Standardization · SIS/TK 255

Vägtrafikinformatik

ITS är ett samlingsnamn för IT-baserade system och tjänster för att ge bättre, säkrare och miljövänligare trafik. ITS handlar om att skapa framtidens transportsystem. Genom internationell standardisering skapas billigare produkter, samverkan mellan system och bättre marknadsmöjligheter för svensk industri.

ITS används för navigeringssystem, trafikantinformation, avgiftsupptagning, parkeringsanvisning, trafikledning, bättre kollektivtrafik, aktiva säkerhetssystem, effektivare godstransporter och många andra applikationer.

Visionen är att de system som används för vägtrafikinformatik ska kunna fungera och utbyta information utan problem, oavsett vilka fabrikat som används och oavsett i vilket land man befinner sig.

Systemen ska sammanlänka fordonen med infrastrukturen på ett effektivt sätt som är till hjälp för både trafikanter och trafikövervakning.

More information about the committèes work:

Läs mer om Vägtrafikinformatik
Now working on 152 standards
ISO/TS 22726-2, Intelligent transport systems - Dynamic data and map database specification for connected and automated driving system applications - Part 2: Logical data model of dynamic data
CEN ISO/TS 21177, Intelligent transport systems - ITS station security services for secure session establishment and authentication between trusted devices (ISO/DTS 21177:2019)
CEN/TS 16157-6, Intelligent transport systems - DATEX II data exchange specifications for traffic management and information - Part 6: Parking Publications
EN 16312, Intelligent transport systems - Automatic Vehicle and Equipment Registration (AVI/AEI) - Interoperable application profile for AVI/AEI and Electronic Register Identification using dedicated short range communication
CEN ISO/TS 19091, Intelligent transport systems - Cooperative ITS - Using V2I and I2V communications for applications related to signalized intersections (ISO/PRF TS 19091:2019)
ISO 22085-3, Intelligent transport systems - Nomadic device service platform for micro mobility - Part 3: Data structure and data exchange procedures
ISO/TR 17573-2, Electronic fee collection - Systems architecture for vehicle-related tolling - Part 2: Terminology
ISO 23375, Intelligent transport systems - Collision evasive lateral manoeuvre systems (CELM) - Performance requirements and test procedures
CEN/TS WI 00278523, Intelligent transport systems - Urban ITS - Communication interfaces and profiles for traffic management
CEN/TS WI 00278491, Intelligent transport systems - Urban ITS - Models and definitions for new modes
CEN/TS 17402, Intelligent transport systems - Urban-ITS - Use of regional traffic standards in a mixed vendor environment
CEN/TR 17401, Intelligent transport systems - Urban-ITS - Mixed vendor environment guide
ISO 21219-2, Intelligent transport systems - Traffic and travel information (TTI) via transport protocol experts group, generation 2 (TPEG2) - Part 2: UML modelling rules (TPEG2-UMR)
ISO 21219-6, Intelligent transport systems - Traffic and travel information(TTI) via transport protocol experts group, generation 2 (TPEG2) - Part 6: Message management container (TPEG2-MMC)
ISO 21219-5, Intelligent transport systems - Traffic and travel information (TTI) via transport protocol experts group, generation 2 (TPEG2) - Part 5: Service framework (TPEG2-SFW)
ISO 21219-4, Intelligent transport systems - Traffic and travel information (TTI) via transport protocol experts group, generation 2 (TPEG2) - Part 4: UML to XML conversion rules
ISO 21219-3, Intelligent transport systems - Traffic and travel information (TTI) via transport protocol experts group, generation 2 (TPEG2) - Part 3: UML to binary conversion rules (TPEG2-UBCR)
ISO 21219-18, Intelligent transport systems - Traffic and travel information (TTI) via transport protocol experts group, generation 2 (TPEG2) - Part 18: Traffic flow and prediction application (TPEG2-TFP)
ISO 23376, Intelligent transport systems - Vehicle-to-vehicle intersection collision warning systems (VVICW) - Performance requirements and test procedures
ISO 19297-4, Intelligent transport systems - Shareable geospatial databases for ITS applications - Part 4: Common data structure
CEN/TS 17400, Intelligent transport systems - Urban-ITS - Mixed vendor environments methodologies & translators
PD 051-2018, Intelligent transport systems - Traffic management systems - TM interfaces and information
CEN/TS 16157-9, Intelligent transport systems - DATEX II data exchange specifications for traffic management and information - Part 9: Traffic signal management publications dedicated to the urban environment
CEN/TS 16157-8, Intelligent transport systems - DATEX II data exchange specifications for traffic management and information - Part 8: Traffic management publications and extensions dedicated to the urban environment
