Du är välkommen att delta i SIS tekniska kommitté Information för byggande och förvaltning. Kanske arbetar du idag som beställare, arkitekt, konstruktör eller med annat inom branschen. Om du är intresserad av att delta, kan du kontakta oss så berättar vi mer om arbetet. Läs mer om kommittéarbete inom SIS här.

More information about the committèes work:

Now working on 23 standards
ISO/TC 10 / SC 08 N 558, Proposal for stanardization of Building symbols
ISO 19650, Specification for information management for the capital/delivery phase of construction projects using building information modelling
ISO 8560:1986/A1, Technical drawings - Construction drawings - Representation of modular sizes, lines and grids
EN , Building Information Modelling - High level Information Delivery Manual - Framwork for openBIM exchange adoption and implementation
EN , Building Information Modelling - Data Dictionary - Method of definition and management of the exploitable properties within the framework of a network of harmonized dictionaries
SS 32202, Construction drawings - Designations and abbreviations
, Information container for data drop (ICDD)
ISO 22014, Library objects for architecture, engineering, construction and use
EN , Product data templates based on CEN/CENELEC standards in an open European dictionary. Part 1: General structure of a product data template and how to relate it to Industry Foundation Classes (IFC)
SS 32203, Construction drawings - Dimensionening
SS 32222, Construction drawings - Drawing schedule
Exchange structure for product data templates, Exchange structure for product data templates and product data sheets based on ISO 16739-1 Part 1: Basic structures
ISO 23234, Buildings and civil engineering works — Security — Planning of security measures in the built environment
ISO/TR 23262, GIS (Geospatial) / BIM interoperability
EN 17473, Building information modelling (BIM) - Data templates for construction objects used in the life cycle of any built asset - Data templates based on harmonised technical specifications under the Construction Products Regulation (CPR)
CEN/TR , Guideline for the implementation of BIM Execution Plans (BEP) and Exchange Information Requirements (EIR) on European level based on EN ISO 19650-1 and -2
ISO/TR 22845, Resilience of buildings and civil engineering works
CEN/TR , Guideline on how to understand and utilize EN/ISO 29481 Building information models - Information delivery manual - Part 1: Methodology and format and Part 2: Interaction framework
ISO 19650-4, Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) - Information management using building information modelling Part 4: Information exchange
EN ISO 19650-4, Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) - Information management using building information modelling Part 4: Information exchange
ISO 6707-4, Buildings and civil engineering works - Vocabulary - Part 4: Facility management terms
EN , Exchange structure for product data templates and product data sheets based on ISO 16739-1 Part 2: Requirements and configurable products
ISO/TR , Buildings and civil engineering works — Building resilience strategies related to public health emergencies — Compilation of relevant information
Show more Show less
Published 63 standards
Show more Show less
Working group 3 workgroups
SIS/TK 269/AG 01, Presentation
SIS/TK 269/AG 02, Building Information Modelling (BIM)
SIS/TK 269/AG 03, Terminologi och klassifikation
Participants 14 companies and organizations
AB Svensk Byggtjänst, STOCKHOLM
Gatun Arkitekter AB, STOCKHOLM
Installatörsföretagen Service i Sverige AB, Uppsala
Peab AB, SOLNA
SWECO Civil AB, STOCKHOLM
SWECO Sverige AB, STOCKHOLM
Trafikkontoret Stockholm Stad, Stockholm
Trafikverket, Solna
Trafikverket, Strömsund
Trimble Solutions Sweden AB, VÄSTERÅS
Triona AB, BORLÄNGE
Tyréns AB, STOCKHOLM
WSP Sverige AB, Stockholm-Globen
WSP Systems, GÖTEBORG
Show more Show less
International participation 15 international committees
ISO/TC 10, Technical product documentation
ISO/TC 10/SC 1, Basic conventions
ISO/TC 10/SC 8, Construction documentation
ISO/TC 10/SC 8/WG 16, New forms of construction documentation
ISO/TC 59, Buildings and civil engineering works
ISO/TC 59/SC 13, Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM)
ISO/TC 59/SC 13/WG 8, Building information models - Information delivery manual
ISO/TC 59/SC 2, Terminology and harmonization of languages
ISO/TC 59/WG 4, Resilience of buildings and civil engineering works
ISO/TC 59/WG 5, Security in the built environment
CEN/TC 442, Building Information Modelling (BIM)
CEN/TC 442/WG 1, Terminology
CEN/TC 442/WG 2, Exchange information
CEN/TC 442/WG 3, Information Delivery Specification
CEN/TC 442/WG 4, Support Data Dictionaries
Show more Show less
Financing
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Subjects

Building design stage (94) Technical drawings (01.100) General (01.100.01) Construction drawings (01.100.30)


För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Contact

If you have questions or want to know more about the SIS standardization activities? Please contact us.

Andreas Mannberg
Project manager
andreas.mannberg@sis.se

Linda Mellgren
Project assistant
linda.mellgren@sis.se