Standardization · SIS/TK 259

Markutrustningar för flygplatser

Olyckor sker inte bara i luften på en flygplats. Även personalen på marken måste skyddas. Genom att utarbeta standarder inom området för markutrustning på flygplatser kommer antalet olyckor och förslitningsskador hos markpersonalen att minska.

Arbetet i SIS tekniska kommitté för markutrustningar för flygplatser behandlar säkerhet vid arbete med maskiner och utrustningar på flygplatser. Bakgrunden till kommitténs arbete är europastandardiseringen inom området som startades för att ge stöd till Maskindirektivet för de olika typer av maskiner och fordon som används på flygplatser. Det internationella arbetet har varit mer inriktat på mått och prestanda, vilket är viktigt när nya flygplanstyper tas i trafik

För Sveriges del har det var viktigt att sammanför de svenska intressena och att finna en gemensam svensk plattform för att kunna agera i det internationella och europiska arbetet.

Påverka nationellt och internationellt

Kommittén skapar ett forum för svenskt agerande i den internationella standardiseringen, genom att vi aktivt medverkar i både den europeiska och den internationella standardiseringsorganisationen CEN och ISO. På så sätt kan vi driva utvecklingen av standarderna så att de främjar den svenska industrin. Ett arbete som skapar fri rörlighet av produkter mellan länder, vilket stödjer den svenska exportmarknaden. Standarderna underlättar därmed vid både tillverkning, inköp och användande av produkterna, eftersom de är direkt kopplade till EGs Maskindirektiv.

Ett värdefullt arbete

I kommittén samlas expertkunskap genom representanter från tillverkare, användare, intresseorganisationer, myndigheter eller övriga i branschen. Standardiseringsarbetet ger deltagarna djupare insikt om standardernas krav och hur man resonerar kring dessa, vilket underlättar vid diskussion med olika parter inom branschen. Deltagarna är samtidigt med och påverkar framtidens standarder, vilket leder till nya insikter och tidig information som kan omsättas i den egna verksamhetsutvecklingen.

More information about the committèes work:

Now working on 16 standards
EN ISO 11532, Aircraft ground equipment - Graphical symbols
EN 12312-4, Aircraft ground support equipment - Specific requirements - Part 4: Passenger boarding bridges
EN 12312-9, Aircraft ground support equipment - Specific requirements - Part 9: Container/Pallet loaders
EN 12312-3:2017/A1, Aircraft ground support equipment - Specific requirements - Part 3: Conveyor belt vehicles
ISO 23522, Air cargo unit load devices - Test methods
ISO 16049-1, Air cargo - Restraint straps - Part 1: Design criteria and testing methods
ISO 11076, Aircraft - De-icing/anti-icing methods on the ground
EN 12312-5, Aircraft ground support equipment - Specific requirements - Part 5: Aircraft fuelling equipment
ISO 22211, Aerospace - LED based taxi light system -Design Guidance
ISO 20291-2, Air cargo equipment - Restraint slings - Part 2: Utilization guidelines and lashing calculations
ISO 20291-1, Air cargo — Restraint cables — Part 1: Design and testing
ISO 21100, Aircraft ground equipment - Performance requirements and test parameters
ISO 8267-2, Aircraft -- Tow bar attachment fittings interface requirements -- Part 2: Regional aircraft
EN 12312-7, Aircraft ground support equipment - Specific requirements - Part 7: Aircraft movement equipment
ISO 21894, Air cargo - Cargo stopper devices - Design and testing
EN 12312-15, Aircraft ground support equipment - Specific requirements - Part 15: Baggage and equipment tractors
Show more Show less
Published 53 standards
Show more Show less
Participants 5 companies and organizations
Luftfartsverket ATS Stockholm-Arlanda flygplats, Stockholm-Arlanda
RISE SMP Svensk Maskinprovning AB, Uppsala
Svenska Transportarbetareförbundet, Stockholm
Swedavia AB Stockholm-Arlanda Airport, Stockholm-Arlanda
Textron Sweden AB, Trelleborg
Show more Show less
International participation 5 international committees
ISO/TC 20/SC 1, Aerospace electrical requirements
ISO/TC 20/SC 17, Airport infrastructure
ISO/TC 20/SC 9, Air cargo and ground equipment
CEN/TC 274, Aircraft ground support equipment
CEN/TC 274/WG 1, Working Group Revision
Show more Show less
Financing
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Status i EU:s officiella tidning

En standard måste omnämnas i EU:s officiella tidning (OJEU) för att vara harmoniserad.

Klicka här för att kontrollera status för standarder gentemot maskindirektivet i (OJEU). 

Contact

If you have questions or want to know more about the SIS standardization activities? Please contact us.

Sven Radhe

Sven Radhe
Project manager
08-55552112
sven.radhe@sis.se

Ylva Yassine

Ylva Yassine
Project assistant
08-55552125
ylva.yassine@sis.se

Related