CEN/TS 13149-11, Public transport - Road vehicle scheduling and control systems - Part 11: Vehicle platform interface service
CEN/TS 13149-10, Public transport - Road vehicle scheduling and control systems - Part 10: Location service
CEN/TS 13149-9, Public transport - Road vehicle scheduling and control systems - Part 9: Time service
CEN/TS 13149-7, Public transport - Road vehicle scheduling and control systems - Part 7: System and Network Architecture
00278518, Intelligent transport systems - eSafety - eCall for automated and autonomous vehicles
PD 034-2018, Intelligent transport systems - eSafety - eCall end to end conformance tests for P2WV, quadricycles and tricycles
PD 033-2018, Intelligent transport systems - eSafety - eCall interface between PSAPS and dangerous goods or transport databases
PD 032-2018, Intelligent transport systems - eSafety - eCall TPSP-PSAP data sharing exchange mechanism
PD 031-2018, Intelligent transport systems - eSafety - eCall TPSP-PSAP CAP data format
ISO 12813, Electronic fee collection - Compliance check communication for autonomous systems
EN ISO 12813, Electronic fee collection - Compliance check communication for autonomous systems (ISO/DIS 12813:2018)
ISO 17419-3, Intelligent transport systems - Identifiers - Part 3: Architecture requirements for ITS-AID requests
CEN/TS 17363, Intelligent transport systems - ECall optional additional data - Linked mobile phone number data concept
CEN/TS 17380, Intelligent transport systems - Urban-ITS - 'Controlled Zone' management for UVARs using C-ITS
EN 16157-5, Intelligent transport systems - DATEX II data exchange specifications for traffic management and information - Part 5: Measured and elaborated data publications
EN 16157-4, Intelligent transport systems - DATEX II data exchange specifications for traffic management and information - Part 4: VMS publication
ISO 17573-1, Electronic fee collection - System architecture for vehicle-related tolling - Part 1: Reference model
ISO 22741-1, Intelligent transport systems - Roadside modules AP-DATEX data interface - Part 1: Overview
ISO/TR 14823-2, Intelligent transport systems - Graphic data dictionary - Part 2: Examples
ISO 23374-2, Intelligent transport systems - Automated valet parking systems (AVPS) - Part 2: Requirements and test procedures for the vehicle operation
ISO 22085-2, Intelligent transport systems - Nomadic device service platform for micro mobility - Part 2: Functional requirements and data set definitions
ISO 22737, Intelligent transport systems - Low-speed automated driving (LSAD) systems for limited operational design domains - Performance requirements, system requirements and performance test procedures
ISO/TR 23254, Intelligent transport systems - Architecture - Use cases and high-level reference architecture for connected, automated vehicles
ISO 18561-1, Intelligent transport systems - Urban mobility applications via nomadic device for green transport management - Part 1: Requirements for interface between ITS stations
ISO 21734, Intelligent transport systems - Public transport - Performance testing for connectivity and safety functions of automated driving bus
ISO 13111-2, Intelligent transport systems - The use of personal ITS station to support ITS service provision for travelers - Part 2: General requirements for data exchange between personal ITS station and other ITS stations
ISO/TS 22726-1, Intelligent transport systems - Dynamic data and map database specification for connected and automated driving system applications - Part 1: Architecture and data model for harmonization of static map data
CEN ISO/TS 21189, Intelligent transport systems - Cooperative ITS - Test requirements and Protocol Implementation Conformance Statement (PICS) pro forma for CEN ISO/TS 17426 (ISO/PRF TS 21189:2018)
ISO/TS 17187, Intelligent transport systems — Electronic information exchange to facilitate the movement of freight and its intermodal transfer — Governance rules to sustain electronic information exchange methods
ISO/TS 24533, Intelligent transport systems - Electronic information exchange to facilitate the movement of freight and its intermodal transfer - Road transport information exchange methodology
EN 17358, Intelligent transport systems - ESafety - eCall OAD for multiple Optional Additional Datasets
EN 15722, Intelligent transport systems - ESafety - ECall minimum set of data
PD 008-2018, Intelligent transport systems - Urban ITS - Models and definitions for new modes
ISO/TS 19091, Intelligent transport systems - Cooperative ITS - Using V2I and I2V communications for applications related to signalized intersections
00278457, Public transport - Network and Timetable Exchange (NeTEx) - Passenger information European profile
