Standardization · SIS/TK 256

Centrifuger

Centrifuger finns inte bara i tvättstugan! En centrifug är en maskin som genom en mycket snabb roterande rörelse centrifugerar det material som ska centrifugeras genom att det slungas med kraft utåt, företrädesvis mot en yta som medger någon slags sortering, till exempel släpper igenom vatten men inte textilier. Råsaftcentrifuger och salladsslungor är exempel på hushållsartiklar, men centrifuger förekommer också i laboratorier och i industrin till exempel separatorer som skiljer mjölk från grädde.

Kommittén för centrifuger arbetar med att revidera säkerhetsstandarden för centrifuger SS-EN 12547. Standarden är harmoniserad mot EGs Maskindirektiv och utgör underlag vid CE-märkning. SIS har även sekretariat för CEN/TC 313 där standarden utarbetas.

Påverka nationellt och internationellt

Kommittén skapar ett forum för svenskt agerande i den europeiska standardiseringen, genom att vi aktivt medverkar i den europeiska standardiseringsorganisationen CEN. På så sätt kan vi driva utvecklingen av standarden och påverka innehållet så att den främjar de svenska intressena.

More information about the committèes work:

Now working on 2 standards
EN DRAFT RESOLUTION 35 , Centrifuges - Common safety requirements
, Decision 36 regarding vibration levels
Participants 2 companies and organizations
Alfa Laval Separation A/S, SÖBORG
Alfa Laval Tumba AB, Tumba
International participation 1 international committees
CEN/TC 313, Centrifuges
Financing
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Delta i kommittén

Subjects

Safety of machinery (14) Centrifuges (14.550)