Standardization · SIS/TK 254

Järnvägar

När vi tar järnvägen förutsätter vi att resan blir bekväm och att vi kommer fram enligt tidtabell, och så ska det naturligtvis vara. Kommittén skapar förutsättningar för säkra tågresor genom att arbeta fram standarder för bland annat räls och hjul som är viktiga delar för samspelet mellan vagn och järnvägsspår. EU-kommissionen har genom sitt mandat M/486 "Mandate for programming and standardization addressed to the European standardization bodies in the field of urban rail" gett de europeiska standardiseringsorganisationerna i uppdrag att arbeta fram standarder inom järnvägsspår. SIS Tekniska kommitté 254 Järnvägar slogs ihop med Tekniska kommitté 583 Spårväg under 2018.

Standarderna syftar till att tågen lätt ska kunna åka över landsgränserna i Europa utan tekniska eller byråkratiska hinder. Arbetet resulterar i standarder som gör det möjligt för tågtillverkare, tågoperatörer och spårhållare att komma överens om tekniska krav på mekaniska komponenter i lok och vagnar liksom även järnvägsspår.

Standarderna gäller mekaniska produkter på lok och vagn som till exempel bromsar och boggies liksom även järnvägsspår. Till det kommer standarder för olika funktioner på tåg så som brandsäkerhet, buller, komfort och att funktionshindrade ska kunna resa bekvämt. Kommittén arbetar även med hjul till godsvagnar, spårläge och vinterförhållanden samt arbetsfordon på spår. Tidigare kommittéarbete har resulterat i standarder för aerodynamik, slipers, spårväxlar, koppel med mera.

More information about the committèes work:

Arbetet inom kommittén
Mer information om kommitténs arbete:
Läs mer om Järnvägar
Now working on 152 standards
EN 14198:2016+A1:2018/A2, Railway applications - Braking - Requirements for the brake system of trains hauled by locomotives
EN 16186-3, Railway applications - Driver's cab - Part 3: Design of displays
N6424 Draft Decision C39/2019, Railway applications Infrastructure - Actuation locking and detection of turnout systems
EN 17168, Railway applications - Platform barrier systems
EN 16839, Railway applications - Rolling stock - Head stock layout
EN 16432-3, Railway applications - Ballastless track systems - Part 3: Acceptance
C41/2019 – SC2/WG52 - N6409, Railway application - Rolling stock products - Adhesive bonding of rail vehicles and rail vehicle parts
EN 15085-6, Railway applications - Welding of railway vehicles and components - Part 6: Maintenance welding requirements
EN 15085-5, Railway applications - Welding of railway vehicles and components - Part 5: Inspection, testing and documentation
EN 15085-4, Railway applications - Welding of railway vehicles and components - Part 4: Production requirements
EN 12080:2017/A1, Railway applications - Axleboxes - Rolling bearings
EN 15528, Railway applications - Line categories for managing the interface between load limits of vehicles and infrastructure
EN 14363, Railway applications - Testing and Simulation for the acceptance of running characteristics of railway vehicles - Running Behaviour and stationary tests
CEN/TR C13/2019, Railway applications - Fire protection on railway vehicles — Assessment of fire containment and control systems for railway vehicles
ISO 24221, Railway Applications - Braking System - General Requirements
ISO 33298, Railway applications - Suspension components - Helical suspension springs, steel
ISO 25380-1, Railway applications - Designation system for railway vehicles - Part 1: General principles
ISO 24478, Railway applications - Braking - Generic vocabulary
EN 13848-3, Railway applications - Track - Track geometry quality - Part 3: Measuring systems - Track construction and maintenance machines
EN 17149-3, Railway applications — Strength assessment of railway vehicle structures — Part 3: Fatigue strength assessment based on cumulative damage
WI 00256942, Railway applications - Interior glazing for rail vehicles
EN 16186-5, Railway applications - Driver’s cabs - External visibility for tram vehicle
ISO 22163, Railway applications - Quality management system - Business management system requirements for rail organizations: ISO 9001:2015 and particular requirements for application in the rail sector
EN 13749, Railway applications - Wheelsets and bogies - Method of specifying the structural requirements of bogie frames
EN 13103-1:2017/A1, Railway applications - Wheelsets and bogies - Part 1: Design method for axles with external journals
EN 16186-8, Railway applications - Driver's cabs - Part 8: tram vehicle layout and access