CEN/TS 16614-3, Public transport - Network and Timetable Exchange (NeTEx) - Part 3: Public transport fares exchange format
CEN/TS 16614-2, Public transport - Network and Timetable Exchange (NeTEx) - Part 2: Public transport scheduled timetables exchange format
CEN/TS 16614-1, Public transport - Network and Timetable Exchange (NeTEx) - Part 1: Public transport network topology exchange format
ISO/TR 23255, Intelligent transport systems - Architecture - Applicability of data distribution technologies within ITS
PD 002-2018, Electronic fee collection - Secure monitoring for autonomous toll systems - Part 2: Trusted recorder
EN ISO 17573-1, Electronic fee collection - System architecture for vehicle-related tolling - Part 1: Reference model (ISO/FDIS 17573-1:2019)
ISO 20684-4, Intelligent transport systems - Roadside modules data interface - Part 4: Intelligent transport systems - Roadside modules SNMP data interface - Part 4: Generalized field device - Exceptions
ISO 20684-3, Intelligent transport systems - Roadside modules data interface - Part 3: Intelligent transport systems - Roadside modules SNMP data interface - Part 3: Generalized field device - Scheduler
CEN/TR 17370, Public transport - Operating raw data and statistics exchange
ISO/TR 12859, Intelligent transport systems - System architecture - Privacy aspect in ITS standards and systems
ISO 14812, Glossary of standard terminologies for the transport information and control sector
ISO/TR 24098, Intelligent transport systems - System architecture, taxomony and terminology - Procedures for developing ITS deployment plans utilising ITS system architecture
ISO 14813-1, Intelligent transport systems - Reference model architecture(s) for the ITS sector - Part 1: ITS service domains, service groups and services
CEN/TS 16794-2, Public transport - Communication between contactless readers and fare media - Part 2: Test plan for ISO/IEC 14443
CEN/TS 16794-1, Public transport - Communication between contactless readers and fare media - Part 1: Implementation requirements for ISO/IEC 14443
CEN/TR 16742, Intelligent transport systems - Privacy aspects in ITS standards and systems in Europe according to GDPR 2016/679
CEN/TR 12896-9, Public transport - Reference data model - Part 9: Informative documentation
EN 12896-8, Public transport - Reference data model - Part 8 : Management information & statistics
EN 12896-7, Public transport - Reference data model - Part 7: Driver management
EN 12896-6, Public transport - Reference data model - Part 6: Passenger information
EN 12896-5, Public transport - Reference data model - Part 5: Fare management
EN 12896-4, Public transport - Reference data model - Part 4: Operations monitoring and control
PD 027-2017, Intelligent transport systems - eSafety - eCall via satellite
ISO 22078, Intelligent transport systems - Bicyclist detection and collision mitigation systems (BDCMS) - Performance requirements and test procedures
ISO 21202, Intelligent transport systems - Partially Automated Lane Change Systems (PALS) - Functional / operational requirements and test procedures
CEN/TS 17297-2, Intelligent transport systems - Location Referencing Harmonisation for Urban-ITS - Part 2: Transformation methods
CEN/TR 17297-1, Intelligent transport systems - Location referencing harmonization for Urban ITS - Part 1: State of the art and guidelines
ISO 13185-4, Intelligent transport systems - Vehicle interface for provisioning and support of ITS Services - Part 4: Unified vehicle interface protocol (UVIP) conformance test specification
ISO 20684-2, Intelligent transport systems - Roadside modules SNMP data interface - Part 2: Generalized field devices - Basic management
ISO 22738, Intelligent transport systems - Localized communications - Optical camera communication
ISO 20684-1, Intelligent transport systems - Roadside modules SNMP data interface - Part 1: Overview
ISO 14813-5, Intelligent transport systems - Reference model architecture(s) for the ITS sector - Part 5: Requirements for architecture description in ITS standards
ISO/TS 21193, Electronic fee collection - Requirements for EFC application interfaces on common media
ISO/TS 21192, Electronic fee collection - Support for traffic management
ISO/PAS 22736, Intelligent transport systems - Taxonomy and definitions for terms related to driving automation systems for on-road motor vehicles
ISO 17419-2, Intelligent transport systems - Identifiers - Part 2: Management and operation of registries
ISO/TR 21190, Electronic fee collection - Investigation of charging policies and technologies for future standardization
ISO 20529-2, Intelligent transport systems - Framework for green ITS (G-ITS) standards - Part 2: Integrated mobile service application and specification
