Standardization · SIS/TK 269

Information för byggande och förvaltning

TK 269 Information för byggande och förvaltning initierar, påverkar, utvecklar, bevakar, förvaltar och sprider kunskap om standarder för informationshantering och dokumentation inom byggande och förvaltning både nationellt och internationellt

Arbetet i SIS/TK 269 Information för byggande och förvaltning bidrar till ökad effektivitet och högre kvalitet i byggandet genom att ta fram standarder och andra produkter som underlättar kommunikation mellan aktörer genom en enhetlig informationshantering i byggprocessens alla skeden.

Påverka nationellt och internationellt

SIS/TK 269 Information för byggande och förvaltning samarbetar med de internationella kommittéerna CEN/TC 442 Building Information Modelling (BIM) och ISO/TC 59/SC 13 Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) samt ISO/TC 10/SC 8, Construction documentation.

Kommittén utvecklar och förvaltar också nationella standarder som kompletterar dem som tas fram i CEN och ISO.

Ett värdefullt arbete

Till kommittén välkomnas alla. I kommittén finns expertkunskap från beställare, arkitekter, konstruktörer, föreskrivare, inköpare, installatörer, fastighetsförvaltare, byggindustrin och brukare. Standardiseringsarbetet ger deltagarna djupare insikt om standardernas möjligheter vilket underlättar vid diskussion mellan parter inom branschen. Deltagarna är samtidigt med och påverkar framtidens standarder, vilket också leder till nya insikter och tidig information som kan omsättas i den egna verksamhetsutvecklingen.

Vill du vara med i kommittén?

Du är välkommen att delta i SIS tekniska kommitté Information för byggande och förvaltning. Kanske arbetar du idag som beställare, arkitekt, konstruktör eller med annat inom branschen. Om du är intresserad av att delta, kan du kontakta oss så berättar vi mer om arbetet. Läs mer om kommittéarbete inom SIS här.

More information about the committèes work:

