Standardization · SIS/TK 253

Tryckeri- och pappersmaskiner

Olycksriskerna kring tryckeri- och pappersmaskiner är uppenbara. Att ta fram säkerhetsstandarder för dessa branscher är därmed en angelägen uppgift. Dessa standarder förutsätts uppfylla de grundläggande säkerhetskrav som fastlagts i Maskindirektivet och är därmed viktiga hjälpmedel vid CE-märkning.

Det övergripande målet är att öka säkerheten för personer som arbetar med tryckeri- och pappersmaskiner. Standardiseringsarbetet är mycket viktigt från svensk sida, då det berör många arbetstagare inom landet.

I arbetet ingår att lokalisera de riskkällor som finns i olika typer av tryckeri- och pappersmaskiner och föreslå åtgärder för att i första hand konstruera bort riskerna och i de fall där detta inte går, skydda och/eller varna.

Sverige har omfattande erfarenheter och kunskaper kring maskintyperna, bl.a. genom det mångåriga arbete som Arbetsmiljöverket bedrivit när det gäller arbetsmiljön.

More information about the committèes work:

Läs mer om Tryckeri- och pappersmaskiner
Now working on 11 standards
EN 1034, N287 NWIP Machine reel and reel shaft handling equipment (EN 1034-xx)
ISO 12643-3, Graphic technology - Safety requirements for graphic technology equipment and systems - Part 3: Binding and finishing equipment and systems
ISO 12643-4, Graphic technology - Safety requirements for graphic technology equipment and systems - Part 4: Converting equipment and systems
ISO 12643-5, Graphic technology — Safety requirements for graphic technology equipment and systems — Part 5: Manually-fed stand-alone platen presses.
EN 1034-1, Safety of machinery - Safety requirements for the design and construction of paper making and finishing machines - Part 1: Common requirements
EN ISO 12643-1, Graphic technology - Safety requirements for graphic technology equipment and systems - Part 1: General requirements (ISO/DIS 12643-1:2018)
EN ISO 12643-2, Graphic technology - Safety requirements for graphic technology equipment and systems - Part 2: Prepress and press equipment and systems (ISO/DIS 12643-2:2018)
EN ISO 12643-3, Graphic technology - Safety requirements for graphic technology equipment and systems - Part 3: Binding and finishing equipment and systems (ISO/DIS 12643-3:2020)
EN ISO 12643-4, Graphic technology - Safety requirements for graphic technology equipment and systems - Part 4: Converting equipment and systems (ISO/DIS 12643-4:2020)
EN 1034-4, Safety of machinery - Safety requirements for the design and construction of paper making and finishing machines - Part 4: Pulpers and their loading facilities
EN ISO 12643-5, Graphic technology — Safety requirements for graphic technology equipment and systems — Part 5: Manually-fed stand-alone platen presses.
Show more Show less
Published 22 standards
Show more Show less
Participants 8 companies and organizations
ABB AB, Västerås
ÅF-Industry AB, ÅMÅL
BillerudKorsnäs Skog & Industri AB, Frövi
GS Facket för Skogs-Trä- & Grafisk Bransch, STOCKHOLM
Holmen AB, Hallstavik
Maskin & Processäkarhetsanalys, Molkom
Siemens AB, Upplands Väsby
Valmet AB, Karlstad
Show more Show less
International participation 6 international committees
ISO/TC 130, Graphic technology
ISO/TC 130/WG 5, Ergonomics - Safety
CEN/TC 198, Printing and paper machinery - Safety
CEN/TC 198/WG 1, Printing and paper converting machines - Drafting of safety standards
CEN/TC 198/WG 2, Paper Machinery
CEN/TC 198/WG 3, Paper making machines - Noise
Show more Show less
Financing
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Subjects

Safety of machinery (14) Printing and paper machinery (14.310)