ISO/TR 22085-1, Intelligent transport systems - Nomadic device service platform for micro mobility - Part 1: General information and use cases definition
019-2017, Intelligent transport systems - Data interfaces between centres for transport information and control systems - Platform independent model specifications for data exchange protocols for transport information and control systems
CEN/TS 16702-1, Electronic fee collection - Secure monitoring for autonomous toll systems - Part 1: Compliance checking
CEN ISO/TS 19468, Intelligent transport systems - Data interfaces between centres for transport information and control systems - Platform independent model specifications for data exchange protocols for transport information and control systems
015-2017, Intelligent transport systems - eSafety - eCall - Tests to enable PSAPs to demonstrate conformance and performance
ISO 21210, Intelligent transport systems - Communications access for land mobiles (CALM) - IPv6 Networking
ISO 17515-3, Intelligent transport systems - Evolved-universal terrestrial radio access network - Part 3: LTE-V2X
ISO 20901, Intelligent transport systems - Emergency electronic brake light systems (EEBL) - Performance requirements and test procedures
ISO 20524-2, Intelligent transport systems - Geographic Data Files (GDF) GDF5.1 - Part 2: Map data used in automated driving systems, Cooperative ITS, and multi-modal transport
ISO 20524-1, Intelligent transport systems - Geographic Data Files (GDF) - GDF5.1 - Part 1: Application independent map data shared between multiple sources
ISO/TR 21735, Intelligent transport systems - Framework architecture for plug & play (PnP) functionality in vehicles utilizing nomadic devices
ISO 17515-4, Intelligent transport systems - Communications access for land mobiles (CALM) - Evolved-universal terrestrial radio access network (E-UTRAN) - Part 4: Part 4: LTE-V2X
041-2016, Intelligent transport systems - Standards and actions necessary to enable urban infrastructure coordination to support Urban-ITS
038-2016 NWIP, Intelligent transport systems - eSafety - eCall OAD for multiple optional additional datasets
N3437, Intelligent transport systems - eSafety - eCall High level application Protocols (HLAP) using IMS packet switched networks
ISO 22047, General Bikeshare Feed Specification
ISO/TR 21724-1, Intelligent transport systems - Common transport service account systems - Part 1: Framework and use cases
ISO 17572-4, Intelligent transport systems (ITS) - Location referencing for geographic databases - Part 4: Lane-level location referencing
CEN/TS 16331, Electronic fee collection - Interoperable application profiles for autonomous systems
CEN/TS 17378, Intelligent transport systems - Urban ITS - Air quality management in urban areas
ISO/TS 21219-7, Intelligent transport systems - Traffic and travel information (TTI) via transport protocol experts group, generation 2 (TPEG2) - Part 7: Location referencing container (TPEG2-LOC)
ISO 15638-9, Intelligent transport systems - Framework for cooperative Telematics Applications for Regulated commercial freight Vehicles (TARV) - Part 9: Remote electronic tachograph monitoring (RTM)
ISO 14813-7, Intelligent transport systems - Reference model architecture(s) for the ITS sector - Part 7: ITS standards framework
ISO/TS 15638-4, Intelligent transport systems - Framework for collaborative Telematics Applications for Regulated commercial freight Vehicles (TARV) - Part 4: System security requirements
ISO 21216-2, Intelligent transport systems - Communications - Part 2: Millimeter wave data link layer
ISO 21216-1, Intelligent transport systems - Communications - Part 1: Millimeter wave physical layer
ISO 20527, Intelligent transport systems - Interoperability between IFM systems and NFC mobile devices
ISO 17515-2, Intelligent transport systems - Communications access for land mobiles (CALM) - Evolved-universal terrestrial radio access network (E-UTRAN) - Part 2: Device to device communications (D2D)
ISO 16789, Intelligent Transport Systems - Communications access for land mobiles (CALM) - IPv6 Networking Optimisation
ISO/TS 21176, Intelligent transport systems - Cooperative ITS - Position, velocity and time functionality in the ITS station
ISO/TS 21177, Intelligent transport systems - ITS station security services for secure session establishment and authentication between trusted devices
ISO/TR 21886, Intelligent transport systems - Cooperative ITS - Guidelines on the use of C-ITS standards for hybrid communications
ISO 21184, Intelligent Transport Systems - Secure vehicle interface - Data dictionary of vehicle-based information for C-ITS applications