EN 16028-2-2, Railway applications - Wheel/Rail friction management - Part 2-2: Properties and Characteristics - Top of Rail materials
CEN/TS 13103-3, Railway applications — Wheelsets and bogies — Part 3: Design method for axles with external journals for urban rail
EN 15427-1-1, Railway applications - Wheel/Rail friction management - Part 1-1: Equipment and Application - Flange Lubrication
EN 16116-1, Railway applications - Design requirements for steps, handrails and associated access for staff - Part 1: Passenger vehicles, luggage vans and locomotives
ISO 22074-8, Railway applications - Infrastructure - Rail fastening systems - Part 8: Test procedure for determination of vertical stiffness
ISO 22074-7, Railway applications - Infrastructure - Rail fastening systems - Part 7: Test procedure for the determination of clamping force
ISO 22074-6, Railway applications - Infrastructure - Rail fastening systems - Part 6: Test procedure for the effects of environmental conditions
ISO 22074-5, Railway applications - Infrastructure - Rail fastening systems - Part 5: Test procedure for electrical resistance
ISO 22074-4, Railway applications - Infrastructure - Rail fastening systems - Part 4: Test procedure for repeated loading
ISO 22074-3, Railway applications - Infrastructure - Rail fastening systems - Part 3: Test procedure for proof loading of fastening inserts
ISO 22074-2, Railway applications - Infrastructure - Rail fastening systems - Part 2: Test procedure for longitudinal restraint
EN 13232-9, Railway applications - Track - Switches and crossings for Vignole rails - Part 9: Layouts
EN 13232-8, Railway applications - Track - Switches and crossings for Vignole rails - Part 8: Expansion devices
EN 13232-7, Railway applications - Track - Switches and crossings for Vignole rails - Part 7: Crossings with moveable parts
EN 13232-6, Railway applications - Track - Switches and crossings for Vignole rails - Part 6: Fixed common and obtuse crossings
EN 13232-5, Railway applications - Track - Switches and crossings for Vignole rails - Part 5: Switches
EN 13232-4, Railway applications - Track - Switches and crossings for Vignole rails - Part 4: Actuation, locking and detection
EN 13232-3, Railway applications - Track - Switches and crossings for Vignole rails - Part 3: Requirements for wheel/rail interaction
EN 13232-2, Railway applications - Track - Switches and crossings for Vignole rails - Part 2: Requirements for geometric design
EN 13232-1, Railway applications - Track - Switches and crossings for Vignole rails - Part 1: Definitions
EN 14730-2, Railway applications - Track - Aluminothermic welding of rails - Part 2: Qualification of aluminothermic welders, approval of contractors and acceptance of welds
EN 13848-6:2014/A1, Railway applications - Track - Track geometry quality - Part 6: Characterisation of track geometry quality
EN 16843, Railway applications - Infrastructure - Mechanical requirements for joints in running rails
ISO 23661-1, Railway applications - Switches and crossings - Part 1: Terms and definitions
EN 16922:2017/A1, Railway applications - Ground based services - Vehicle waste water discharge equipment
EN 17355, Railway applications - Communication device for urban rail - System requirements
EN 16019:2014/A1, Railway applications - Automatic coupler - Performance requirements, specific interface geometry and test method
EN 16334:2014/A1:2019, Railway applications - Passenger Alarm System - Part 1: System requirements for mainline rail
ISO 22749-2, Railway applications - Rubber suspension components - Part 2: Approval procedure and quality monitoring
ISO 22480-2, Railway applications - Track - Concrete sleepers and bearers - Part 2: Prestressed monoblock sleepers
WI 00256908, Railway applications — Aerodynamics — Fundamentals for test procedures for train-induced ballast projection
WI 00256779, Railway applications - Infrastructure - Rail defects - Part 1: Rail defect management
EN 13231-2, Railway applications - Track - Acceptance of works - Part 2: Acceptance of reprofiling rails in plain line, switches, crossings and expansion devices
EN 12663-1, Railway applications - Structural requirements of railway vehicle bodies - Part 1: Locomotives and passenger rolling stock
EN 16116-2, Railway applications - Design requirements for steps, handrails and associated access for staff - Part 2: Freight wagons
EN 12663-2, Railway applications - Structural requirements of railway vehicle bodies - Part 2: Freight wagons
EN 15437-1, Railway applications - Axlebox condition monitoring - Interface and design requirements - Part 1: Track side equipment and rolling stock axlebox