Now working on 42 standards
EN ISO 19650-4, Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) - Information management using building information modelling Part 4: Information exchange
ISO 19650-4, Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) - Information management using building information modelling Part 4: Information exchange
EN ISO 23387, Building Information Modelling (BIM) - Data templates for construction objects used in the life cycle of any built asset - Concepts and principles (ISO/DIS 23387:2019)
ISO 7078, Buildings and civil engineering works - Procedures for setting out, measurement and surveying - Vocabulary
EN ISO 12006-2, Building construction - Organization of information about construction works - Part 2: Framework for classification
ISO 6707-1, Buildings and civil engineering works - Vocabulary - Part 1: General terms
ISO/TR 22845, Resilience of buildings and civil engineering works
EN ISO 19650-5, Organization of information about construction works - Information management using building information modelling - Part 5: Specification for security-minded building information modelling, digital built environments and smart asset management
Guide EN ISO 19650-1 and -2, Guidance on how to implement EN ISO 19650-1 and -2 in Europe
Modelling and linking between semantic ontologies, Building Information Modelling (BIM) - Modelling and linking between semantic ontologies
EN ISO 16739-1, Industry Foundation Classes (IFC) for data sharing in the construction and facility management industries - Part 1: Data schema
ISO 23387, Building Information Modelling (BIM) - Data templates for construction objects used in the life cycle of any built asset - Concepts and principles
ISO 23386, Building information modelling and other digital processes used in construction - Methodology to describe, author and maintain properties in interconnected dictionaries
EN ISO 23386, Building information modelling and other digital processes used in construction - Methodology to describe, author and maintain properties in interconnected dictionaries (ISO/DIS 23386:2019)
EN ISO 21597-2, Information container for data drop - Exchange specification - Part 2: Dynamic semantics (ISO/DIS 21597-2:2018)
EN ISO 21597-1, Information container for data drop - Exchange specificaton - Part 1: Container (ISO/DIS 21597-1:2018)
ISO 21597-2, Information container for data drop - Exchange specification - Part 2: Dynamic semantics
ISO 21597-1, Information container for data drop - Exchange specificaton - Part 1: Container
ISO 19650-3, Organization of information about construction works - Information management using building information modelling - Part 3:Operational phase of assets
ISO/TR 23262, GIS (Geospatial) / BIM interoperability
ISO 23234, Buildings and civil engineering works - Security - Planning of security measures in the built environment
EN ISO 19650-3, Organization of information about construction works - Information management using building information modelling - Part 3:Operational phase of assets
Exchange structure for product data templates, Exchange structure for product data templates and product data based on IFCXML
EN , Levels of Information need - Part 1: Concepts and principles
ISO 19650-5, Organization of information about construction works - Information management using building information modelling - Part 5: Specification for security-minded building information modelling, digital built environments and smart asset management
EN ISO 16757-1, Data structures for electronic product catalogues for building services - Part 1: Concepts, architecture and model (ISO 16757-1:2015)
EN ISO 16757-2, Data structures for electronic product catalogues for building services - Part 2: Geometry (ISO 16757-2:2016)
EN , Product data templates based on CEN/CENELEC standards in an open European dictionary. Part 1: General structure of a product data template and how to relate it to Industry Foundation Classes (IFC)
ISO 22014, Library objects for architecture, engineering and construction
ISO 21723, Buildings and civil engineering works - Modular coordination - Module
, Information container for data drop (ICDD)
ISO 16739-2, Industry Foundation Classes (IFC) for data sharing in the construction and facility management industries - Part 2: Data schema using XML schema definitions
EN , Building Information Modelling - Data Dictionary - Method of definition and management of the exploitable properties within the framework of a network of harmonized dictionaries
EN , Building Information Modelling - High level Information Delivery Manual - Framwork for openBIM exchange adoption and implementation
ISO 8560:1986/A1, Technical drawings - Construction drawings - Representation of modular sizes, lines and grids
ISO 19650, Specification for information management for the capital/delivery phase of construction projects using building information modelling
ISO/TC 10 / SC 08 N 558, Proposal for stanardization of Building symbols
SS 32209, Construction and facilities management documentation - Indication of documentation type and review
SS 32207, Construction and facilities management documentation - Layout and content of title block
SS 32222, Construction drawings - Drawing schedule
SS 32203, Construction drawings - Dimensionening
SS 32202, Construction drawings - Designations and abbreviations
Show more Show less
Published 59 standards
Show more Show less
Working group 2 workgroups
SIS/TK 269/AG 01, Ritningsdokument
SIS/TK 269/AG 02, Building Information Modelling (BIM)
Participants 14 companies and organizations
AB Svensk Byggtjänst, Stockholm
PE Teknik & Arkitektur AB, Stockholm
Scheiwiller Svensson Arkitektkontor AB, Stockholm
Sveriges Byggindustrier Service AB, Stockholm
Sweco AB, Stockholm
SWECO Management AB, Fagersta
Trafikverket, Solna
Trafikverket, Strömsund
Trimble, Espoo
Trimble Solutions Sweden AB, Västerås
Triona AB, Borlänge
Tyréns AB, Stockholm
WSP Sverige AB, Stockholm-Globen
WSP Systems, Göteborg
Show more Show less
International participation 8 international committees
ISO/TC 10/SC 8, Construction documentation
ISO/TC 10/SC 8/WG 16, New forms of construction documentation
ISO/TC 59, Buildings and civil engineering works
ISO/TC 59/SC 13, Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM)
ISO/TC 59/SC 13/WG 12, Implementation of collaborative working over the asset lifecycle
ISO/TC 59/SC 13/WG 8, Building information models - Information delivery manual
ISO/TC 59/SC 2, Terminology and harmonization of languages
CEN/TC 442, Building Information Modelling (BIM)
Show more Show less
Financing
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Subjects

Building design stage Technical drawings General Construction drawings