ISO 21185, Intelligent Transport Systems - Secure vehicle interface - Communication profiles for secure connection between an ITS-station and a vehicle
ISO 20530, Intelligent transport systems - Information for emergency service support via personal ITS station - General requirements and technical definition
CEN TC 278 N3231, NWIP for the revision of 15876-2:2011: Electronic fee collection — Conformity evaluation of on-board and roadside equipment to EN 15509 — Part 2: Abstract test suite
CEN TC 278 N3230, NWI proposal for the revision of EN 15876-1:2010+A1 2012 Electronic fee collection— Conformity evaluation of on-board and roadside equipment to EN 15509 — Part 1: Test suite structure and test purposes
ISO 15638-20, Intelligent transport systems - Framework for cooperative telematics applications for regulated commercial freight vehicles (TARV) - Part 20: Weigh-in-motion monitoring
CEN/TR 010-2015, NWI proposal: Public transport - Communication between contactless readers and fare media - Part 2: Test plan for ISO/IEC 14443
CEN/TR 009-2015, NWI proposal: Public transport - Communication between contactless readers and fare media - Part 1: Implementation requirements for ISO/IEC 14443
030-2014 (WG3), Public transport - Service interface for real-time information relating to public transport operations - Part 5: Functional service interfaces - Situation exchange
019-2014 (WG3), Public transport - Reference data model - Informative documentation
018-2014 (WG3), Public transport - Service interface for real-time information relating to public transport operations - Part 5: Functional service interfaces - Situation Exchange
010-2014 (WG 7), Intelligent transport systems - Transport network ITS spatial data exchange framework
EN 005-2014 (WG 3), CEN/TS 13149-7 : Public Transport - Road Vehicle Scheduling and Control Systems - Part 7: IP-based Networking Inside A Vehicle, Network and System Architecture
ISO 14813, Transport information and control systems - Reference model architecture(s) for the TICs sector
ISO 19083-2, Intelligent transport systems - Public transport - Emergency evacuation and disaster response and recovery - Part 2: Data flow
EN ISO 17575-4, Electronic fee collection - Application interface definition for autonomous systems - Part 4: Roaming (ISO/DIS 17575-4:2013)
ISO 19414, Intelligent transport systems - Service architecture of probe vehicle systems
ISO 19373, Intelligent transport systems - Public transport - Conformance test guidelines of fare media and reader in public transport
ISO 16439, Electronic Fee Collection - Security framework
ISO 19082, Intelligent transport systems - Definition of data elements and data frames between roadside modules and signal controllers for cooperative signal control
ISO 19061, Intelligent transport systems - Automatic vehicle and equipment registration (AVI/AEI) - Interoperable application profile for AVI/AEI and electronic register identification using dedicated short range communication
ISO 17515-1, Intelligent transport systems - Communications access for land mobiles (CALM) - Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN) - Part 1: General usage
ISO 17424, Intelligent transport systems - Co-operative systems - State of the art of local dynamic maps concepts
Show more Show less
Published 175 standards
Show more Show less
Working group 9 workgroups
SIS/TK 255/AG 01, Vägavgiftsupptagning
SIS/TK 255/AG 02, Godstransportinformatik
SIS/TK 255/AG 03, Kollektivtransportinformatik
SIS/TK 255/AG 04, Trafikantinformatik
SIS/TK 255/AG 05, Säkerhetssystem
SIS/TK 255/AG 06, Samverkande ITS
SIS/TK 255/AG 07, Datautbyte
SIS/TK 255/AG 08, Digitala färdskrivare
SIS/TK 255/AG 09, Revidering OVLS, SS 3652
Show more Show less
Participants 15 companies and organizations
Hogia Public Transport Systems AB, Stenungsund
Kapsch TrafficCom AB, Jönköping
Pilotfish Networks AB, Göteborg
Rapp Trans AG, BASEL
Samtrafiken i Sverige AB, Stockholm
Scania CV AB, Södertälje
Trafikkontoret, Stockholm
Trafikverket, Borlänge
Trafikverket, Underhåll, Göteborg
Transportstyrelsen, Borlänge
Västtrafik AB, Skövde
Viati Konsult AB, Borlänge
Volvo Car Corporation, Göteborg
Volvo Lastvagnar AB, Göteborg
Volvo Technology AB, Göteborg
Show more Show less
International participation 7 international committees
ISO/TC 204, Transport information and control systems
ISO/TC 204/WG 14, Vehicle/roadway warning and control systems
ISO/TC 204/WG 5, Fee and toll collection
CEN/TC 278, Intelligent transport systems
CEN/TC 278/WG 1, Electronic Fee Collection
CEN/TC 278/WG 15, Intelligent Transport Systems - eSafety
CEN/TC 278/WG 17, Urban ITS
Show more Show less
Financing
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Subjects

Road vehicles engineering General Road transport IT applications in transport Car informatics, on board computer systems