EN 15437-2, Railway applications - Axlebox condition monitoring - Interface and design requirements - Part 2: Performance and design requirements of on-board systems for temperature monitoring
EN 15723, Railway applications - Closing and locking devices for payload protecting devices against environmental influences - Requirements for durability, operation, indication, maintenance, recycling
EN 15427-1-2, Railway applications ­ Wheel/Rail friction management ­ Part 1­2: Equipment and Application ­ Top of Rail materials
EN 15020, Railway applications - Rescue coupler - Performance requirements, specific interface geometry and test methods
EN 15427-2-1, Railway applications - Wheel/Rail friction management- Part 2-1: Properties and Characteristics - Flange lubricants
WI 00256750, Railway applications — Vehicle end design for trams and light rail vehicles with respect to pedestrian safety
N0695, Railway applications - Bolting of railway vehicles and Components
EN 16334-2, Railway applications - Passenger alarm system - Part 2: System requirements for urban rail
EN 16272-1, Railway applications - Infrastructure - Noise barriers and related devices acting on airborne sound propagation - Part 1: Intrinsic characteristics - Sound absorption in the laboratory under diffuse sound field conditions
EN 15955, Railway applications — Infrastructure — Demountable machines, trailers and associated equipment — General safety and technical requirements for travelling and working
00256884, Railway applications — Infrastructure — Rail mounted railway maintenance and inspection machines and associated equipment — Explanation of machine type and compliance, including acceptance processes
EN 12082:2017/A1, Railway applications - Axleboxes - Performance testing
EN 16704-3:2016/A1, Railway applications - Track - Safety protection on the track during work - Part 3: Competences for personnel related to work on or near tracks
EN 16704-1:2016/A1, Railway applications - Track - Safety protection on the track during work - Part 1: Railway risks and common principles for protection of fixed and mobile work sites
EN 13230-4:2016/A1, Railway applications - Track - Concrete sleepers and bearers - Part 4: Prestressed bearers for switches and crossings
EN 13230-1:2016/A1, Railway applications - Track - Concrete sleepers and bearers - Part 1: General requirements
EN 17319, Railway applications - Infrastructure - Performance requirements of rail fastening systems for tramways - Complementary element
ISO 23300-1, Railway applications - Rail Welding - Part 1: General requirements and test methods for rail welding
CEN/TR 15302, Railway Applications - Wheel-rail contact geometry parameters - Technical report and background information about EN 15302
EN 14601:2005+A2, Railway applications - Straight and angled end cocks for brake pipe and main reservoir pipe
EN 15328, Railway applications - Braking - Brake pads
EN 15734-2:2010/A1, Railway applications - Braking systems of high speed trains - Part 2: Test methods
EN 15734-1:2010/A1, Railway applications - Braking systems of high speed trains - Part 1: Requirements and definitions
EN 16185-2:2014/A1, Railway applications - Braking systems of multiple unit trains - Part 2: Test methods
EN 16207:2014/A1, Railway applications - Braking - Functional and performance criteria of Magnetic Track Brake systems for use in railway rolling stock
EN 15612, Railway applications - Braking - Brake pipe accelerator valve
EN 45545-2, Railway applications - Fire protection on railway vehicles - Part 2: Requirements for fire behavior of materials and components
EN 15807, Railway applications - Pneumatic half couplings
EN 15624, Railway applications - Braking - Empty-loaded changeover devices
EN 15625, Railway applications - Braking - Automatic variable load sensing devices
EN 15152, Railway applications - Windscreens for trains
CEN/TR 15273-5, Railway applications - Gauges - Part 5: Background, explanation and worked examples
EN 15746-4, Railway applications - Track - Road-rail machines and associated equipment - Part 4: Technical requirements for running, travelling and working on urban rail
EN 15746-3, Railway applications - Track - Road-rail machines and associated equipment - Part 3: Technical requirements for running
EN 15746-2, Railway applications - Track - Road-rail machines and associated equipment - Part 2: General safety requirements
EN 15746-1, Railway applications - Track - Road-rail machines and associated equipment - Part 1: Technical requirements for travelling and working
ISO 23054-1, Railway applications - Track geometry quality - Part 1: Characterisation of track geometry and track geometry quality
N5443 draft decision C55, Railway applications - Track - Resilient element of track systems - Under slab mat
EN 17282, Railway applications - Infrastructure - Under ballast mats
EN 13129:2016/A1, Railway applications - Air conditioning for main line rolling stock - Comfort parameters and type tests
ISO 21106.2, Railway applications - Recyclability and recoverability calculation method for rolling stock
EN 15085-2, Railway applications - Welding of railway vehicles and components - Part 2: Requirements for welding manufacturers
ISO 23019, Railway Applications - Driving simulator for drivers' training
CEN/TR 17373, Railway applications - Railway rolling stock - Investigation of vehicles position on the reserve curve tracks during running and calculation of buffer overlap
EN 13848-2, Railway applications - Track - Track geometry quality - Part 2: Measuring systems - Track recording vehicles
EN 13146-4, Railway applications - Track - Test methods for fastening systems - Part 4: Effect of repeated loading
EN 13146-9, Railway applications - Track - Test methods for fastening systems - Part 9: Determination of stiffness
EN 17318-2, Railway applications - Infrastructure - Plastic sleepers and bearers - Part 2: Product testing
EN 17318-3, Railway applications - Infrastructure - Plastic sleepers and bearers - Part 3: Material characteristics
EN 17318-1, Railway applications - Infrastructure - Plastic sleepers and bearers - Part 1: General requirements
ISO 22888, Railway applications - Guideline for planning of operational concepts for earthquake events
EN 16729-2, Railway applications - Infrastructure - Non-destructive testing on rails in track - Part 2: Eddy current testing of rails in track
EN 17285, Railway applications - Acoustics - Measuring of door audible warnings
EN 15273-4, Railway Applications - Gauges - Part 4: Catalogue of gauges and associated rules
EN 15273-3, Railway applications - Gauges - Part 3: Infrastructure gauge
EN 15273-2, Railway Applications - Gauges - Part 2: Rolling stock
EN 15273-1:2018, Railway applications - Gauges - Part 1: Generic explanations and methods of gauging
EN 17168, Railway applications - Platform barrier systems
ISO 22752, Railway applications - Body side windows for railway rolling stock
ISO 22749-1, Railway applications - Rubber suspension components - Part 1: Characteristics and test methods for rubber and rubber to metal parts
EN 15611, Railway applications - Braking - Relay valves
EN 16185-1:2014/A1, Railway applications - Braking systems of multiple unit trains - Part 1: Requirements and definitions
EN ISO 3381, Railway applications - Acoustics - Measurement of noise inside railbound vehicles
EN 14067-5, Railway applications - Aerodynamics - Part 5: Requirements and test procedures for aerodynamics in tunnels
ISO 22480-1, Railway applications - Track - Concrete sleepers and bearers - Part 1: General requirements
EN 13715, Railway applications - Wheelsets and bogies - Wheels - Tread profile
EN 13979-1, Railway applications - Wheelsets and bogies - Monobloc Wheels - Technical approval procedure - Part 1: Forged and rolled wheels
EN 16186-4, Railway applications - Driver's cab - Part 4: Layout and access
EN 13262, Railway applications - Wheelsets and bogies - Wheels - Product requirements
EN 13261, Railway applications - Wheelsets and bogies - Axles - Product requirements
EN 13260, Railway applications - Wheelsets and bogies - Wheelsets - Product requirements
EN 15302, Railway Applications - Wheel-rail contact geometry parameters - Definitions and methods for evaluation
EN 17343, Railway applications - General terms and definitions
EN 14752, Railway applications - Bodyside entrance systems for rolling stock
EN 15227, Railway applications - Crashworthiness requirements for railway vehicle bodies
ISO 22074-1, Railway applications - Infrastructure - Rail fastening systems - Part 1: Terms and definitions
ISO 12856-2, Plastics - Plastic railway sleepers for railway applications (railroad ties) - Part 2: Products testing
EN 13272-2, Railway applications — Electrical lighting for rolling stock in public transport systems — Part 2: Urban rail
EN 13272-1, Railway applications — Electrical lighting for rolling stock in public transport systems — Part 1: Heavy Rail
EN 15153-4, Railway applications - External visible and audible warning devices - Part 4: Warning horns for urban rail
EN 15153-3, Railway applications - External visible and audible warning devices - Part 3: External visible warning devices for urban rail
EN 15153-2, Railway applications - External visible and audible warning devices - Part 2: Warning horns for mainline rail
EN 15153-1, Railway applications — External visible and audible warning devices — Part 1: Head, marker and tail lamps for heavy rail
EN 17149, Railway Applications - Fatigue strength assessment of railway vehicle structures based on cumulative damage
EN 13674-2, Railway applications - Track - Rail - Part 2: Switch and crossing rails used in conjunction with Vignole railway rails 46 kg/m and above
ISO 20138-2, Railway applications - Calculation of braking performance (stopping, slowing and stationary braking) - Part 2: General algorithms utilizing step by step calculation
ISO 19659-2, Railway Applications - Heating, ventilation and air condition systems for rolling stock - Part 2: Thermal comfort
EN 13230-6, Railway applications - Track - Concrete sleepers and bearers - Part 6: Design
EN 50553, Railway applications - Requirements for running capability in case of fire on board of rolling stock
Show more Show less
Published 275 standards
Show more Show less
Participants 40 companies and organizations
AB SKF, Göteborg
Abetong AB, Växjö
Artex AB, Mjölby
Bombardier Transportation Sweden AB, Västerås
Consilium Marine & Safety AB, Göteborg
De Handikappades Riksförbunds Stockholmsavd, Stockholm
Dellner Couplers AB, Falun
Faiveley Transport Nordic AB, Landskrona
Ferroplan Engineering AB, Linköping
Göteborgs Spårvägar AB, Göteborg
Göteborgs Stad Trafikkontoret, Göteborg
Green Cargo AB, Solna
Hammerglass AB, Förslöv
JA rre Consulting AB, Ängelholm
Knorr-Bremse Nordic Rail Services AB, Lund
Lucchini Sweden AB, Surahammar
Luleå University of Technology, Luleå
Norrköpings kommun Tekniska kontoret, Norrköping
RISE Research Institutes of Sweden, Borås
Roxtec International AB, Karlskrona
SJ AB Fordon, Stockholm
SNC-Lavalin Rail & Transit AB, Helsingborg
SRS Sjölanders AB, Osby
Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen, Stockholm
Strängbetong Rail, Långviksmon
Strukton Rail AB, Hägersten
Strukton Rail AB, Västerås
Swemaint AB, Göteborg
Trafikverket, Borlänge
Trafikverket, Luleå
Trafikverket, Luleå
Trafikverket, Göteborg
Trafikverket, Borlänge
Trafikverket, Solna
Trafikverket Verksamhetsområde Investering, Sundbyberg
Transportstyrelsen, Borlänge
Transportstyrelsen Väg- och Järnvägsavd., Borlänge
Tüv Süd Sverige AB, Malmö
Vossloh Nordic Switch Systems AB, Ystad
Z-bloc Norden AB, Färjestaden
Show more Show less
International participation 37 international committees
ISO/TC 269, Railway applications
ISO/TC 269/SC 1/WG 6, Concrete sleepers and bearers
ISO/TC 269/SC 1/WG 7, Fastening systems
ISO/TC 269/SC 2/AG 1, Passenger seats
ISO/TC 269/SC 2/AG 2, Derailment detection systems
ISO/TC 269/SC 2/WG 5, Recyclability and recoverability of rolling stock
ISO/TC 269/WG 4, Recyclability and recoverability of rolling stock
ISO/TC 269/WG 5, Rail quality management system
CEN/TC 256, Railway applications
CEN/TC 256/SC 1, Infrastructure
CEN/TC 256/SC 1/WG 15, Track alignment design parameters
CEN/TC 256/SC 1/WG 16, Sleepers and bearers
CEN/TC 256/SC 1/WG 17, Fastening systems
CEN/TC 256/SC 1/WG 18, Switches and crossings - Performance and acceptance
CEN/TC 256/SC 1/WG 28, Track Geometry Quality
CEN/TC 256/SC 1/WG 39, Safety protection during track working
CEN/TC 256/SC 1/WG 4, Rails
CEN/TC 256/SC 1/WG 4/SG, Ultrasonic testing in track
CEN/TC 256/SC 1/WG 40, Noise barriers
CEN/TC 256/SC 1/WG 46, Ballastless track
CEN/TC 256/SC 1/WG 5, Track construction and maintenance machines
CEN/TC 256/SC 1/WG 50, Monitoring and treatment of rails
CEN/TC 256/SC 2/WG 11, Wheelsets
CEN/TC 256/SC 2/WG 12, Roller bearings and lubricants
CEN/TC 256/SC 2/WG 2, Structural requirements
CEN/TC 256/SC 2/WG 20, Tank wagons
CEN/TC 256/SC 2/WG 33, Towing Couplers
CEN/TC 256/SC 2/WG 42, Vehicle lifting
CEN/TC 256/SC 3/WG 36, Emergency and alarm system
CEN/TC 256/SC 3/WG 37, Driver’s cab
CEN/TC 256/SC 3/WG 47, Braking
CEN/TC 256/WG 1, Fire Protection
CEN/TC 256/WG 10, Vehicle/Track interaction
CEN/TC 256/WG 3, Acoustics
CEN/TC 256/WG 32, Gauges
CEN/TC 256/WG 44, People with Reduced Mobility
CEN/TC 256/WG 6, Aerodynamics
Show more Show less
Financing
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Subjects

Railway engineering Railway applications Materials and components for railway engineering Railway rolling stock Rails and railway components